Miljö- och byggnadsnämnden

Full text

(1)

Miljö- och byggnadsnämnden

2018-08-23 1 (47)

Kallelse och dagordning Dnr: MBn 2018/164

Eventuellt förhinder anmäls snarast till sekreterare Mia.Miettinen@vellinge.se eller Vellinge Direkt tfn 040-42 50 00, e-post vellinge.kommun@vellinge.se.

Miettinen Wik, Mia

Nämndsekret/Handläggare

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-08-30

Plats Kolabacken

Tid 18:00

Ledamöter Ola Freij (M), Ordförande

Marie-Louise Bergman (M), 1:e vice ordförande Gisela Cavalli-Björkman Danred (M)

Elisabeth Tedestål (M) Klas Kristensson (M) Lars Renhed (M) Lennart Eriksson (L) Per Edeheim (L) Jan Björkman (MP) Jörgen Nord (S)

Kristian Svensson (SD), 2:e vice ordförande

Ersättare Malin Lindskog (M) Stellan Carlson (M) Filip Melin (M) Johnny Fiskbaek (M) Martin Steffensen (M) Mathias Karlsson (M) Ola Wemrin (M) Måns Weimarck (L) Madeleine C. Ahnell (NL) Jörgen Glans (S) Carolle Papp (SD)

Tjänstemän Gustafsson, Ola

Koistinen Hellborg, Maria Miettinen Wik, Mia

(2)

Miljö- och byggnadsnämnden

2018-08-23 2 (47)

Kallelse och dagordning Dnr: MBn 2018/164

Ärendelista

1. Val av justerare 2. Ärendelista 3. Meddelanden

4. Redovisning av delegeringsbeslut 5. Uppföljning av överklaganden 6. Delårsrapport 2018-06-30 7. Verksamhetsuppföljning

8. Revidering av taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

9. Ändring av taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet, PBL-taxa 10. Information från bygglovsenheten

11. Policy för hantering av solcellspaneler och solfångare

12. Rättsakt mellan miljö- och byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen, Vellinge direkt 13. Ändring av delegeringsordning

14. Svar på motion om att följa upp klimatmålen årligen 15. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Falsterbo 16. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Höllviken 17. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Åkarp 18. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Höllviken 19. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Falsterbo

20. Falsterbo 4:179 - Clemensagervägen 3, ansökan om bygglov för flerbostadshus och marklov.

21. Falsterbo 8:47 - Södra Fågelsträcket 24 A, ansökan om bygglov för utvändig ändring 22. Falsterbo 27:8 - Gamla Torg 1, påföljd vid olovligt byggande

23. Herrestorp 3:158 - Rödeksgatan 14, ansökan om bygglov för plank 24. Höllviken 1:105 - Boltensternsvägen 63, ansökan om bygglov för plank

25. Höllviken 22:369 - Östra Lindviksvägen 18, ansökan om bygglov för utvändig ändring 26. Höllviken 23:175 - Sandåkersvägen 21, ansökan om bygglov för utvändig ändring 27. Ingelstad 12:22 - Byvägen 20, ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av

(3)

Miljö- och byggnadsnämnden

2018-08-23 3 (47)

Kallelse och dagordning Dnr: MBn 2018/164

28. Kämpinge 2:2 - Skegrievägen 75–20, ansökan om tidsbegränsat bygglov för paintballbana 29. Lilla Hammar 49:1 - Museivägen 21–0, ansökan om tidsbegränsat bygglov för modulbyggnad 30. Ljunghusen 7:95 - Rådjursvägen 32B, ansökan om marklov för trädfällning

31. Ljunghusen 16:62 - Svanjaktsvägen 5,7 och 9, ansökan om marklov för trädfällning

32. Skanör 5:57 - Stefan Löfvings väg 44, ansökan om tidsbegränsat bygglov för modulbyggnad 33. Skanör 6:142 - Gallåkersvägen 10, begäran om samrådsyttrande i förrättningsärende 34. Skanör 6:203 - Östra Gyeholmsvägen 33A, ansökan om bygglov för mur

35. Skanör 31:1 - Mellangatan 33, ansökan om rivningslov

36. Skanör 32:5 - Mellangatan 47, ansökan om bygglov för utvändig ändring 37. Skanör 32:5 - Mellangatan 47, påföljd vid olovligt byggande

38. Vellinge 59:60 - Norra Kronan 95–6, ansökan om bygglov för ändrad användning 39. Vellinge 99:9 - Börjesgatan 1, ansökan om bygglov för automat- och tvättanläggning

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :