Bli klimatsmart. - stoppa slöseriet. Hur du kan hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats.

Full text

(1)

Bli klimatsmart

- stoppa slöseriet

Går lampan sönder om man släcker

den för ofta?

Är det bra med rörliga skärmsläckare?

Hur tvättar jag mer energisnålt?

Vad kan jag göra åt temperaturen på

rummet?

(2)

Klimatfrågan är idag mer aktuell än någonsin, på alla nivåer. FN, EU, nationen, regionen och kommunen har alla ett ansvar att vara aktiv i dessa frågor. Inom EU har det beslutats att medlemsländerna till år 2020 ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 20 procent (jämfört med 1990) och öka energieffektiviteten med 20 procent (jämfört med år 2005).

Vi tycker det är viktigt att vi i kommunen gör vad vi kan för att minska vår klimatpåverkan. Därför pågår sedan flera år ett arbete med att energieffektivisera våra fastigheter och transporter.

Nu kommer vi att fokusera lite extra på frågan genom att vi 2010-2014 har beviljats ett ekonomiskt stöd från Energimyndigheten till att arbeta med energi- effektivisering i våra verksamheter. Bollebygd, Härryda och Marks kommuner kommer att samarbeta under perioden för att på ett effektivare sätt driva arbetet.

För att nå riktigt bra resultat och minska vår energiförbrukning behöver vi din hjälp. Den här broschyren är tänkt att ge dig som arbetar i Bollebygd, Härryda och Marks kommuner inspiration och tips på vad du kan göra på din arbetsplats.

Om alla gör lite blir resultatet stort!

Karina Djuner Kommundirektör Härryda kommun

Lennie Johansson Kommunchef Bollebygd kommun

Haleh Lindqvist Kommunchef Marks kommun

2

(3)

Innehållsförteckning

Släck lyset efter dig 4 Ha rätt temperatur 6 Använd datorn smart 8 Låt apparaterna vila 10 Energismart i köket 12 Spara på vattnet 14

Res grönt 16

Om klimatförändringar 18

Kontaktuppgifter 19

(4)

Släck lyset efter dig

SPARTIPS

• Släck belysningen på ditt rum när du går på samman- träde, lunch, rast eller när du går hem.

• Byt till lågenergilampor där det är möjligt. Lågenergi- lampor räcker tio gånger längre än en konventionell glödlampa och använder endast 20 procent så mycket energi.

• Släck i allmänna utrymmen när dagen är slut.

Glödlampor, lysrör och lågenergilampor är konstruerade för att kunna tändas och släckas ofta. Brinntiden påverkar hållbarheten mer än att tända och släcka. Det är en myt att belysning drar mycket energi när den tänds eller släcks. Ska du lämna rummet i 5 minuter eller mer lönar det sig alltid att släcka lampan.

Tänk om…

… alla anställda vid Bollebygd, Härryda och Marks kommuner släckte belysningen under lunch, raster och sammanträden. Då skulle vi spara energi motsvarande hushållsel för 28 trerumslägenheter och cirka 70 000 kronor per år.

Beräkning

Antag att vi släcker i 1 200 arbetsrum under lunch (60 min), samt att vi släcker vid rast (2 x 15 min) och vid sammanträden (i snitt 15 min per dag). Då blir besparingen 1 200 arbetsrum x 220 arbetsdagar x 1,75 tim x 0,15 kW = 69 300 kWh. En tvåbarnsfamilj i en trerumslägenhet använder 2 500 kWh el per år.

(5)

Det är en myt att…

… glödlampor drar mycket energi när de tänds och släcks.

… glödlampor går sönder om man tänder och släcker dem ofta.

… värmeeffekten från en glödlampa minskar kostnaden för uppvärmning i ett

hus. Oftast blir det dyrare att ventilera eller kyla bort överskottsvärmen.

(6)

Ha rätt temperatur

SPARTIPS

• Om du vill vädra, gör det ordentligt och bara en kort stund.

• Placera inga möbler framför elementet.

• Justera termostaten i små steg. System för värme och kyla är tröga.

• Upplevs arbetsplatsen för varm, för kall, dragig eller instängd – kontakta fastig- hetsskötaren eller din chef.

Arbetsplatsens trivsel kan bero på hur väl systemen för värme, ventilation och kyla fungerar. För hög temperatur ger torr luft och kan göra att det känns instängt, även om luften egentligen är fräsch. Drag gör att rummet känns kallt även om temperaturen är tillräckligt hög.

Styrningen av dagens avancerade värme-, kyl- och ventila- tionssystem fungerar bäst med fönstren stängda.

Tänk om…

… vi på Bollebygd, Härryda, och Marks

kommuner minskade temperaturen med en

grad på våra arbetsplatser, då skulle vi minska

den totala kostnaden för uppvärmning med

5-6 procent per år.

(7)

Visste du att…

... lagom inomhustemperatur för arbete på kontor är cirka 20°C.

... sommartid skapar belysning, datorer och annan kontorsutrustning överskotts-

värme som måste kylas eller ventileras bort vilket är mycket energikrävande.

(8)

Använd datorn smart

SPARTIPS

• Se till att energisparläge är inställt på din skärm och dator. Be gärna IT-ansvarige om hjälp.

• Stäng av dator, skärm och högtalare när du går hem.

• Koppla dator och kringut- rustning till en grenkontakt med strömbrytare. Stäng av med knappen när du går hem.

• Ställ in dubbelsidig utskrift som standard på din dator.

• Använd platt skärm.

Datorn är ett viktigt hjälpmedel i arbetet. Ofta tillbringar vi inte hela arbetsdagen framför datorn, vid t.ex. möten rast och lunch kan vi låta datorn vila. Med energisparläget aktiverat på både datorn och skärmen sänks elanvändningen med cirka 65 procent jämfört med när datorn är igång.

Tänk om…

… alla datorer på Bollebygd, Härryda och Marks kommuner (ca 4 000 st) hade energi- sparläge inställt på skärm och dator. Då skulle vi varje år spara energi motsvarande hushållsel för cirka 155 trerumslägenheter.

Beräkning

Antag att datorerna är påslagna hela arbetsdagen men inte används aktivt under 4 timmar av arbetsdagen. 4 000*4 timmar*220 arbets- dagar*0,11 kW=387 200kWh. En tvåbarnsfamilj i en trerumslägenhet använder ca 2 500 kWh el per år.

(9)

Det är en myt att…

... datorn går sönder om man stänger av den ofta.

... skärmsläckare med rörliga bilder spar energi.

(10)

Låt apparaterna vila

SPARTIPS

• Stäng av hela ditt kontor när du går hem. Koppla dator och kringutrustning till ett grenuttag med strömbrytare, så kan du lätt stänga av allt på en gång.

• Dra ur mobilladdare och andra transformatorer ur väggen när de inte används.

• Stäng av kopiatorn på din avdelning vid arbetsdagens slut.

• Begär att energisparläge aktiveras på kopiatorer vid leverans eller vid service.

• Kopiera dubbelsidigt.

Av årets alla timmar spenderar vi i genomsnitt en fj ärdedel på jobbet. Mycket energi kan sparas om alla energikrävande apparater är avstängda under de timmar vi inte arbetar.

De fl esta elektriska apparater har ett standbyläge där man kan tro att de är avstängda men där de faktiskt drar energi.

Upp emot 30-40 procent av en elektronisk produkts totala energianvändning under dess livstid kan gå till standby.

Tänk om…

… alla kopiatorer inom Bollebygd, Härryda och Marks och kommuner ställdes in på energi- sparläge istället för att stå i standby-läge vid in- aktivitet. Då skulle vi spara energi motsvarande hushållsel för nästan 18 trerumslägenheter.

