VD presentation. Årsstämma 2011

Full text

(1)

VD presentation

Årsstämma 2011

(2)

Agenda

• Introduktion Bure

• Väsentliga händelser 2010

• Portföljen idag

• Delårsrapport Q1 2011

• Totalavkastning och Aktieutveckling

• Sammanfattning

(3)

Agenda

• Introduktion Bure

• Väsentliga händelser 2010

• Portföljen idag

• Delårsrapport Q1 2011

• Totalavkastning och Aktieutveckling

• Sammanfattning

(4)

Bure – Fusionen

• Tydlig fusionslogik i form av:

gemensam historia

likartade verksamheter

samsyn på förvaltningsmodell

Till dels gemensam ägarstruktur

• Samgåendet är ett naturligt led i ut vecklingen för båda bolaget

• Nya Bure är uppskattat av kapitalmarknaden, totalavkastningen under 2010 var 28,1%

(5)

Bure – Affärsidé

• Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter så att:

Bures aktieägare får avkastning på investerat kapital

Portföljbolagen kontinuerligt kan utveckla sina respektive affärer på ett framgångsrikt sätt

• Strategiska hörnstenar

(6)

• Investerar i situationer där det finns ett behov av Expansionskapital alternativt en Strategisk återhämtning.

• Nya investeringar skall ha en ledande marknadsposition eller potentialen därtill.

• Bure kan ta en tillräckligt stor andel av ägandet för att aktivt kunna påverka.

• Nya investeringar skall på ett tydligt sätt kunna bidra till värdetillväxten i Bure

Bure - Investeringskriterier

(7)

Bure - Organisation

Efter fusionen mellan Bure och Skanditek består Bures organisation av endast 7 personer.

Årliga förvaltningskostnader på ca 30 mkr, vilket motsvarar under 1 % av börsvärdet

Investerings- organisationen (5)

• VD

• 3 Investeringsansvariga

• 1 Analytiker

Affärsstöd (2)

• CFO

• VD-sekreterare

(8)

Agenda

• Introduktion Bure

• Väsentliga händelser 2010

• Portföljen idag

• Delårsrapport Q1 2011

• Totalavkastning och Aktieutveckling

• Sammanfattning

(9)

Väsentliga händelser 2010 – Hög aktivitet

• Bure och Skanditek fusionerade

• Micronic Mydata genomförde en nyemission

Bures andel 93 mkr

• AcadeMedia avyttrades

affären tillförde Bure ca 300 mkr

(10)

Väsentliga händelser 2010 – Hög aktivitet

• Carnegie Asset Management separerades från Carnegie

Bures andel ca 94 mkr

• Carnegie förvärvade HQ Fonder samt HQ Bank

• Energo avyttrades till ÅF

Bures andel var 226 mkr

(11)

Agenda

• Introduktion Bure

• Väsentliga händelser 2010

• Portföljen idag

• Delårsrapport Q1 2011

• Totalavkastning och Aktieutveckling

• Sammanfattning

(12)

Portföljen idag

• Diversifierad portfölj:

Olika branscher

Noterat och onoterat

Mindre och medelstora bolag

God likviditet

(13)

Portföljen idag

• Hög aktivitetsnivå

• Sedan fusionen har 5 bolag avyttrats och har 1 tillkommit Strategisk förflyttning mot färre och större innehav

(14)

Agenda

• Introduktion Bure

• Väsentliga händelser 2010

• Portföljen idag

• Delårsrapport Q1 2011

• Totalavkastning och Aktieutveckling

• Sammanfattning

(15)

Väsentliga händelser Q1 2011

• Bures andel av Aptilo avyttras till Norvestor V L.P

• Scandinavian Retail Center (SRC) avyttras till ledningen

villkorat av Bures årsstämma

• Celemi förvärvas av Mercuri

• Bure föreslår årsstämman i Bure att besluta om en frivillig inlösen i stället för utdelning

(16)

Omsättning Q1 2011

Tillväxt

mkr %

Noterade Innehav

Micronic Mydata 56%

PartnerTech

Vitrolife 17%

Onoterade bolag

Carnegie Holding2 36%

Carnegie Asset Mgmt3 -6%

CMA Microdialysis 8%

H Lundén 46%

Max Matthiessen 10%

Mercuri4 -14%

SRC 10%

The Chimney Pot 42%

Theducation1 4%

Nettoomsättning 2011

1103 1003

249 159

2011 2010

88 75

12 11

500 369

135 143

175 158

133 154

7 5

57 55

9 8

39 27

(17)

Rörelseresultat Q1 2011

Tillväxt

mkr mkr

Noterade Innehav

Micronic Mydata1 51

PartnerTech

Vitrolife 0

Onoterade bolag

Carnegie Holding2 -42

Carnegie Asset Mgmt3 -6

CMA Microdialysis -1

H Lundén 2

Max Matthiessen 2

Mercuri4 10

SRC 0

The Chimney Pot 4

EBITA 2011

1103 1003

-19 -70

2011 2010

10 10

-8 -7

39 81

38 44

44 43

1 -9

4 2

0 1

5 1

(18)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• H. Lundén Kapitalförvaltning AB som förvaltar fonden Eikos har beslutat att avveckla Eikos.

• Eikos har sedan starten 1 jan 2000 ökat med ca 180% i värde vilket motsvarar ca 9.6% årligen

SIX Return index har under motsvarande period ökat med ca 60%, vilket motsvarar ca 4,3% årligen.

• Bure äger 19.9% och påverkas genom att värden om drygt 45 mkr frigörs för Bures räkning i och med

avvecklingen.

(19)

Agenda

• Introduktion Bure

• Väsentliga händelser 2010

• Portföljen idag

• Delårsrapport Q1 2011

• Totalavkastning och Aktieutveckling

• Sammanfattning

(20)

• Totalavkastningen i Bure under 2010 var 28.1%

OMX Mid Cap GI: 24,6%

Six Return Index : 26,7%

Totalavkastning

(21)

Aktieutveckling

(22)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Sammanfattning

• Spännande portfölj

• Stora möjligheter

• Hög aktivitet i Bure

• Hög aktivitet i bolagen

• Konjunkturell återhämtning

+420%

7 år

Totalavkastning i Bure, 7 år Relativförändring %

Six Return Index : 121%

(23)

VD presentation

Årsstämma 2011

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :