Hydrografiska avdelningen, Göteborg OCEANOGRAPHICAL DATA January - June 1978 Swedish Coast Guard edited by

39  Download (0)

Full text

(1)

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitized at Gothenburg University Library and is free to use. All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the ima- ges to determine what is correct.

01234567891011121314151617181920212223242526272829 CM

(2)

ûdsmàl, Kville sn, Bohuslän Hällristning Rock carving Fiskare frän Bronze age bronsåldern fishermen

Hydrografiska avdelningen, Göteborg OCEANOGRAPHICAL DATA January - June 1978 Swedish Coast Guard edited by

Bodil Thorstensson and Bertil Öström

V

April 1979

/

(3)
(4)

This is the last issue of oceanographical data published by the National Board of Fisheries, Hydrographic Depart­

ment, in the seven year long cooperation with the Swedish Coast Guard.

Previous data from the sampling stations indicated on the map (following page) are published in the report series ”Meddelande från Havsfiskelab.oratoriet i Lysekil*' No's 135, 137, 143, 158, 164, 170, 189, 198, 224 and 236.

Data from these stations will in the future be published by the Swedish Meteorological and Hydrological Institute.

The Coast Guard measurements, once designed to continue the decreasing number of light vessel routine samplings

along the coasts, have been of great value to ocean research, and it is our hope for the future that they will be conti­

nued, to provide the benefit of long measurement series.

Bodil Thorstensson Bertil Öström

(5)

en a en c.

c -o

•H +3

> x 2C XL en es a CD 3 Lu X

m J- don

(6)

3 ! I'. A 1 21 “TV 102"

77 2V ERIGE

AR MAN DAG TIH MIN

LOK.T I D: 77 1? 3 10 30 TID V,MT : 77 12 3 9 30

HÄT- TEMPE­ SALT-

D J OP RATUR HALT

m

(GR C) (0/00)

0 4.7 26.072

10 8. 1 30.900

20 n. 3 3 3.(502

30 1 o. 5, 34.478

40 10.7 34.614

■ 50 9.7 34.508

60 9„ 5 3 4.. 604

70 10.3 34.031

80 10. 4 14.. 9 19

90 10.3 34.889

Slh'ïÿ)H LAT: 58 17.0 N

•"W HÄ I LO - LONG: 11 0 2.0 E

VI MD- • LUFT-

GTT EN- V LNl~ HAST MOLHIG- VAGHÖJD TEMP OOP (M) RIKTN (M/S) HET ( /B) > (H) < (GRAD C)

9 5 N E 2 3 O i O 5

3/0

SY PF -. SYRF- TOTAL- SIGMA LJUD­

HALT HALT FOSFOR INDEX HAST

(n1/1) (PROC) (UGAT/L) T (M/S) 0.54 20. 67 1458., 0

0.74 24. 08 1478.0

0.. 57 25., 69 148 1„ 6 0.4 3 26. 4 8 1492.0 0.43 26.. 5 5 149 3.0 0.-65 26. 64 1489.4

0„ 3 3 26„ 75 1 48 9., 0

0.6 3 26.79 1492.4

0.41 26«. 8 3 149 3.. 2

0. 49 26. 0 3 1492.8

i i T-R EG1S T RE R ING N R : EJ ANG RATÜYTERMÖGRAF NR: EJ A NG TERMOMETER NR: 45

21 “TV 102“

7 7 G V ERIGE S TAU 0 N

W V INGA

LAT : 5 7 3 9. 0 N LONG: 11 27.0 E

A R MÅN LOK.TID: 78 1 TH) GMT: 70 1 MÄT- TEMPE- DJUP RATO R

(M) {G ß C)

U P T T EN­

DAG TIM MIN DJUP (M) 3 14 30

3 13 30 8 0 'SALT- ■SYR F -

HALT HA LT

(0/00) (ML/I)

VI ND-

VINE- HAST MOLMÏG- RIKTN (M/S) H ET ( /B)

N 6 1

S Y R F - TOTAL- HALT FOSFOR (PROC) (UGAT/L)

LOFT- VAGHÖJD TEMP

> CM) < (GRAD C) 0« 5-1» 2 2..0 SIGMA LJUD- INDEX HAST

T (M/S)

0 6.0 32.793 ' 7.0 4

5 6.0 32.991 7.0 4

10 6„ 0 32.. 951 7 . (3 f.

20 6.0 33.530 * 7.0 5

30 6 » 0 3 3„ 4 82 ’7.08

40 6. 1 3 3.7 4 2 . 6.9 6 50 6„ 6 3 4.. 0 3 2 6 . f 4

60 6.8 34.118 6.81

70 7.. 2 34.283 6.6 5

100. 3 25.» 8 3 14 72.. 1

100.4 25. 99 1472.5

10 1.0 25„ 96 147 2.. 5

10 0.9 26. 41 1473.4

1-01.3 26.. 37 147 3., 5

100.4 26.54 1475.3

9 9.6 26.. 7 3 1 4 77,. 0

9 98 • 26. 77 1478.1

9 8. il 26.. 85 1480,. 0 DT-R EG 1 STR ER ING NR:EJ A NG BATH YTF BKCGil A F NR: EJ ANG TERHÖH ET ER NR- 46

ANM: * = INSTABIL T Ä TU ET S SK I-KT NT N G

(7)

SIDA 2

21 "TV 102" STATION LAT:

57 39.0 N

T7 SVERIGE B VINGA LONG:

11 27«, 0 E

VIND- LUFT-

BCTT EN­ VINE- HÄST MOLNIG- VÄGHöJD

TEMP

ÅR MÅN DAG TIM MIN DJUP (M) RIKTN (M/S) HET ( /8) > (B)

< (GRAD C)

LOK.TID : 78 1 22 9 30

TID GMT : 78 1 22 8 30 8 C ESE 8 8

T

i

tfl

O

2 -1.0

MÄT- TEMPE­ SALT- SYRE­ SYRE- TOTAL­ SIGMA LJUD­

DJUP RATUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX HAST

(M) (GR C) (0/00) (ML/I) (PROC) (UGAT/L) T

(M/S) 1

0 2.8 24.630 8.76 109.2 19. 67

1447.7

5 2.7 24.667 8.30 103.2 19.71

1447.4

10 2« 8 24..705 8.29 103.4 19» 73

1448*0

20 3.2 25.520 3.04 101.9 20. 35

1451.0

30 3.8 29«592 7.59 100.3 23» 54

14 59,, 2

40 4.3 33.577 7.19 98.8 26.

65 1466.8

50 5« 5 33.759 6.96 98.6 26« 6 5

1472.2

60 6.2 34.393 6.67 9 6.4 27.07

1476.1

70 6.7 34« 803 6.74 98.9 27« 33

1478«7

BT-REGISTRESING N3:EJ ANG BATHYTEBEOGBAF NR: EJ ANG TERMOMETER NR: 46

21 "TV 102"

77 SVERIGE

STATION W VINGA

LÄT: 57 39« 0 H LONG: 11 27.0

E

VIND* LUFT

BOTTEN- VINE- RAST MOLNIG* VAGEÖJD TEMF ÅR MÅN DAG TIM KIN DJUP (M) RIKTN (M/S) HET ( /8) A v (GRAD

C)

LOK.TID : TID GMT:

78 5 78 5

13 13

13 0

12 0 92 SE 6 7 0» 1-0.5

O

t

MKT- DJUP (M)

TEMPE­

RATUR (GR C)

SALT- HALT

(0/00)

SYRE­

HALT (ML/L)

SYRE­

HALT (PROC)

TOTAL­

FOSFOR (UGAT/L)

SIGMA INDEX

T

LJUD­

HAST (M/S)

0 8.2 21.755 7.92 110.5

5 8.3 21.873 7.82 109.5

10 4. 4 29.215 8.37 112.0

20 4.5 33.657 7.85 108.5

30 4. 4 34.100 7.27 100.6

40 4.6 34.511 7.17 99.9

50 4« 5 • 34.368 7.34 101.9

60 5.2 34.807 6.49 91.9

70 EJ OBS 34.844 6.26. « 88.7

BT-REGISTRERING NR:EJ ANG BÄTHYTERMOGRAF NR: EJ ÄNG ANM: * = INSTABIL TÄTHETSSKIKTNING

ANM: »TERMOMETER NR 35 FUNGERADE EJ PÅ 70 METER*

16.. 92 17.00 23.. 18 26. 69 27. 05 27. 35

1 466»

1467.

1461«

1467.

1467« 1469.

1468«

14 72.

27«25 * 27.52

EJ BERÄKNADE TERMOMETER NR: 35

cn

® c œ

ui

o M

O'

(8)

SIE A 3 20 ”TV 252"

Î*7 SVERIGE

STATION LAT: 57 11.0 N

FIALEN LONG: 11 40» 0 E

VIND- LUFT“

BCTTEK- VINE- HÄST MOLNIG- VÅGHÖJD TEMP ÄR MÅN

LOK-TIE: 78 1 DAG

22

TIM KIN 18 30

DJUP (K) RIKTN (M/S) HET { /8) > (B) < (GRAD C

TID GKÏ: 78 1 22 17 30 75 SE 6 8 0» 5-1« 2 2.0

MÄT- TEMPE- SALT- SY RE­ SYRE­ TOTAL­ SIGMA LJUD­

DJUP RATÜR HALT IB ALT HALT FOSFOR INDEX HAST

(H) {GR C) (0/00) f ML/I) {PROC) (UGAT/L) T fM/S)

0 2.6 23.904 8.17 10 1.0 0.84 19«, 10 144 6» 1

10 3.0 24.433 8.00 100.3 0.86 19. 50 1448.7

20 5-2 30.660 6.97 96. 1 0. 87 24-24 1466.5

30 6.4 33.021 6.39 92. 1 0.94 25.96 1474.6

40 6., 5 33.947 6.30 91.5 0« 90 26- 68 1476.4

50 6.5 34.271 6.51 94.8 0.71 26, 93 1477.0

60 6.5 34-037 6.47 94.0 0-8 3 26» 75 * 1476» 8

70 6.5 34.224 6.57 95.7 0,87 26. 89 1477» 3

BT-REGISTRERING NR: 3 BATHYTEBMOGRAF NR:

ANM: * = INSTABIL TÄTHETSSKIKTNING

10866 TERMOMETER NS: 55

20 "TV 252"

77 SVERIGE

STATION FLAEEN

LAT: 57 11.0 N LONG: 11 40-0 E

VINE- LUFT-

BCTTEN- VIND- HÄST MOLNIG- VÄGHÖJD TEMP ÄR MÄN DAG TIM KIN DJUP (M) RIKTN (M/S) HET ( /8) > (K) < (GRAD C) LOK-TID : 78 4 14 12 0

TID GMT : 78 4 14 11 0 75 NN 2 4 0» 1-0.. 5 13.0

MÄT- TEMPE­ SALT- SYRE­ SYRE­ TOTAL­ SIGMA LJUD­

DJUP RATUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX HAST

(M) (GR C) (0/00) (ML/L) (PROC) (UGAT/L) T (M/S)

0 5.4 21.002 8. 15 106.0 0. 55 16. 61 1454-4

10 4.1 22.879 8.25 105. 1 0. 37 18. 19 1451.4

20 3.6 33.478 6.96 94.0 0.78 26. 64 1463» 5

30 4.3 34.052 6.43 88.7 0.90 27.02 1467,4

40 4.6 34.160 6.39 88.9 0-69 27-07 1469-0

50 4.3 34.284 6.34 88. 7 0.92 27. 15 1470.1

60 4.. 3 34-313 6.32 88.5 0.92 27..

17

1470-3

70 4.8 34.201 6.2 3 87.0 0.99 27.08 * 1470.4

BT-REGISTRERING NR: 7 BATHYTEBKOGRAF NR: 10866 TERMOMETER NR: 55

ANM: * = INSTABIL TÄTHETSSKIKTNING

(9)

SUA 4

20 ”TV 2r>2” STATION LÄT: 57 11.0 N

77 SVERIGE FLADEN LONG: 11 40.0 E

VIND- LO FT-

BCTTEN- VIND- HA ST MOLNIG- VÄGHÖJD TEMP ÂR MÄN DAG TIM MIN DJUP (M) RIKTN (M/S) HET ( /O) > (N) < (GRAD C]

LOK.. TID: 7 8 5 29 21 30

TID GMT: 78 5 29 20 30 78 0 3 0.. 1-0,. 5 16.0

MÄT- TEMPE­ SALT- SV RF - SYRE­ TOTAL­ SIGMA LJUD­

DJUP RATUR HALT BALT HALT FOSFOR INDEX HAST

(M) (GR C) (0/00) (ML/L) (PROC) (UGAT/L) T (M/S)

0 15.8 17.410 7.13 1 14.4 0.61 12., 37 1488.9

10 5.7 30.697 8.56 119.4 0.59 24. 21 1468.4

20 4.8 3 3.8 34 7.33 102. 3 0. 61 26,. 79 1469.0

30 4.8 34.438 6.71 94.0 0,6 6 27.27 1470.0

40 5.0 34.665 6.22 87.6 0» 99 27.. 4 3 1471, 3

50 5.0 34.702 6.20 87. 3 0.87 27.46 1471.5

60 5„ 0 34.678 6.2 2 87.6 0.85 27.44 * 1471.7

70 5.. 0 34.755 6.23 87.8 0» 89 27„ 50 1471.9

BT-REGIS: TRERING NR: 12 BAT ii Y T EBMOGRAF NR: 10866 TERMOMETER NR: 55

ANM ' INSTABIL T Ä T HE T 5 S KIK T NI N G

20 "TV ? 5 2" STATION LAT: 57 20.0 N

77 SVERIGE HÄLL SUNDSUDDE LONG : 12 01.0 E

VIND- LUFT-

BCTTEN- VIND- HAST MOLNIG- VÄGHÖJD TKMP AR MÄN DAG TIM MIN DJUP (M) RIKTN (M/S) HET ( /B) > (M) < (GRAD C) LOK.TID : 78 1 8 12 0

TID GMT : 78 1 8 11 0 3 4 NSK 6 8 0.» 5-1» 2 4.0

MXT- TEMPE­ SALT- SYRE­ SYRE- TOTAL­ SIGMA LJUD­

DJDP RATUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX HAST

(M) (GR C) (0/00) (ML/I) (PROC) (UGAT/L) T (M/S)

0 3.5 24.438 19.47 1450, .7

10 3.6 25.176 20.05 1452.3

20 3,8 25.934 20. 63 14 54,. 3

30 6.7 32.949 25. 86 1475.7

DT-REGI STRERING NR: 1 BATHYTERMOGRAF NR: 10066 TERMOMETER NR: 55

(10)

510 20 "TV 252"

77 SVERIGE

STATION

HALTSUNBSUDDE

LAT : 57 20.0 N LONG: 12 01.0 E VIND-

BCTTIN- VINE- HÄST MOLNIG­

ÅR MÅN DAG TIM KIN DJUP (B) RIKTN (M/S) HET { /8) LOK.TID: 78 1 13 11 45

TID GMT : 78 1 13 10 45 34 SS 9 8

MÄT- TEMPE­ SALT- SYRE­ SYRE­ TOTAL­

DJUP RATUR HALT HALT HALT FOSFOR

(M) (GR C) (0/00) (ML/L) (PROC) (UGAT/L)

0 2.6 23.202

10 4.0 26.882

20 5«0 30.550

30 6.2 32.462

VÅGBÖJD

> (M) <

0 „ 5 -1 „ 2 SIGMft INDEX

T 18,» 55 21.37 24„ 17 25.54

LÖFT- TlflP (GRID C)

2

»,

0

LJUD­

HÄST (M/S) 14 45., 1 1456.3 1465,. 5 1473.1 BT-REGISTRESING HB: BATEYTERMOGSÄF NR: 10866 TERMOMETER HR: 55

20 "TV 252"

77 SVERIGE

STATION

HÂILSUNESUDDE VIND- BOTTEN- VIND- HÄST

LAT: 57 20.0 N LONG: 12 01.0 E

MOLNIG- VAGBÖJD

LUFT- TEMP ÅR MÅN DAG TIM MIN DJUP (M) RIKTN (M/S) HET ( /8) A SE v (GRAD C) LOK.TID: 78 2 25 14 15

0. 1-0»5 4.0 TID GMT: 78 2 25 13 15 32 SE 2 EJ OBS

MÄT- TEMPE- SALT- SYRE­ SYRE­ TOTAL­ SIGMA LJUD­

DJUP RATUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX HAST

(M) (GR C) (0/00) (ML/L) (PROC) (UGAT/L) T (M/S)

0 -1.0 18.729

10 -0,4 19.209

20 5.9 33» 571

30 6.6 34.548

15»04 14 22™ 4 15. 43 1426.1 26. 46 1473.1 27.14 1477,4 BT-REGISTRERING NR: 4 BATBYTESMOGRAF NR: 10866 TERMOMETER NR: 55 ANM: "DIMMA*

(11)

sira 6

20 "TV 252" STATION LAT: 57 20.0 N

77 SVERIGE HA1LSUNDSUDDE LONG: 12 01.0 E

VIND- LUFT-

BCTTEN- VIND- HAST MOLNIG- VÄGHöJD TEMP AR MAN DAG TIM MIN BJUP (M) RIKTN (M/ S) HET( /8) > ( M) < (GRAD C LOK.TID : 78 4 5 14 40

TID GMT : 78 4 5 13 40 34 NE 2 2 O

s i

o 5 12.0

MST- TEMPE­ SALT- SYRE­ SYRE­ TOTAL­ SIGMA LJUD­

DJTJP RATUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX HAST

CM) (GR C) (0/00) (ML/L) (PROC) (UGÄT/L) T (M/S)

0 3.7 20.258 16. 15 1446.1

10 3.2 22.361 17.84 1446.8

20 5.0 32.391 25« 6 3 14 6 7., 9

30 5.5 33.485 26.44 1471.6

BT-REG1ST SEEING NR: 5 BATHYTERMOGRAF NR: 10866 TERMOMETER NR: 55

20 !fTV 252" STATION LAT: 57 20.0 N

77 SVERIGE HAILSUNDSUDDE LONG: 12 01.0 E

VIND- LUFT-

BCTTEN- VIND- HAST MOLNIG- VÅGHÖJD TEMP AR MAN DAG TIM KIN DJUP (M) RIKTN (M/S) HET ( /8) > («) < (GRAD C) LOK.TID : 78 4 14 8 30

TID GKT : 78 4 14 7 30 33 NE 3 4 0.. 1-0. 5

CO * /•"•N

H ST­ TEMPE­ SALT- SYRE­ SYRE- TOTAL- SIGMA LJUD­

DJUP RATUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX HAST

(M) (GR C) (0/00) (ML/L) (PROC) (UGAT/L) T (M/S)

0 4.3 16.302 12« 98 144 3.. 6

10 4.9 20.143- 15.98 1451.3

20 5. 4 33.544 26« 49 1471« 1

30 5.0 33.925 26. 84 1470.1

BT-REGISTRERING NR: 6 BATHYTERMOGRAF NR: 10866 TERMOMETER NR: 55

(12)

S It A 7

20 «TV

252” STATION LAT:

57 20.0 N

77

SVERIGE HAILSUNDSUDDE

LONG: 12 01.0 E

VIND-

LUFT™

BCTTFN- VINC- HAST MOLNIG-

VÅGBÖJD TEMP AB

MAN DAG TIM MIN DJUP (K) RIKTN (M/S) BET ( /8)

> (H)

<

(GRAD C) LOK,, TID

: 78 4 24 13 45

TI 15

GMT

: 78 4 24 12 45 32 « 6 2

0„ 1 -0., 5 17. 0

BÄT~

TEMPE­ SÄLT- SYRE­ SYBE- TOTAL-

SIGMA LJUD­

DJ OP

RATUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX

HAST

IM)

{GH C) (0/00) (HL/I) (PROC) (UGAT/L)

T C M/S)

0

7.4 20.239 15., 82

1461. 6

10

6.3 21.077

16. 59 1458.4

20

4.5 33.625

26., 66 1467,, 5

30

4.6 33.920

26. 88 1468.5

BT-R

EGISTHERING NR: 9 BATHYTERMOGBAF NR: 10866 TERMOMETER

NR: 55

20

18TV 2 52” STATION

LÄT: 57 20.0 ?>

77

SVERIGE HÂLISUNDSULDE

LONG: 12 01.0 E

1 1

VIND- luft

-

BCTTEN- VIND- HAST MOLNIG-

VÄGBöJD TEMP

AR MÅN DAG TIM MIN DJUP (M) RIKTN (M/S) HET ( /8) >

(B) < (GRAD C) LOK.

TID: 78 5 1 13 0

TID1

GUTS 78 5 1 12 0 32 E 6 4 0.. 1-0. 5

14.0

MÄT-

TEMPE- SALT- SYRE­ SYRE­ TOTAL- SIGMA

LJUD­

pJUP

RATUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX

HAST

mi (gr ej (0/00) (ML/L) (PROC) (UGAT/L) T

(M/S)

0

6.8 18.080 14.19 .

1456.4

10

6.6 19.842. 15. 59

1458.0

20

4.7 32.796 25. 98

1467.2

30

4.6 33.937 26.90

1468.5

BT-

REGISTRERING NR: 10 BATHYTERKOGRAF NR: 10866 TERMOMETER

NR: 55

(13)

SUA 8

20 "TV 252" STATION LAT: 57 20.0 N

77 SVERIGE BÅLLSUNBSUDDE LONG: 12 01.0 E

VIND­ LUFT-

BCTTEN­ VIND- HAST MOLNIG- VÅGHÖJD TEMP AB MÄN DAG TIM MIN DJUP (K) RIKTN (M/S) HET ( /8) > <H) < (GRAD C) LOK.TID: 78 5 6 10 30

TID GMT: 78 5 6 9 30 34 E 3 4 0,. 1-0.. 5

27„0

MÄT- TEMPE- SALT- SYRE­ SYRE­ TOTAL­ SIGMA LJUD­

DJUP SATDR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX HAST

(M) (GR C) (0/00) (ML/L) (PROC) (UGAT/L) T (K/S)

0 7.6 18.062 14* 10 1459.7

10 7.6 19.095 14.91 1461.2

20 4.6 33.. 4 13 26« 48 1467„6

30 4.4 33.883 26.88 1467.6

BT-REGISTRERING NR: 11 EATEYTEBKOGRAF NR: 10866 TERMOMETER NR: 55

20 "TV 2 52» STATION LAT: 57 20.0 N

77 SVERIGE HÅILSUNDSUEDE LONG: 12 01.0 E

VIND- LUFT-

BCTTEN- VIND- HAST MOLNIG- VÅGHÖJD TEMP ÅR MÅN DAG TIM MIN DJUP (M) RIKTN (M/S) HET ( /8) > (M) < (GRAD C) LOK.TID: 78 5 24 8 0

TID GMT: 78 5 24 7 0 35 NE 6 7 0.. 5-1., 2 18., 0

M ST­ TEMPE­ SALT- SYRE­ SYRE- TOTAL- SIGMA LJUD­

DJUP RATUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX HÄST

(M) (GR C) (0/00) (ML/L) (PROC) (UGÄT/L) T (M/S)

0 11.3 17.298 13., 04 147 3., 2

10 10.2 17.467, 13. 33 1469.4

20 4.8 33.568 26« 58 1468,, 7

30 4.8 34.352 27. 20 1469.9

BT-REGISTEERING NR: 12 BATHYTE8M0GRAF NR: 10866 TERMOHETER NS: 55

(14)

SI E A 9

20 "TV 252» STATION LAT: 57 20.0 N

77 SVERIGE HAILSUNDSUDDE LONG: 12 01.0 E

VEND- LUFT-

BCTTFN- VINE- HAST MOLNIG- VAGHöJD TEMP ÅR KAN DAG TIM MIN DJUP (E) RIKTN (M/S) HET ( /B) > C») < (GRAD C) LOK.TID: 78 5 29 19 0

TID GMT: 78 5 29 18 0 32 0 2 0 -0. 1 21.0

MST- TEMPE- SALT- SYRE­ SYRE­ TOTAL­ SIGMA LJUD­

DJUP SATUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX HAST

(M) (GR C) (0/00) (HL/D (PROC) (UGAT/L) T (M/S)

0 15.2 17.537 12,. 58 1487., 1

10 11.7 20.157 15. 18 1478.4

20 5.0 34.091 26., 97 1470.2

30 5.1 34.664 27. 42 1471.5

BT-REGISTSERING NR: 11 BATHYTERKOGRAF NR: 10866 TERMOMETER. NR: 55

20 "TV 252" STATION LAT: 57 20.0 N

77 SVERIGE HAILSUNDSUDDE LONG: 12 01.0 E

VIND- LUFT-

BCTTES- VIND- HAST MOLNIG- VAGHÖJD TEMP AR MAN DAG TIM MIN DJÜP (M) RIKTN (M/S) HET ( /8) > («) < (GRAD C) LOK.TID: 78 6 1 13 45

TID GMT: 78 6 1 12 45 33 SN 2 3 0.. 1-0. 5 28.0

MÄT- TEMPE- SALT- SYRE­ SYRE­ TOTAL­ SIGMA LJUD­

DJUP RÄTUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX HAST

(M) (GR C) (0/00) (ML/L) (PROC) (UGÄT/L) T (M/S)

0 16.2 17.470 12« 34 1490,, 3

10 8.0 28.062. 21.86 1474.2

20 4.9 34„355 21.> 19 1470. 1

30 5.0 34.598 27. 38 1471.0

BT-REGISTSERING NR: 13 BATBYTEBHOGRAF NR: 10866 TERMOMETER: NR: 55

(15)

SIDA 10 22 ,eTY 256"

77 S ¥ EH I GE

ST ATIOM ARKONABJUPET

LOK.. TID:

TID GMT : 78 12 10 30 ESE

M ST­ TEMPE­ SALT- SYRE­ SYRE­

DJUP RATUR HALT HALT HALT

(B) (GR C) Ç0/00) (ML/I) (PROC)

0 4.0 9.236 8.70 100.8

5 4.0 9.394 8.71 101.0

10 4» 0 9. 444 8.6 4 100. 3

15 4.1 9.513 0.63 100.5

20 4. 1 9.. 895 8.57 100.1

30 4.3 12.268 8.46 101.1

40 4. 3 12.. 953 8.16 98.0

50 4.7 14.392 8. 17 100.0

BT-REGISTRERING NR:

ANM: 9 POSITION N 55

36 00 , E

BATHYTERMOGRAF NR 13 53.6*

8 TOTAL­

FOSFOR {UGåT/L}

1.00 0.73 0..56 0.63 0« 75 0*91 0..71 0*65

LÄT: 55 0 0.0 H LO MG; 14 05.0 E VIND-

BCTTBH- VIND- HAST MOLNIG­

AR MAN DAG TIM MIN DJUP (K) RIKTN (M/S) HET ( /8) 78 1 12 11 30

50

VAGEÖJD

>

m

<

0«1-0«5 SIGMA INDEX

T 7« 40 7.. 53 7., 57 7. 62 7„ 92 9*79 10., 33 11.45

LUFT- TE M P (GHAD C)

6» 0 LJUD“

H AST CM/S) 14 32.. 9

1433*2 143 3,. 3 1434*0 1 4 3 4« 5 1433.0 1440.. 1 1443.8

: SYREFLASKORNA PÅ DJUPEN 0,15 CCH 50 METER HAR EJ VARIT LAGRADE ONDEE 7ATT

22 "TV 256" STATION WT; 55 00.0 N

77 SVERIGE ARKONABJUPET LONG: 14 0:>«0 t

VIND- LUFT-

BCTTEN- VIND- BAST MOLNIG- VÅGBÖJD TEMP AR MÅN DAG TIM EIN DJUP (K) RIKTN (M/S) HET { /8) > (M) < (GRAD C}

LOK,. TID: 78 2 TID G NT : 78 2 M ST­ TEMPE­

DJUP RATUR (B) (GR C)

0 3.0

5 3.0

10 3., 0

15 3.0

20 3« 3

30 2.9

40 4» 2

45 4.4

13 0

12 0 48

SALT- SYRE­

HALT HALT

{0/00} (ML/L) 7.996 8.01 7. 996 8.85 8„ 0 0 1 8.74 7.995 8.90 8« 3 36 7.97 8.836 8.06 14« 4 98 7.63 16.262 6.98

SE 3 8

SYRE- TOTAL- HALT FOSFOR (PROC) (ÜGÄT/L)

89.7 0.85 99.2 0*73 97.9 0» 82 99.7 0.86 90.2 0.85 90.6 0.89 92.2 1..02 85.9 0*97

0 .-0.1 2.0

SIGMA LJUD­

INDEX HAST

T (M/S)

6.. 4 3 1426«9 6.43 * 1426.9 6., 44 1427« 0 6*43 « 1427*1 6., 70 1429., 0 7. 11 1428.0 11« 56 1441« 6 12. 95 1444.8 BT-REGISTRERING NR: 37 BATHYTERMOGRAF NR: 10874 TERMOMETER NE: 45 ANM: * = INSTABIL TSTHETSSKIKTNING

ANM: 'SYREFLASKAN PÅ 40 METER HAS EJ LAGRATS UNDER VATTEN»

(16)

SIEA 11 22 "TV 256"

77 SVERIGE

AR MAN DAG TIM KIN DJUP (K) LOK.. TID : 78 4 6 11 30

TID GMT : 78 4 6 10 30 48

MÄT- TEMPE­ SALT- SYRF-

DJUP RATUR HALT BALT

CM) (GR C) (0/00) (HL/I)

0 2.8 8.436 10.17

5 2.8 8.444 9.59

10 2,, 6 8.520 9.65

15 2.6 8.563 9.64

20 2.. 5 8,. 8 57 9.74

30 2.5 9.001 9.71

40 1.6 13.. 4 82 8.87

45 2.2 15.708 7.67

STATION

ARKCNADJUPET VIND- BCTTEN- VINE- HAST

NNE SYRE­

HALT (PROC)

113.7 107.2 107.3 107. 3 100.3 108. 1

99.4 88.7

LAT: 55 00.0 i LONG: 14 05.0 E

KOLNIG- VÅGHÖJD HET ( /8) > (M) <

1 ■' 0 ~01

LUFT™

TEMP {GRAD C)

4.0

BT-REGISTRERING NR: 40 BATHYTEEROGRAF NR:

TOTAL­ SIGMA LJUD­

FOSFOR INDEX HAST

(UGÄT/L) T (M/S)

0.91 6« 79 . 1426.5

0.80 6.79 1426.6

1.05 6.. 86 14 2 5« 9

0.70 6. 89 1426.0

0..70 7. 13 7 426« 0 1. 11 7.24 1426.4 O.. 93 10.83 7 428« 2

1.73 12» 60 1433.9

10874 TERMOMETER NR: 45

22 »TV 256"

77 SVERIGE

STATION ABKONAEJUPET

LAT: 55 00.0 N LONG: 14 05,0 E

AR MÅN DAG TIM MIN LOK» TID : 78 5 28 13 30 TID GMT : 78 5 28 12 30

MÄT- TEMPE­ SALT-

DJUP RATUR HALT

(H) (GR C) (0/00)'

0 11.9 EJ OBS

5 8.3 EJ OES

10 7.8 8.054

15 7.4 8« 0 51

20 4.7 8.143

30 3» 6 EJ OBS

40 4.2 EJ OBS

45 4.8 12.625

VIND-

BOTTEN­ VINE- BAST MOLNIG- DJUP (K) RIKTN (M/S) HET ( /8)

45 « 2 INGEN

syre­ SYRE­ TOTAL­

halt HALT FOSFOR (ML/L) (PROC) (UGAT/L)

9.21 134.5 9.36 126.0 9.44 119.4 9 . C 6 113.5 8.71 102. 3 8.6C 98.0 8.49 98.5 4.87 59.0

LUFT- VAGBÖJD TEMP

> (H) < (GRAD C) 0

SIGMA LJUD­

INDEX HAST T (H/S) EJ BERÄKNADE EJ BERÄKNADE 6.26 1448.1 6» 29 1446,. 4 6.51 1435.4 EJ BERÄKNADE EJ BERÄKNADE 10.05 1441.9 BT-REGISTRERING NR: 41 BATBYTEBMCGSAE NR: 10866 TERMOMETER NR: 45 ANM: »SALTFLÄSKORNA FRÅN DJUPEN 0,5,30 CCH 40 METER SR TRASIGA®

(17)

SIE A 12

22 "TV 256" STATION LAT: 5 5 18.6

77 SVERIGE YSTAD LONG: 13 53„ 6

VIND- LUFT-

BCTTFN- VIND- HAST MOLNIG- VÅGHöJD TEMP ÂR MÄN DAG TIM MIN DJÖP (M) RIKTN (M/S) HET ( /8) > (B) < (GRAD LOK»TID: 77 11 18 15 0

TID GMT: 77 11 18 14 0 37 NW 6 2 O

o « 1

2.. 0

MÄT- TEMPE- SALT- SYRE­ SYBF- TOTAL­ SIGMA LJUD­

DJUP RÄTOR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX HAST

CM) (GR C) (0/00) (ML/L) (PROC) (UGAT/L) T (M/S)

0 9.8 8.905 6.. 73 1 457»

10 9.8 8.901 6.73 * 1457.

20 9.. 8 8., 9 08 6„ 74 1457,,

30 9.9 9.891 7.49 145 9«

ET-REGISTRESI!?G NR: 32 BATHYTEBMOGRAF NR: 10874 TERMOMETER HS: 45 ANM: * = INSTABIL TÄTHETSSKIKTNING

22 "TV 256" STATION LAT: 55

18.6 N

77 SVERIGE YSTAD LONG: 13

53« 6 E

VIND- LUFT-

BCTTFN- VIND- HÄST MOLNIG- VÅGHÖJD TEMP ÅR MÅN DAG TIM KIN DJUP (M) RIKTN (M/S) HET ( /8) > (B) < |GRAD C) LOK.TID : 77 12 5 12 15

TID GMT : 77 12 5 11 15 37 NNE 3 8 0 -0» 1 0.0

MÄT- TEMPE­ SALT- SYRE­ SYBF- TOTAL- SIGMA LJUD­

DJUP RATUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX HAST

(M) (GR C) (0/00) (ML/L) (EBOC) (UGAT/L) T (M/S)

0 6.9 8.297 6.. 51 144 4« 8

10 6.9 8.283 6.50 * 1444.9

20 7.. 3 8.365 6,. 54 1446« 5

30 7.3 8.523 6. 67 1446.9

BT-REGISTRERING NR: 33 BÄTHYTEBMOGRAF NB: 10874 TERMOMETER NR: 45 ANM: * = INSTABIL TÄTHETSSKIKTNING

roinf\?

(18)

22 "TV 256"

77 SVERIGE

SILÄ 13 STATION YSTAD

LAT:

LONG: 55 18.6 N 13 53.6 B VIND-

BCTTEK- VIND- HAST HOLNIG- VAGHÖ

>

("i'T

ÂR MÄN DAG TIK KIN DJUP (M) RIKTN (H/S) HET ( /O)

LOK.TID: 78 1 12 9 15 %

TID GMT: 78 1 12 8 15 37 ENE 6 8 0 1 c U1

MÄ T- TEMPE­ SALT- SYRE­ SYRE- TOTAL­ SIGKA

DJUP RATUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX

(M) (GR C) (0/00) (KL/L) (PROC) (UGAT/L) T

0 4.2 8.700 6.. 97

10 4.2 8.725 6. 99

20 4.2 8.769 7„ 02

30 4.2 8.829 7.07

LUFT- TEMP (GRAD C)

6» 0 LJUD­

HAST (M/S) 1433., 1 1433.8 1434.0 1434.2 BT-REGISTRERING NR: 35 BATHYTERMOGRAF NS: 10874 TERMOMETER NRj (J5

22 "TV 256» STATION LAT: £2

18.6 N

77 SVERIGE YSTAD LONG:

13 53.6 E

VIND- ï n-PT-

BCTTFN- VIND- HA ST MOLNIG- VÅGHÖ JD.

.u U X. j.

T EBP ÅR MÅN DAG TIM MIN DJUP (M) RIKTN (M/S) HET ( /8) > («) (GRAD C) LOK.TID: 78 3 1 14 50

TID GMT: 78 3 1 13 50 37 E 4 8 0 — 0.

„ Î 2.0

MÄT- TEKPE- SALT- SYRE­ SYRE­ TOTAL­ SIGMA

LJUD­

DJUP RATUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX

HAST (M) (GR C) (0/00) (ML/L) (PROC) (UGAT/L) T

(M/S)

0 1.6 7.720 6,. 21

N?

O O

10 1.5 7.730 6. 22

1419*8

20 1« 5 7., 7 49. 6.. 2 3

1.420,, 0

30 1.4 8.057 6.48

1420.0 BT-REGISTRERING NR: 37 BATHYTERMOGRAF NR: 10874 TERMOMETE

R N ft: '45

(19)

SICA 14

22

"T? 256»

77 SVERIGE

STATION YSTAD

BCTTEN- VINE-

VIND­

HAST MOLNIG­

ÅR MÅN DAG TIM MIN DJUP (M) RIKTN (M/S) HET (

LOK.

TID: 78 3 10 10 30

TID GMT : 78 3 10 9 30 37 NNW 6 8

MÄT-

TEMPE­ SALT- SYRE­ SYRE­ TOTAL­

DJUP RATUR HALT HALT HALT FOSFOR

(M)

(GR C) (0/00) (ML/L) (PROC) (UGAT/L)

0 1.2 7.608

10 1.2 7.609

20 1.7 7„ 7 22 -

30 1.5 9.007

BT-REGISTRERING NR: 38 BATHYTERMOGRAF NB: 10874

LAT: 55 18.6

N

LONG: 1 3

53.6 E

LUFT­

VÅGHÖJD TE

HP

> (H) <

(GRAD C!

0.» 1-0. 5 2.0 SIGMA LJUD­

INDEX

HAST

T

(M/S)

6. 12 1 4 18. 0 6. 12 1418.2 6» 21 1 420« 9 7.24 1421.7 TERMOMETER NR: 45

22 »TV 256»

77 SVERIGE

STATION YSTAD

LAT: 55 18.6 N LONG: 13 53. 6 E

VIND- LUFT-

BCTTEN- VIND- HAST MOLNIG- VÅGflöJD TEMP ÅR MÅN DAG TIM MIN DJUP (K) RIKTN (M/S) HET ( /8) > (M) < (GRAD C) LOK.TID: 78 4 6 9 30

TID GMT: 78 4 6 8 30 37

HÄT- TEMPE­ SALT- SYRE­

DJUP RATUR HALT HALT

(M) (GR C) (0/00) (ML/L)

0 2.0 7.725

10 2.0 7.725

20 2. 0 7„ 725

30 2.0 7.740

NE 2 1

o

o « 3.0

SYRE­ TOTAL­ SIGMA LJUD­

HALT FOSFOR INDEX HAST

(PROC) (UGAT/L) T (M/S)

6.22 1421.

6.22 * 1422.

6« 22 1422.

6.23 1422.

BT-REGI5TRERING NR: 39 BATHYTERMOGRAF NR: 10874 TERMOMETER NR: 45 ANM: * = INSTABIL TÄTHETSSKIKTNING

(20)

SICA 15

22 ”TV 256” STATION LAT: 5 5 18.6 N

77 SVERIGE YSTAD LONG: 1

3 53.6 f

VIND-

LUFT-

BCTTEN­ VINL- HÄST MOLNIG- VAGHÖJD

TEMP

AH MAN DAG TIM MIN DJUP (M) RIKTN (M/S) HET ( /8) > (M) <

(GRAD C LOK.

TID : 78 6 15 14 45

TID

GMT: 78 6 15 13 45 37 SE 4 1 ’ 0 -1.0

MÄT- TEMPE- SALT- SYEE- SYRE TOTAL­ SIGMA

LJUD­

DJUP

RATUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX

HAST

CM)

(GR C) (0/00) (ML/I) (PROC) (UGAT/L) T (M/S)

0 11.1 7.883 5„ 79 146 1« 0

10 8.2 7.938 6. 14 1449.6

20 7.3 8.041 6„ 29 1446.1

30 4.8 8.215 6.56 1436.1

BT-REGISTREEING NR: 101 BATKYTERMOGRAF NR: 10866 TERMOMETER NR: 45

22 ”TV 256" STATION LAT: 55 18.6 N

77 SVERIGE YSTAD LONG: 13 53.6 E

VIND- LUFT-

BCTTEN- VIND- HÄST MOLNIG- VAGHÖJD TEMP ÅR MAN DAG TIM MIN DJUP (M) RIKTN (M/S) HET { /8) > (M) < (GRAD C) LOK.TID: 78 6 19 12 30

TID GMT: 78 6 19 11 30 37 HSR 7 1 0.1-0,. 5 16« 0 MÄT- TEMPE- SALT- SYRE­ - SYRE­ TOTAL- SIGMA LJUD­

DJUP RÄTUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX HAST

(M) (GR C) (0/00) (HL/L) (PROC) (ÜGAT/L) T (M/S)

0 10.4 7.933 5« 91 1458»4

10 9.9 7.921 5.96 1456.5

20 6.» 6 8.167 6. 43 1443.7

30 5.0 9.173 7.31 1438.2

BT-REGISTRERING NR: 102 BATHYTERMOGRAF NR: 10874 TERMOMETER! NR: '45

(21)

22 «TV 256»

77 SVERIGE

STATION

ISIÈD

L

ät

: 55 18.6 i LO»G: 13 53,6 E BCTTEK-

ÂR M AN M

g

TIM MIN DJUP (K) LOK.TID : 78 6 29 10 15

TIB GMI : 78 6 29 9 15 37

MKT- TEMPE­ SÀLT- SIH-

DJUP RATUR HALT HÄLT

CM) (GR C) (0/00) {HL/I)

0 13.9 8.052

10 13.6 8.044

20 9.9 8.097

30 9.4 9,945

VIHD- LUFT”

VINE- HÄST MOLNIG- VÅGHÖJD TEMP RIKTN (H/S) HET (

/8)

> (M) < (GRAD C)

SSW 2 2 0 -0« 1

16,0

SYRE- TOTAL­ SIGMA LJUD­

HALT FOSFOR INDEX HAST

(PROC) CUGAT/L) T (M/S)

5„ 5 3 1471,7 5,57 1470*8 6,. 09 1456.9 7.59 1457.3 BT-REGISTBEBING HR: 103 BATBYTEBMOGBAF HB: 10874 TERMOMETER MR: «5

24 «TV 244» STATION LÄT: 55 4 8.0 N

7? SVERIGE HAKÖBUKTES LONG: 15 20.0 E

BCTTÏN-

VIND-

VINI- EAST. MOLNIG- VÅGKöJD

LUFT- ÏEHP LOK.TID:

ÂS MÅN 78 3

DAG 8

TIM MIN 9 50

DJUP (K) RIKTN (M/S) HET { /8) >

m

< (GRAD C)

TID G HT: 78 3 8 8 50 55 0 8 0. 1-0.5 2.0

MÄT- TEMPE­ SALT™ SYÊE- SYRE­ TOTAL­ SIGMA LJUD­

DJUP RATUR HALT EAIT HALT FOSFOR INDEX HAST

(K) (GR C) (0/00) (HL/I) (PROC) . CUGAT/L) T C H/S)

0 1.6 7.763 9.34 100.7 0.77 6« 25 1-420. 1

5 1.6 7.799, 9.23 99.6 0.84 6.28 1420.2

10 1.8 7.819 9.30 ICO.9 0.78 6 » 29 1421.3

15 1.8 7.837 9.31 100.9 1.05 6. 31 1421.4

20 1.8 7.835 9,30 100.8 2.25 6,31 ^ T 421, 5

30 1.8 " 7.836 9.29 100.7 1.99 6« 31 1421.7

40 1.8 7. 8 65 9.02 97.8 2.. 10 6» 35 1421«, 9

50 2,2 8.130 8.92 98.0 5.44 . e. 54 1424,2

BT-REGIS

ÄSB; * = TRERING NR:EJ ANG BATHYTERMÖGEAF KR INSTABIL TÄTHETSSKIKTNING

: EJ ANG TERMOMETER NE: 3

(22)

sida 17

2 3 '»TV 2 53« STATION LAT: 55 48.0 8

77 SVERIGE HANöBUKTEN LONG: 15 20.0 E

VIND- LUFT-

BCTTFN- VINE- BAS T MOLNIG- VAGHÖJD TEMP ÅS MÅN DAG TIM MIN DJOP (M) RIKTN (M/S) HET { /8) > (H) < (GRAD C) LOK.TID : 78 4 9 12 0

TID GMT : 78 4 9 11 0 6 0 S W 5 7 0., 5-1 „2 6.0

MÄT- TEMPE-' SALT- SYRE­ SYRE­ TOTAL­ SIGMA LJUD­

DJUP RÄTUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX HAST

CM) (GR C) (0/00) (ML/I) (PROC) (UGÄT/L) T (M/S)

0 2. 1 7.560 9.54 104. 1 0.94 6» 09 1422.3

5 2.1 7.557 9.52 103.9 0.98 6.09 * 1422.4

10 2.. 0 7.. 5 58 9.57 104.2 1*19 6.. 09 & 14 22« 0

15 2.0 7.558 9.37 102.0 0.86 6.09 * 1422.1

20 2., 0 7.. 5 61 9.53 103.8 0„ 7 8 6« 09 1422-2

30 2.0 7.562 8.40 91.5 0.86 6. 09 1422.3

40 1.9 7«, 564 9.50 103.2 0„75 6., 09 1422« 0

50 1.9 7. 576 9.52 103.3 0.87 6. 10 1422.2

60 2. 1 10., 8 47 5.76 64.3 1..40 8.. 72 14 27,. 5

BT-REGISTREHIHG NR:EJ ANG BATHYTERHOGBAF NR: EJ ANG TERMOMETER NR ; 54 ÄMH: * = INSTABIL TÄTHETSSKIKTNING

ASM; * SYREFLASKOSNA FBÅN 40,50 OCH 60 METERS DJUP HAR EJ LAGRATS UNDER V AT

24 »TV 244"

77 SVERIGE

STATION BÄNÖE UK TEN

LÄT: 55 48.0 N LONG: 15 20.0 E

VIND- LUFT-

BCTTFN- VIND- HAST MOLNIG- VÅGHÖJD TEMP ÅS MÅN DAG TIM MIN DJUP (B) RIKTN (M/S) HET ( /B) > (M) < {GRAD C) LOK.TID: 78 5 4 13 0

TID GKT: 78 5 4 12 0 55 SW 2 2 0 -0« 1 12.0

MÄT- TEMPE­ SALT- SYRE­ SYRE­ TOTAL­ SIGMA LJUD­

DJUP RATUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX HAST

(K) (GR C) (0/00) (ML/L) (PROC) (UGÄT/L) T (M/S)

0 4.2 7.824 10.70 123. 5 0.33 6« 27 14 3 2« 1

5 4.1 7.821 9.83 113.2 0.90 6.27 * 1431,7

10 3. 5 7., 8 15 9.80 111.1 0.77 6« 28 1429« 1

15 3,5 7.817 9.62 109. 1 1.25 6.28 1429.2

20 3» 4 7« 820 9.54 107.9 ö„ 8 9 6» 29 1428«9

30 3.5 7.821 9.46 107.3 0.86 6.29 * 1429.5

40 3„ 5 7-, 8 37 9.41 106.8 0.72 6.. 30 1429.7

50 ■ 2.5 9.831 8.26 9 2.6 1.56 7.90 1427.8

BT-REGISTRERING NR: EJ ÄNG BÄTHYTEBROGRAF NR: EJ ÄNG TERMOMETER NR: 3

’ANM: * = INSTABIL TÄTHETSSKIKTNING

ANM: »SYSEFLASKAN FRÅN 20 METERS LOOP HAB EJ LAGRATS UNSER VATTEN*

(23)

SIEA 18 24 "TV 244"

77 SVERIGE

STATION KARLSKRONA

BCTTÏB- VINE-

E

VIND­

KAST AR MAN DAG TIM MIN DJUP (M)

LOK.TID: 78 1 18 10 50 TID GMT: 78 1 18 9 50 3 3

MÄT- TEMPE­ SALT- SYRE­

DJUP RATUR HALT HALT

CM) (GR C) (0/00) (ML/L)

0 3.7 7.771

5 3.7 7.763

10 3.. 7 7.763

20 3.7 7.773

30 3. 6 7.799

9

( /

8

>

8 SYRE­

HALT (PBCC)

TOTAL­

FOSFOR (UGAT/L)

BT-REGISTRERING NR:EJ ANG BATHYTÎBMOGRAF NR: EJ ANG ÂNM : * = INSTABIL TÄTHETSSKIKTNING

LAT: 56 02.2 N LONG: 15 32.5 E LUFT- VAGHÖJD TEMP

> (H) < (GRAD C) 1..2-2..5

O

t

CNJ

SIGMA LJUD- - INDEX HAST

T (M/S)

6„ 24 1429.8 6.24 * 1429.9 6„ 24 1430.. 0 6.24 1430,1 6.. 27 1429.9 TERMOMETER NR:

24 »TV 244»

77 SVERIGE

LOK» TID:

TID GMT:

RÄT­

DJUP

m

STATION KARLSKRONA

0

5 10

20

30

BCTTFN- VIND- ÅR MAN DAG TIM MIN DJUP (R) EIKTN 78 1 28 11 45

78 1 28 10 45 3 3 S

VINE- BAST

(M/S)

MOLNI G*“

HET C /8)

TEMPE­

RATUR (GR C)

2.5

2.6

2

,

6

2.5 2.. 3

SALT- HALT

(

0

/

00

)

7. 6 88 7.686 7.687 7.688 7., 6 98

SYRE­

HALT (ML/L)

SYRE­

HALT (PROC)

TOTAL­

FOSFOR (ÜGAT/L)

BT-REGISTRERING NR:EJ ANG EATHYTEBMOGRAF NR: EJ ANG ANM : * = INSTABIL TÄTHETSSKIKTNING

LAT: 56 LONG: 15

VAGHÖJD

> (M) <

0., 5-1., 2 SIGMA INDEX

T 6„ 19

6. 19 * 6.. 19 6.19 6., 20

02.2 N 32.5 E LUFT- TEMP (GRAD C)

2.0 LJUD­

HAST (H/S) 1424.2 1424.8 1424„ 9 1424.6 1423.. 8 TERMOMETER NR

(24)

SILA 19

2 4 " T V 244" STATION LAT: 56 02.2 N

77 SVERIGE KARLSKRONA LONG: 15 32.5 E

7IND- LUFT-

BCTTEN- VIND- HAST MOLNIG­ VÅGBÖJD TEMP ÄR MÄN DAG TIM MIN DJUP (M) RIKTN (M/S) HET (

/Q) v

S3

A

(GRAD C;

LOK.TID : 78 2 1 12 15

TID GMT : 78 2 1 11 15 33 E 2 7 0 -0., 1 1.0

MÄT- TEMPE­ SALT- SYRE- SYRE- TOTAL­ SIGMA LJUD­

DJUP RATUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX HAST

(H) (GR C) (0/00) (ML/L) (PRCC) (UGAT/L) T (M/S)

0 2.8 7.661 6- 17 1425.6

5 2.8 7.660 6. 17 * 1425.7

10 2» 8 7.670 6. 18 142 5.8

20 2.7 7.670 6.18 1425.5

30 2-7 7.664 6.. 17 * 142 5. 6

BT-3EGISTOEHING NH:EJ ANG BÄTHYTEBBOGRAF NB: EJ ANG TERMOMETER NR:

ANM: * * INSTABIL TÄTHETSSKIKTNING

24 »»TV 2 44" STATION LAT: 56 02.2 N

77 SVERIGE KARLSKRONA LONG: 15 32.5 E

VIND- LUFT­

BCTTEN- VIND- BAST MOLNIG- VÅGBÖJD TE MP ÅR MÄN DAG TIM MIN DJUP (K) RIKTN (M/S) HET ( /8) > (B) < (GRAD C) LOK«TID : 78 2 14 10 0

TID GMT : 78 2 14 9 0 3 3 NE 6 8 0. 1-0 5 -3.. 0

MÄT- TEMPE­ SALT- SYRE­ SYRE TOTAL­ SIGMA LJUD­

DJUP RATUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX HAST

(M) (GR C) (0/00) (ML/L) (PROC) (UGAT/L) T (M/S)

0 1.3 7.564 6« 08 1418-4

5 1.3 7.607

6. 12 1418.6

10 1. 3 7„ 569 6. 09 * 1418«6

20 1.3 7.589 6. 10 1418.8

30 1- 4 7.604 6- 12 1419-5

BT-REGISTRERING NR: EJ ANG EATHYTESMCGBAF NR: EJ ANG TERMOMETER NR: 3

ANM: « = INSTABIL TÄTHETSSKIKTNING

(25)

SICA 20

24 «TV 244» STATION LAT: 56 0 2.2 N

77 SVERIGE KARLSKRONA LONG: 15 32.5 E

VIND­ LUFT-

BOTTEN­ VIND- HÄST MOLNIG-' VAGBÖJD TEMP ÅR MÅN DAG TIM MIN DJUP (K) BI K T N (M/S) HET ( /8) >' (H) < (GRAD C) LOK,TID : 78 3 8 11 55

TID GMT : 78 3 8 10 55 33 SE 1 8 0

1

o 1 3, Q

B ST­ TEMPE­ SALT- SYRE­ SYRE TOTAL­ SIGMA LJUD­

DJUP RATUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX HAST

m (GR C) (0/00) (ML/L) (PROC) (UGAT/L) T (M/S)

0 0.9 7.599 6„ 10 1416.6

5 0.9 7.614 6. 11 1416.7

10 0» 9 7.572 6.08 * 1 416. 7

20 1.0 7.593 6. 10 1417.4

30 1.0 7.610 6.. 11 1417., 6

BT-8 EG IS TR ER ING NR: EJ ANG BATH YT EBHOGB AF NR: EJ ANG T ERKOMETER MS*, 3 ANM: * = INSTABIL TÄTHETSSKIKTNING

24 »TV 244» STATION LÄT: 56 02.2 N

77 SVERIGE KARLSKRONA LONG: 15 32.5 E

VINE- LUFT-

BOTTEN- VINE- HÄST MOLNIG- VÅGBÖJD TEMP ÅR MÅN DAG TIM MIN DJUP (M) SIKTS (M/S) HET Ç /8) > (M) < (GRAD C) LOK.TID : 78 4 7 16 0

TID GMT : 78 4 7 15 0 33 SK 3 7 0« 1-0., 5 5« 0

MÄT- TEMPE­ SALT- SYRE­ SYRE- TOTAL- SIGMA LJUD­

DJUP RATUR HALT HALT • HALT FOSFOR INDEX HAST

(M) (GR C) (0/00) (ML/L) (PROC) (UGAT/L) T (M/S)

0 2.2 7.561 6« 09 1422.7

5 2.0 7.547 6.08 * 1421.8

10 1.9 7.561 6» 09 1421» 4

20 1.9 7.574 6.10 1421.6

30 1.8 7.599 6.. 12 1 421« 3

BI-REGISTRERING NR:EJ ANG BATHYTERMCGRAF NR: EJ ANG TERMOMETER NR: 3

ANM : * = INSTABIL TÄTHETSSKIKTNING

(26)

SUA 21 24 ”TV 244«

77 SVERIGE

STATION KARLSKRONA

LAT; 56 02.2 N LONG; 15 32.5 E VIND-

BOTTEN- VIBE- HAST ÄR MAN DAG TIM MIN DJUP (M) RIKTN (M/S) LOK.TID; 78 5 13 16 45

TID GMT: 78 5 13 15 45 33 E 7

MOLNIG- VAGHÖJD HET ( /B) > im <

3 0. 1 “0.. 5

LUFT™

T EK P (GRAD C)

8.0

MST-

TEMPE-

DJOP

RAT ü R CM) (GB C)

SALT- SYRE­

HALT HALT (0/00) (ML/L)

SYRE- TOTAL- HALT FOSFOR (PBOC) (UGAT/L)

SIGMA LJUD­

INDEX HAST

T (M/S)

0 4.9 7.428

5 4.9 7.424

10 4. 6 7..441

20 4.4 7.479

30 4.» 3 7.524

5.93 14 35.1 5.93 * 1435.1 5« 96 14 3.3« 5 5.99 1432.9 6* 03 1432.6 BT-REGISTRERING NR:EJ ANG BATHYTEEMCGBAÏ NR: EJ ANG TERMOMETER NR;

ANM:

* = INSTABIL TÄTHETSSKIKTNING

24 ‘»TV 244"

77 SVERIGE

STATION KARLSKRONA

LAT: 56 02.2 8 LONG; 15 32.5 E

ÅS MAN DAG TIM LOK,,, TID: 78 5 20 14 TID GMT: 78 5 20 13

VIND- BCTTEN- VISE- HAST MIN DJUP (M) RIKTN (M/S)

30

30 33 E 2

LUFT- MOLNIG- VAGBÖJD TEMP HET ( /8) > (M) < (GRAD C)

INGEN 0. 1-0.5 16.0

MÄT- TEMPE­ SALT- SYRE­

DJUP RATUR HALT HALT

CM) (GR C) (0/00) (ML/L)

0 7.8 7.344

5 7.1 7.338

10 6.6 7.350

20 4.3 7.481

30 4„ 4 7., 520

SY BE­ TOTAL­ SIGMA LJUD­

HALT FOSFOR INDEX . HAST (PROC) { UGAT/L) T (M/S)

5.. 70 1447.

5.75 1444.

5« 79 14 42«

5.98 1434.

6™ 03 1433., BT-REGISTRERING NR;EJ ANG EATHYTÏBMCGBAF NR; EJ ANG TERMOMETER NR; 3

(27)

SIDA 22

24 ”TV 2 44” STATION LAT: 56 02.2 N

77 SVERIGE KARLSKRONA LONG: 15 32.5 E

VIND- LUFT-

BOTTEN- VIND- HAST MOLNIG- VÄGHöJD TEMP ÄR MÅN DAG TIM MIN DJUP (K) RIKTN (M/S) HET C /O) > (H) < (GRAD C) LOK» TID : 78 5 28 17 0

TID GMT : 78 5 28 16 0 33 E 1 INGEN O

5

!O

1 19.0

MKT- TEMPE­ SALT- SYRE­ SYRE- TOTAL­ SIGMA LJUD­

DJUP' RATUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX HAST

(M) {GR C) (0/00) (ML/L) ( PROC) (UGÄT/L) T (M/S)

0 10.5 7.291 5, 40 1458»1

5 10.0 7.303 5. 46 1456.2

10 7» 9 7.409 5» 7 4 1447.9

20 6.4 7.526 5.94 1441.9

30 5.7 7.644

€..01

1439., 3

BT-REGISTRERING NR: EJ ÄNG EATHYTERMCGRAF NR: EJ ANG TE:

rmoketer

NR: 3

24 ”TV 244” STATION LAT: 56 02.2 N

77 SVERIGE KARLSKRONA LONG: 15 32.5 E

VIND- LUFT-

BOTTEN- VIND- HAST MOLNIG­ VÅGHÖJD TEMP ÅR MÂN DAG TIM MIN DJUP (M) RIK T N (M/S) HET ( /8) > (H) < (GRAD C) LOK»TID : 78 6 1 9 45

TID GMT : 78 6 1 8 45 33 S 1 INGEN 0 20» 0

MÄT- TEMPE­ SALT- SYRE­ SYRE- TOTAL- SIGMA LJUD­

DJUP RATUR HALT HALT HALT FOSFOR INDEX HAST

(M) (GR C) (0/00) (ML/L) (PROC) (UGAT/L) T (M/S)

0 11.4 7.465’ 5. 43 1461.8

5 9» 3 7.467 5» 66 1453. 6

10 7.1 7.490 5.86 1444.7

20 6. 1 7» 609 6,. 02 1440»8

30 4.2 7.663 6. 15 1432.4

BT-REGISTRERING NR:EJ ÄNG BATHYTIRMOGRAF NR: EJ åNG TERMOMETER NR: 3

(28)

SICA 23

24 **

t

?

244”

STATION LAT: 56

0 2.2 N

77 SVERIGE

KARLSKRONA

LONG: 15 32.5 E

VIND-

LUFT-

BOTTEN- VIND- HAST MOLNIG-

VAGHöJD TEMP ÄR MAN DIG

TIM MIN DJUP (K) RIKTN (M/S) HET (

/8)

>

(B)

<

(GRAD C)

LOK»TID

: 78 6 29 17 0

TID GMT

t 78 6 29 16 0 33 SSR 5 2 0.. 1-0., 5

21.0

MÄT- TEMPE­

SALT- SYRE- SYRE- TOTAL- SIGNA

LJUD­

DJUP

RATUR HALT HALT HILT FOSFOR INDEX

HAST

CM) {GB C)

(0/00} (ML/L) (PROC) (UGÄT/L) T

C M/S)

0

14.1 7.6 32

5., 18 1471.9

5

13.6 7.635 5.25

1470.2

10

12., 7 7.. 649

5. 40 1467,0

20

5,9 7.806

6. 19 1440.2

30

4., 7 7., 9 94

6« 39 143 5« 0

BT-REGISTRERING NR: EJ ANG BÄTHYTEBKCGBAF NR: EJ ANG TERMOMETER

NB : 3

23

”TV 253"

STATION LAT: 56 03.5 N

77

SVERIGE

KARLSHAMN

LONG;

14 59.0 E

VIND- LUFT­

BOTTEN- VIND- HAST MOLNIG- VAGHÖJD TES P ÂR MÄN DAG TIM KIN DJUP (K) RIKTN (M/S) HET (

/8)

> (fl) <

(GRAD

C) LOK,

TID : 7 8 1 25 11 0

TID

GHT: 78 1 25 10 0 37

NE 4 8

0., 5-1 „2

2.0

MÄT-

TEMPE-

SALT- SYRE- SYRE- TOTAL- SIGMA

LJUD­

DJUP

RÄTUR

HALT BALT HALT

FOSFOR

INDEX

HAST

(H) (GR C)

(0/00)

(ML/L) (PROC) (UGÄT/L) T

(M/S)

0 3.6

7.830, 6., 29 1429»

5

10 3.4

7.818 6. 29

*

1428.7

20 3. 3 7„ 8 25

6„ 29

1428«

5

30 3.3

7.845

6.31

1428.7

BT-REGISTRERING

NR: EJ ANG

BåTBYTERHOGRAF

NR:

EJ ANG TERMOMETER NR; 22

ANM; * = INSTABIL TÄTHETSSKIKTNING

Figure

Updating...

References

Related subjects :