KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Valberedningen 2018-10-31

Full text

(1)

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Valberedningen

2018-10-31

Instans: Valberedningen Tid: 2018-11-08 kl. 17.30

Plats: Sämsjön (B-salen), kommunhuset

Ove Severin Mattias Strandberg

Ordförande Sekreterare

Information:

 VB = slutgiltigt beslut fattas i valberedningen.

 KS = slutgiltigt beslut fattas i kommunstyrelsen.

 KF = slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige.

 Info = Information.

 Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.

VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.

(2)

KL NR Besluts Ärende DNR Handlingar Föredragande/

-organ bifogas Kommentar

17.30 Sammanträdets öppnande Ordförande

Upprop Nämndsekreterare

Val av justerare och tid för justering Ordförande

17.35 17.45 18.00

1 2 3

Info Info Info/VB

Presentation av ny valberedning Information från kommundirektören Tidsplanering och lägesrapport för nomineringar

-- -- --

-- -- --

Valberedningen Kommundirektör Ordförande

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :