Hästnäringen i den nya verkligheten

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bilaga till inbjudan 4 dec 2015

• Trender • Upplevelser • Balans • Kunskap • Teknik • Eftertanke •

Hästnäringen i den nya verkligheten

Halland 4 december 2015

Digitalisering, urbanisering, globalisering och klimatförändringar skapar helt nya

förutsättningar och utmanar traditionella lösningar i alla verksamheter och hästföretagen är inget undantag.

Med en offensiv omvärldsbevakning, som i ett tidigt skede fångar upp både förväntade och oväntade trender, kan företag och organisationer skaffa försprång och vända

omvärldsutvecklingen till en konkurrensfördel.

Ur innehållet:

 Hur skaffar jag försprång med hjälp av omvärlds- och riskanalys?

 Häst och omvärldskarta hösten 2015 – vilka är de viktigaste omvärlds- och risksignalerna?

 Hästföretagarna och kunderna – hur påverkar ny demografi, nya värderingar, nytt sjukdomspanorama, urbaniseringen och andra omvärldsfaktorer, efterfrågan?

 Hästen och tekniken – algoritmer och appar hästens bästa vänner?

 Hästen och hållbarheten – är det hästen som ska öppna landskapen?

 Hästföretagarna och kompetensen – vad behövs för att klara 10-talets kunskapsutmaningar?

 Hästnäringen i den nya verkligheten – några avslutande reflektioner

Bengt Wahlström är fil lic, civilekonom och en av de ledande experterna i Skandinavien inom omvärldsanalys och framtidsstrategi. Hans olika böcker med framtidsteman har sålt i över 60 000 ex i Sverige och utomlands. Hans nya bok heter ”Försprång – Omvärldsanalys i den nya digitala världen”. Bengt är en mycket anlitad rådgivare och föredragshållare kring olika framtids- och omvärldsfrågor.

Läs mer på hans hemsida www.trender.net

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :