Trafikverkets behov av banarbeten Mellersta – Tågplan 2019

Full text

(1)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

Ostkustbanan M247637 + M247640 PSB M3 Gävle utfarter Oslättfors/Hilleby– Gävle V1927-1929 S 22.00-06.00 (23.00-05.00) V1928-1930 M-To 22.00-06.00 (23.00-05.00) V1931 M 00.00 – S 24.00

V1932 Ti-To 22.00-06.00 (23.00-05.00) V1932-1936 S 22.00-06.00 (23.00-05.00) V1933-1937 M-To 22.00-06.00 (23.00-05.00)

Bergslagsbanan M251653 PSB M4 Kontaktledningsupprustning förarbeten (Ställdalen) - Storå

V1916 M-O 20.00-06.00 V1916 To 22.00 – Ti 05.00 V1917 Ti-L 20.00-06.00 V1917-1921 S 20.00-06.00 V1918 - v1921 M-L 20.00-06.00 V1922 M-O 22.00-06.00 V1922 To 00.00 – M 05.00 V1923-1927 S 20.00-06.00 Bergslagsbanan M252264 PSB M4

Kontaktledningsupprustning (Ställdalen) - Storå

V1928 M 00.00 – 1933 M 05.00

Ådals och Mittbanan M244837 + M244880 PSB M2

Förarbeten för triangelspåret och västra station

Sundsvall-(Töva), Sundsvall-(Timrå) V1922 M-O 09.00-15.00

V1923 Ti-F 09.00-15.00 V1924 M-O 09.00-15.00

V1924 To 12.00 – v.1925 M 03.00 V1925 Ti-To 09.00-15.00 V1937-1941 M-F 09.00-15.00 V1942 M-O 09.00-15.00 V1942 To 10.00- v.1943 Ti 22.00 V1943 O-F 09.00-15.00

Norra Stambanan M247082 PSB M1 Bangårdsombyggnad Moradal Moradal-Ånge

V1920-1921 M-F 18.15-00.15 V1922 M-O 18.15-00.15 V1922 To 08.30-v1923 Ti 04.30 V1923 O-F 18.15-00.15 V1924 M-O 18.15-00.15

(2)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

Ostkustbanan M248222 Dingersjö ny driftplats Svartvik-Maj

V1921-1922 M-F 09.00-15.00 V1923 M-O 09.00-15.00 V1923 To 09.00- V1924 M 03.00 V1924 Ti-To 09.00-15.00 V1925 To 09.00-11.00

Norra Stambanan M247449 Bangårdsombyggnad Röstbo (Kilafors)-(Holmsveden) V1915-1917 M-F 09.00-15.00 V1918 M-O 09.00-15.00 V1918 To 09.00- S 24.00 V1919 Ti-F 09.00-15.00 V1920 S 10.00-14.00 Norra Stambanan M247986 Växelbyte Hennan samt stolp och bryggbyten

(Hälsingenybo)-(Loster) V1915-1917 M-F 09.00-15.00 V1918 M-O 09.00-15.00 V1918 To 09.00- S 24.00 V1919 Ti-F 09.00-15.00 V1919 S 10.00-19.00 Hennan spår 4 V1815 09.00- S V1918

Bangårsombyggnad Österås (Forsmo)-(Långsele) V1920-1921 M-F 18.00-24.00 V1922 M-O 18.00-24.00 V1922 To 09.00- V1923 Ti 06.00 V1923 O-F 18.00-24.00 V1924 M-O 18.00-24.00

Stambanan gm Ö Norrland M258235 Bangårsombyggnad Långsele (Österås)-(Helgum)

V1920-1921 M-F 18.00-24.00 v1922 M-O 18.00-24.00

V1922 To 09.00 - V1923 Ti 06.00 V1923 O-F 18.00-24.00

V1924 M-O 18.00-24.00

Ådalsbanan M259524, M257634 Uppsättning skyddsportal Härnösand

V1850 F 22.00- S 04.00 Rivning skyddsportal Härnösand

V1924 To 12.00- V1925 M 03.00 Ådalsbanan M250832

ERTMS Driftsättning efter RBC-flytt (Sundsvall)-Västeraspby

V1913 L 04.40- S 02.40

Ombordtester provkörning av baseline 3 (Sundsvall)-Västeraspby

V1911 L 04.00- S 02.00 (Brunflo)-Pilgrimstad

V1920-1921 M-F 17.00-23.00 V1922 M-O 17.00-23.00

V1922 To 09.00 - V1923 Ti 06.00 V1923 O-F 17.00-23.00

V1924 M-O 17.00-23.00 Mittbanan M258230 Esik Gällö

(Pilgrimstad)-(Stavre) V1920-1921 M-F 17.00-23.00 v1922 M-O 17.00-23.00

V1922 To 09.00 - V1923 Ti 06.00 V1923 O-F 17.00-23.00

V1924 M-O 17.00-23.00

Mittbanan M256086

Ny plattform med plattformsöverfart (Viskan)-Stöde

V1922 M-O 09.00-15.00 V1923 Ti-F 09.00-15.00 V1924 M-O 09.00-15.00 V1924 To 12.00- V1925 M 03.00 V1925 Ti-To 09.00-15.00 V1937-1941 M-F 09.00-15.00 V1942 M-O 09.00-15.00 V1942 To 10.00- V1943 Ti 22.00 V1943 O-F 09.00-15.00 Mittbanan M259226 Erikslund Esik (Ånge)-(Johannisberg) V1937-1941 M-F 09.00-15.00 V1942 M-O 09.00-15.00 V1942 To 10.00- V1943 Ti 22.00 V1943 O-F 09.00-15.00

Ådalsbanan M244884 Upprustning Tunadalspåret (Skönvik)-Tunadal

V1932 M 00.00 –V1945 S 24.00

(3)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

Bergslagsbanan M252804 Signalåtgärder Gävle C Gävle - Hagaström

V1933-1934 M-F 09.00-15.00 UPP-spår V1934 L 13.00 – S 13.00 UPP+NED-spår V1935-1936 M-F 09.00-15.00 NED-spår V1937 To 09.00 –S 15.00 UPP+NED-spår Bergslagsbanan M247446

Villersmuren ny driftplats Trafikavbrott Sandviken – Kungsgården

V1933-1936 M-F 09.00-15.00 V1934 L 13.00 – S 13.00 V1937 M-O 09.00-15.00 V1937 To 09.00 - S 15.00 V1938 M-To 23.00-05.00 V1938 S 23.00-05.00 V1939 M-To 23.00-05.00 Byte av ballast efter spårbyte

Korsnäs – Ryggen

V1918 - 1920 S 22.00-24.00 V1919 - 1921 M 00.00-06.00 V1919 - 1921 M-L 22.00-06.00

Bergslagspendeln M253917 Fjärrstyrning Fagersta – Ludvika Trafikavbrott (Ludvika) – (Fagersta) V1913-1915+1917-1924+1926-1743 S 23.00-05.30

V1914-1915+1917+1919-1924+1926-1944 Dalabanan M248985

Inläggning av skyddsväxel samt ESIK Trafikavbrott (Säter)-(Hedemora) V1935-1938 S 22.00-24.00 V1936-1939 M 00.00-06.00 V1936-1939 M-To 22.00-06.00 V1939 F 23.40 – V1940 M 03.40 V1940 O-F 22.00-06.00 Dalabanan M248989

Förarbete spårbyte Trafikavbrott Hedemora – (Avesta Krylbo) V1933-1938 S 22.00-24.00 V1934-1939 M 00.00-06.00 V1933-1938 M-L 22.00-06.00 V1939 M-To 22.00-06.00 V1939 F 23.40- V1940 M 03:40 V1940 M-L 22.00-06.00

Godsstråket gm Bergslagen M252827 Växelbyte 1B

Trafikavbrott Snyten V1922 M-To 08.00-16.00 V1922 L 06.00 – S 22.00 V1923 Ti-F 08.00-16.00 V1927 F 08.00-16.00 Ostkustbanan M247679 Uppsala-Gävle rälsbyte UPP-spår Enkelspårsdrift Gävle-Samnan V1932-1943 S 22.00-24.00 V1933-1944 M 00.00-06.00 V1933-1944 M-L 22.00-06.00

Bergslagsbanan M256715 Stax 25 Lindesberg och Storå Trafikavbrott Storå-(Lindesberg) V1916 To 00.00-V1917 Ti 05.00 V1922 To 00.00-V1923 M 05.00 Trafikavbrott Storå-Lindesberg V1928 M 00.00-V1930 To 07.00 V1930 L 12.00-V1933 M 05.00 Bergslagsbanan M269694 ESIK samt nya blocksignaler Trafikavbrott Borlänge) – (Ludvika) V1917,V1931,V1932

M-To 23.00-05.00 Dalabanan M266635 Kontaktledningsrevision Trafikavbrott Mora V1910 M-O 23.30-05.00 Dalabanan M266634

Förebyggande underhåll Ktl-revision Trafikavbrott (Mra) - (Blg)

V1910-911 M-To 23.30 – 05.00

Bergslagsbanan M269532 Kontaktledningsrev.Trafikavbrott Storvik

V6+8 S 02.00-05.10 V6+8 S 05.35 – 09.00 V6+8 S 22.20-(M 01.40) V7+9 M 02.20 – 04.40

Godstråket gm Bergslagen M249029 mfl

Fagersta ställverksbyte uppgraderingar

(Snyten)/(Smedjebacken)-Fagersta- (Dagarn)/(Ängelsberg)

V1905 F 20.00 – (M 05.00) V1922 F 20.00 – (M 05.00)

(4)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

Upp- eller Nedspår M 09.00-14.00 Ramsjö-(Ljusdal) M,O-F

09.30-11.30 (Gränstider?) Ljusdal-Bollnäs Ti-To

12.30-15.00 (Olika gränstider) (Bollnäs)-(Kilafors) Upp- eller Nedspår M-F 11.30-14.30 Kilafors-Holmsveden TiO 12.00-12.45, 13.10-14.40 (Holmsveden)-(Mo Grindar)

Upp- eller Nedspår M-F 13.30-16.00 Mo Grindar-Ockelbo S 04.15-06.15 (Ockelbo)-(Gävle) M-Ti,To 23.00-02.20, O 23.00-01.20 (Exakta tider se BAP) (Ockelbo)-(Storvik) S 04.00-08.00 (Gävle)-(Storvik) S 00-05.00

Bergslagsbanan Stl-Kil (Ställdalen) – (Hällefors) V1903 Ti-F 02.30-05.30 V1908 Ti-F 02.30-05.30 V1912 Ti-F 02.30-05.30 V1916 Ti-F 02.30-05.30 V1921 Ti-F 02.30-05.30 V1929 Ti-F 02.30-05.30 V1934 Ti-F 02.30-05.30 V1943 Ti-F 02.30-05.30 V1948 Ti-F 02.30-05.30

Bergslagsbanan Sv-Fv Avestakrylbo

V1908, 1915, 1920, 1935, 1939, 1944 S 03.00 – 09.00

Fagersta

V1907, 1916, 1922, 1936, 1940, 1945 L 23.00 – 05.00

V1920

Nm L 23.00 – 06.00 Nm S 22.00 – 10.00 S 23.00 – (M 04.00) V1935+1936 M-F 09.00 – 15.00 Sv

V1921 + V1939 Sp 2 M Sp 3 Ti Sp 4 O Sp 5 To Sp 6-11 F Sv-(Fln)

V1920,V1941 M-To 23.00 – 05.00 (Koä) – Blg

V1920,V1941 M-To 23.00 – 05.00 Blg bg

V1909, 1914, 1922, 1934, 1937, 1942 L 23.00 – 05.00

Blg rbg

M-F 12.00 – 13.00

V1910, 1913, 1923, 1933, 1938, 1943 L 23.00 – 05.00

(Ställdalen) – (Frövi) V1916, V1932 M-To 23.00 – 05.00

Västerdalsbanan Rågsveden – (Repbäcken) V1920-1923

V1935-1940 M-F 14.00-20.00

Mittbanan

Östersund-(Bräcke) M-F 23.00-03.00 v.16, 23, 31, 44 (Ånge)-(Sundsvall) M-F 23.00-03.00 v.15, 26, 30, 36 Stamb gm Ö Norrland

(Långsele)-(Bräcke) M-F 18.00-22.00 v.14, 27, 30, 44 (Ådalsrbanan)

Kontaktledningsrevision

(5)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

9/12

(6)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12

Ostkustbanan M264833 Växlingsvägar Vallvik-Åänge Gussi-(Sunnäsbruk) Ti-To 10.00-14.00 L 07.00-19.00

Ådalsbanan M259524 Uppsättning skyddsportal Härnösand

F 22.00 – S 04.00

(7)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12

(8)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12

(9)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

31/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1

(10)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

(11)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1

Godsstråket gm Bergslagen M266629 Kontaktledningsrevision

Avesta/Krylbo

L 19.40 – 06.00 Alla spår S 20.00 – 06.00 Spår 3-13

(12)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

Godsstråket gm Bergslagen M266629 Kontaktledningsrevision

Avesta/Krylbo Spår 3-13 (V03 S 20.00) – M 06.00 M-F 22.30-03.30 L 19.40 06.00 Alla spår

(13)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/1

Godstråket gm Bergslagen M249029 mfl

Fagersta ställverksbyte uppgraderingar

(Snyten)/(Smedjebacken)-Fagersta-

Godstråket gm Bergslagen M266630 Kontaktledningsrevision

(Avky) – (FgC) M-F 09.20 – 15.20

Godstråket gm Bergslagen M269780 Förebyggande Underhåll, Spårslipning (Avky) – (FgC)

M-F 09.20 – 15.20

(14)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2

Godstråket gm Bergslagen M249029 mfl

Fagersta ställverksbyte uppgraderingar

(Snyten)/(Smedjebacken)-Fagersta- (Dagarn)/(Ängelsberg)

(F 20.00) – M 05.00 Godsstråket gm Bergslagen M266632

Kontaktledningsrevision (Fagersta) – (Frövi) M 08.30 – 15.00 Ti-F 09.10 -15.00 Godsstråket gm Bergslagen M269779

Förebyggande underhåll, Spårslipning (Fagersta) – (Frövi)

M 08.30 – 15.00 Ti-F 09.10 -15.00

Godsstråket gm Bergslagen M266631 Kontaktledningsrevision

Fagersta Spår 1,2 M 08.30 – 15.00 Ti 09.10 -15.00 Spår 3,5,6,7 O-F 23.00 – 05.00 L 23.00 – 05.00 Alla Spår

Bergslagsbanan M269532 Kontaktledningsrevision Storvik

S 02.00 – 05.10 S 05.35 - 09.00 S 22.20 – (M 01.40)

(15)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2

Godstråket gm Bergslagen M244719 Servicefönster Fagersta

L 23.00 – 05.00

Bergslagsbanan M269532 Kontaktledningsrevision Storvik

(S 22.20) – M 01.40 M 02.20 - 04.40

(16)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2

Godsstråket gm Bergslagen M269816 Utbyte belysningsarmaturer

Avesta/Krylbo S 03.00 – 09.00

Godsstråket gm Bergslagen M244716 Servicefönster

Avesta/Krylbo S 03.00 – 09.00

Bergslagsbanan M269532 Kontaktledningsrevision Storvik

S 02.00 – 05.10 S 05.35 - 09.00 S 22.20 – (M 01.40)

(17)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

25/2 26/2 27/2 28/2 1/3 2/3 3/3

Bergslagsbanan M244717 Servicefönster Borlänge bg Nm S 23.00 – 05.00

Bergslagsbanan M269532 Kontaktledningsrevision Storvik

(S 22.20) – M 01.40 M 02.20 - 04.40

(18)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3

Ådalsbanan M256705

ERTMS Inläsning av nya telegram i balisgrupper

(Sundsvall)-Timrå L,S 04.30- 08.50

Dalabanan M266634 Kontaktlednings revision (Mra) - (Blg)

M-To 23.30 – 05.00 Dalabanan M266635 Kontaktlednings revision Mra

M-O 23.30 – 05.00

Bergslagsbanan M244718 Servicefönster Borlänge rgbg Nm S 23.00 – 05.00 Dalabanan M269778

Förebyggande underhåll Spårslipning (Mra) - (Blg)

M-To 23.30 – 05.00

(19)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3

Ådalsbanan M256769

Ombordtester provkörning av baseline 3 (Sundsvall)-Västeraspby

L 04.00- 02.00

Dalabanan M266634 Kontaktlednings revision (Mra) - (Blg)

M-To 23.30 – 05.00 Dalabanan M269778

Förebyggande underhåll Spårslipning (Mra) - (Blg)

M-To 23.30 – 05.00

(20)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3

(21)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3

Bergslagspendeln M253917 Fjärrstyrning Fagersta - Ludvika (Ludvika) – (Fagersta)

S 23.00 – (M 05.30)

Ådalsbanan M250832

ERTMS Driftsättning efter RBC-flytt (Sundsvall)-Västeraspby

L 04.40- S 02.40

Bergslagsbanan M244718 Servicefönster Borlänge rgbg Nm S 23.00 – 05.00

(22)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4

Bergslagspendeln M253917 Fjärrstyrning Fagersta - Ludvika (Ludvika) – (Fagersta)

(S 23.00) – M 05.30 M-To 23.00-05.30 S 23.00 – (M 05.30) Bergslagsbanan M244717 Servicefönster Borlänge bg Nm S 23.00 – 05.00

Stamb gm Ö Norrland M244781+M269782 Servicefönster förebyggande underhåll, spårslipning

(Långsele)-(Bräcke) M-F 18.00-22.00

(23)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4

Bergslagspendeln M253917 Fjärrstyrning Fagersta - Ludvika (Ludvika) – (Fagersta)

(S 23.00) – M 05.30 M-To 23.00-05.30 S 23.00 – (M 05.30) Norra Stambanan M247449 Bangårdsombyggnad Röstbo (Kilafors)-(Holmsveden) M-F 09.00-15.00

Norra Stambanan M247986 Växelbyte Hennan samt stolp och bryggbyten

(Hälsingenybo)-(Loster) M-F 09.00-15.00 Hennan spår 4 v1815 09.00- S v1918 Norra Stambanan M269581 Utbyte Belysningsarmaturer Ljusdal

M-F 09.00-15.00

Mittbanan M244778 + M269783 Servicefönster Förebyggande underhåll/Spårslipning (Ånge)-(Sundsvall) M-F 23.00-03.00

Norra Stambanan M269578 Utbyte Belysningsarmaturer Alby

M-F 09.00-15.00

Dalabanan 244746+M266636

Servicefönster Förebyggande underhåll, Spårslipning

Blg - Avky

M-To 22.10 – 04.50

Norra stambanan M268020 Stationer för alla

Bollnäs M-O Spår 2

To,F 09.00 – 15.00 Spår 3

Godsstråket gm Bergslagen M269816 Utbyte belysningsarmaturer

Avesta/Krylbo S 03.00 – 09.00

Norra stambanan M269591 Utbyte Belysningsarmaturer Bollnäs

M-F 09.00 – 15.00

Godsstråket gm Bergslagen M244716 Servicefönster

Avesta/Krylbo S 03.00 – 09.00

(24)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4

Bergslagspendeln M253917 Fjärrstyrning Fagersta - Ludvika (Ludvika) – (Fagersta)

(S 23.00) – M 05.30 M-O 23.00-05.30

Bergslagsbanan M251653 PSB M4 Kontaktledningsupprustning förarbeten (Ställdalen) - Storå

M-O 20.00-06.00 To 22.00 – (Ti 05.00) Norra Stambanan M247449 Bangårdsombyggnad Röstbo (Kilafors)-(Holmsveden) M-F 09.00-15.00

Norra Stambanan M247986 Växelbyte Hennan samt stolp och bryggbyten

(Hälsingenybo)-(Loster) M-F 09.00-15.00 Hennan spår 4 v1815 09.00- S v1918

Bergslagsbanan M256715 Stax 25 Lindesberg och Storå Storå-Lindesberg

To 00.00- (Ti 05.00) Norra Stambanan M269581 Utbyte Belysningsarmaturer Ljusdal

M-F 09.00-15.00 Mittbanan M244764

Servicefönster Förebyggande underhåll Östersund-(Bräcke)

M-F 23.00-03.00

Norra Stambanan M269581 Utbyte Belysningsarmaturer Alby

M-F 09.00-15.00

Norra stambanan M268020 Stationer för alla

Bollnäs

M 09.00 – 15.00 Spår 3

Norra stambanan M269591 Utbyte Belysningsarmaturer Bollnäs

M-F 09.00 – 15.00

Godstråket gm Bergslagen M244719 Servicefönster Fagersta

L 23.00 – 05.00

Norra stambanan M268023 Stationer för alla

Ockelbo

Ti-O 09.00-15.00 Spår 4 To-F 09.00-15.00 Spår 2 & 3 Norra stambanan M269721

Förebyggande underhåll Ånge Godsbangård M-F 22.30-03.30

Ostkustbanan M244800 Gävle (del av driftplats) Förebyggande Underhåll M 23.30-04.30

Godsstråket gm Bergslagen M244756 Servicefönster Förebyggande underhåll (Stl) – (Fv)

M-To 23.00 – 05.00

Ostkustbanan M244783 Förebyggande underhåll (Gävle) –(Tierp)

M-To 23.30 – 05.30 Uppspår Norra Stambanan M244760

Servicefönster Förebyggande underhåll Ramsjö-(Ljusdal)

M-F 09.00-15.00

Mittbanan M244765 + 269790 Servicefönster Förebyggande underhåll + Spårslipning

Storlien-(Östersund) M-F 23.00-03.00

(25)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4

Västerdalsbanan M252832+M269798 Järnvägsbro över järnvägen och E16 Samt ombyggnad Plankorsning Vansbro– (Dala-Järna) F 12.00– S 12.00

Bergslagspendeln M253917 Fjärrstyrning Fagersta - Ludvika (Ludvika) – (Fagersta)

M-To 23.00-05.30 S 23.00 – (M 05.30) Bergslagsbanan M251653 PSB M4

Kontaktledningsupprustning förarbeten (Ställdalen) - Storå

(To 22.00) – Ti 05.00 Ti-L 20.00-06.00 S 20.00- (M 06.00)

Norra Stambanan M247449 Bangårdsombyggnad Röstbo (Kilafors)-(Holmsveden) M-F 09.00-15.00

Norra Stambanan M247986

Växelbyte Hennan samt stolp och bryggbyten (Hälsingenybo)-(Loster)

M-F 09.00-15.00 Hennan spår 4 v1815 09.00- S v1918

Bergslagspendeln M269673 Utbyte belysningsarmaturer SMJ

M-To 23.30-05.30 Bergslagsbanan M256715

Stax 25 Lindesberg och Storå Storå-Lindesberg

(To 00.00)- Ti 05.00 Norra Stambanan M269581 Utbyte Belysningsarmaturer Ljusdal

M-F 09.00-15.00

Bergslagsbanan M269694 ESIK samt nya blocksignaler (Borlänge)-(Ludvika) M-To 23.00-05.00

Bergslagsbanan M244755 + M269791 + 244754

Servicefönster förebyggande underhål/Rälssipning Borlänge-Ställdalen (Grängesberg)-Ställdalen M-To 23.00-05.00

Bergslagspendeln M244752

Servicefönster Förebyggande underhåll (Ludvika)-(Fagersta)

M-To 23.30-05.30 Norra Stambanan M269581

Utbyte Belysningsarmaturer Alby

M-F 09.00-15.00

Ostkustbanan M244801+M244803 Gävle (del av driftplats)

Förebyggande Underhåll O 00.00-05.00

S 07.00-12.00

Norra stambanan M269591 Utbyte Belysningsarmaturer Bollnäs

M-F 09.00 – 15.00

Norra stambanan M268023 Stationer för alla

Ockelbo

M 09.00-15.00 Spår 2 & 3

Ostkustbanan M244798 Förebyggande

underhåll/kontaktledningsrevision Tierp

L-S 00.35-06.35 Spår 2-6 Ostkustbanan M244783 Förebyggande underhåll (Gävle) –(Tierp)

M-To 23.30 – 05.30 Nedspår Norra Stambanan M244760

Servicefönster Förebyggande underhåll Ramsjö-(Ljusdal)

M-F 09.00-15.00

(26)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

Bergslagsbanan M249000 Byte av ballast efter spårbyte Korsnäs – Ryggen

S 22.00 – (M 06.00)

Bergslagspendeln M253917 Fjärrstyrning Fagersta - Ludvika (Ludvika) – (Fagersta)

(S 23.00) – M 05.30 M,O-To 23.00-05.30 S 23.00 – (M 05.30)

Ostkustbanan M252990 Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden (Salsta)-(Storvreta)

S 22.00 – (M 06.00) NED-spår

Bergslagsbanan M251653 PSB M4 Kontaktledningsupprustning förarbeten (Ställdalen) - Storå

(S 20.00) – M 06.00 M-L 20.00-06.00 S 20.00 – (M 06.00) Norra Stambanan M247449 Bangårdsombyggnad Röstbo (Kilafors)-(Holmsveden) M-O 09.00-15.00 To 09.00- S 24.00

Norra Stambanan M247986

Växelbyte Hennan samt stolp och bryggbyten (Hälsingenybo)-(Loster)

M-O 09.00-15.00 To 09.00- S 24.00 Hennan spår 4 v1815 09.00- S v1918

Bergslagsbanan M268025 Stationer för alla

Sv spår 4,5 M-To 22.30 – 04.45

Bergslagspendeln M269673 Utbyte belysningsarmaturer SMJ

M-To 23.30-05.30 Norra Stambanan M244736+M269800

Servicefönster Förebyggande underhåll/Spårslipning Ljusdal-Bollnäs M-F 09.00-15.00

Norra Stambanan M244738 Servicefönster Förebyggande underhåll

Ockelbo-(Strömsbro) M-F 09.00-15.00

Norra Stambanan M244739+M269795 Servicefönster Förebyggande underhåll/Spårslipning (Ockelbo)-Storvik M-F 09.00-15.00 Norra Stambanan M244760+M269787

Servicefönster Förebyggande underhåll/Spårslipning Ramsjö-(Ljusdal) M-F 09.00-15.00

Norra Stambanan M269581 Utbyte Belysningsarmaturer Ljusdal

M-O 09.00-15.00 To 09.00 – S 24.00

Bergslagspendeln M244752

Servicefönster Förebyggande underhåll (Ludvika)-(Fagersta)

M-To 23.30-05.30 Dalabanan M244750

Servicefönster Förebyggande underhåll Mora-(Repbäcken)

M-To 23.30-05.00

Norra Stambanan M269581 Utbyte Belysningsarmaturer Alby

M-O 09.00-15.00 To 09.00 – S 24.00

Ostkustbanan M244802 Gävle spår 3,4

Förebyggande Underhåll S 00.40-05.40

Dalabanan M269689 Nya belysningsarmaturer Mora

M-To 22.30 – 05.00

Bergslagsbanan M269718 Upprustning Växlar, Spår 1A,51 Borlänge

M 00.00 – S 24.00

Norra stambanan M269591 Utbyte Belysningsarmaturer Bollnäs

M-O 09.00 – 15.00 To 09.00- S 24.00 Norra Stambanan M244759+269788

Servicefönster Förebyggande underhåll/Spårslipning

(Ramsjö)-(Ånge) Upp- eller Nedspår M-F 09.00-15.00

Norra Stambanan M244737+M269799 Servicefönster Förebyggande underhåll/Spårslipning (Bollnäs)-(Ockelbo) M-F 09.00-15.00

Ostkustbanan M244795 Förebyggande

underhåll/kontaktledningsrevision (Tierp)-(Örbyhus)

M-To 23.55-05.30 NED-spår

(27)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5

Bergslagsbanan M249000 Byte av ballast efter spårbyte Korsnäs – Ryggen

(S 22.00) – M 06.00 M-L 22.00 – 06.00 S 22.00 – (M 06.00)

Bergslagspendeln M253917 Fjärrstyrning Fagersta - Ludvika (Ludvika) – (Fagersta)

(S 23.00) – M 05.30 M-To 23.00 - 05.30 S 23.00 – (M 05.30)

Ostkustbanan M252990 Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden (Salsta)-(Storvreta) Bergslagsbanan M251653 PSB M4

Kontaktledningsupprustning förarbeten (Ställdalen) - Storå

Norra Stambanan M247449 Bangårdsombyggnad Röstbo (Kilafors)-(Holmsveden) Ti-F 09.00-15.00

Norra Stambanan M247986

Växelbyte Hennan samt stolp och bryggbyten (Hälsingenybo)-(Loster)

v1919 Ti-F 09.00-15.00 v1919 S 09.00-19.00

Bergslagsbanan M268025 Stationer för alla

Sv spår 4,5 M-To 22.30 – 04.45

Bergslagspendeln M269673 Utbyte belysningsarmaturer SMJ

M-To 23.30-05.30

Norra Stambanan M244738 Servicefönster Förebyggande underhåll

Ockelbo-(Strömsbro) M-F 09.00-15.00

Norra Stambanan M244739+M269795 Servicefönster Förebyggande underhåll/Spårslipning (Ockelbo)-Storvik M-F 09.00-15.00

Norra Stambanan M269581 Utbyte Belysningsarmaturer Ljusdal

T-F 09.00-15.00

Bergslagspendeln M244752

Servicefönster Förebyggande underhåll Dalabanan M244750

Servicefönster Förebyggande underhåll

Mora-(Repbäcken) M-To 23.30-05.00

Mittbanan M244765 + M269790 Servicefönster Förebyggande underhåll/Spårslipning Storlien-(Östersund) M-S 23.00-05.00

Mittbanan M244764

Servicefönster Förebyggande underhåll Östersund-(Bräcke)

M-S 23.00-05.00

Norra Stambanan M269581 Utbyte Belysningsarmaturer Alby

Ti-F 09.00-15.00

Ostkustbanan M244804+M244805 Gävle

Förebyggande Underhåll M 23.15-04.15 Spår 1,2,5 Ti 23.00-04.00 Spår 3,4

Ostkustbanan M244806+244807 Gävle

Förebyggande Underhåll S 06.00 - 11.00 I-grupp söder S 11.00 – 16.00 I-grupp norr

Norra stambanan M269591 Utbyte Belysningsarmaturer Bollnäs

Ti-F 09.00 – 15.00 Norra Stambanan M244759 + 269788

Servicefönster Förebyggande underhåll/Spårslipning

(Ramsjö)-(Ånge) Upp- eller Nedspår M-F 09.00-15.00

Norra Stambanan M244737+M269799 Servicefönster Förebyggande underhåll/Spårslipning (Bollnäs)-(Ockelbo) M-F 09.00-15.00

Norra Stambanan M244736+M269800 Servicefönster Förebyggande underhåll/Spårslipning Ljusdal-Bollnäs M-F 09.00-15.00

Ostkustbanan M244796 Förebyggande

underhåll/kontaktledningsrevision Tierp-Örbyhus

M-To 23.55-05.30 UPP-spår Ostkustbanan M244797 Förebyggande

underhåll/kontaktledningsrevision Örbyhus

To-F 00.00-0-06.00 Spår 2-6 Norra Stambanan M244760+M269787

Servicefönster Förebyggande underhåll/Spårslipning Ramsjö-(Ljusdal) M-F 09.00-15.00

(28)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5

Bergslagsbanan M249000 Byte av ballast efter spårbyte Korsnäs – Ryggen

(S 22.00) – M 06.00 M-L 22.00 – 06.00 S 22.00 – (M 06.00)

Bergslagspendeln M253917 Fjärrstyrning Fagersta - Ludvika (Ludvika) – (Fagersta)

(S 23.00) – M 05.30 M-To 23.00-05.30 S 23.00 – (M 05.30)

Ostkustbanan M252990 Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden (Salsta)-(Storvreta)

(S 22.00) – M 06.00 UPP-spår M-To 22.00 – 06.00 UPP-spår Ostkustbanan M252992 Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden Orrskog– (Tierp)

S 22.00 – (M v2106.00) NED-spår

Bergslagsbanan M251653 PSB M4 Kontaktledningsupprustning förarbeten (Ställdalen) - Storå

(S 20.00) – M 06.00 M-L 20.00-06.00 S 20.00 – (M 06.00)

Norra Stambanan M247082 PSB M1 Bangårdsombyggnad Moradal Moradal-(Ånge)

M-F 18.15-00.15

Norra Stambanan M247449 Bangårdsombyggnad Röstbo (Kilafors)-(Holmsveden) S 10.00-14.00

Mittbanan M248717 Ny kontaktledning Storlien

M-S 10.15-17.40 F,L 19.30-08.30

S 19.30-24.00 (v1922 M 08.30) Mittbanan M256097

Ny plattform med plattformsöverfart (Brunflo)-Pilgrimstad M-F 17.00-23.00

Mittbanan M258230 Esik Gällö

(Pilgrimstad)-(Stavre) M-F 17.00-23.00

Stambanan gm Ö Norrland M258235 Bangårsombyggnad Långsele (Österås)-(Helgum)

M-F 18.00-24.00

Stambanan gm Ö Norrland M258236 Bangårsombyggnad Österås

(Forsmo)-(Långsele) M-F 18.00-24.00

Bergslagsbanan M268025 Stationer för alla

Sv spår 4,5 M-To 22.30 – 04.45

Bergslagspendeln M269673 Utbyte belysningsarmaturer SMJ

M-To 23.30-05.30

Bergslagsbanan M244758 + M269789 Servicefönster Förebyggande

underhåll/Spårslipning Gävle-Storvik F 23.00-06.00 L 22.00-10.00

S 23.00-24.00 (M 04.00) Bergslagsbanan M269677

Byte av belysningsarmaturer Hofors

M-To 23.00-05.00

Bergslagspendeln M244752

Servicefönster Förebyggande underhåll (Ludvika)-(Fagersta)

M-To 23.30-05.30 Mittbanan M269686 Nya belysningsarmaturer Östersund

M-F 17.00-23.00

Godsstråket gm Bergslagen M269816 Utbyte belysningsarmaturer

Avesta/Krylbo S 03.00 – 09.00

Bergslagsbanan M244732 Förebyggande

underhåll/Kontaktledningsrevision Sv-(Fln)

M-To 23.00 – 05.00

Bergslagsbanan M244734 Servicefönster Förbyggande underhåll/kotaktledningsrevision (Korsnäs) – Borlänge

M-To 23.00 – 05.00

Godsstråket gm Bergslagen M244716 Servicefönster

Avesta/Krylbo S 03.00 – 09.00 Stamb gm Ö Norrland M244781+M269782

Servicefönster förebyggande underhåll, spårslipning

(Långsele)-(Bräcke) M-S 18.00-24.00

Stambanan gm Ö Norrland M268146 Utbyte av cellulosakabel

(Fångsjöbacken)-(Helgum) M-F 18.00-24.00

Ostkustbanan M244784 Förebyggande

underhåll/kontaktledningsrevision (Örbyhus)-Storvreta

M-To 23.55-05.10 UPP-spår

(29)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5

Bergslagsbanan M249000 Byte av ballast efter spårbyte Korsnäs – Ryggen

(S 22.00) – M 06.00 M-L 22.00 – 06.00

Bergslagspendeln M253917 Fjärrstyrning Fagersta - Ludvika (Ludvika) – (Fagersta)

(S 23.00) – M 05.30 M-To 23.00-05.30

S 23.00 – (M 05.30) Ostkustbanan M252992

Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden Orrskog– (Tierp)

(S v21 22.00) – M 06.00 NED-spår M-To 22.00 – 06.00 NED-spår S 22.00 – (M v22 06.00) UPP-spår Bergslagsbanan M251653 PSB M4

Kontaktledningsupprustning förarbeten (Ställdalen) - Storå

(S 20.00) – M 06.00 M-L 20.00-06.00 S 20.00 – (M 06.00)

Ostkustbanan M248222 Dingersjö ny driftplats Svartvik-Maj M-F 09.00-15.00 Mittbanan M248717

Ny kontaktledning Storlien

(v1920 S 19.30) M 00.00-08.30 M-S 10.15-17.40

F,L 19.30-08.30

S 19.30-24.00 (v1922 M 08.30) M-L 19.30-08.30

Mittbanan M256097 Ny plattform med plattformsöverfart (Brunflo)-Pilgrimstad M-F 17.00-23.00 Mittbanan M258230 Esik Gällö

(Pilgrimstad)-(Stavre) M-F 17.00-23.00

Bergslagsbanan M268025+244808 Stationer för alla

Storvik spår 4,5 M-To 22.30 – 04.45

Förebyggande underhåll Storvik Sp 2 M, Sp 3 Ti ,Sp 4 O, Sp 5 To Sp 6-11 F

08-16 (uppdelade tider se BAP)

Bergslagsbanan M244758 M269789 Servicefönster Förebyggande underhåll/Spårslipning Gävle-Storvik

(S 23.00) 00.00- M 04.00

Stambanan gm Ö Norrland M258236 Bangårsombyggnad Österås

(Forsmo)-(Långsele) M-F 18.00-24.00

Stambanan gm Ö Norrland M258235 Bangårsombyggnad Långsele (Österås)-(Helgum)

M-F 18.00-24.00 Norra Stambanan M247082 PSB M1

Bangårdsombyggnad Moradal Moradal-(Ånge)

M-F 18.15-00.15 Mittbanan M269686

Nya belysningsarmaturer Östersund

M-F 17.00-23.00

Ostkustbanan M269596 + M269597 Utbyte belysningsarmaturer

Hudiksvall och Iggesund M-F 09.00-15.00 Stamb gm Ö Norrland M244781+M269782

Servicefönster förebyggande underhåll, spårslipning

(Långsele)-(Bräcke) M-S 18.00-24.00

Ostkustbanan M244762 + M269786 Förebyggande underhåll/Spårslipning Sundsvall-(Söderhamn)

M-F 09.00-15.00

Stambanan gm Ö Norrland M268146 Utbyte av cellulosakabel

(Fångsjöbacken)-(Helgum) M-F 18.00-24.00

Ostkustbanan M244784 Förebyggande

underhåll/kontaktledningsrevision (Örbyhus)-Storvreta

M-To 23.55-05.10 NED-spår

(30)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6

Godstråket gm Bergslagen M249029 mfl

Fagersta ställverksbyte uppgraderingar

(Snyten)/(Smedjebacken)-Fagersta- (Dagarn)/(Ängelsberg)

F 20.00 – (M 05.00) Bergslagspendeln M253917

Fjärrstyrning Fagersta - Ludvika (Ludvika) – (Fagersta)

(S 23.00) – M 05.30 M-To 23.00-05.30 S 23.00 – (M 05.30)

Ostkustbanan M252992 Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden Orrskog– (Tierp)

(S v21 22.00) – M 06.00 UPP-spår M-To 22.00 – 06.00 UPP-spår

Ostkustbanan M252993 Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden Marma - Orrskog

S 22.00 – M 06.00 NED-spår Ådals och Mittbanan PSB M2 M244837 + M244880 (268141+268144) Förarbeten för triangelspåret och västra station

Sundsvall-(Töva), Sundsvall-(Timrå) M-O 09.00-15.00

Bergslagsbanan M251653 PSB M4 Kontaktledningsupprustning förarbeten (Ställdalen) - Storå

(S 20.00) – M 06.00 M-O 20.00-06.00 To 00.00 – (M 05.00)

Ostkustbanan M248222 Dingersjö ny driftplats Svartvik-Maj M-F 09.00-15.00

Norra Stambanan M247082 Bangårdsombyggnad Moradal Moradal-(Ånge)

M-O 18.15-00.15

To 08.30- (v1923 Ti 04.30)

Godstråket gm Bergslagen M252827 Växelbyte 1B Snyten

Snyten

M-To 08.00 – 16.00 L 06.00 – S 22.00 Mittbanan M248717

Ny kontaktledning Storlien

(v1921 S 19.30) M 00.00-08.30 M-S 10.15-17.40

F,L 19.30-08.30

S 19.30-24.00 (v1923 M 08.30) M-L 19.30-08.30

Mittbanan M256086 Ny plattform samt plattformsöverfarter (Viskan)-Stöde M-O 09.00-15.00 Mittbanan M256097

Ny plattform med plattformsöverfart (Brunflo)-Pilgrimstad

M-O 17.00-23.00

To-S 09.00-24.00 (Ti 06.00) Mittbanan M258230 Esik Gällö

(Pilgrimstad)-(Stavre) M-O 17.00-23.00

To-S 09.00-24.00 (Ti 06.00)

Stambanan gm Ö Norrland

Bangårsombyggnad Långsele M258235 (Österås)-(Helgum)

Bangårsombyggnad Österås M258236 (Forsmo)-(Långsele)

Utbyte av cellulosakabel M268146 (Fångsjöbacken)-(Helgum) M-O 18.00-24.00

To 09.00 – S 24.00 (v1923 Ti 06.00)

Bergslagsbanan M256715 Stax 25 Lindesberg och Storå Storå-Lindesberg

To 00.00-( M 05.00)

Bergslagspendeln M268032 Stationer för alla

Smedjebacken M-F 23.30-05.30 Kilafors-Söderhamn M267473 Servicefönster Förebyggande underhåll (Kilafors)-(Söderhamn)

M-F 09.00-15.00 Mittbanan M269686

Nya belysningsarmaturer Östersund

M-O 17.00-23.00

To 09.00-S 24.00 (Ti v.23 06.00)

Norra stambanan M244780 Förebyggande underhåll (Bräcke)-(Moradal) M-S 07.00-12.00 Uppspår

Godsstråket gm Bergslagen M244741 Förebyggande underhåll

(FgC) – (Fv) M 08.30 – 15.00 Ti-F 09.10 -15.00

Ostkustbanan M269596 + M269597 Utbyte belysningsarmaturer

Hudiksvall och Iggesund M-F 09.00-15.00

Godstråket gm Bergslagen M244740 Servicefönster Förebyggande underhåll (Avesta/Krylbo)-(Fagersta)

M-F 09.20 – 15.20

Ostkustbanan M244762 + M269786 Förebyggande underhåll/Spårslipning Sundsvall-(Söderhamn)

M-F 09.00-15.00 Ostkustbanan M244763 Förebyggande underhåll Söderhamn-(Gävle) M-F 09.00-15.00

Bergslagsbanan M244717 Servicefönster Borlänge bg Nm S 23.00 – 05.00

Mittbanan M273420 Inläggning rörbro Vattjom-(Töva) M-O 09.00-15.00

Ostkustbanan M247777 Förebyggande underhåll Sundsvall

M-O 09.00-15.00

(31)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6

Godstråket gm Bergslagen M249029 mfl

Fagersta ställverksbyte uppgraderingar

(Snyten)/(Smedjebacken)-Fagersta- (Dagarn)/(Ängelsberg)

(F 20.00) – M 05.00 Bergslagspendeln M253917

Fjärrstyrning Fagersta - Ludvika (Ludvika) – (Fagersta)

(S 23.00) – M 05.30 M-To 23.00-05.30 S 23.00 – (M 05.30)

Ostkustbanan M252993 Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden Marma - Orrskog

(S 22.00) – M 06.00 NED-spår M-To 22.00 – 06.00 NED-spår S 22.00 – (M 06.00) UPP-spår Ådals och Mittbanan PSB M2 M244837 + M244880 (268141+268144) Förarbeten för triangelspåret och västra station

Sundsvall-(Töva), Sundsvall-(Timrå) Ti-F 09.00-15.00

Bergslagsbanan M251653 PSB M4 Kontaktledningsupprustning förarbeten (Ställdalen) - Storå

(To 00.00) – M 05.00 M-L 20.00 – 06.00 S 20.00 – (M 06.00)

Ostkustbanan M248222 Dingersjö ny driftplats Svartvik-Maj M-O 09.00-15.00

To 12.00- S 24.00 (v1924 M 03.00) Norra Stambanan M247082

Bangårdsombyggnad Moradal Moradal-(Ånge)

(v1922 To 08.30)M 00.00 - Ti 04.30 O-F 18.15-00.15

Godstråket gm Bergslagen M252827 Växelbyte 1B Snyten

Ti-F 08.00 – 16.00 Mittbanan M248717

Ny kontaktledning Storlien

(v1922 S 19.30) M 00.00-08.30 M-S 10.15-17.40

F,L 19.30-08.30

S 19.30-24.00 (v1924 M 08.30) M-L 19.30-08.30

Mittbanan M256086 Ny plattform samt plattformsöverfarter (Viskan)-Stöde Ti-F 09.00-15.00 Mittbanan M256097

Ny plattform med plattformsöverfart (Brunflo)-Pilgrimstad

(To v22 09.00) M 00.00-Ti 06.00 O-F 17.00-23.00

Mittbanan M258230 Esik Gällö

(Pilgrimstad)-(Stavre)

(To v22 09.00) M 00.00 – Ti 06.00 O-F 17.00-23.00

Mittbanan M269686 Nya belysningsarmaturer Östersund

(To v22 09.00)M 00.00- Ti 06.00 O-F 17.00-23.00

Mittbanan M244764

Servicefönster Förebyggande underhåll Östersund-(Bräcke)

M-F 23.00-03.00

Mittbanan M244778+M244790+M269783 Servicefönster Förebyggande

underhåll/Spårslipning Ånge-(Sundsvall) M-F 09.30-14.30 Norra stambanan M244780

Förebyggande underhåll (Bräcke)-(Moradal) M-S 07.00-12.00 Nedspår

Ostkustbanan M269715 Gävle Spår 29

Slipersbyte M 00.00- S 24.00

Godsstråket gm Bergslagen M244741 Förebyggande underhåll

(FgC) – (Fv) Bergslagspendeln M268032

Stationer för alla Smedjebacken M-F 23.30-05.30

Godstråket gm Bergslagen M244740 Servicefönster Förebyggande underhåll Stambanan gm Ö Norrland

Bangårsombyggnad Långsele M258235 (Österås)-(Helgum)

Bangårsombyggnad Österås M258236 (Forsmo)-(Långsele)

Utbyte av cellulosakabel M268146 (Fångsjöbacken)-(Helgum) (v22 To 09.00) M 00.00 - Ti 06.00 O-F 18.00-24.00

Norra stambanan M244791 Förebyggande underhåll (Moradal)-Ånge M-To 22.00-03.00

Bergslagsbanan M269719 Upprustning växlar, Spår 14-31 Borlänge

Ti 07.00-To 07.00

Mittbanan M244765 + 269790 Servicefönster Förebyggande underhåll + Spårslipning

Storlien-(Östersund) M-F 23.00-03.00

Bergslagsbanan M244718 Servicefönster Borlänge rgbg Nm S 23.00 – 05.00 Mittbanan M273420

Inläggning rörbro Vattjom-(Töva) T-F 09.00-15.00

Ostkustbanan M247777 Förebyggande underhåll Sundsvall

T-F 09.00-15.00

(32)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6

Bergslagspendeln M253917 Fjärrstyrning Fagersta - Ludvika (Ludvika) – (Fagersta)

(S 23.00) – M 05.30 M-To 23.00-05.30 S 23.00 – (M 05.30)

Ostkustbanan M252993 Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden Marma - Orrskog

(S 22.00) – M 06.00 UPP-spår M-To 22.00 – 06.00 UPP-spår Ostkustbanan M252994 Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden (Skutskär) - Marma

S 22.00 – (M 06.00) NED-spår Ådals och Mittbanan PSB M2

M244837 + M244880 (268141+268144) Förarbeten för triangelspåret och västra station

Sundsvall-(Töva), Sundsvall-(Timrå) M-O 09.00-15.00

To 12.00 – S 00.00 (v.1925 M 03.00)

Bergslagsbanan M251653 PSB M4 Kontaktledningsupprustning förarbeten (Ställdalen) - Storå

(S 20.00) – M 06.00 M-L 20.00 – 06.00 S 20.00 – (M 06.00)

Ostkustbanan M248222 Dingersjö ny driftplats Svartvik-Maj

(v1923 To 09.00) M 00.00- M 03.00 v1924 Ti-To 09.00-15.00

Norra Stambanan M247082 PSB M1

Bangårdsombyggnad Moradal Moradal-Bräcke

M-O 18.15-00.15 Mittbanan M248717 Ny kontaktledning Storlien

(S 19.30) 00.00-08.30 M-L 19.30-08.30

Mittbanan M256086 Ny plattform samt plattformsöverfarter (Viskan)-Stöde M-O 09.00-15.00

To-S 12.00-24.00 (M 03.00) Mittbanan M256097 Ny plattform med plattformsöverfart (Brunflo)-Pilgrimstad M-O 17.00-23.00

Ådalsbanan M257634 Rivning skyddsportal Härnösand

To 12.00- 24.00 (M 03.00)

Mittbanan M258230 Esik Gällö

(Pilgrimstad)-(Stavre) M-O 17.00-23.00

Godsstråket gm Bergslagen M268030 Stationer för alla

Tså spår 2 M-F 11.00 – 17.00 Mittbanan M269686

Nya belysningsarmaturer Östersund

M-O 17.00-23.00

Mittbanan M269530 Ballastrening (Vattjom)-Töva M-S 09.30-14.30

Godsstråket gm Bergslagen M269672 Utbyte belysningsarmaturer

Horndal

M-F 11.00 – 17.00

Ostkustbanan M269715 Gävle Spår 30

Slipersbyte M 00.00- S 24.00

Godsstråket gm Bergslagen M244742 + M269794

Förebyggande underhåll, Spårslipning Sv - Avky

M-F 11.00 – 17.00 Bergslagsbanan M268746

Upprustning Växlar Spår 5-9 Borlänge

M-L 21.00-05.00 (S 21.00) – M 05.00

Godsstråket gm Bergslagen M269667 Utbyte belysningsarmaturer

Fors

M-F 11.00 – 13.30 + 14.15-17.00 Stambanan gm Ö Norrland

Bangårsombyggnad Långsele M258235 (Österås)-(Helgum)

Bangårsombyggnad Österås M258236 (Forsmo)-(Långsele)

Utbyte av cellulosakabel M268146 (Fångsjöbacken)-(Helgum) M-O 18.00-24.00

Mittbanan M273420 Inläggning rörbro Vattjom-(Töva) M-O 09.00-15.00 To 12.00 – (M 03.00)

Ådalsbanan

M244766+M244767+M269784+244785 Förebyggande

underhåll/kontaktledningsrevision, spårslipning (Långsele)-Härnösand M-S 09.00-15.00 Härnösand-(Sundsvall) M-S 09.00-15.00 Skönvik-Tunadal M-F 09.00-15.00

Ostkustbanan M247777 Förebyggande underhåll Sundsvall

Ti-O 09.00-15.00, To 12.00-15.00

(33)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6

Bergslagspendeln M253917 Fjärrstyrning Fagersta - Ludvika (Ludvika) – (Fagersta)

(S 23.00) – M 05.30 M-O 23.00-05.30

Ostkustbanan M252994 Åtgärder Sug-transformationer i vattenskyddsområden

(Skutskär)-Marma

(S 22.00) – M 06.00 NED-spår M-O 22.00 – 06.00 NED-spår S 22.00 – (M 06.00) UPP-spår Ådals och Mittbanan PSB M2

M244837 + M244880 (268141+268144) Förarbeten för triangelspåret och västra station

Sundsvall-(Töva), Sundsvall-(Timrå) (v.1924 To)– M 03.00

Ti-To 09.00-15.00

Bergslagsbanan M251653 PSB M4 Kontaktledningsupprustning förarbeten (Ställdalen) - Storå

(S 20.00) – M 06.00 M-To 20.00 – 06.00 S 20.00 – (M 06.00)

Ostkustbanan M248222 Dingersjö ny driftplats Svartvik-Maj To 09.00-11.00 Mittbanan M256086

Ny plattform samt plattformsöverfarter (Viskan)-Stöde Ti-To 09.00-15.00 Mittbanan M256099 Ny plattform med plattformsöverfart Pilgrimstad Spår 2 M-To 09.00-15.00

Ådalsbanan M257634 Rivning skyddsportal Härnösand

(To 12.00) M 00.00 -03.00

Mittbanan M269530 Ballastrening (Vattjom)-Töva M-To 09.30-14.30

Godsstråket gm Bergslagen M244742 + M269794

Förebyggande underhåll, Spårslipning Sv - Avky

M-F 11.00 – 17.00 Bergslagsbanan M268746

Upprustning Växlar Borlänge

(S 21.00) – M 05.00 Mittbanan M244782 Förebyggande underhåll (Moradal)-(Ovansjö) M-F 09.00-14.00

Godsstråket gm Bergslagen M269667

Godsstråket gm Bergslagen M269672 Utbyte belysningsarmaturer

Horndal

M-F 11.00 – 17.00

Mittbanan M273420 Inläggning rörbro Vattjom-(Töva) (To 12.00) – M 03.00 Ti-To 09.00-15.00

(34)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6

Bergslagspendeln M253917 Fjärrstyrning Fagersta - Ludvika (Ludvika) – (Fagersta)

M-To 23.00-05.30 S 23.00 – (M 05.30)

Ostkustbanan M252994 Åtgärder S Sug-transformatorer i vattenskyddsområden (Skutskär) - Marma

(S 22.00) – M 06.00 UPP-spår M-To 22.00 – 06.00 UPP-spår Ostkustbanan M252995 Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden (Skutskär) - Marma

S 22.00 – (M 06.00) NED-spår

Bergslagsbanan M251653 PSB M4 Kontaktledningsupprustning förarbeten (Ställdalen) - Storå

(S 20.00) – M 06.00 M-L 20.00 – 06.00 S 20.00 – (M 06.00)

Mittbanan M256099 Ny plattform med plattformsöverfart Pilgrimstad Spår 2 M-F 09.00-15.00

Mittbanan M244778 + M269783 Servicefönster Förebyggande underhåll/Spårslipning (Ånge)-(Sundsvall) M-F 23.00-03.00

(35)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7

Bergslagspendeln M253917 Fjärrstyrning Fagersta - Ludvika (Ludvika) – (Fagersta)

(S 23.00) – M 05.30 M-To 23.00-05.30 S 23.00 – (M 05.30)

Ostkustbanan PSB M3 M247637 + M247640

Gävle utfarter Oslättfors– Gävle S 22.00 – (M 06.00) Hilleby-Gävle S 23.00 – (M 05.00)

Ostkustbanan M252995 Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden (Skutskär) - Marma

(S 22.00) – M 06.00 NED-spår M-To 22.00-06.00 NED-spår

Bergslagsbanan M251653 PSB M4 Kontaktledningsupprustning förarbeten (Ställdalen) - Storå

(S 20.00) – M 06.00 M-L 20.00 – 06.00 S 20.00 – 24.00

Godstråket gm Bergslagen M252827 Växelbyte 1B Snyten

F 08.00-16.00

Ostkustbanan M252987 Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden Kringlan-Hilleby S 22.00- (M 06.00) Mittbanan M256099

Ny plattform med plattformsöverfart Pilgrimstad Spår 2 M-F 09.00-15.00

Stamb gm Ö Norrland M244781+M269782 Servicefönster förebyggande underhåll, spårslipning

(Långsele)-(Bräcke) M-F 18.00-22.00

(36)

Str Ös

Kls

Suc Hsd Lsl

Hkl

Shv Åg

Ob Fln

Mra

Mlg

Avky Blg

Fgc Stl

La

U Sv

Dgö

Väy

Öh Hak

Fv

Ls

Sl Kbä

Hrbg

8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7

Ostkustbanan PSB M3 M247637 + M247640

Gävle utfarter Oslättfors– Gävle (S 22.00) – M 06.00 M-To 22.00-06.00 S 22.00 – (M 06.00) Hilleby– Gävle (S 23.00) – 05.00 M-To 23.00 – 05.00 S 23.00 – (M 05.00)

Bergslagsbanan M252264 PSB M4 Kontaktledningsupprustning (Ställdalen) - Storå M 00.00 – S 24.00

Ostkustbanan M252987 Åtgärder Sug-transformatorer i vattenskyddsområden Kringlan-Hilleby

(v1927 S 22.00) M 00.00-06.00 M-To 22.00-06.00

S 22.00- (v1929 M 06.00)

Bergslagsbanan M256715 Stax 25 Lindesberg och Storå Storå-Lindesberg

M 00.00- (V1930 To 07.00) Bergslagsbanan M269716

Upprustning växlar och slipersbyten Borlänge spår 4B, 5

M 00.00 – S 24.00

Bergslagspendeln M253917 Fjärrstyrning Fagersta - Ludvika (Ludvika) – (Fagersta)

(S 23.00) – M 05.30 M-To 23.00-05.30 S 23.00 – (M 05.30)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :