• No results found

Mer om museidialogen Åtta miljoner kronor till 77 arbetslivsmuseer Riksantikvarieämbetet har fördelat åtta miljoner kronor till landets arbetslivsmuseer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mer om museidialogen Åtta miljoner kronor till 77 arbetslivsmuseer Riksantikvarieämbetet har fördelat åtta miljoner kronor till landets arbetslivsmuseer"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

https://www.anpdm.com/pdf/19593919/424358447246435C437047445B4271 Om du inte kan läsa detta brev, klicka här.

Kulturarvs- propositionen antagen 

Regeringens kulturarvsproposition 2016/17:116 antogs den 31 maj av en stor majoritet i Sveriges riksdag.

I propositionen anges utvidgade

ansvarsområden för Riksantikvarieämbetet bland annat inom museiområdet och på digitaliseringsområdet.

Riksantikvarieämbetet har efter att propositionen antogs fått ett nytt regeringsuppdrag på kulturmiljöområdet.

Läs mer om propositionen

Museidialogen går nu in i en ny fas 

Under våren har Riksantikvarieämbetet drivit en dialog med museisektorn i Sverige. Målet har varit att hämta in synpunkter, önskemål och behov inför att Riksantikvarieämbetet fått ett samlat ansvar för museifrågor av Sveriges riksdag.

Till hösten fortsätter dialogen och det viktiga arbetet med att prioritera hur myndigheten ska kunna vara ett stöd för museisektorn.

Mer om museidialogen

Åtta miljoner kronor till 77 arbetslivsmuseer  Riksantikvarieämbetet har fördelat åtta miljoner kronor till landets arbetslivsmuseer.

I år har 77 projekt beviljats medel. 

Förra året höjdes anslaget från sex till åtta miljoner kronor och i år ligger det kvar på den nivån.

Läs hela listan

Anmälan till Byggnadsvårdens konvent öppnad  Byggnadsvårdens konvent äger rum 27–29 september i Mariestad. Arrangörer är Hantverkslaboratoriet i samarbete med

Byggnadsvårdsföreningen, Riksantikvarieämbetet och Västarvet. Anmälan senast 4 september.

Byggnadsvårdens konvent

Kurser om skötsel av biologiskt kulturarv 

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket sjösätter i samarbete med Centrum för biologisk mångfald satsningen Skötsel av kulturpräglad natur. Målet är ett bevarande av

kulturmiljövärden. Först ut under 2017 är kurser om slåttermarker.

Mer om kurserna www.raa.se | Lediga jobb | Tipsa en vän | Prenumerera | Avprenumerera

Möt Riksantikvarieämbetet under Almedalsveckan! 

Riksantikvarieämbetet deltar i flera seminarier under Almedalsveckan i Visby i år. Tillsammans med Kultursamverkansrådet arrangerar vi fyra webbsända seminarier måndagen den 3 juli på temat digitalisering. Riksantikvarie Lars Amréus kommer att medverka i minst två paneler under veckan.

Almedalsveckan

(2)

Tillgänglighet till museernas fynd 

Riksantikvarieämbetet genomförde nyligen en enkätundersökning hos de museer som har svenska arkeologiska fynd i sina samlingar. Syftet var att få in ett underlag för att se hur museer registrerar och tillgängliggör fynden.

Enkätundersökningen

Konferens om skogens kulturarv 

Den 3 – 5 oktober anordnas konferensen SKÅNK (SKogen; mÅngfald av Natur- och Kulturarv) i Uppsala.

SKÅNK är den nya

mötesplatsen för alla som är intresserade av att diskutera skogens natur- och kulturarv.

Anmäl dig innan den 8 september.

Mer om konferensen

EU-samarbete om kulturarvslärande 

Inom EU finns ett samarbete för att arbeta med

fortbildning och lärande inom kultur-

och kulturarvsområdet. Målet är att främja kulturarv, kulturella och kreativa näringar, samverkan och mångfald i linje med den europeiska kulturagendan.

Mer om samarbetet

Efterkrigstidens byggda kulturarv 

Rapporten från den internationella konferensen 6th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum:

From Postwar to Postmodern – 20th Century Built Cultural Heritage är nu klar.

Konferensen ägde rum i Kiel 28–30 september 2016 hade ett Östersjöperspektiv.

Läs om resultaten

Kulturvärden vid ombyggnad 

Riksantikvarieämbetet påbörjar i juni ett arbete med att utvärdera i vilken utsträckning kulturhistoriska värden tas till vara när hus byggs om, och om kontrollen av detta fungerar i en byggprocess. Resultatet kommer att presenteras i en rapport under februari 2018.

Mer om utvärderingen

Utförsel av kulturföremål 

Har du ropat in en tavla, en bok eller en fin gammal byrå på auktion? Ska du flytta utomlands och vill ta med dina fynd? I senaste avsnittet av k-podd tar vi oss an utförsel av kulturföremål.

Maria Adolfsson och Måns Pedersen guidar oss genom vad som gäller vid utförsel.

Lyssna här

Hälsningar från besöksmålen! 

Riksantikvarieämbetets båda besöksmål Gamla Uppsala Museum och Glimmingehus önskar alla en skön sommar och hoppas att ni har vägarna förbi för ett besök!

Öppettider:

Gamla uppsala

Kl. 11-17 varje dag fram till och med den 31 augusti.

Visningar(24 juni – 13 augusti):

På svenska: Dagligen kl. 13.00 och 16:00.

På engelska: Dagligen kl. 12.30 och 15.30.

Glimmingehus

Kl. 10-18 dagligen t.o.m. 13 augusti visningar dagligen kl. 11, 12, 13, 14 och 16 Kl. 10-16 dagligen 14 augusti-31 augusti visningar dagligen kl. 12 och 14

Aktiviteter Glimmingehus

Se kalendariet för sagodagar, spökvandringar, medeltida grupper, tornerspel och mycket annat som händer i sommar.

Konferenser och seminarier 

Riksantikvarieämbetet i Almedalen, Seminarier om digitalisering med Kultursamverkansrådet 3 juli 10-13, Korsgatan 4,

Visby

Arkeologidagen, 27 augusti, OBS! sista anmälan för att exponeras på raa.se under sommaren är 30 juni, olika orter

Kulturarvsdagen, 8-10 september, OBS! sista anmälan för att exponeras på raa.se under sommaren är 30 juni,

olika orter

Byggnadsvårdens konvent, 27-29 september, Mariestad, sista anmälan 4 september

SKÅNK – SKogen; mÅngfald av Natur- och Kulturarv, 3-5 oktober, Norrlands Nation, Västra Ågatan 14, Uppsala, sista anmälan 8 september

Publikationer 

Vad berättar kulturarvet? Gästkollegor vid Kulturarvslaboratoriet söker svaren, 2017

Kulturarvslaboratoriet : Bygger kompetens – sprider kunskap : Riksantikvarieämbetet, 2017

The 6th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum : From Postwar to Postmodern, 2017

Kalkputsarbeten 1980-1990 : Inventering av utförande och projektstyrning, 1998(återutgivning)

Anvisningar för sökande till Riksantikvarieämbetets FoU-anslag, 2017

Riksantikvarieämbetets strategiska plan : 2018 - 2020, 2017

Natursten i byggnader : Norrlandslänen, 1996(återutgivning)

Fornlämningsområde – möjlighet eller svårighet? : Länsstyrelsernas tillämpning av

(3)

bestämmelsen om fornlämningsområde 2 kap. 2 § kulturmiljölagen, 2017

Riksantikvarieämbetet, 08-5191 8000, registrator@raa.se, www.raa.se

 

References

Related documents

Riksantikvarieämbetet har fördelat 14 750 000 kr till 21 projekt för forskning och utveckling inom kulturarv och

• Ett antal stora projekt som exempelvis E4/E12 Umeå /Umeåprojektet och Förbifart Stockholm står för stor del av volymökningen mellan 2020 och 2019.. • Intresset

• Marknaden domineras av ett fåtal stora aktörer och Svevia har i särklass den största andelen inom basunderhållet, därefter kommer Peab och NCC..

Utländska entreprenörer är oftast underentreprenörer med maskintjänster eller huvudentreprenörer i riktigt stora projekt med mycket markarbeten, ibland i joint venture med

Kontraktstiden för ett baskontrakt är oftast fem år med option på två års förlängning Trafikverket upphandlar cirka fem till sjukontrakt per år.. • Marknaden för

Inköpsvolymen för de 10 största entreprenörerna uppgick till 458 miljoner kronor (cirka 88 procent av den total entreprenadvolymen).. Under 2020 var

2 Gång- och cykelbana Styrmansgatan, 750 m 3 Mobilitetsnorm för Gävle kommun, för antagande 4 Mobility Management-åtgärder GC-Hemlingby. 22 600 11

Bruttoresultatet uppgick till 24,4 miljoner, kronor, vilket är en förbättring med 6,8 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningskostnaderna

Vinst efter skatt uppgick till 11,2 miljoner kronor för andra kvartalet vilket är en försämring med 2,9 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år och

AFFÄRSOMRÅDET VUXENHÄLSA FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 15,9 (20,0) miljoner kronor, en minskning med med 4,1 miljoner kronor

Inom affärsområdet Barnhälsa blev kvartalets försäljningen 106,7 miljoner, en minskning med 2 % jämfört med motsvarande period föregående år framförallt på grund av

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 25 oktober 2011 kl 08.00. Vid

Vinst efter skatt under tredje kvartalet Vinst efter skatt uppgick till 7,7 miljoner kronor för tredje kvartalet vilket är en försämring med 1,3 miljoner kronor jämfört

Syftet är att elever ska få tillgång till professionell kultur och att öka möjligheten för elevers egna skapande.. Programläggningen för läsår 17/18 är i full gång och

1202 Stiftelsen Dal–Västra Värmlands Järnväg - DVVJ BENGTSFORS Bengtsfors Västra Götalands län Dalsland. 1203 Almedahls fabriksmuseum DALSJÖFORS Borås Västra Götalands

Ökningen beror på att nämndens kommunbidrag uppräknats med ett index för löne- och prisök- ningar med 1,7 miljoner kronor samt för ökade kostnader som en följd av förändrat

Banditsagor får 200 000 kronor från Region Skåne till produktion av föreställningen ”Burger Princess”, för barn mellan 3 och 5 år.. Pjäsen är en parafras på HC

att omfördela 8 200 tkr för prisökning med anledning av nytt avtal gällande köpt högspecialiserad vård från landstingsstyrelsens förfogandeanslag till nämnden

För 2018 har ett positivt resultat på 13,1 miljoner kronor budgeterats, vilket utgör en åtgärdsplan för det kvarstående återställande kravet från 2015.. Landstingets

Folktandvården 1 158,0 Blekinge Folkhögskola 308,1 Landstingsdirektörens stab 983,4 Patientnämnden 29,3 Landstingsgemensamt 902,7 Finansförvaltningen -29

att omfördela 1 391,5 tkr från landstingsstyrelsen anslag för lönerevision för kostnader i samband med löneöversyn till Blekingesjukhuset 874,9 tkr, Folktandvård 20,1 tkr

Problem att rekrytera gör att helårsprognosen blir justerad till ett överskott om 0,8 miljoner kronor.. Scen & kulturproduktion redovisar för perioden ett överskott om 0,7

Inom Access erbjuder TagMaster RFID-lösningar ur LR-seriens produktsortiment, som möjlig- gör automatisk identifiering av fordon för exempelvis pas- sage till olika