• No results found

Mobil sjukvård till flyktingar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Mobil sjukvård till flyktingar"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2015-10-27 13:08 CET

Mobil sjukvård till flyktingar

Tre dagar efter att de första asylsökandena kom till Umebygdens

etableringscentrum i Umeå fanns det mobila flyktingteamet på plats från Backens hälsocentral. Nu har drygt tre veckor gått och personalen kan konstatera att satsningen varit både framgångsrik och uppskattad.

Verksamheten vid Backens hälsocentral uppstod i det närmaste spontant efter det blivit klart att Umebygdens etableringscentrum i början av oktober skulle ta emot ett stort antal asylsökande.

Totalt har cirka 170 asylsökande, varav ett 40-tal barn, från bland annat Syrien, Afghanistan, Iran, Irak och Eritrea de senaste veckorna anlänt till Umebygdens etableringscentrum.

(2)

– När vi kom hit den första veckan var det långa köer, förklarar

distriktssköterskan Katarina Wikander. Nu är det betydligt färre och det är bra att ha dessa tider att hänvisa till.

Nära hälsocentralen

Boendet ligger bara några hundra meter från hälsocentralen och ett litet team bestående av två distriktssköterskor och en läkare gjorde efter bara några dagar ett första besök.

– Vi plockade ihop det vi trodde vi skulle behöva och insåg snabbt att de allra flesta bara var i behov av en bedömning av en distriktssköterska, säger Katarina Wikander.

Avgörande med tolk

De första veckorna åkte sedan två distriktssköterskor från Backens hälsocentral två gånger i veckan till ett litet rum som upplåtits för den

uppsökande verksamheten. Från och med denna vecka besöker man boendet en gång i veckan.Tolk har hela tiden funnits på plats, en helt avgörande faktor för den lyckade verksamheten.

– Vi har för det mesta kollat temp, andning och blodtryck och om det behövts ta prover har vi hänvisat till hälsocentralen, säger Katarina Wikander och berättar att besöken bland annat rört sig om mindre infektioner, borttappade mediciner och allergier eller nästäppa som de asylsökande oroat sig över under flykten till Sverige.

– Det känns bra att vi kan hjälpa till och vi tror att vi ingjuter både lugn och stabilitet hos de asylsökande, säger Katarina Wikander.

Team i hela länet

Samtidigt som det mobila teamet från Backens hälsocentral arbetar har ett liknande team satts upp i Holmsund som i dagarna åker ut till det nyöppnade flyktingboendet.

– Det här är ett arbete som sprider sig till andra hälsocentraler, säger Ronny

(3)

Lestander, verksamhetschef vid Holmsunds hälsocentral. Han har nyligen fått i uppdrag att skapa ett team som inom kort ska åka runt för att genomföra hälsoundersökningar vid de olika boendena i Umeå.

– Tanken är att skapa tre team i Västerbotten, ett i Umeåområdet, ett i södra Lappland och ett i Skellefteåområdet, säger Ronny Lestander.

För mer information:

Sonjalis Westman, verksamhetschef, Backens hälsocentral, 070-392 64 64 Ronny Lestander, verksamhetschef, Holmsunds hälsocentral, 070-544 93 07 Katarina Wikander, distriktssköterska, Backens hälsocentral, 090-785 83 51

Vänliga hälsningar Jan Alfredsson

Kommunikationsstaben Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

(4)

Kontaktpersoner

Presskontakter sommaren 2022 Presskontakt

Thomas Jonsson Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp thomas.a.jonsson@regionvasterbotten.se

070-612 18 48 Petra Olgarsson Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning)

petra.olgarsson@regionvasterbotten.se 073-091 48 87

Per Strömbro Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå per.strombro@regionvasterbotten.se 072-5540595

Molli Rosenström Presskontakt Kommunikatör

Hälso- och sjukvårdsfrågor

molli.rosenstrom@regionvasterbotten.se 073-393 11 29

Micaela Löwenhöök Presskontakt

Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se +46 (0)70- 316 37 01

(5)

Thomas Hartman Presskontakt

Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor

thomas.hartman@regionvasterbotten.se 070-666 49 95

Malin Åberg Presskontakt

Kommunikationsdirektör

malin.aberg@regionvasterbotten.se 070-240 91 55

Cecilia Lindell Presskontakt

Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor

cecilia.lindell@regionvasterbotten.se 070-254 57 37

Anja Hansen Knutsson Presskontakt

Presskontakt

Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben

anja.Hansen.Knutsson@regionvasterbotten.se 070-685 72 33

References

Related documents

 inom ramen för ledningssystemet ta fram, fastställa och dokumentera processer, rutiner och metoder för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt ska bedrivas för att

Psykologerna i utbildningsnämndens verksamheter ansvarar för att identifiera och rapportera risker som kan medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten och för

Skattskyldig, som haft skatte- pliktig realisationsvinst på grund av avyttring eller marköverföring enligt föregående stycke eller på grund av att han fått

• Tommy Ström (SP) befrias från uppdrag som ledamot i barn- och

Med beaktande av socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 1997:8 angående bland annat lämplig kompetens för en verksamhetschef för elevhälsans arbete som är reglerat i hälso-

Vård- och omsorgskontoret föreslår att nämnden fastställer habiliteringsersättningen till 8 kr per timme från och med 2019-01-01, vilket innebär att den tillfälliga höjningen

Uppdraget att se över om nämndens budget är rätt fördelad mellan äldreomsorg och funktionshinder som vård- och omsorgsnämnden gav till vård- och omsorgskontoret 2017-03-21

Kontoret ser också fördelar med att i förväg kunna planera in datum för verksamhetsbesök i samband med godkännande inom LOV-särskilt boende för äldre. Information till