LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Psykiatri 2 PDF ladda ner

Full text

(1)

LADDA NER

LÄSA Psykiatri 2 PDF ladda ner

Beskrivning

Författare: Inger Andersson-Höglund.

Psykiatri 2 bygger på realistiska situationer för människor med komplex psykiatrisk

problematik och funktionsnedsättning. Beskrivningarna av psykisk ohälsa, psykisk störning och psykiska funktionsnedsättningar utgår bland annat från aktuella diagnossystem och berättelserna kopplas till relevant teoretisk kunskap och forskning. I boken beskrivs även mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar. De människoöden som beskrivs i boken är alla uppdiktade men fullt realistiska och bygger på våra samlade erfarenheter. Alla likheter med enskilda personer i verkliga livet måste hänföras till slumpen.

Boken är skriven för kursen Psykiatri 2 inom Vård- och omsorgsprogrammet. I varje kapitel ges möjlighet till fördjupade kunskaper genom studieuppgifter, förslag på litteratur och filmer samt webbsidor. Boken kan med fördel användas även för kompetensutveckling av personal som i sitt arbete möter människor med psykisk störning och psykisk funktionsnedsättning. För anhöriga och närstående kan den vara ett stöd och ge information om vägar till hjälp.

(2)
(3)

Annan Information

Psykiatri 2. av , , Inger Andersson-Höglund, Britt Hedman-Ahlström. Danskt band. Sanoma Utbildning, 2013-10. ISBN: 9789152316412. ISBN-10: 9152316416. Priser för 1 ex. Ändra Antal.

Setterberg, E. (2011). Medicin 1 och 2. Liber förlag. ISBN: 978-9-47–10354-6. Psykiatri 1.

Göransson, A-M. (2012): Psykiatri 1. Sanoma Utbildning AB, Stockholm. ISBN:

9789152307595. Psykologi 1. Levander, M. & Sabelström Levander, C. (2011). Psykologi 1.

Natur och Kultur. ISBN: 9789127421172. Specialpedagogik 1.

Psykiatri 2. Inger Andersson Höglund. 9789152316412. Söker priser. Inga resultat. Förlag Unknown. Har du denna bok? Annonsera ut den till försäljning här! Annonsera. 0,00 0,00 0.

Anne Palovaara. Kommentar gjord 11.25 den 05 september 2017 | #. Hej! Jag läser psykiatri 2, 200p distans från juli t om nov. Går den på halvfart, 50%? Är osäker på kursens omfattning.

Tack på förhand! Hälsn Anne. Besvara.

24 nov 2017 . Franak grön naturkunskap 2. Biologi 1 liber. Kemiboken 2. Syntes kemi 1.

Syntes kemi 2. Ergo fysik 1. Heureka ledtrådar & lösningar2 naturkunskap 1a1 naturkunskap 1a1 insikt naturkunskap 1a1. Vårdpedagogik och handledning. Hälsopedagogik liber liselotte.

Psykiatri 2 sanomautbildning

Öppettider Måndag 08.00–16.00. Tisdag 08.00–19.00. Onsdag 08.00–16.00. Torsdag 08.00–

16.00. Fredag 08.00–12.00. Expeditionen Tel: 08-731 39 15. E-post: vuxenutbildning. Rektor Eva-Lotta Arenander Tel 08-731 39 19. E-post: eva-lotta.arenander. Biträdande rektor. Jenny Norman Törnell Tel 08-731 39 41. E-post:.

Psykiatri 2. Kursen psykiatri 2 är tänkt att läsas av dig som redan har läst kursen Psykiatri 1.

Du läser om mindre vanliga psykiska sjukdomar och de behandlingsmetoder som erbjuds.

Lagar som ger rättigheter till stöd och behandling ingår i kursen samt en praktikperiod ute inom aktuellt verksamhetsområde. Du visar att du.

Tunnlandsgatan 2. Hus 2. Högsbo sjukhus. 421 37 Västra Frölunda. Visa adress på karta.

VÄGBESKRIVNING. Spårvagn 1, 7 och 8. Hållplats Lantmilsgatan. . Enheten är en integrerad öppenvårdsmottagning och slutenvårdsavdelning (SLÖP) inom Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Enheten vänder sig.

3. Samhälle och psykiatri. Psykiatri. Kurser: Psykiatri 2 och Samhällsbaserad psykiatri. Detta val förbereder för arbete inom exempelvis psykiatri. Kan också ge utökade kunskaper inför vidare studier till exempelvis polis eller socionom.

ISBN 978-915231641-2. Samhällsbaserad psykiatri Samhällsbaserad psykiatri. I Andersson Höglund,. B Hedman Ahlström. Sanoma utbildning. ISBN 978-915231516-3. Specialpedagogik 2 Specialpedagogik 2. S Svensson Höstfält. Sanoma utbildning. ISBN 978-91-523-1606-1.

Socialpedagogik Socialpedagogik.

Denna temporala exotism är inte minst synlig inom psykiatrin. Ett undantag ger den svenske psykoanalytikern Johan Cullberg i sin bok Psykoser – Ett humanistiskt och biologiskt

perspektiv (2000) där han bland annat frågar sig om »bagladies» om några decennier kommer att vara exempel på vår tidsbristfälliga psykiatri.2.

I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Den innehåller bedömning av behov, orsaker, symptom, behandling, vård och omsorg, prevention och dokumentation av vård och

(4)

omsorg vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar. Du får ditt antagningsbesked per mail. Psykiatri 2.

Medicin 1 100p; Medicin 2 100p; Psykologi 1 100p; Psykiatri 1 100p; Etik & människans livsvillkor 100p; Specialpedagogik 100p; Vård och omsorgsarbete 1 200p; Vård och

omsorgsarbete 2 150p; Hälsopedagogik 100p; Palliativ vård 100p; Akutpsykiatri 150p; Psykiatri 2 150p; Slutarbete 150p; LIA (praktik) (eleven ansvarar.

Vård och omsorg 2. VÅRVÅR02. 150. VÅRVÅR01. Psykiatri 1. PSYPSY01. 100.

Gymnasiearbete. GYARVO. 100. Fördjupningskurser inriktning Sjukvård. Kursnamn.

Kurskod. Poäng Förkunsk. Medicin 2. MEDMED02. 100. Akutsjukvård*. SJUAKU0. 200.

Valbara kurser. 200. Fördjupningskurser inriktning Funktionshinder.

Psykiatri 2. Hermods VUX. Distans. Psykiatri 2 är en fortsättningskurs på Psykiatri 1 och utvecklar dina kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar. Denna kurs ska bidra.

27 okt 2017 . Förkunskaper. Bygger på kursen Psykiatri 1. 200 poäng. Kurskod: PSYPSY02.

Skolverkets kursplan i psykiatri 2 länk till annan webbplats. APL-mål fördjupning.

Studieperiod: Ingen ny kursstart planerad. Du kan bara söka till den kursstart som ligger närmast i tid. Sista ansökningsdag - kursen går inte söka.

Psykiatri 2 bygger på realistiska situationer för människor med komplex psykiatrisk

problematik och funktionsnedsättning. Beskrivningarna av psykisk ohälsa, psykisk störning och psykiska funktionsnedsättningar utgår bland annat från aktuella diagnossystem och berättelserna kopplas till relevant teoretisk kunskap och.

18 jun 2017 . Tidskriften för Svensk Psykiatri #2, Juni 2017. 2. Innehållsförteckning: Alltid i Svensk Psykiatri: 3. Redaktionsruta. 3. Redaktionell ledare,. Tove Gunnarsson. 4. SPF

styrelseruta, ledare,. Ullakarin Nyberg. 5. SFBUP styrelseruta, ledare,. Sara Lundqvist. 6. SRPF styrelseruta, ledare,. Per-Axel Karlsson. 7.

2 maj 2017 . Specialpedagogik 2. 100 ej fastställt. Vårdpedagogik och handledning. 100. Gävle.

Vård och omsorg vid demenssjukdomar 100. Älvkarleby. Äldres hälsa och livskvalitet *. 200.

Gävle. * APL ingår i Akutsjukvård, Psykiatri 2 och Äldres hälsa och livskvalitet.

Gymnasiearbete. För att få ett diplom (VOC-college).

Bokförlaget Natur & Kultur grundades 1922 och är idag en affärsdrivande stiftelse som, utan ägare med kortsiktiga lönsamhetskrav, kan agera självständigt och långsiktigt. Det som styr oss är det uttalade ändamålet i vår stiftelseurkund: att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning motverka fördomar och inspirera till.

Skolans logga här. alternativt längst ner på sidan. Bedömningsunderlag för. Arbetsplatsförlagt lärande (APL). i kursen. Psykiatri 2. Elev: Födelsedata: Tfn/Mobil: Klass: Ansvarig lärare:

Tfn/Mobil: E-post: APL plats: Tidsperiod: Information och instruktion till Handledare.

Blanketten som du håller i din hand är ett viktigt.

Psykiatri 1 · Vård och omsorgsarbete 2, 150 100 150. Termin 3-Totalt 400 poäng+

(Gymnasiearbete 100 poäng), Termin 3. Etik och människans livsvillkor. Gymnasiearbete ALTERNATIVA YRKESUTGÅNGAR Vilka alternativa yrkesutgångar som erbjuds kan variera. Äldreomsorg (utgår vt 2018) Äldres hälsa och livskvalitet

Hej! jag läser psykiatri 2 och har helt kört fast på en uppgift, jag tänkte att det kanske finns någon här som.

Medicin 1+2 böckerna. Kurs. Psykologi 1+2. Psykiatri 1. Psykiatri 2. Social- pedagogik.

Special- pedagogik 1. Special- pedagogik 2. Svenska i vård-och omsorgs- arbete. För dig med ett annat moders-. Mål än svenska. Vård- och omsorgsarbete 1. Vård-och omsorgsarbete 2.

Vårdpedagogik och handledning. Boktitel.

Psykiatri 1. 100 p. Psykologi 1. 50 p. Etik och människans livsvillkor. 100 p. Specialpedagogik 1. 100 p. Exempel på programfördjupningspaket period 3 (300 poäng). Omsorg om äldre.

(5)

Äldres hälsa och livskvalitet 200 p. Vård och omsorg vid demenssjukdom. 100 p. Psykiatri.

Psykiatri 2. 200 p. Samhällsbaserad psykiatri.

1 aug 2015 . Ta del av kundens/patientens symtom/diagnos. Praktiskt stöd/hjälp i boendet.

Vård- och omsorgsarbete. Använda verksamhetens skattningsinstrument. Suicidförebyggande åtgärder. Åtgärder vid eventuellt hot och våld. Kommunikation. Förhållningsätt i mötet med personer med psykisk.

21 mar 2017 . Birgittaskolans vuxenutbildning. Besöksadress: S:t Larsgatan 46, Linköping Postadress: Elsa Brändströms skola, Klostergatan 49, 581 81 Linköping. Växel: 013-20 78 00 Fax: 013-20 53 63, E-postadress: komvux@linkoping.se. Psykiatri 2, 200P. Kurskod PSYPSY 02. Centralt innehåll och kunskapskrav.

I Sverige är det brist på utbildade undersköterskor och behovet ökar ständigt. Vår utbildning till undersköterska är därför en säker väg till arbete och du kan söka jobb direkt efter

utbildningen. Du kan till exempel jobba inom äldreomsorgen, sjukvården, psykiatrin eller omsorg vid funktionsnedsättning.

Inom funktionshinderområdet gör du apl i kursen Aktivitetsledarskap. Här kan du göra apl i verksamheter inom daglig verksamhet eller boende för funktionsnedsatta. Här är fokus på att arbeta med och leda aktiviteter för funktionsnedsatta. I kursen Psykiatri 2 gör du apl inom psykiatriska vårdavdelningar inom Stockholms län.

Välkommen till prövning i Psykiatri 2! För dig som arbetar, eller vill arbeta, inom vården, eller som har hela eller delar av vård- och omsorgsutbildningen och vill komplettera, finns

möjligheten att pröva i vård- och omsorgskurser. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i vissa kurser. Ämnesplan och kunskapskrav. Skolverket.

Psykiatri 2 bygger på realistiska situationer för människor med komplex psykiatrisk

problematik och funktionsnedsättning. Beskrivningarna av psykisk ohälsa, psykisk störning och psykiska funktionsnedsättningar utgår bland annat från aktuella diagnossystem och berättelserna kopplas till relevant teoretisk kunskap och.

5 maj 2014 . Ämne: Psykiatri. Kurs: Psykiatri 2, 200 poäng. Arbetsplatsförlagt lärande. Namn:

Grupp/Klass: Det arbetsplatsförlagda lärandet i kursen. Psykiatri 2 ska ge eleverna

förutsättningar att utveckla följande: Utfört i samråd med handledare och med viss säkerhet.

Planerar och utför med säkerhet efter samråd med.

Psykiatri 2. Samhällsbaserad psykiatri. PSYSAM0. 100. Samhällsbaserad psykiatri.

Äldreomsorg. Vård och omsorg vid demenssjukdom. GERVÅR0. 50. Vård och omsorg vid demenssjukdom. Äldres hälsa och livskvalitet. GERÄLD0. 200. Äldres hälsa och livskvalitet.

Fristående kurser: Kost måltid och munhälsa. HAAKOS0.

Valbara kurser paket 2. Psykiatri 2, 200p. Socialpedagogik, 100 p. Har du arbetat inom vården minst ett år heltid under de senaste tre åren kan du validera kursen Vård och omsorg 1. För information om validering av utbildningen kontakta studie- och yrkesvägledare.

Dagens 2 toppjobb som matchar 'Västerbottens Läns Landsting Psykiatri 2 Umeå' i Sverige.

Dra nytta av ditt nätverk och ro hem ditt nya jobb. Det läggs upp nya jobb som matchar 'Västerbottens Läns Landsting Psykiatri 2 Umeå' varje dag.

Yrkesutgångar. Du väljer en av fyra yrkesutgångar och läser då följande kurser:

Funktionshindersområdet. Friskvård och hälsa; Socialpedagogik; Specialpedagogik 2. Hälso- och sjukvård. Medicin 2; Akutsjukvård. Psykiatri. Psykiatri 2; Samhällsbaserad psykiatri.

Äldreomsorg. Vård och omsorg vid demenssjukdom; Äldres.

Psykiatri 2. Hermods VUX. Flera orter (96). Psykiatri 2 är en fortsättningskurs på Psykiatri 1 och utvecklar dina kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar. Denna kurs ska bidra.

2. Samhällsvetenskaplig. forskning. om. psykiatri. Den sjuklighet som psykiatrin har att göra

(6)

med är i de flesta fall inte en sjuklighet hos organiska segment eller ens organiska funktioner, utan hos upplevelsen själv. Psykiatrins fokus förefaller i den meningen alltså inte vara den mänskliga organismens som sådan utan den.

Vid ansökan om Vård- och omsorgsutbildning på distans var vänlig kontakta studie- och yrkesvägledare för studieplanering. Nivå 1. Poäng. Vård- och omsorgsarbete 1. 200. P*.

Hälsopedagogik. 100. Medicin 1. 150. Psykologi 1. 50. Nivå 2. Vård- och omsorgsarbete 2.

150. Etik- och människans livsvillkor. 100. Psykiatri 1.

8 apr 2008 . Såväl Lars Werkö [1] som Jan Wålinder och Sven Jonas Dencker har i

Läkartidningen skrivit om vikten av en definition och avgränsning av psykiatrin [2, 3]. En debatt på detta tema förs just nu också i Svenska psykiatriska föreningen [4]. Debatten är angelägen. Majoriteten av svenska psykiatrer vet.

PSYPSY01. 100. Psykiatri 1; Göransson. ISBN: 978-91-523-0759-5. Sanoma. Utbildning.

Psykologi. Psykologi 1. PSKPSY01. 50. Psykologi 1. Tove Phillips. ISBN: 978-91-40-68211-6.

Gleerups. Specialpedagogik. Specialpedagogik 1. SPCSPE01. 100. Specialpedagogik 1,.

Svensson, Höstfält,. ISBN: 978-91-523-3197-2.

Skåne län26 · Hallands län2 · Västra Götalands län76 · Värmlands län4 · Örebro län11 ·

Västmanlands län5 · Dalarnas län10 · Gävleborgs län2 · Västernorrland län1 · Jämtlands län4 · Västerbottens län10 · Norrbottens län4 · Köpenhamnsregionen19 · Sverige260. Kategori.

Informationsteknik25. Chefer inom IT2 · Databas1.

Studieplan för OP10. Omvårdnadsprogrammets olika Profiler: Hälsa och Psykiatri 2 500 p.

Hälsa och Sjukvård 2 500 p. Hjärtlandavägen 9. 576 33 Sävsjö. Tel: 0382-153 91. Fax: 0382- 155 80. Namn:.

Medicin 2. 100. Akutsjukvård. 200. Lindrande vård. 100. Hemsjukvård. 100. 500.

Fördjupning: Psykiatri. Gymnasiepoäng. Psykiatri 2. 200. Samhällsbaserad psykiatri. 100.

Rättspsykiatri. 100. Socialpedagogik. 100. 500. Välj inriktning. Eller. Fördjupning:

Funktionshinder. Gymnasiepoäng. Specialpedagogik 2. 100.

Etik och människans livsvillkor. 100. Hälsopedagogik. 100. IT i vård och omsorg. 100.

Medicin 1. 150. Psykiatri 1. 100. Psykologi 1. 50. Specialpedagogik 1. 100. Svenska 1/Svenska som andraspråk 1. (för dig som saknar Svenska-kursen från tidigare). 100. Vård och

omsorgsarbete 1. 200. Vård och omsorgsarbete 2. 150.

Vård-‐ och omsorgsarbete 2 Sanoma utbildning. 52315187. Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) 100p. Svensson Höstfält, S. Specialpedagogik 1. Sanoma utbildning. 52309469. Medicin 1 (MEDMED01) 150p. Setterberg, E. Medicin 1 och 2. Liber. 47103546. Psykiatri 1 (PSYPSY01) 100p. Göransson, A-‐M. Psykiatri 1.

Här får du möjligheter att lära dig mer om de delarna du är särskilt intresserad av, som till exempel sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller personlig assistans. Vill du veta mer kan du läsa om programmet på vår hemsida. KURSER INOM PROGRAMMET. Programfördjupning - psykiatri och pers. assistent. Psykiatri 2. 200.

Psykiatriavdelning 2 har tolv vårdplatser för utredning, diagnostisering, behandling och

vårdnivåbedömning av patienter med huvudsakligen affektiva sjukdomar delvis relaterade till åldrandet och ofta förekommande suicidalitet samt i vissa fall kognitivt sviktande funktioner.

Dessutom är många av dessa patienter multisjuka.

Kursen Psykiatri 2 ingår i ämnet psykiatri som är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och

omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Psykiatri 2 är en fortsättningskurs och bygger på Psykatri 1. Obs! Kursen innehåller APL (Arbetsplatsförlagt.

Den här kursen vänder sig till dig som vill få kunskap om psykiska störningar i olika åldrar.

(7)

Kursen omfattar barn- och ungdomspsykiatri samt psykiska sjukdomar.

30 nov 2015 . Psykiatri 2(200 poäng) hur svår är den? Utbildning och studier.

22 sep 2017 . Allmänpsykiatrisk heldygnsvård. Heldygnsvården är både en möjlighet och säkerhet för dig som patient. Inom heldygnsvården är du inlagd på en avdelning och kan få en högre grad av omvårdnad och behandling när det behövs. När krisen har lagt sig blir du

utskriven från heldygnsvården och kan få.

Medicin 1. Medicin 2. Palliativ vård. Psykiatri 1. Psykiatri 2. Distans. Grupper. Psykologi 1.

Specialpedagogik 1. Specialpedagogik 2. Svenska inom vård. Vård- och omsorgsarbete 1.

Vård- och omsorgsarbete 2. Vård och omsorg vid demenssjukdom. Vårdpedagogik och handledning. Äldres hälsa och livskvalitet. Grupper.

I Psykiatri 2 fortsätter vi att utforska psykiatrins viktiga områden och särskilt de något

ovanligare sjukdomstillstånden. Lagar och riktlinjer inom psykiatrisk verksamhet synas och i kursen är det i första handpatientens/brukarens perspektiv som synliggörs. Kursen innehåller fyra veckors praktik. Psykiatri 2, 200 poäng, 4 v.

Kursen ska ge en fördjupad kunskap om psykiatriska funktionsnedsättningar, samt att kunna identifiera brukarens/patientens behov i samband med dessa. Vikten av samarbete mellan olika yrkesgrupper och huvudmän betonas. Kursen ska även ge kunskap om de lagar och

bestämmelser som styr verksamheten. I övrigt.

Kurser i ämnet. Psykiatri 1, 100 poäng. Psykiatri 2, 200 poäng, som bygger på kursen psykiatri 1. Rättspsykiatri, 100 poäng, som bygger på kursen psykiatri 2. Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng, som bygger på kursen psykiatri 2.

15 jan 2016 . Omsorgsarbete 1 + 2. De som ska göra sin APL inom akutsjukvård ska dessutom ha läst och vara godkänd i kursen Medicin 1 eller motsvarande. Studerande som ska göra sin APL inom psykiatri ska dessutom ha läst och vara godkänd i kursen Psykiatri 1 eller

motsvarande. Förutom avklarade kurser ska.

29 apr 2015 . Psykiatri 2 bok, dottern har kladdat lite på första uppslaget. Alltså inget som stör själva boken. Se bild.

10 jul 2017 . Rekommenderad litteratur: Psykiatri 2, Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Förlag: Sanoma utbildning. ISBN: 978915231641. Antal

prövningstillfällen: 2 skriftliga provtillfällen. Övrigt: APL/Praktiska moment/Validering ingår i kursen*. Kunskapskrav (länk till Skolverket).

Jämför priser på Psykiatri 2 (Flexband, 2014), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Psykiatri 2 (Flexband, 2014).

Handlar om barn och ungas mående. Vi läser om olika personlighetsstörningar, psykoser och framförallt omvårdnad och bemötande vid de olika tillstånden. Förkunskaper. Bygger på kursen Psykiatri 1. 200 poäng. Kurskod: PSYPSY02. Skolverkets kursplan i psykiatri 2 länk till annan webbplats. APL-mål fördjupning.

Yrkesinriktning: äldreomsorg. Vård och omsorg vid demenssjukdom. GERVÅR0. 100. Äldres hälsa och livskvalitet. GERÄLD0. 200. Gymnasiearbete. GYARVO. 100. Hemsjukvård.

SJUHEM0. 100. Palliativ vård. SJULINO. 100. Yrkesinriktning: psykiatri. Psykiatri 2.

PSYPSY02. 200. Samhällsbaserad Psykiatri. PSYSAM0. 100.

Vi erbjuder planerad bedömning, utredning och behandling till patienter och närstående som är i behov av psykiatrisk specialistvård. Verksamheten vilar på en tvärvetenskaplig grund och utgår från diagnos, probematik och behandlingsbehov. Vi strävar efter att erbjuda olika

behandlingsalternativ. Speciella program finns.

Psykiatri 2 Samhällsbaserad psykiatri Studiehandledning:Psykiatri2/Samhällsbaserad KOMVUX, Period 2, VT 2014 Stadsmissionens skola, Stockholm Lärare: Malin Eriksson:

Till avdelningen kommer du som har behov av psykiatrisk specialistvård. På avdelningen

(8)

specialiserar vi oss främst på att möta dig som har psykiatriska sjukdomstillstånd som depressioner, ångesttillstånd och svårare kriser. Du kommer till oss efter utredning eller undersökning på en psykiatrimottagning, oftast en.

Lektioner: Tisdag 22/8 8.30-14.00 (obligatorisk närvaro) Fredag 25/8 8.30-15.00. Fredag 1/9 8.30-15.00 (13-15 obligatorisk närvaro) Onsdag 6/9 8.00-15.00 (hygiensjuksköterska och föreläsare - obligatorisk närvaro) Onsdag 13/9 10.00-12.00 metod (obligatorisk närvaro) Torsdag 14/9 8.30-15.00. Fredag 15/9 8.30-15.00

Psykiatri 2 bygger på realistiska situationer för människor med komplex psykiatrisk

problematik och funktionsnedsättning. Beskrivningarna av psykisk ohälsa, psykisk störning och psykiska funktionsnedsättningar utgår bland annat från aktuella diagnossystem och berättelserna kopplas till relevant teoretisk kunskap och.

Psykiatri 2 är en gymnasiekurs inom området vård och omsorg.

Medicin2. Palliativ vård. Psykiatri 1. Psykiatri 2. Psykologi 1. Samhällsbaserad psykiatri.

Socialpedagogik. Specialpedagogik 1. Specialpedagogik 2. Vård och omsorgsarbete 1. Vård och omsorgsarbete 2. Vård och omsorg vid demenssjukdom. Vårdpedagogik och

handledning. Äldres hälsa och livskvalitet. Kurslitteratur.

Vill du gå en distanskurs på Komvux? På NTI-skolan kan du läsa Psykiatri 2 helt i din egen takt, läs mer här!

21 aug 2017 . Startsida; Avdelningar och mottagningar; Vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 2 . sas.vuxen-psykiatri@vgregion.se . Psykiatrisk avdelning 2 vårdar i första hand patienter med psykisk störning i kombination med missbruk, patienter som är i medicinskt behov av

abstinensbehandling och patienter som fått.

Diskutera bedömningsunderlaget med eleven vid APL-periodens start, så eleven vet vad som bedöms. Gör bedömningen i samråd med de personer som varit med och handlett eleven. • Titta på varje kunskapskrav som börjar med ”förmåga att”. Elev och handledare skriver datum och kommentarer från hur eleven arbetat.

14 okt 2017 . Psykiatri 2. Inger Andersson-Höglund. Format: epub, pdf, mobi, fb2, doc, ibooks, txt, kindle. Psykiatri 2 bygger på realistiska situationer för människor med komplex psykiatrisk problematik och funktionsnedsättning. Beskrivningarna av psykisk ohälsa, psykisk störning och psykiska funktionsnedsättningar.

24 aug 2017 . Psykiatri 2, 200 poäng. Kurskod: PSYPSY02. Fullständig kursplan (Länk till Skolverket). Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten: lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om vård av missbrukare och lagen om vård av.

Hälsopedagogik, 100 p. Medicin 1, 100 p. Etik och människans livsvillkor, 100 p. Psykiatri 1, 100 p. Psykologi 1, 50 p. Samhällskunskap 1a2, 50 p. Specialpedagogik 1, 100 p. Svenska 2, 100 p. Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p. Vård- och omsorgsarbete 2, 150 p.

9 nov 2017 . Psykiatri 2 - Inger Andersson Höglund & Britt Hedman Ahlström ISBN 978-91- 523-1641-2 Skickar i postens blåa M påse, bild kan skickas när det postas & jag.

Sjuksköterska psykiatri, 2 st. Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och

sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1300 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Huvudnavigering. Start · Vård & hälsa · Tandvård · Forskning · Arbete & utbildning ·

Regional utveckling · Politik · Om oss. Du är här: Region Örebro län / Vård & hälsa / Att hitta rätt - när du behöver vård / Psykiatri / Psykiatrisk verksamhet / Allmänpsykiatrin Örebro / Psykiatrisk avdelning 2, Universitetssjukhuset.

Medicin 1, 150. Etik och människans livsvillkor, 100. Psykologi 1, 50. Samhällskunskap 1a:2

(9)

eller Samhällskunskap c? 50. Vård och omsorgsarbete 1, 200. Vård och omsorgsarbete 2, 150.

Hälsopedagogik, 100. Psykiatri 1, 100. Specialpedagogik 1, 100. Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100. Programfördjupning.

Specialistläkare Psykiatri, 2/7-31/12 2017, Ö-viks sjukhus. Landstinget Västernorrland.

AMBIO Helse har sedan 2008 erbjudit flexibla och trygga bemanningslösningar till uppdragsgivare i hela Norge. Sedan augusti 2015 erbjuder vi våra tjänster i Sverige. Vi levererar yrkesverksamma läkare och sjuksköterskor till hälso-.

Startsida > Lärare/pedagog > Uppgifter - Psykiatri 2. Uppgifter - Psykiatri 2. Startsida · Historik - Psykiatri · Lagar, författningar. Psykisk hälsa och ohälsa · Organisationsmodell · Yrkesroll · Yrkesetiskt. Klassifikation. Diagnossystem · F00-F09: Demens. F10-F19:

Missbruk. F20-F29: Schizofreni. F30-F39: Förstämnings.

Kurserna kan sökas som fristående kurser eller som föreslagna yrkesinriktningar (se Vård och omsorg). APL och/eller fältstudier ingår i kurserna Akutsjukvård, Psykiatri 2,

Specialpedagogik 2, Vård- och omsorgsarbete 1, Vård- och omsorgsarbete 2 och Äldres hälsa och livskvalitet.

Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik.

Psykiatri 2, 200p. Vill du fördjupa dina kunskaper inom det psykiatriska området? I Psykiatri 2 fortsätter vi att utforska psykiatrins viktiga områden och särskilt de något ovanligare

sjukdomstillstånden. Lagar och riktlinjer inom psykiatrisk verksamhet synas och i kursen är det i första hand patientens/brukarens perspektiv som.

Psykiatri 2. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten: lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om vård av missbrukare och lagen om vård av unga. Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad,.

Samsjuklighet i psykiatri. LSS-‐SEMINARIUM i Kista. 10 november 2015. Susanne Bejerot.

Psykiater, leg psykoterapeut, professor Örebro universitet. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå, det han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan.

16 nov 2017 . 200. VÅRVÅR01. Medicin 1. 150. MEDMED01. Etik och människans

livsvillkor. 100. MÄNETI0. Vård och omsorgsarbete 2. 150. VÅRVÅR02. Hälsopedagogik.

100. HALHAL0. Psykiatri 1. 100. PSYPSY01. Specialpedagogik 1. 100. SPCSPE01. Psykologi 1. 50. PSKPSY01. Vårdpedagogik och handledning.

Akutsjukvård, 200. Medicin 2, 100. Inriktning 2, Poäng. Äldres hälsa och livskvalitet, 200.

Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100. Inriktning 3, Poäng. Psykiatri 2 *), 200.

Samhällsbaserad psykiatri *), 100. Inriktning 4, Poäng. Specialpedagogik 2 *), 100. Friskvård och hälsa *), 100. Socialpedagogik *), 100.

11 sep 2017 . Sjuksköterska psykiatri, 2 st. Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt

tandvård på Gotland. Våra cirka 1300 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Köp begagnad Psykiatri 2 av Inger Andersson-Höglund; Britt Hedman-Ah hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur.

Psykiatri 2. Kurskod: PSYPSY02. Kursen bygger på innehållet i Psykiatri 1. I den här kursen fokuserar vi på samsjuklighet, bruk och missbruk hos personer med psykiska

funktionsnedsättningar. Du får ökad kunskap och medvetenhet i din förmåga att möta och kommunicera med patienter, brukare och närstående på ett.

Psykiatri 1. Psykiatri. PSYPSY01. 100. Psykologi 1. Psykologi. PSKPSY0. 50.

(10)

Specialpedagogik 1. Specialpedagogik. SPCSPE01. 100. Vård- och omsorgsarbete 1. Vård och omsorg. VÅRVÅR01. 200. Vård- och omsorgsarbete 2. Vård och omsorg. VÅRVÅR02. 150.

Programfördjupningar. Yrkesutgång äldreomsorg.

ARBETSGIVARE · TITEL · PUBL. ANSÖK · Västerbottens läns landsting, Psykiatri 2 Umeå · Sjuksköterska, Psykiatricentrum VB, Psykosmottagningen Umeå. 2017-10-18. 2017-10-04 · Västerbottens läns landsting, Psykiatri 2 Umeå · Sjuksköterska, Psykiatricentrum VB Umeå, Fördjupad Utredning & Behandling. 2017-10-20.

15 jun 2015 . Grundläggande kompetens. Vård- och omsorgsarbete 1 - 200 poäng. Etik och människans livsvillkor - 100 poäng. Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 - 100 poäng.

Psykologi 1 - 50 poäng. Psykiatri 1 - 100 poäng. Medicin - 150 poäng. Vård- och omsorgsarbete 2 -150 poäng. Hälsopedagogik - 100.

Kurs, Kurskod, Poäng. Psykiatri 2*, PSYPSY02, 200. Samhällsbaserad psykiatri, PSYSAM0, 100. Vårdpedagogik och handledning, PEAVÅD0, 100. Socialpedagogik, PEASOC0, 100.

Gymnasiearbete, GYARV0, 100.

29 nov 2017 . motsvarande Vård- och omsorgsprogrammet. Examensbeviset skall bestå av: 1.

Gymnasiegemensamma ämnen – 600 poäng. 2. Kurser som ingår i Vård- .. 100 Psykiatri 1. 100 Teknik i vård och omsorg. 100. Medicin. Psykiatri 2. 200 Vård och omsorgsarbete. Medicin 1.

150 Rättspsykiatri. 100 Vård och.

Telefonnummer, karta, vägbeskrivningar, öppettider och gratis årsredovisningar för epidauros psykiatri i Sverige.

I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL) i alla tre nivåerna. I fördjupningen Psykiatri 2 kommer vi att diskutera frågor som t.ex. varför psykisk ohälsa ökar och vilka fördomar människor med psykisk funktionsnedsättning möter. Kursen innehåller kunskaper om olika behandlingsmetoder och hur vården av.

Psykiatrin omfattar diagnos, behandling och metoder för att förebygga psykiska störningar.

Psykiatrin som disciplin utgår från psykopatologi. Den har historiskt varit nära kopplad till neurologin, det medicinska område som behandlar kroppsliga sjukdomar i nervsystemet, men de två disciplinerna har sedan tidigt 1900-tal.

Ps yki a t r i 2 l a dda ne r Ps yki a t r i 2 e bok l a dda ne r Ps yki a t r i 2 e bok m obi Ps yki a t r i 2 pdf l a dda ne r f r i Ps yki a t r i 2 pdf Ps yki a t r i 2 e pub l a dda ne r f r i Ps yki a t r i 2 l a dda ne r m obi Ps yki a t r i 2 t or r e nt l a dda ne r Ps yki a t r i 2 f r i pdf Ps yki a t r i 2 e pub l a dda ne r Ps yki a t r i 2 e bok pdf Ps yki a t r i 2 l a dda ne r pdf Ps yki a t r i 2 pdf l ä s a uppkoppl a d Ps yki a t r i 2 e bok f r i l a dda ne r pdf Ps yki a t r i 2 e bok f r i l a dda ne r Ps yki a t r i 2 pdf f r i l a dda ne r l ä s a Ps yki a t r i 2 pdf l ä s a Ps yki a t r i 2 uppkoppl a d f r i pdf Ps yki a t r i 2 e pub Ps yki a t r i 2 t or r e nt Ps yki a t r i 2 l a dda ne r bok Ps yki a t r i 2 pdf uppkoppl a d Ps yki a t r i 2 bok l ä s a uppkoppl a d f r i Ps yki a t r i 2 l ä s a uppkoppl a d Ps yki a t r i 2 e pub f r i l a dda ne r Ps yki a t r i 2 l ä s a uppkoppl a d f r i Ps yki a t r i 2 e bok t or r e nt l a dda ne r Ps yki a t r i 2 e pub vk l ä s a Ps yki a t r i 2 uppkoppl a d pdf Ps yki a t r i 2 l ä s a

Figur

Updating...

Referenser

  1. LADDA NERLÄSA
Relaterade ämnen :