• No results found

Socialförvaltningen. KOSTNAD PER BRUKARE Statistik för 2014, sammanställd 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Socialförvaltningen. KOSTNAD PER BRUKARE Statistik för 2014, sammanställd 2015"

Copied!
32
0
0

Full text

(1)

K OSTNAD PER BRUKARE

Statistik för 2014, sammanställd 2015

Socialförvaltningen

(2)

Metod

Ekonomisystem

● Ansvar

● Verksamhet

● Aktivitet

● Konto

● Utfall

Verksamhetssystem

● Brukare

● Beslut

● Volym

● Enhet

● Period

Standardinsatser

• Hemtjänst (# timmar)

• Särskilt boende (#dygn)

• Daglig verksamhet (# dagar)

Kostnad per brukare

Verksamhetssystem

● Brukare

● Beslut

● Volym

● Enhet

● Period

(3)

▪ Fjärde året som KPB genomförs i Vimmerby

▪ Resultatet är baserat på 2014 års utfall både för ekonomin och verksamheten

▪ Jämförelser är från 2014

▪ Delegerad hemsjukvård är fördelad på 11 %

▪ Kommun OH (RS nyckel) har ökat från 12Mkr till 29Mkr

3

Förutsättningar 2014

(4)

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000

Gällivare Pajala Gagnef Älvsbyn Vansbro Kungsbacka Orust Boden Mora Ludvika Fagersta Kungälv Leksand Uddevalla Luleå Kramfors Gotland Hammarö Karlskrona Härnösand Dals-Ed Bollebygd Älvkarleby Kalmar Falun Vimmerby Mellerud Växjö Oskarshamn Östersund Kristianstad Gislaved Karlskoga Älmhult Ockelbo Nybro Örebro Härryda Ronneby Olofström Tierp Simrishamn Varberg Mullsjö Alvesta Högsby Ulricehamn Falkenberg Hässleholm Gävle Vara Karlstad Nynäshamn Eslöv Säffle Göteborg Forshaga Kumla Båstad

Grönt= jämförbara kommuner som är med i KPB.

2014: Kostnad insatser inom SoL/HSL enligt KPB, kr/brukare

(5)

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000

Pajala Gällivare Älvsbyn Älmhult Boden Högsby Karlskrona Mellerud Kalmar Uddevalla Luleå Fagersta Kramfors Östersund Gagnef Ockelbo Göteborg Falun Kristianstad Örebro Eslöv Ludvika Gislaved Växjö Lekeberg Härnösand Karlskoga Mullsjö Mora Alvesta Falkenberg Leksand Oskarshamn Vimmerby Olofström Nybro Vansbro Dals-Ed Vara Gotland Ulricehamn Kungsbacka Hedemora Gävle Orust Kumla Karlsborg Hässleholm Säffle Hammarö Tierp Simrishamn Älvkarleby Kungälv Karlstad Ronneby Forshaga Kristinehamn Öckerö Bollebygd Båstad Varberg Härryda Nynäshamn

2014: Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+

Grönt= jämförbara

kommuner som är

med i KPB.

(6)

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

Gällivare Pajala Älmhult Högsby Gislaved Luleå Älvsbyn Boden Uddevalla Karlskrona Fagersta Gagnef Eslöv Kramfors Göteborg Ludvika Växjö Alvesta Olofstm Kristianstad Leksand Ockelbo Mellerud Mullsjö Vansbro Oskarshamn Kalmar Östersund Lekeberg Karlskoga Falkenberg Gävle Vara Ulricehamn Falun Dals-Ed Hässleholm Kungälv Gotland Hammarö Simrishamn Kungsbacka Mora Öckerö Härsand Nybro Orust Karlstad Ronneby Härryda Örebro Tierp Bollebygd Hedemora Karlsborg Kristinehamn Kumla Varberg Vimmerby Säffle Forshaga Nynäshamn Älvkarleby Båstad

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+

2014: Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+ Grönt= jämförbara

kommuner som är

med i KPB.

(7)

Generella orsaker till kostnadsskillnader inom särskilt boende kan t ex vara:

•Storlek på boendet

• Personaltäthet

• Beläggning/tomma dagar

• Planering

• Ledarskap

• Riktlinjer för in- utflyttning

• Lokalkostnader

• Fastigheten (nya/gamla lokaler)

• Politisk ambitionsnivå

• Personalstruktur

• Nyttjande av nattpersonal

(8)

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000

Örebro Älvsbyn Älvkarleby Östersund Kalmar Härnösand Mellerud Vimmerby Mora Falun Pajala Boden Säffle Älmhult Hedemora Nybro Karlsborg Kumla Lekeberg Karlskoga Forshaga Båstad Kramfors Falkenberg Orust Gotland Ockelbo Tierp Kungsbacka Karlskrona Vara Gällivare Mullsjö Kristinehamn Högsby Gagnef Kristianstad Dals-Ed Ulricehamn Hammarö Göteborg Uddevalla Ludvika Växjö Oskarshamn Ronneby Luleå Kungälv Simrishamn Vansbro Karlstad Hässleholm Leksand Varberg Bollebygd Gävle Alvesta Öckerö Eslöv Olofström Fagersta Härryda Nynäshamn Gislaved

Grönt= jämförbara kommuner som är med i KPB.

2014: Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 65+

(9)

0 1 2 3 4 5 6

Hedemora Karlsborg Gällivare Bollebygd Kungsbacka Forshaga Pajala Karlskoga Vimmerby Örebro Gotland Falun Kungälv Östersund Orust Kumla Härnösand Älvkarleby Kalmar Älvsbyn Nybro Kramfors Mora Hammarö Kristianstad Ockelbo Uddevalla Karlskrona Ronneby Vara Vansbro Gagnef Boden Älmhult Tierp Varberg Dals-Ed Ludvika Leksand Luleå Oskarshamn Hässleholm Göteborg Mellerud Säffle Högsby Gävle Karlstad Alvesta Ulricehamn Växjö Simrishamn Nynäshamn Falkenberg Eslöv Gislaved Härryda Mullsjö Båstad Fagersta Olofström

2014: Ytterfall ordinärt boende enligt KPB, andel brukare (%)

Grönt= jämförbara

kommuner som är med

i KPB.

(10)

Generella orsaker till kostnadsskillnader inom ordinärt boende kan t ex vara:

• Resursfördelningssystem

• Platstillgång särskilt boende

• Uppföljning

• Planering

• Geografiska förutsättningar

• Ledarskap

(11)

Insatser enligt LSS

(12)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

Öckerö Härryda Bollebygd Gällivare Göteborg Orust Karlskrona Vimmerby Nynäshamn Alvesta Leksand Kungälv Säffle Gislaved Växjö Oskarshamn Uddevalla Kristianstad Älmhult Vansbro Forshaga Hammarö Kalmar Simrishamn Ulricehamn Högsby Luleå Varberg Karlstad Örebro Båstad Gagnef Fagersta Mellerud Eslöv Mullsjö Nybro Östersund Härnösand Ludvika Älvkarleby Dals-Ed Kumla Pajala Karlskoga Kramfors Tierp Gotland Hässleholm Boden Olofström Ockelbo Mora Älvsbyn

Grönt= jämförbara kommuner som är med i KPB.

2014: Kostnad daglig verksamhet LSS enligt KPB, egen regi, kr/dag

(13)

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000

Härryda Båstad Bollebygd Gävle Leksand Östersund Ockelbo Forshaga Vimmerby Pajala Simrishamn Gällivare Orust Kungälv Högsby Ludvika Tierp Kalmar Oskarshamn Gislaved Mullsjö Hammarö Vara Dals-Ed Mellerud Örebro Kristianstad Karlskrona Nynäshamn Uddevalla Säffle Nybro Kumla Olofström Karlstad Boden Växjö Luleå Ulricehamn Mora Eslöv Karlskoga Varberg Fagersta Älvkarleby Hässleholm Falkenberg Kramfors Härnösand Gagnef Älvsbyn Älmhult Gotland

2014: Kostnad gruppboende LSS enligt KPB, kr/brukare

Grönt= jämförbara

kommuner som är med i

KPB.

(14)

Generella orsaker till kostnadsskillnader

• Storlek på boende (4, 5 el. 6 platser)

• Personaltäthet

• Nattpersonal, vaken natt

• Äldre brukare som är ”kvar” på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet

• Vårdtyngden bland brukare

• Lokalkostnader

• Tomma platser

• Minskat behov av vissa målgrupper/”fel” boendeform

(15)

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000

Tierp Vansbro Vara Ulricehamn Ludvika Pajala Oskarshamn Hammarö Säffle Simrishamn Hässleholm Leksand Eslöv Forshaga Mullsjö Olofström Falkenberg Kristianstad Karlskrona Örebro Nybro Kungälv Kalmar Växjö Boden Luleå Bollebygd Kramfors Östersund Dals-Ed Älvsbyn Gävle Alvesta Härnösand Karlstad Härryda Gotland Båstad Gislaved Älvkarleby Vimmerby Nynäshamn Mellerud Varberg Gällivare Ockelbo Uddevalla Mora Karlskoga Gagnef Orust Fagersta Kumla

Grönt= jämförbara kommuner som är med i KPB.

2014: Kostnad personlig assistans LSS enligt KPB, LSS och SFB kr/brukare

(16)

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Högsby Orust Gällivare Hammarö Säffle Leksand Simrishamn Ludvika Kungälv Vimmerby Örebro Kalmar Göteborg Östersund Gislaved Mullsjö Uddevalla Bollebygd Karlskrona Växjö Alvesta Luleå Oskarshamn Pajala Härryda Vara Dals-Ed Boden Kristianstad Älmhult Forshaga Tierp Mellerud Nynäshamn Kumla Ulricehamn Varberg Nybro Båstad Fagersta Ockelbo Hässleholm Gävle Karlstad Vansbro Eslöv Gotland Falkenberg Mora Karlskoga Kramfors Olofström Härnösand Älvsbyn Älvkarleby Gagnef

2014: ytterfall insatser inom LSS enligt KPB, andel brukare (%)

Grönt= jämförbara

kommuner som är

med i KPB.

(17)

Individ och familjeomsorg Utfall 2014

17

(18)

18

Metod - KPB

Enhetskostnad Kostnad per brukare

Standardinsatser:

Utredning av IFO

barn/ungdom/familj Extern placering sis/hvb

Platskostnad Personalkostnad

Ekonomisystem:

Ansvar Konto Verksamhet

Aktivitet Objekt

osv.

Verksamhetssystem:

Brukare Verkställighet

Volym Enhet Period Tidsinsamling från

socialsekreterarna (IFO) Utbetalad kostnad (IFO)

(19)

KOSTNAD PER BRUKARE

Räkenskapssammandrag Individrapportering

Benchmarking Indikatorer

Nyckeltal

Brukarmixanalys

(Uppdelat på BoU, VUX, FAM, FÖR, ÖVV, INV)

Konsumtionsanalys

(Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp)

Analys av produktivitet

(Insatsjämförelse)

Resultatanalys

(Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat)

Analysmodell

(20)

 Andra året som KPB genomförs för IFO

 Resultatet är baserat på 2014 års utfall både för ekonomi och verksamhetsstatistik

 Våra jämförelsekommuner är inte med i KPB IFO.

20

Förutsättningar 2014

(21)
(22)
(23)
(24)

Diagrammet visar medelkostnad per invånare mellan 0-19 år i respektive kommun år 2014.

Placeringar HVB/SIS är kostsamma och antalet placeringar påverkar kostnaderna inom åldersintervallet.

Kommunens åldersstruktur inverkar på

medelkostnaden. Färre unga i kommunen

ger högre medelkostnader/invånare i

åldersintervallet.

(25)
(26)

Kostnad för utrednings- verksamheten inom BUF.

Skillnader beror framförallt på nedlagd tid per

utredning, t.ex. flera

handläggare som arbetat

med samma utredning.

(27)

Antalet ytterfall kan ofta relateras till institutionsplaceringar.

Större kommuner tenderar att ha

högre andel ytterfall.

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

References

Related documents

• Större möjligheter för boende, arbetande, skole- lever och studenter utefter Södra Bohusbanan att använda spårbunden kollektivtrafi k för att eff ektivt och snabbt förfl

I dag uppgår denna del av befolkningen till knappt 4 200 personer och år 2030 beräknas det finnas drygt 4 800 personer i Gällivare kommun som är 65 år eller äldre i

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns över 3 000 nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter vilket ger möjlighet att

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns över 3 000 nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter vilket ger möjlighet att

Relevanta i det här sammanhanget är alla verksamheter och insatser som kommunen tillhandahåller inom vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning i enlighet

Diagrammet i bild 26 visar utbetalning av ekonomiskt bistånd och ger en indikation om normer och regler tillämpas olika i kommunerna för brukare 20-24 år, men även till

Växjö Kramfors Älvkarleby Luleå GBG, Majorna-Linné Östhammar Karlskoga Hällefors Säffle GBG, Norra Hisingen GBG, Västra Göteborg GBG, Västra Hisingen GBG, Göteborg, totalt

I den här rapporten redovisas hur Kostnad per brukare (KPB), dvs. en in- dividrelaterad insats- och kostnadsredovisning kan beräknas inom vård och omsorg i Östersunds kommun. Den

Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.. Metoden bygger

Kostnad Per Brukare (KPB) är en metod för att beräkna kostnader per insats och brukare inom kommunal vård och omsorg.. Metoden kan användas för att få fram bättre information om

Kostnad per dygn inom särskilt boende, egen regi, exklusive boende för psykiskt funktionshindrade Kommunerna är grupperade i tre olika nivåer uti- från kostnaden per

● Den högre kostnaden inom gruppbostad visade sig framför allt ha sin grund i en ovanligt hög andel brukare med stora behov, vilket styrktes genom vårdtyngdsmätningen. ● Även

Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser och hur dessa insatser kan knytas till den enskilde brukaren. Genom att KPB bygger

Diagrammet i bild 26 visar utbetalning av ekonomiskt bistånd och ger en indikation om normer och regler tillämpas olika i kommunerna för brukare 20-24 år, men även till

brukare kommunen har / hur mycket det satsas i medel per brukare för yngre respektive vuxna för samtliga insatser. • Kostnad per invånare,

Syftet med denna analys är att undersöka om vi har valt mest kostnadseffektiv strategi för vår insatsmix i förhållande till brukarnas konsumtion.. Hur ser vår

Hällefors Säffle Högsby Östhammar Karlskoga Gislaved Kumla Ronneby GBG, AFH Örebro Växjö Kramfors Boden Gällivare Luleå Leksand Mellerud Oskarshamn Tierp Karlskrona

• Kostnad per invånare för öppenvård och öppen verksamhet sammanslaget hamnar Tierps kommun lågt i den externa jämförelsen... SoL

– Lika höga totala kostnader (SÄB, ORB & LSS) – Lika stor andel LSS av de totala kostnaderna – Lika många brukare inom LSS.. Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00

• Totalt har kostnaderna för externa placeringar (inkl. kostnader för Vårnäs öppet intag) ökat med ca 2,2 MSEK.. Kalle Pettersson, Jan van Helleputte -

s) Endast SJ-biljetter gäller på detta tåg... Avgår från hållplatsläge D på Karlskrona centralstation och hållplatsläge B på Bergåsa stati. E) Stannar endast

Övertorneå Arjeplog Överkalix Jokkmokk Luleå Pajala Älvsbyn Kalix Piteå Kiruna Gällivare Haparanda Boden Arvidsjaur County Sweden.. Photo:

Balans: Arjeplog, Jokkmokk, Pajala, Gällivare, Älvsbyn, Luleå, Kiruna (7 av 14 kommuner) Överskott: Arvidsjaur, Boden, Haparanda, Kalix, Piteå, Överkalix, Övertorneå (7 av 14