Beräkning

Antag att 200 kopiatorer används 2 h per dag och står i standby-läge resterande 7 h samt att kopiatorernas energianvändning i standby är 150 W och i energisparläge 8 W. 200 x 7 h x (0,150-0,008)kW x 220 arbetsdagar = 43 736 kWh. En tvåbarnsfamilj i en trerumslägenhet använder 2 500 kWh el per år.

(11)

Visste du att…

... transformatorer som t.ex. mobilladdare drar energi när de sitter i vägguttaget, trots att de inte används.

(12)

Energismart i köket

SPARTIPS

• Tina den frysta matlådan i kylskåpet, så återanvänder du den energi som gick åt till att frysa ner maten. Det går även snabbare och går åt mindre energi att värma tinad mat.

• Håll rätt temperatur i kyl och frys. Kontrollera med termometer.

• Frosta av frysen regelbundet. Ett tjockt islager fördubblar energianvändningen.

• Rengör baksidan på kyl och frys regelbundet.

• Byt dörrpackning om dörren till kyl och frys inte sluter tätt.

• Vid köp av nya vitvaror, välj alltid energiklass A, gärna A+ eller A++.

• Använd köksfl äkten bara när den behövs. Den drar ut stora mängder uppvärmd inomhusluft.

Storköken står för en betydande energianvändning. Nedkyl- ning och uppvärmning av mat kräver energi och fl äktar för att bli av med matoset kan innebära en onödig kylning av lokalerna om de används fel.

I kylen rekommenderas +4 till +8°C och i frysen -18°C.

Varje grads extra kyla i frysen ökar energianvändningen med cirka fem procent.

Tänk om…

… vi på Bollebygd, Härryda och Marks kommuner bytte ut 100 stycken gamla frysar mot moderna, då skulle vi varje år spara energi motsvarande hushållsel för cirka 30 trerums- lägenheter.

Beräkning

En 20 år gammal frys använder i genomsnitt 1 000 kWh per år.

En modern frys av samma storlek använder 250 kWh per år.

(100*1 000)-(100*250)=75 000 kWh. En tvåbarnsfamilj i en trerumslägenhet använder 2 500 kWh el per år.

(13)

Visste du att…

... diska i maskin drar mindre energi än att diska för hand (även om man sköljer i

balja). Men om disken sköljs under rinnande vatten förbrukas nästan fyra gånger

mer vatten och energi än vid maskindisk.

(14)

Spara på vattnet

SPARTIPS

• Fyll tvättmaskinen och disk- maskinen.

• Tvätta i låg temperatur.

Tvätt som inte är så smutsig blir ren redan vid 40ºC utan förtvätt.

• Det går åt mindre energi om tvätten centrifugeras mer och torktumlas mindre.

• Vid läckande kranar, kontakta fastighetsskötare så fort som möjligt.

• Diska inte under rinnande vatten.

Vi använder vatten till mycket – matlagning, dusch, toalett, tvätt och disk. Kallvatten är billigt, men varmvatten drar en hel del energi och pengar. Genom att använda vattnet på ett smart sätt kan du minska både vattenmängden och energi- åtgången.

Snålspolande kranar och duschmunstycken sparar cirka 50 procent vatten. Droppande vattenkranar förbrukar vatten i onödan. På ett dygn kan nästan 100 liter gå förlorade.

Tänk om…

… vi skulle åtgärda 50 droppande kranar inom Bollebygd, Härryda och Marks kommuner. Då skulle vi spara ca 45 000 kr varje år i sparade energi- och vattenkostnader.

Beräkning

96 l/dygn x 365 dagar x 0,026 kr* x 50 kranar = ca 45 000 kr.

* vatten 15 kr/m3, värme 23 kr/m3. Ett läckage som till hälften består av varmvatten kostar 0,015 + 0,023/2 kr = 0,026 kr.

(15)

Visste du att…

... med ett snålspolande duschmunstycke halveras vattenåtgången och kostnaden.

(16)

Res grönt

SPARTIPS

• Använd tjänstecykel till dina korta ärenden. Saknar ni tjänste cykel, föreslå att ni ska skaffa en.

• Åk kollektivt om det är möjligt.

• Samåk med en kollega.

• Utmana dig själv – ersätt en resa med ett webbmöte eller telefonmöte.

• Välj tåg framför fl yg.

Att åka buss, tåg eller samåka med bil är ett bra sätt att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Men den mil- jövänligaste resan är den som aldrig görs! Du kan träff a kol- legor och samarbetspartners utan att behöva lämna arbets- rummet – använd webbmöte, video- eller telefonkonferens.

Att cykla är också ett miljövänligt transportsätt. Väljer du oftare cykeln kan din hälsa förbättras. Studier visar att cykling ger förbättrad kondition, minskad sjukfrånvaro och bättre sömn.

Tänk om…

… 200 anställda vid Bollebygd, Härryda och Marks kommuner ersatte en resa var i månaden med ett webbmöte. Då skulle vi spara 820 000 kr per år och minska koldioxidutsläppen med 36 000 kg.

Beräkning

Antag att en genomsnittlig resa till ett möte utanför kommunen är 5 mil och restiden är 30 min enkel väg. Resekostnaden är 19 kr/mil och arbetstiden beräknas kosta 220kr/timme (lön och PO-tillägg) för en genomsnittlig anställd. Under 10 månader per år ersätter 200 personer en resa. (5*2*19+0,5*2*220)*10*200=820 000 kr. Medelutsläpp av koldioxid för bilar: 1,8 kg CO2/mil.

(17)

Visste du att…

... en flygresa mellan Stockholm och Göteborg släpper ut nästan 25 000 gånger

mer koldioxid per person än samma resa med tåg.

(18)

Klimatförändringar – vad innebär det?

Klimatförändring är förändringar i jordens klimat, oftast över långa tidsperioder.

I dag syftar ordet klimatförändring i regel på den senaste tidens globala uppvärm- ning med dess orsaker och konsekvenser.

Växthuseffekten är central i den pågående klimatförändringen. Den naturliga växthuseffekten håller jorden lagom varm, men genom att människan släpper ut koldioxid och andra växthusgaser, framförallt genom sin användning av fossila bränslen (olja och kol), förstärks växthuseffekten.

Konsekvenserna av ett varmare klimat kan bli mycket allvarliga. Ingen annan miljöfråga påverkar på ett så genomgripande sätt alla delar av samhället.

De senaste hundra åren har temperaturen ökat med en grad i Sverige. EU har slagit fast målet att temperaturen inte får öka med mer än två grader i förhållande till förindustriell tid.

Det är bråttom att minska våra utsläpp av växthusgaser.

Läs mer om klimatförändringarna på www.naturvardsverket.se.

18

(19)

Kontaktpersoner

Projektledare för energieffektivisering i Bollebygd, Härryda och Marks kommuner

Anette Gustafsson

0732-31 67 48

anette.gustafsson@harryda.se

Bollebygds kommun, fastighet

Torbjörn Eriksson

033-23 14 01

torbjorn.eriksson@bollebygd.se

Härryda kommun, fastighet

Mikael Johansson

031-724 64 64

mikael.johansson@harryda.se

Marks kommun, lokalförsörjning

Tomas Poddig

0320-21 70 64

tomas.poddig@mark.se

Daniel Gustafsson 031-724 62 51

daniel.gustafsson@harryda.se

(20)

Alla kan göra något. Det här är broschyren som ger dig tips på vad du kan göra på din arbetsplats för att minska påverkan på klimatet.

Tillsammans kan vi göra något stort!

Layout: Anette Gustafsson, Illustrationer: Oscar Alarik, Tryck: DanagårdLiTHO

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :