• No results found

Matematik. Ämnesprov, läsår 2015/2016. Delprov D. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Matematik. Ämnesprov, läsår 2015/2016. Delprov D. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp"

Copied!
8
55
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Elevens namn och klass/grupp

Matematik

Årskurs

9

Ämnesprov, läsår 2015/2016

Delprov D

Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen.

Detta prov återanvänds av Skolverket t.o.m. 2022-06-30.

(2)
(3)

Äp9Ma Delprov D 2015/2016 3

Anvisningar – Delprov D

Till nästan alla uppgifter krävs fullständiga lösningar. Med fullständig lösning menas att din redovisning ska vara så tydlig att en annan person ska kunna läsa och förstå vad du menar. Det är viktigt att du redovisar allt ditt arbete. Du kan få poäng för delvis löst uppgift.

För endast korrekt svar ges inga poäng utom för de uppgifter som är markerade med Endast svar krävs.

Efter varje uppgift anges maximala antalet poäng som du kan få för din lösning, t.ex. betyder (2/1/0) att uppgiften kan ge 2 E-poäng, 1 C-poäng och 0 A-poäng.

Hjälpmedel: Miniräknare, linjal och formelblad.

Provtid: 100 minuter.

Lösningar och svar ska skrivas på separat papper och inte i provhäftet.

Provhäftet ska lämnas in tillsammans med lösningarna.

Namn: _______________________________________

Skola: _______________________ Klass: _________

Födelsedatum (år/månad/dag): ____________________

Lycka till!

Illustrationer: Jens Ahlbom

Vid bedömningen av ditt arbete kommer läraren att ta hänsyn till

• vilka matematiska kunskaper du har visat och hur väl du har löst uppgifterna

• hur väl du har redovisat ditt arbete

• hur väl du har motiverat dina slutsatser.

(4)

21. I ett tält på ett festivalområde äter 460 personer. Man kan välja mellan hamburgare, varmkorv och pastasallad. Av de som äter i tältet så väljer 60 % hamburgare

och 150 personer väljer varmkorv. Hur många personer väljer pastasallad? (3/0/0)

22. En tändsticksask har måtten 6,0 cm, 3,5 cm och 1,5 cm.

Flera tändsticksaskar buntas ihop i en förpackning med volymen 315 cm3, se bild.

Hur många tändsticksaskar finns i förpackningen? (2/0/0)

23. I ett tält på festivalområdet säljs festivaltröjor för 120 kronor styck.

Inköpspriset är 40 kronor per tröja. Man har köpt in 900 festivaltröjor.

a) Hur stor blir vinsten (i kronor) om man säljer alla festivaltröjorna? (2/0/0)

b) För att täcka kostnaderna för inköp av tröjor måste man sälja ett visst antal.

Hur många tröjor måste man då sälja? (0/1/0)

c) Hur många procent dyrare är försäljningspriset

jämfört med inköpspriset? (0/2/0)

(5)

Äp9Ma Delprov D 2015/2016 5

24. Använd diagrammet för att besvara följande frågor.

a) Vilka artister har sålt lika många skivor? Endast svar krävs. (1/0/0)

b) Vilka artister har i genomsnitt sålt ungefär samma antal skivor

per verksamt år? Motivera ditt svar. (0/1/1)

25. Bandet The Buz är på väg till festivalen i sin minibuss.

Efter att de har kört 2/3 av sträckan så finns 3/7 kvar av den diesel som fanns från början.

Kommer dieseln att räcka hela vägen? Motivera ditt svar. (0/2/0)

26. På festivalen kan man tävla om att få träffa en artist.

Tävlingen genomförs med hjälp av en spelapp.

Man ska få tre likadana frukter på en rad för att vinna (se bild).

Det finns 5 olika sorters frukter. En frukt av varje sort kan slumpas fram till varje position.

Hur stor är sannolikheten att få tre likadana frukter på en rad? (0/1/1)

(6)

27. Tio vänner besökte förra årets festival. Tabellen visar hur många konserter som var och en av vännerna var på. Det saknas uppgifter i tabellen för tre av vännerna.

Vi vet att

• medelvärdet var 3,4 konserter

• medianen var 3,5 konserter

• typvärdet var 2 konserter.

I tabellen är personerna sorterade efter antalet konserter de har varit på.

Person A B C D E F G H I J

Antal konserter 2 2 2 3 4 5 5

Använd informationen och tabellen för att ta reda på hur många konserter person D, F och H kan ha varit på. Motivera med resonemang och/eller

beräkningar. (1/1/1)

28. Till festivalens konserter kan man köpa olika typer av biljetter.

Festivalen pågår i tre dagar.

Biljettyp Pris

Festivalpass

Tillträde till festivalens alla dagar, kl. 14.00–23.30 1 800 kr Endagspass

Tillträde till festivalen en dag, kl. 14.00–23.30 800 kr Kvällsbiljett

Tillträde till festivalen en kväll, kl. 19.00–23.30 550 kr a) Erik vill gå på festivalen en hel dag och ytterligare två kvällar.

Vilken eller vilka biljetter ska han köpa för att det ska bli

så billigt som möjligt? Endast svar krävs. (1/0/0)

b) Första dagen sålde man biljetter av alla typer. Man sålde 1 500 festivalpass, 200 endagspass och ett antal kvällsbiljetter. Totalt sålde man biljetter för

3 027 200 kr denna dag. Hur många kvällsbiljetter såldes första dagen? (3/0/0) c) Sista dagen sålde man endast endagspass och kvällsbiljetter. Man sålde totalt

2 000 biljetter denna dag, till ett värde av 1 539 500 kr. Hur många

(7)

Äp9Ma Delprov D 2015/2016 7 29. Festivalen har en egen logga (se bilden).

Vinkel x förhåller sig till vinkel y som 5:8.

Hur stor är vinkeln x? (0/1/1)

30. Amina ansvarar för ett litet café på festivalen och har ett markområde som är 6,0 m x 5,0 m. Hon vill bygga ett tak av en presenning så att hela hennes

markområde skyddas av detta tak. Vinkeln högst upp i mitten på taket ska vara 90°.

Hur lång och bred måste presenningen minst vara för att räcka till hela taket? (0/2/2)

Ej skalenligt ritad.

(8)

© Skolverket

References

Related documents

Når undervisning om seksualitet knyttes sammen med variasjon i kulturelle normer – slik den skal i samfunnsfag – tilføres denne typen posisjo- neringer en etnisk dimensjon; da er

I Australien betalar man med australiska dollar (förkortas AUD).. Familjen ska betala inträde till djurparken. Visa hur du löser uppgiften. b) Hur stor blir kostnaden i svenska

blir 20 kr.. Uppgift under sekretess. Kommer att läggas till så snart sekretesstiden har gått ut. På ett äppelträd växer det ett år 30 äpplen. Ett år senare växer det 35

Att medborgare i Sverige har rätt att läsa protokoll, brev och handlingar som ligger till grund för beslut som fattas av riks- dagen, regeringen eller kommunen. Att man får säga

Om lampans höjd är lika stor som lampans avstånd till dockan så blir skuggan.... längre än dockan lika lång som dockan kortare

a) Kryssa för det alternativ nedan som inte gör så att mängden koldioxid i luften ökar för varje år. Sätt ett kryss!. b) Vad beror det på att mängden koldioxid inte ökar

Det finns olika typer av uppgifter i provet. Beroende på vilken del av kunskapskraven uppgiften prövar så ber vi dig göra olika saker. I en del uppgifter ska du svara genom att

den speglade triangelns hörn.. Han räknar med att andelarnas värde kommer att öka med 12,5 % per år. a) Ge ett förslag på värden som c och d kan ha så att likheten gäller.

Beskriv vilka anledningar det kan finnas till att det är så många fler som blivit utsatta för kränkningar via nätet jämfört med i skolan..

4. Jasmin ska köpa högtalarkablar. Hon vet att det är viktigt att kablarna kan överföra en hög strömstyrka för att få ett bra ljud. Därför bestämmer sig Jasmin för att köpa

Efter varje uppgift anges maximala antalet poäng som du kan få för ditt svar/din lösning.. Kravgränser Provet (Delprov A–D) ger totalt högst

Kursbetyget behöver inte vara detsamma som provbetyget eftersom kursbetyget grundar sig på alla kunskaper eleven visat

till förhållandet 1 till 1,5? Motivera. Han räknar med att andelarnas värde kommer att öka med 12,5 % per år.. a) Ge ett förslag på värden som c och d kan ha så att

att skriva så många argument som möjligt för LED-lampor och emot

Brist på rent vatten är ett stort problem för många människor. Brist på rent vatten påverkar barnens hälsa, villkor och framtid. Det har också stor betydelse för ett

Använd funktionen V(t ) och skriv detta påstående med matematiska symboler.. En hyrbil kostar 375 kr att hyra per dygn. Om du kör en längre sträcka, tillkommer en kostnad på 2,50

• Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa

Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess enligt 17 kap. Detta prov återanvänds av Skolverket t.o.m.. Vilken färg är det störst chans att få?3. Förklara varför.

Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess enligt 17 kap. Detta prov återanvänds av Skolverket t.o.m.. Vilken färg är det störst chans att få?.. Förklara varför.

Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess enligt 17 kap. Detta prov återanvänds av Skolverket t.o.m.. a) Titta på det här talet. Troj tar bort alla snäckor. Nova

Studera kartan som visar Kinas befolkningstäthet och jämför med kartan över Kinas topografi och vatten.. Varför är vissa delar av Kina tätbefolkade och andra glesbefolkade?

Delprov B.. JORDEN SEDD FRÅN OVAN.. Det här provet handlar om hur vi kan lära oss mer om jorden genom att studera den från ovan. Uppfinningar som kameran, luftballongen och

Amir och Lisa köper potatis med samma kilopris (kr/kg).. Du ska beräkna hur mycket smågodis du får för 20 kr om du vet att godiset kostar 6,90 kr/hg. Vilken av följande