• No results found

FACIT Högre Nivå

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "FACIT Högre Nivå"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

FACIT

Högre Nivå

Kvadreringsregler & konjugatregeln

1. (

x  5 )

2

 ( x  5 )( x  5 )  x

2

 10 x  25

2.

( x  5 )

2

 ( x  5 )( x  5 )  x

2

 10 x  25

3.

( 4 x  5 )

2

 ( 4 x  5 )( 4 x  5 )  16 x

2

 40 x  25

4.

( 3 a  15 )

2

 ( 3 a  15 )( 3 a  15 )  9 a

2

 90 a  225

5.

( 3  2 y )

2

 ( 3  2 y )( 3  2 y )  9  12 y  4 y

2

6.

( 2 a  4 b )

2

 ( 2 a  4 b )( 2 a  4 b )  4 a

2

 16 ab  16 b

2

7.

( 5 xy )

2

 ( 5 xy )( 5 xy )  25 x

2

 10 xyy

2

8.

( 10  x )

2

 ( 10  x )( 10  x )  100  20 xx

2

9.

( 7  7 y )

2

 ( 7  7 y )( 7  7 y )  49  98 y  49 y

2

10.

( 6 x  6 )

2

 ( 6 x  6 )( 6 x  6 )  36 x

2

 72 x  36

11.

( 2 a  4 )( 2 a  4 )  4 a

2

 16

12. (x+2)(x-2)

x

2

 4

13.

( 8 y  4 )

2

 ( 8 y  4 )( 8 y  4 )  64 y

2

 64 y  16

14.

( 3 a  3 b )

2

 ( 3 a  3 b )( 3 a  3 b )  9 a

2

 18 ab  9 b

2

15.

( 3 x  3 )( 3 x  3 )  9 x

2

 9

16.

( 4 y  4 )

2

 ( 4 y  4 )( 4 y  4 )  16 y

2

 32 y  16

17.

( 8 x  8 )

2

 ( 8 x  8 )( 8 x  8 )  64 x

2

 128 x  64

18.

( 6 x  2 )( 6 x  2 )  36 x

2

 4

Lös problem med ekvationer

1.

2  20 x  50 x  630 krx  7

Antalet 20-lappar = 14 50-lappar =7 2.

xx  4 x  4 x  80 cmx  8

3.

20 180

0

2

2   

B B

B

( Detta är inte själva svaret utan bara uttrycket)

4.

90 x  3 x  45  16425 kr 225 x  16425 krx  73 ( vuxenbilje tter ) 73  3  barnbiljet ter

5.

49 kr 1 % 49 100 4900 kr

22

1078     

utan rabatt

6.

x x år

23 3 25

33

19     

7.

y   4 x  7

8. Y=-22 X = 31

(2)

Multiplicera in i uttryck och förenkla

1.

x   3

2.

x  1 , 5

3.

x  0

4.

x  2 , 4  1 , 55

5.

x   11

6.

7 x

2

 42 x  63

7.

2x

4 8.

3 v  3 v

5 9.

x

5

 5 x

10. 3𝑥 + 15 11. 10 − 14𝑥 12. 𝑥 − 1 13. 44 + 34𝑥 14. 18𝑥 − 5 15. 3𝑥 + 9 16. 38 − 36𝑥 17. 7𝑥 + 36 18. 3𝑎2− 2𝑎 19. Ja, det är en lösning eftersom 2/2 = 2/2 (obs. två minus i rad)

20. Ja, det är en lösning eftersom 5/5 = 1/1

Formler och samband

1a.

t

vs

b.

80 km/ h 2

190 

2ab.

s uteroch sekunder

s m

m v

t s 250 4 min 10

/ 4

1000  

3 a o b.

s och sekunder

v

t h 320 5 min 20

5 , 2

800  

4 a o b.

0 , 05 3 min .

/ 30

5 ,

1  

h

h km

km v

t s

5 a o b.

cm

cm cm b

h A 6 , 4

16 2 , 51 2

2  

Funktioner och grafer 1. D, C, B, A 2. D, B, A, C 3. B, C, A, D 4. B, C, -, D, A

Kvadrater och kvadrötter

1a. 1,9 b. 0,76 c. 0,9 2a, 1,3 b, 0,7 c, 1,4

3a. 4 b. 7 c. 13,9 4a. 2,2 b. 4,9 c. 27

Ännu högre nivå, Förenkla uttryck..

(3)

1.  2  7  12 3 x

2

x

2. 8 3

7

3 2

x

2

x

3. x x

2

3 13

56 1

  4

4.  2  

3 3

4 10 x

2

x

5. x  14 6. x  18 7. x  2 8. x  12 9. x  1 10. a  4 5 , 11. y  2 12. x   91

3

References

Related documents

Visa Micke ditt svar…. Addera &

5 Johan gjorde en undersökning om hur många telefoner som fanns i ett

FACIT Högre & mycket högre

Ekvationer Högre

Hur mycket ska Johanna senare betala tillbaka till Sture och Bert för att alla ska ha betalat lika mycket.. De resterande pälsarna såldes ut för halva priset i slutet

Grundpotensform (riktigt hög nivå):. Samlat facit

Mikael Sundström Alirskolan Problemlösning:1. Det ger 12 st

Facit – Högre nivå.. Multiplicera bråk