Landareal: 271 kvkm Invånare per kvkm: 46. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring

Full text

(1)

Ålder

Andel (%) av de boende i

15

20 20

Döda 79 79 Riket 14 15

Kv Tot

Födda 75 63 Kommunen 19

Födda och döda 2010 Utrikes födda 2010

Antal Män Kvinnor M

Summerad fruktsamhet

Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB

Flyttningsnetto 116 99

till utlandet 25 16

Därav 18–24 år 92 96

till övriga kommuner i länet 103 107

till övriga län 195 171

Antal utflyttningar 323 294

221 222

från utlandet 87 62

Därav 18–24 år 102 124

Antal inflyttningar 439 393

från övriga kommuner i länet 131 109 från övriga län

Födda barn per kvinna/man Flyttningar 2010

Antal barn/person Män Kvinnor

-20 116 99

Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB

-3

2010 12 443

4 725 9 416 2009 12 249 -39 24

2008 12 267 -33 68 50

Antal (1000) 6 6 12 4 690

-42 -5 29

Totalt, % 100 100 100 100 100 100

-31

80– 5 9 7 4 7 5 2007 12 183

14 13 2006 12 202 -34 -7

2005 12 270 -58 52 41

65–79 15 17 16 13

-66 -30 -7

45–64 27 26 26 26 25 26

17

25–44 24 21 23 27 25 26 2004 12 231

7 7 2003 12 334 -67 60

2002 12 325 -103 70 87

20–24 6 6 6 7

-60 -22 -28

16–19 5 5 5 6 5 5

-71

7–15 10 8 9 10 9 10 2001 12 270

8 8 2000 12 381 -62 -67

Tot M Kv

0–6 8 7 7 8

(31/12) Antal överskott överskott

M Kv Tot M Kv

Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000–2010

Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Män Kvinnor

Källa: Befolkningsstatistik, SCB

011

Folkmängd 31 december 2010

Flyttnings-

Kommunen Riket

2011

Fagersta

Landareal: 271 kvkm Invånare per kvkm: 46

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,0 0,2

0,4 0,6

0,8 1,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Kommunen Kvinnor Kommunen Män Riket Kvinnor Riket Män

%

%

Riket

(2)

Kvinnor Kvinnor

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

till övriga län 242 152

arbetar i kommunen och bor i eller utanför

kommunen Nettopendling 630 421

Antal i åldern 16 år och däröver

från övriga län 508 307

bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen

Utpendling 525 408

till övriga kommuner i länet 283 256

SCB 2011

Nattbefolkning:

Dagbefolkning (arbetstillfällen):

1 155 829

från övriga kommuner i länet 647 522

Män Kvinnor

Avser nattbefolkning

Källa: Arbetsmarknadsstatistik, SCB Inpendling

76 73 75

80 77 78

Pendling 2009

78 75 76

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

53 52 52

927

76 71 74 Antal i åldern 16 år och däröver

1 898 1 132

78 72 75 Off. förv. o service 324 928 324

2 062 2 222 2 059

81 75 78 Näringsl., övr. org. 1 904 1 135

24 7 24

53 50 52 Riket, 1 000-tal 2 229

50 28

Länet Off. förv. o service 7

52 57 51

76 71 74 Näringsl., övr. org. 52 28

1 103 417 1 245

76 71 74 Länet, 1 000-tal 59

2 479 1 294 3 032 1 573

80 76 78 Off. förv. o service 340

Kommunen 2 819 2 397 3 449 2 818

57 50 53 Näringsl., övr. org.

Män Kvinnor Män Kvinnor

Kommunen

Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt

Andel (%) av alla i resp. ålder

Riket

Källa: Utbildningsregistret, SCB

Förvärvsarbetande 2009 Förvärvsarbetande efter sektor 2009

70 144 2 789 2 706 5 495

Avser 20–64 år

Antal, 1 000-tal 4 3 7 74

100 100 100 100 100 100

2 2 2 2 2

Totalt, % 100 100 100

Uppgift saknas 3 2 2 1

28 36 32 33 41 37

49 52 49 45 47

Eftergymnasial utbildning 16 26 21

15 16 12 14

Gymnasial utbildning 62 54 58 54

M Kv Tot

Förgymnasial utbildning 20 18 19 17 14

Riket

M Kv Tot M Kv Tot

Befolkningen efter utbildningsnivå 31 december 2010

Utbildningsnivå Procentuell fördelning

Kommunen Länet

Källa: Valstatistik, SCB

Källa: Bostadsbyggandet, SCB

Övriga partier 0 0 0 0

Samtliga partier 19 16 20 15

Vänsterpartiet 10 11 11 9

Sverigedemokraterna 0 0 2 0

Miljöpartiet de gröna 0 0 0 0

Socialdemokraterna 4 4 4 4

Folkpartiet liberalerna 1 0 0 1

Kristdemokraterna 1 0 1 0

3 0 2 1

Centerpartiet 0 1 0 0

Antal lägenheter

2006 2010

Män Män

Moderata samlingspartiet

Mandat i kommunfullmäktige Nybyggda/ombyggda bostäder

Partier Antal mandat vid valet

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

2006 2007 2008 2009 2010

I nybyggda småhus I nybyggda flerfamiljshus

Nettoförändringen i ombyggda flerbostadshus

(3)

Procent Procent

Antal i åldern 16 år och däröver Avser dagbefolkning

191 868 169 917 361 785 Källa: Arbetsförmedlingen

12 9 11

Antal 20–64 år 274 249 523 5 816 5 465 11 281

3 3 3

Därav 20–24 år 16 16 16 15 13 14

4 3 4

Progr. m. aktivitetsstöd 3 3 3 4 4 4

7 6 7

Öppet arbetslösa 4 4 4 4 4 4

mars 2011

20–64 år 8 8 8 8 8 8

224 010 177 196 401 206

14 10 12

Antal 20–64 år 308 222 530 6 989 5 515 12 504

3 3 3

Därav 20–24 år 21 17 19 21 14 18

5 4 4

Progr. m. aktivitetsstöd 4 3 4 4 4 4

8 7 7

Öppet arbetslösa 5 3 4 5 4 5

20–64 år 9 7 8 10 8 9

M Kv Tot

mars 2010

M Kv Tot M Kv Tot

Arbetssökande

Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp

Kommunen Länet Riket

10 8

Ersätter förmånerna förtidspension och sjukbidrag Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Källa: Försäkringskassan

19 29 24

Totalt 124 148 26 81 20–64 år 6

60–64 år

10– 24 0 5 0 55–59 år 13 20 16

13 10

5–9 24 5 6 2 Riket

19 35 27

2–4 39 28 11 16 20–64 år 8

1 37 115 4 63 60–64 år

55–59 år 16 25 21

företagare i eget AB företagare Kommunen

syssel- Företagare Egen- Företagare Egen- Män Kvinnor Totalt

Egna företagare 2009 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2010

Antal Män Kvinnor Andel (%) av alla i resp. ålder

satta i eget AB

Arbetstillfällen: arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen (dagbefolkning)

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Okänd bransch Energi och miljö

Avser 16 år och däröver

Personliga och kulturella tjänster, m.m Information och kommunikation Hotell och restauranger Kreditinstitut och försäkringsbolag Jordbruk, skogsbruk och fiske Fastighetsverksamhet

Riket

Vård och omsorg Tillverkning och utvinning Handel Företagstjänster Utbildning Byggverksamhet Civila myndigheter och försvaret Transport

011

Arbetstillfällen 2009

Näringsgren

Kommunen

0 10 20 30 40 50

Män Kvinnor

0 10 20 30 40 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(4)

Kommunen

Kommunen

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

100 100 100

Avser 16 år och däröver

Totalt 2 818 100 100 100 2 397

5

Okänd bransch 79 3 1 1 69 3 1 1

29 28

Personliga och kulturella tjänster, m.m 116 4 5 5 107 4 4

14 18 16

Vård och omsorg 739 26 29 28 670 28

Utbildning 404 14 18 16 344

10

Civila myndigheter och försvaret 164 6 6 7 128 5 7 7

1 1

Företagstjänster 195 7 9 10 156 7 9

1 1 2

Fastighetsverksamhet 8 0 1 1 8 0

Kreditinstitut och försäkringsbolag 20 1 1 2 22

3

Information och kommunikation 10 0 2 3 6 0 2 3

2 2

Hotell och restauranger 29 1 3 3 26 1 3

8 11 12

Transport 38 1 2 2 36 2

Handel 203 7 10 12 190

1

Byggverksamhet 24 1 1 1 23 1 1 1

10 7

Energi och miljö 14 0 1 1 14 1 1

0 1 1

Tillverkning och utvinning 765 27 11 7 588 25

Jordbruk, skogsbruk och fiske 10 0 1 1 10

% %

Riket Länet Riket

Antal % % % Antal %

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2009 – kvinnor

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

Kommunen Länet

100 100

Avser 16 år och däröver

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

3 1 1

Totalt 3 449 100 100 100 2 819 100

Okänd bransch 104 3 1 1 94

5

Personliga och kulturella tjänster, m.m 67 2 3 4 52 2 3 4

4 5

Vård och omsorg 214 6 5 5 165 6 5

3 4 5

Utbildning 111 3 5 5 85 3

Civila myndigheter och försvaret 63 2 4 5 80

2

Företagstjänster 149 4 10 11 131 5 10 11

1 2

Fastighetsverksamhet 19 1 2 2 27 1 2

1 4 5

Kreditinstitut och försäkringsbolag 12 0 1 2 10 0

Information och kommunikation 33 1 3 5 26

8

Hotell och restauranger 50 1 2 3 37 1 2 3

13 13

Transport 124 4 6 8 112 4 6

10 13 12

Handel 223 6 12 13 192 7

Byggverksamhet 346 10 12 12 282

20

Energi och miljö 46 1 2 2 41 1 2 2

2 3

Tillverkning och utvinning 1 841 53 31 20 1 426 51 29

Jordbruk, skogsbruk och fiske 47 1 2 3 59 2

% Länet Riket

Antal % % % Antal % %

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

Kommunen Länet Riket Kommunen Avser 16 år och däröver

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2009 – män

1

Totalt 6 267 100 100 100 5 216 100 100 100

4 4

Okänd bransch 183 3 1 1 163 3 1

16 16 16

Personliga och kulturella tjänster, m.m 183 3 4 4 159 3

Vård och omsorg 953 15 16 16 835

6

Utbildning 515 8 11 10 429 8 11 10

9 11

Civila myndigheter och försvaret 227 4 5 6 208 4 5

1 2 2

Företagstjänster 344 5 9 11 287 6

Fastighetsverksamhet 27 0 2 2 35

4

Kreditinstitut och försäkringsbolag 32 1 1 2 32 1 1 2

2 3

Information och kommunikation 43 1 2 4 32 1 3

3 4 5

Hotell och restauranger 79 1 2 3 63 1

Transport 162 3 4 5 148

7

Handel 426 7 11 12 382 7 12 12

1 1

Byggverksamhet 370 6 7 7 305 6 7

39 20 14

Energi och miljö 60 1 1 1 55 1

69 1 1 2

Tillverkning och utvinning 2 606 42 21 14 2 014

Jordbruk, skogsbruk och fiske 57 1 2 2

Antal % % %

Kommunen Länet Riket Länet Riket

Antal % % %

SCB 2011

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2009 – totalt

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

(5)

1 # Vård- och omsorgspersonal

2 # Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.

3 # Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

4 # Ingenjörer och tekniker

5 # Företagsek., marknadsf. o personaltjänstemän 6 # Fordonsförare

7 # Dataspecialister 8 # Byggnadshantverkare

9 # Byggnads- och anläggningsarbetare

# # Övrig kontorspersonal

# # Förskollärare och fritidspedagoger

# # Grundskollärare

# # Civilingenjörer, arkitekter m.fl.

# # Drift- och verksamhetschefer

# # Chefer för mindre företag och enheter

# # Sjuksköterskor

# # Chefer för särskilda funktioner

# # Städare m.fl.

# # Redovisningsekonomer, adm. assistenter m.fl.

# # Lager- och transportassistenter

011

% %

Avser anställd dagbefolkning Källa: Yrkesregistret, SCB

De 20 vanligaste yrkena i riket 2009

Män Kvinnor

Totalt alla yrken 3 198 2 679 100 100 100 54 46

6 94

Totalt 20 yrken 2 126 1 784 66 67 67 54 46

Förskollärare och fritidspedagoger 5 85 0 3 2

100 0

Lager- och transportassistenter 77 17 2 1 2 82 18

Maskin- och motorreparatörer 95 0 3 0 2

70 30

Städare m.fl. 7 91 0 3 2 7 93

Handpaketerare och andra fabriksarbetare 70 30 2 1 2

69 31

Gymnasielärare m.fl. 51 59 2 2 2 46 54

Drift- och verksamhetschefer 76 34 2 1 2

36 64

Smeder, verktygsmakare m.fl. 95 19 3 1 2 83 17

Övriga servicarbetare 43 78 1 3 2

70 30

Byggnadshantverkare 125 5 4 0 2 96 4

Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 92 39 3 1 2

26 74

Byggnads- och anläggningsarbetare 139 2 4 0 2 99 1

Övrig kontorspersonal 39 111 1 4 3

91 9

Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 93 58 3 2 3 62 38

Processoperatörer vid stål- o metallverk 154 16 5 1 3

28 72

Ingenjörer och tekniker 191 19 6 1 4 91 9

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 59 154 2 6 4

24

Övriga maskinoperatörer och montörer 142 188 4 7 6 43 57

10 90

Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 501 155 16 6 11 76

Vård- och omsorgspersonal 72 624 2 23 12

Könsförd. (%)

Män Kvinnor M Kv Tot M Kv

De 20 vanligaste yrkena i kommunen, 2009

Avser anställd dagbefolkning Antal Proc.förd.

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

100 0 100

Civilingenjörer, arkitekter m.fl.

Vård- och omsorgspersonal

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.

Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

Ingenjörer och tekniker

Företagsek., marknadsf. o personaltjänstemän Fordonsförare

Dataspecialister Byggnadshantverkare Byggnads- och anläggningsarbetare

Övrig kontorspersonal

Förskollärare och fritidspedagoger Grundskollärare

Drift- och verksamhetschefer Chefer för mindre företag och enheter

Sjuksköterskor Chefer för särskilda funktioner

Städare m.fl.

Redovisningsekonomer, adm. assistenter m.fl.

Lager- och transportassistenter

(6)

Riket

Försäljning och upplysning vid SCB: Adress till kommunen:

Elisabeth Blom tfn 019-17 63 88, fax 019-17 70 88 Fagersta kommun Harriet Löfqvist tfn 019-17 60 48, fax 019-17 70 88

E-post: regionalt@scb.se 737 80 FAGERSTA

Webbplats: www.scb.se/kommunfakta 0223-44000

kr/inv

Källa: Offentlig ekonomi, SCB Källa: Offentlig ekonomi, SCB

SCB 2011

Skatteunderlag, kr/inv 173 718

Politisk verksamhet Skatteunderlag, index 100

Index, riket = 100

Kultur Genomsnitt i riket

Total skattesats 31,55

Särskilt riktade insatser

därav till kommun 20,73

Total skattesats 31,51

Individ- och familjeomsorg

därav till kommun 21,01 Skatteunderlag, kr/inv 170 159

Fritidsverksamhet Skatteunderlag, index

Skatteunderlag, index 99

Infrastruktur Genomsnitt i länet

98 Äldre- och

funktionshindrade

Kommunen

Total skattesats 32,49

Utbildning därav till kommun

Kostnader i kronor per invånare 2009 Kommunalskatt 2011

21,99 Skatteunderlag, kr/inv 171 185 Förskola o

skolbarnsoms

Avser 20–64 år Totalt 367 100 100

Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB Källa: Socialstyrelsen (SoS)

26 24

med barn 52 14 15

Riket 284 227 253 utan barn 94

1 3

Länet 289 224 254 Ensamstående kvinnor

Kommunen 299 232 264 med barn 5

Riket 295 225 261 Ensamstående män

Medianinkomst utan barn 161 44 40

4 6

Länet 293 217 256 med barn 40 11 12

% %

Medelinkomst Sammanboende

Kommunen 288 219 255 utan barn 15

Antal

Män Kvinnor Totalt Kommunen

Sammanräknad förv.inkomst 2009 Ekonomiskt bistånd 2009

Antal kronor i 1000-tal Hushållstyp Bidragshushåll Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp 1) 2009 publ. ej p.g.a. dålig kvalitet. 2010 tas fram i höst.

Källa: Skolverket Källa: SoS och Trafikanalys

41

6–12 år 0 0 0

1–5 år 14 2 3 Färdtjänsttillstånd 2009 26 48 27

Pedagogisk omsorg,

Särsk. boendeformer 1) - - - -

- -

6–12 år 365 44 54

Fritidshem, Hemtj. i ordin. boende 1) - -

M Kv M Kv

Förskola, 1–5 år 578 87 83

Inskrivna barn Kommunen Riket Kommunen Riket

Antal % %

Förskoleverksamhet och Äldreomsorg - Personer 80 år och äldre skolbarnomsorg 2010

Andel (%) av alla i resp. grupp

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 1

2 3 4 5 6 7 8 9

Genomsnitt i riket

Kommunen

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :