FÖRSÄKRAN VERKSAMHETSÅRET. Härmed intygas, att uppgifter som lämnas i denna ansökan är korrekta och överensstämmer med föreningens verksamhet. Vi intygar också att bidrag inte sökes från någon annan kommunal nämnd. ..................................... ..

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

FÖRSÄKRAN VERKSAMHETSÅRET.

Härmed intygas, att uppgifter som lämnas i denna ansökan är korrekta och överensstämmer med föreningens verksamhet. Vi intygar också att bidrag inte sökes från någon annan kommunal nämnd.

... ... ...

ordförande kassör revisor

... ... ...

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande

Blanketten skickas till:

Tekniska kontoret Box 54

361 21 Emmaboda E-post:

teknikfritid@emmaboda.se

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av teknik- och fritidsnämnden i Emmaboda kommun vid behandling av ärendet.

Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Läs mer på www.emmaboda.se/GDPR

Figure

Updating...

References

Related subjects :