• No results found

”Längsta vägen” - Lilla Minus

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "”Längsta vägen” - Lilla Minus"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

”Längsta vägen” - Lilla Minus

1 5 5 2 3 4 5 3 9 2

10-7 Spel för två spelare

Material: Färgpennor i två olika färger.

Gör så här: Spelare 1 parar ihop en uppgift med rätt differens t ex 7-5 paras ihop med 2.

De båda rutorna färgläggs med spelarens färgpenna t ex röd penna.

Därefter är det den andra spelarens tur att färglägga sitt par med en annan färgpenna t ex grön penna.

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor är målade.

10-6

9-4 8-3

6-3 9-8

10-8 10-5

8-6 8-5

10-9 9-6

9-3 10-1

10-2 9-2

9-5 10-4

10-3 9-7

8 3 2 1 6 4 6 7 3 7

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skylta laddstationer på samma sätt som för andra drivmedel och tillkännager detta för

För att kunna styra önskemål om avstyckningar och förtätning inom området har i den fördjupade översiktsplanen Vellinge Kronan föreslagits att detaljplan skall upprättas

Hodnocení navrhované vedoucím bakalářské práce: výborně minus Hodnocení navrhované oponentem bakalářské práce: výborně minus Průběh obhajoby bakalářské práce:..

Chinn (2012) anser att subtraktion är svårare för eleverna än addition vilket vår studie också visar eftersom över hälften av eleverna använder sig av ordet svårt när

Röjning av träd och buskar för att sedan ha efterföljande bete skulle kunna vara aktuellt i vissa delar av huvudtyp 5 (långt gången igenväxt mark) samt i huvudtyp 6

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor är målade... De båda rutorna färgläggs med spelarens färgpenna t ex

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Söndag förmiddag den 20 augusti drog evenemanget igång i bra väder men vid 17-tiden kom regnet men då var det ändå dags att avsluta dagen.. Bokbordet ingick i år i stadens

Steven Spiel- berg hade fått 90 för sina filmer fram till 2004 och har fått flera sedan dess och får säkert flera fram- över, medan de riktigt stora som John Ford med fick nöja

A new performance measure for determining the winner of the challenge was introduced, which estimates the expected average overlap of a tracker over a range of short-term

To gain a better insight into the performance of trackers, we have manually or semi-manually labeled each frame in each selected sequence with five visual attributes that reflect

EkoMatCentrum –Informationscentrum för Ekologiska Produkter, är en resurs för restauranger och storhushåll som intresserar sig för ekologisk mat, miljö- och klimatfrågor.

[r]

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor är målade... Här vann den gröna spelaren eftersom den hade fyra gröna rutor

SDT innebär att när en människa själv får bestämma utifrån sina inre behov och på så sätt känner att denne själv kan hantera tillvaron, då kommer motivationen inifrån

Trumpet in C (straight, plunger and cup mutes, one thick metal wire clothes hanger and a cello or bass bow) Plus 2 crotales suspended in front of the performer for ease of

The two-part act, Mirandas Atemwende – Calibans Wundantwort [Miranda’s Breath-Turn – Caliban’s Wound- Response], forms the second part of compos- er Ming Tsao’s