Hunsfoss skole

Full text

(1)

Hunsfoss skole 2020-21

- 01.06 Oppdatert : 22.06.2020

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

16.00.16.30 Hjertetrening Hjertetrening

16.30-17.00 Hjertetrening Hjertetrening

17.00-17.30 Hjertetrening Hjertetrening

17.30-18.00 Hjertetrening Hjertetrening

18.00-18.30 Karate LHL Vennesla Karate Karate

18.30-19.00 Karate LHL Vennesla Karate Karate

19.00-19.30 Karate LHL Vennesla Karate Karate

19.30-20.00 Karate LHL Vennesla Karate Karate

20.00-20.30 Karate Karate Karate

20.30-21.00 Karate Karate Karate

21.00-21.30 Karate Karate Karate

21.30-22.00 Karate Karate Karate

Hunsfoss skole

Adresse Venneslavegen 253, 4700 Vennesla

Kontaktperson Frode Aarøe

Telefon 381 52 360

E-post hunsfoss.skole@vennesla.kommune.no

Ansvarlige leietagere

93 81 59 01 98 29 97 39 48 21 34 69

38 13 72 00 Siren Wennerberg

Andre Pedersen (leder/hovedtrener) Rune Djupesland

May Britt Ingebretsen

Vennesla kommune

andrepedersen@hotmail.com

post@venneslair.no

siren.wennerberg@vennesla.kommune.no Karateklubben

Hjertetrening LHL Vennesla

rune.djupesland@vennesla.kommune hee-inge@online.no

Vennesla idrettsråd

(2)

Kvarstein skole 2020-21

Periode ca 01.09 -

01.06 Oppdatert : 22.06.2020

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

16.00-16.30 16.30-17.00

17.00-17.30 Vindbjart Håndball Vindbjart Friidrett Vindbjart Friidrett KVIL VFK 17.30-18.00 Vindbjart Håndball Vindbjart Friidrett Vindbjart Friidrett KVIL VFK 18.00-18.30 Vindbjart Håndball Vindbjart Friidrett Vindbjart Friidrett Helsesport VFK 18.30-19.00 Vindbjart Håndball KVIL Vindbjart Friidrett Helsesport

19.00-19.30 Vindbjart Håndball KVIL Vindbjart Friidrett Helsesport

19.30-20.00 KVIL Vindbjart Friidrett Helsesport

20.00-20.30 KVIL KVIL KVIL Vindbjart Friidrett

20.30-21.00 KVIL KVIL KVIL Vindbjart Friidrett

21.00-21.30 KVIL KVIL

21.30-22.00 KVIL KVIL

Kvarstein skole

Adresse Høylandsvegen 20, 4700 vennesla

Kontaktperson Olav Aas-Lyngby

Telefon 381 31 110

E-post oal@vennesla.kommune.no

kvarstein.skole@vennesla.kommune.no Ansvarlige leietagere

Henning Hansen 90 13 40 70

Terje Heisel 91 87 02 99

Ronny Lian 41 31 39 23

Vennesla kommune Siren Wennerberg 38 13 72 52 siren.wennerberg@vennesla.kommune.no Vennesla Helsesportlag

Vennesla idrettsråd Vindbjart friidrett

hhhregn@online.no terje.heisel@vabb.no leder@helsesporten.no

post@venneslair.no KVIL Kvarstein idrettslag

(3)

Moseidmoen skole 2020-21

- 01.06 Oppdatert : 22.06.2020

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

16.00-16.30 16.30-17.00

17.00-17.30 Vindbjart ski Vindbjart ski

17.30-18.00 Vindbjart ski Musikken Vindbjart ski

18.00-18.30 Vindbjart ski Musikken Vindbjart ski Motorsporten 18.30-19.00 Vindbjart ski Musikken Vindbjart ski Motorsporten 19.00-19.30 Vindbjart ski Musikken Vindbjart ski Motorsporten 19.30-20.00 Vindbjart ski Musikken Vindbjart ski

20.00-20.30 Musikken

20.30-21.00 Musikken

21.00-21.30 21.30-22.00

Moseidmoen skole Adresse

Kontaktperson

Telefon 381 52 250

E-post

Ansvarlige leietagere

48 46 44 00 91 31 34 89 97 70 84 65

38 13 72 52 Vennesla idrettsråd

Vennesla kommune

kegaustad@hotmail.com

post@venneslair.no

siren.wennerberg@vennesla.kommune.no Siren Wennerberg

Vennesla skolemusikkorps

Kurt Wachendorf Merethe Håverstad

Askedalsvegen 1, 4700 Vennesla

merethe.hammen@vennesla.kommune.no

Kjell Einar Gaustad Arild Nordbø,

Vennesla Motorsportklubb kurtwa@gmail.com

ARILD.NOR@HOTMAIL.COM Vindbjart ski

(4)

Samkom skole 2020-21

Periode ca 01.09 -

01.06 Oppdatert : 22.06.2020

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

16.00-16.30 SFO SFO SFO SFO SFO

16.30-17.00 Samkom skole Barneforening Barneforening

17.00-17.30 Samkom skole Vennesla Drill Barneforening kun i oddetalls uker

17.30-18.00 Samkom skole Vennesla Drill Barneforening

18.00-18.30 VFK Samkom skole Vennesla Drill Barneforening

18.30-19.00 VFK Samkom skole Vennesla Drill Barneforening

19.00-19.30 VFK Samkom skole Vennesla Drill Barneforening

19.30-20.00 Sigrid Frigstad VK BIL Vollyball Samkom skole Vennesla Drill Barneforening 20.00-20.30 Sigrid Frigstad VK BIL Vollyball Samkom skole

20.30-21.00 Sigrid Frigstad VK BIL Vollyball Samkom skole

21.00-21.30 VK BIL Vollyball Samkom skole

21.30-22.00 Samkom skole

Samkom Skole Adresse Kontaktperson Telefon

E-post

Ansvarlige leietagere

Venneslaveien 519 4707 Vennesla 46 84 28 79

Sofie Neverdal 95 27 67 59

Siren Wennerberg 38 13 72 52

post@venneslair.no Venneslavegen 512, 4700 Vennesla

Liv Kari Bjerland 381 52 690 /98293744

samkom.skole@vennesla.kommune.no liv.kari.bjerland@vennesla.kommune.no

sigrid@snomyra.no swinsvold@gmail.com

Vennesla idrettsråd

Vennesla kommune siren.wennerberg@vennesla.kommune.no

VK BIL Volleyball

Barneforening v. Jasmin Jaeck Vennesla Drill

Sigrid Frikstad

vennesladrilltropp@gmail.com

(5)

Venneslahallen 2020-21

01.06 Oppdatert : 22.06.2020

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

16.00-16.30

16.30-17.00 Vindbjart håndball Vindbjart håndball Badminton Badminton 17.00-17.30 Vindbjart håndball Vindbjart håndball Badminton Vindbjart håndball Badminton 17.30-18.00 Vindbjart håndball Vindbjart håndball Badminton Vindbjart håndball Badminton 18.00-18.30 Vindbjart håndball Vindbjart håndball Vindbjart håndball Vindbjart håndball

18.30-19.00 Vindbjart håndball Vindbjart håndball Vindbjart håndball Vindbjart håndball 19.00-19.30 Vindbjart friidrett Vindbjart håndball Vindbjart håndball Vindbjart håndball 19.30-20.00 Vindbjart friidrett Vindbjart håndball Turn Vindbjart håndball 20.00-20.30 Vindbjart friidrett Vindbjart håndball Turn Vindbjart håndball 20.30-21.00 Vindbjart håndball Vindbjart håndball Turn Vindbjart håndball 21.00-21.30 Vindbjart håndball Vindbjart håndball Turn

21.30-22.00 Vindbjart håndball Vindbjart håndball

Enhet for park og idrett

Adresse Venneslamoen 1, 4700 Vennesla Kontaktperson Siren Wennerberg

Telefon 38137352

E-post siren.wennerberg@vennesla.kommune.no

Ansvarlige leietagere

Anne Lise Omdal 47 01 65 78

Jan Magne Skårdal 41 93 33 98

Bjørn Erik Lindberg 98 40 47 82

Liv Solveig Torsøe 91 14 12 50

Terje Heisel 91 87 02 99

Siren Wennerberg 38 13 72 52

Viktig at lagene avslutter sin trening slik at neste lag kan starte på sin tildelte treningstid

post@venneslair.no

siren.wennerberg@vennesla.kommune.no sportsligleder@vindbjarthandball.no

leder@vindbjarthandball.no bjorn.erik.lindberg@gmail.com venneslacheerogturnforening@hotmail.no

terje.heisel@vabb.no Vindbjart håndball

Vindbjart håndball

Vennesla Badmintonklubb Turn (VCTF)

Vennesla idrettsråd Vennesla kommune Vindbjart friidrett

(6)

Vennesla VS 2020-21

Periode ca 01.09 -

01.06 Oppdatert : 22.06.2020

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

16.00-16.30 Skolen Skolen Skolen Skolen Skolen

16.30-17.00 VFK VFK VFK Frivillighetsentral fra

17.00-17.30 Vennesla Drill VFK VFK VFK uke 41

17.30-18.00 Vennesla Drill VFK VFK VFK

18.00-18.30 Vennesla Drill Vindbjart Orientering VFK VFK

18.30-19.00 Vennesla Drill Vindbjart Orientering VFK VFK

19.00-19.30 Vennesla Drill Vindbjart Orientering VFK VFK

19.30-20.00 Vennesla Drill Vindbjart Orientering VFK VFK

20.00-20.30 Vindbjart Orientering VFK VFK

20.30-21.00 Vindbjart Orientering VFK VFK

21.00-21.30 21.30-22.00

Vennesla videregående skole Adresse

Kontaktperson Telefon

E-post

Ansvarlige leietagere

Vennesla Drill Sofie Neverdal 95 27 67 59

97 15 63 66

98 29 38 48

38 13 72 52 Elisabeth Roland

38152402 / 91119279

elro14@vaf.no / vennesla.vgs@vaf.no

Siren Wennerberg

renstromstian@gmail.com Margrete O Hildebrandt

Stian Berg Renstrøm Vindbjart IL Orientering

Vennesla idrettsråd Vennesla kommune

vennesladrilltropp@gmail.com orientering@vindbjart.com

post@venneslair.no

siren.wennerberg@vennesla.kommune.no Vennesla Frivillighetsentral

(7)

Øvrebøhallen 2020-21

01.09 - 01.06 Oppdatert : 22.06.2020

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

16.00-16.30 SFO SFO SFO SFO SFO

16.30-17.00

17.00-17.30 Barneidrettskolen Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball 17.30-18.00 Barneidrettskolen Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball 18.00-18.30 Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball 18.30-19.00 Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball 19.00-19.30 Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball 19.30-20.00 Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball 20.00-20.30 Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball 20.30-21.00 Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball 21.00-21.30 Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball

21.30-22.00 Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball Øvrebø håndball

Enhet for park og idrett Adresse

Rektor Telefon E-post

Ansvarlige leietagere

98 08 92 67 452 04 426

38 13 72 52 Siren Wennerberg

38150930

Postboks 25, 4701 Vennesla Anne Marie Robstad Hagen

siren.wennerberg@vennesla.kommune.no skarpengland.skole@vennesla.kommune.no

anne.marie.hagen@vennesla.kommune.no Line Øvland

Vennesla idrettsråd Vennesla kommune

post@venneslair.no Øvrebø håndball

Barneidrettskolen

cesiliestolen@gmail.com line_iveland86@hotmail.com Cesilie Stølen

(8)

Gymsal Øvrebø 2020-21

Periode ca 01.09 -

01.06 Oppdatert : 22.06.2020

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

16.00-16.30 16.30-17.00

17.00-17.30 Roy Greibesland

17.30-18.00 Roy Greibesland Øvrebø ski

18.00-18.30 Arne Ramsland Øvrebø IL hopp Øvrebø ski 18.30-19.00 Arne Ramsland Øvrebø IL hopp Øvrebø ski

19.00-19.30 Øvrebø håndball Øvrebø IL hopp Øvrebø ski Øvrebø sirkel Øvrebø sirkel 19.30-20.00 Øvrebø håndball Øvrebø IL hopp Øvrebø sirkel Øvrebø sirkel Øvrebø sirkel 20.00-20.30 Anette L Roland Øvrebø sirkel Øvrebø sirkel Øvrebø sirkel 20.30-21.00 Anette L Roland Øvrebø sirkel Øvrebø sirkel Øvrebø sirkel 21.00-21.30 Anette L Roland

21.30-22.00 Anette L Roland

Enhet for park og idrett Adresse

Rektor Telefon E-post

Ansvarlige leietagere

41 36 05 45 99 44 07 12 41 69 77 15 95 08 12 54 98 08 92 67 41 60 25 56 97 13 80 34 Vennesla kommune Siren Wennerberg 38 13 72 52 Øvrebø IL fotball Roy Greibesland

skarpengland.skole@vennesla.kommune.no 38 15 10 70

Anne M.Robstad Hagen

Cesilie Stølen

Arne Ramsland, Solknipen 12, 4715 Innebandy gutter

Nedre Solknipen 10, 4715 Øvrebø

roygreibesland@hotmail.com post@venneslair.no Postboks 25, 4701 Vennesla

Runar Strandberg Anette L Roland

John Olav Steinsland johnolavsteinsland@gmail.com

strandberg@sletteboe.no annette.lunde.roland@bdo.no

Vennesla idrettsråd

toevland@online.no cesiliestolen@gmail.com arne.ramsland@nov.com

siren.wennerberg@vennesla.kommune.no Øvrebø IL ski

Øvrebø sirkel / styrkeløft klubb Volleyball

Eva Langelang Øvrebø håndball

(9)

Eikeland skole 2020-21

01.06 Oppdatert : 22.06.2020

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

16.00-16.30 16.30-17.00 17.00-17.30 17.30-18.00 18.00-18.30 18.30-19.00 19.00-19.30 19.30-20.00 20.00-20.30 20.30-21.00 21.00-21.30 21.30-22.00

Eikeland skole Adresse Rektor Telefon E-post

Ansvarlige leietagere

38 13 72 52

Vennesla kommune Siren Wennerberg siren.wennerberg@vennesla.kommune.no

Vennesla idrettsråd post@venneslair.no

Setesdalsveien 870, 4720 Hægeland Simon Ellingsberg

38152880

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :