Prislista för Munhälsan fr. o m

Download (0)

Full text

(1)

Prislista för Munhälsan fr. o m 2014-09-19

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) 20 - 29 år samt 75+ = 300 kr per år Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) 30 - 74 år = 150 kr per år

Högkostnadsskydd: 3000 kr -15000kr = 50% subvention. >15 000 kr = 85% subvention baserat på referenspriserna som utgått.

Kommentar

Åtgärd Typ av behandling Arvode Referens kommentar

Komb.möjl. i kronor priser

Diagnostik

101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 823 775 Revisionspatient

101 L1 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 1025 775 Ny patient

103 Akut eller kompletterande us eller utredning av enstaka tand 366 340 eller enstaka problem, tandläkare

103 L1 Akut eller kompletterande us eller utredning av enstaka tand 669 340 eller enstaka problem, tandläkare

107 Omfattande akut eller kompletterande us, utförd av tandläkare 1015 970

108 Utredning inklusive us, utförd av tandläkare 1969 1595

Röntgen

121 Röntgen-us av enskild tand 57 45

122 Röntgen-us, delstatus 254 220

123 Röntgen-us, intraoral komplett för munhålan 842 755

124 Panoramaröntgen 554 485

126 Röntgen-us, omfattande 1126 915

141 Studiemodell, för behandlingsplanering 675 575

161 Salivsekretionsmätning 530 530

162 Lab kostnader vid mikrobiologisk undersökning Faktura 300

163 Biopsi och Labratorieundersökning (PAD) 1450kr + Faktura 1390

Kommentar

Åtgärd Typ av behandling Arvode Referens kommentar

Komb.möjl. i kronor priser

201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal 439 410 sjukdom och käkfunktionsstörning.

i kombination med undersökningsåtgärd

204 Profylaxskena, per skena 788 715

205 Fluorbeh inkl proffesionell tandrengöring 157 150

Åtgärd Typ av behandling Arvode Referens kommentar

Komb.möjl. i kronor priser

301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande beh 410 375

302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 731 700

303 Sjukdomsbehandlande åtgärder,omfattande behandling 1615 1505

311 Inf. och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariesjukdom, 434 420 312 Uppföljande information eller instrukt.munhälsorelat. Sjukdomar 179 150

313 Beteendemedicinsk beh, 60 min eller mer 1200 920

314 Beteendemedicinsk behandling 550 425

parodontal sjukdom och peri-implantit och käkfunktionsstörningar)

321 Icke operativ behandling av kariessjukdom 470 455

322 Stegvis excavering 1065 1025

341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom Timtaxa 440

341 L1 472 440

eller peri-implantit, mindre omfattning

342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom Timtaxa 900

342L1 eller peri-implantit, större omfattning 931 900

eller peri-implantit, större omfattning. Endast sjtdv

362 Lustgassedering 855 780

Kommentar

Åtgärd Typ av behandling Arvode Referens kommentar

Komb.möjl. i kronor priser

401 Tanduttagning, en tand 925 925

402 Tanduttagning, en tand. Komplicerad 1687 1555

403 Tanduttagn., ytterligare och i samma kvad. 225 170

404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, 2982 2860 per operationstillfälle

405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 3815 3815

406 Tanduttagning övertalig 925 925

407 Övrign dentolaveolär kirurgi eller plastik, per optillfälle 1945 1880 420 Kirurgiska åtgärder vid implantatprotetik

420 Implantat per styck 4250 2200 merkostnad kan förekomma

100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

300 Sjukdomsbehandlande / Smärtstillande åtgärder 200 Sjukdomsförebyggande åtgärder

400 KIRURGISKA ÅTGÄRDER

(2)

421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur 3305

422 Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik 1370

423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, 4405

två eller tre fixturer per operationstillfälle

424 Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik 1540

425 Operation avseende käkbensförankrade implantat,

fler än tre fixturer 6075

426 Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik 2460

427 Benaugmentation med egen benvävnad 5540

428 Benaugmentation med benersättningsmaterial 6160

429 Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur 3595

430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi. 945

435 Avlägsnande av implantat 925 925

436 Avlägsnande av implantat, enkel 170 170

440 Parodontalkirurgiska åtgärder

441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid 2 325 2325 periimplantit av enstaka implantat.

442 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom 3 312 3295

443 Kirurgisk behandling av peri-implantit 3 312 3135

480 Ktr av koagulation, tilläggsåtgjärd 304 290

Kommentar

Åtgärd Typ av behandling Arvode Referens kommentar

Komb.möjl. i kronor priser

501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3291 3145

502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 3845 3845

503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 4730 4705

504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5625 5230

521 Akut endodontisk behandling 760 720

522 Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi 760 705

523 Stiftborttagning 1114 1070

541 Rotspetsoperation 3345 3345

542 Apikalkirurgi, ytterligare tand vid samma optillfälle 935 935

Åtgärd Typ av behandling Arvode Referens kommentar

Komb.möjl. i kronor priser

Timtaxa 2000

M1 Material Faktiskt belopp

M3 Skriftligt intyg till ex Försäkringsbolag 605

Kommentar

Åtgärd Typ av behandling Arvode Referens kommentar

Komb.möjl. i kronor priser

601 Bettskena hård i överkäken 3488 3200

602 Bettskena hård i underkäken 3488 3200

603 Reponeringsskena, per skena 5100 4840

604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2175 1975

606 Motorisk aktivering 450 450

607 Bettslipning för ocklusal korrigering 710 665

Kommentar

Åtgärd Typ av behandling Arvode Referens kommentar

Komb.möjl. i kronor priser

701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 759 555

702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1043 885

ej med på åtgärderna eftersom den kommer med vid vald grafik åtgärd.

703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1181 1055

704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 799 715

705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1181 1045

706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1462 1395

707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1755 1590

708 Stiftförankring vid fyllningsterapi 591 505

500 Rotbehandling

Övrig behandling

600 Bettfysiologiska åtgärder

700 Reparativa åtgärder

(3)

Kommentar

Åtgärd Typ av behandling Arvode Referens kommentar

Komb.möjl. i kronor priser

800 Permanent tandstödd krona, en per käke 5435 5435

801 Laboratorieframställd krona , fler i samma käke 5435 3290 Plus ev merkost

802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3190 2900 Plus matr. och ev merkost

803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1380 1200 Plus matr. och ev merkost

804 Hängande broled, per led 2536 1380 Plus matr. och ev merkost

805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1800 1645 Plus matr. och ev merkost

806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 4129 3125 Plus matr. och ev merkost

807 Semipermanent krona/bro, per led 2251 2180 Plus matr. och ev merkost

808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3489 3090 Plus matr. och ev merkost

809 Långtidstemporär bro krona/led 1126 930

810 Reparativa åtgärder förknippade med tandburen protetik

811 Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad. 571 420

812 Broreparation 1 1708 1360 Plus matr. och ev merkost

813 Broreparation 2 4709 4140 Plus matr. och ev merkost

814 Broreparation 3 9263 7160 Plus matr. och ev merkost

815 Sadelkrona 5435 4810

820 Avtagbar protetik

821 Protestand, per styck 82

822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3825 3445

823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 4775 4775

824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10239 10170 Plus matr. och ev merkost

825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller 11165 11165 Plus matr. och ev merkost attachments.

826 Attachments, per styck, material Faktisk kost. 90

827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9563 8475 828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9563 8475

829 Immediatprotes 9563 6415

Reparation av avtagbar protes

831 Justering av avtagbar protes 406 345

832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 1242 1160

833 Rebasering av protes 2691 2360

834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs 2080 1820 Plus matr. och ev merkost

835 Rebasering och lagning av protes 2898 2790 Plus matr. och ev merkost

836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs. 3712 3585 Plus matr. och ev merkost 837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs 6582 6030 Plus matr. och ev merkost

839 Inmontering av förankringselement 3053 2710 Plus matr. och ev merkost

845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1915 1790

846 Skena för vertikal platsberedning 5072 4970

847 Klammerplåt 3580 3580

848 Betthöjning eller uppbyggnad ockusalt med komposit. Per tand 515 505

848

Protetiska åtgärder vid fast implantatbehandling

850 Implantatförankrad krona, en per käke 8952 7295

852 Implantatförankrad krona, flera i sama käke 8952 5415 Merkostnad kan förekomma

853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2898 2060

854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat,per led 1950 1805

855 Fästskruv och dylinder vid se.perm.krona på impl, per impl. 500 410

856 Långtidstemp. Labframst. Krona eller hängande led, per impl. 1152 1090

857 Fästskruv och cyl. Vid långtridstemp labframst.krona på impl,per impl. Faktisk kostnad

858 Distans inkl skruv Faktisk kostnad

861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer 54 900 31800 Merkostnad kan förekomma

862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer 55 900 33650 Merkostnad kan förekomma

863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer 56 900 35080 Merkostnad kan förekomma

865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer 49 000 30610 Merkostnad kan förekomma

Protetiska åtgärder vid avtagbar implantatbehandling

871 Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer 19 700 17790 Merkostnad kan förekomma

872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer 24 100 19680 Merkostnad kan förekomma

873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer 25 500 22210 Merkostnad kan förekomma

874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer 3400 3160

875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer 3700 3475

876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer 4900 4515

877 Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och 14 133 14595 förankringselement

878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck Faktisk kost. 265

Reparation av implantat och implantatretinerad protetik

880 Av- och påmontering av implantatförankrad bro 2 125 1955

881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1144 1015 Merkostnad kan förekomma

882 Av- och påmontering av implantatförankrad bro 3 105 2985

883 Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats. 5 278 4340 Merkostnad kan förekomma 884 Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats 12 523 9880 Merkostnad kan förekomma

886 Distans inklusive centrumskruv, per styck Faktisk kost. 1230

800 Protetiska åtgärder

(4)

888 Fästskruv, per styck Faktisk kost. 165

889 Centrumskruv, per styck Faktisk kost. 590

890 Krona på befintligt implantat 8 952 6165

(5)

Kommentar

Åtgärd Typ av behandling Arvode Referens kommentar

Komb.möjl. i kronor priser

901 Tandreglering, en käke, enkel behandling 13735

902 Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling 18010

903 Tandreglering, en käke, normal behandling 20915

904 Tandreglering, en käke, komplicerad behandling 26420

905 Tandreglering, två käkar, enkel behandling 18280

906 Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling 23235

907 Tandreglering, två käkar, normal behandling 26655

908 Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling 33125

Åtgärd Typ av behandling Arvode kommentar

Komb.möjl. i kronor

M6 Tandskydd 2500

M4 Blekning av tänder två käkar 4600

Tandsmycke 495till695

M3 Intyg ex till försäkringsbolag 585

M7 Övrig timtaxa 2000 kr/tim.

Åtgärd Typ av behandling Arvode kommentar

Komb.möjl. i kronor

M1 Gjutmetaller + övrigt material Enligt faktura

Åtgärd Typ av behandling Arvode kommentar

Komb.möjl. i kronor

UB01 UB vuxna timtaxa ub 824kr/tim

UB03 UB vuxna från lustgas och sederingsbeh 1253per tillfälle

UB07 UB Barn o ungdom från lustgas o sederingsbeh. 751 per tillfälle

UB04 UB Barn o ungdom 200

Borttappad tandställning.1:a gången = halva tt- fakturan. Därefter hela tt-fakturan Priser Kan variera med svårighetsgraden på behandlingen, samt tillkommande materialkostnad Garantier: Fast protetik 2år.---Avtagbar protetik 1 år.

Garantin gäller inte om:

Protesen utförts med immediatteknik Protesen är för tillfälligt bruk

Kunden kan lastas för att behandlingen behöver göras om Protesen har utsatt för yttre våld, ex olycksfall

Om skadan har orsakats av att den biologiska vävnaden sviktat, ex en rotfraktur eller kaires Om omgjörningen görs av annan tandläkare än Munhälsans

Kallelse Sker normalt via brev

Uteblivande Uteblivande eller återbud senare än 24 innan behandlingen debiteras enligt taxan Matr Du har som kund rätt till intyg om använda material vid protetiska arbeten.

Betalning Betalning sker kontant eller med kort efter varje beh.tillfällev vid större arbeten sker förskottsbetalning

Övrigt - ingen ersättning från Försäkringskassan utgår

Material

Administrativa kostnader

900 Tandreglering

Figure

Updating...

References

Related subjects :