Motormännen och Sveriges vägar

Full text

(1)

Motormännen och Sveriges vägar

27 maj 2014

Jon Stenbeck, informationschef

• Bildades 1922

• 117.000 medlemmar

• Inga offentliga bidrag

• Medlemsavgift 440 kr/år

• Partipolitiskt obunden

• Frivilligarbetet drivs genom 32 lokala klubbar

• Medlem av FIA, Federation Internationale de l’Automobile (50 milj. medl. världen)

Motormännens Riksförbund

(2)

Utgångspunkten för vårt arbete

1. kap. Ändamål

• Motormännens Riksförbund är en obunden konsumentorganisation för landets bilister i frågor som rör möjligheten att transportera sig

ekonomiskt och trafiksäkert, med hög framkomlighet på ett miljömässigt bra sätt.

• Motormännens Riksförbund för sina medlemmars talan genom att påverka politiker, samhälle och näringsliv i dessa frågor.

• Motormännens Riksförbund erbjuder medlemmarna kunskap, tjänster, service och aktiviteter som gör att medlemmarna upplever påtaglig nytta och glädje med sitt medlemskap.

Trafiksäkerhet

Utgångspunkt: Nollvision & Det tredelade ansvaret

Fordonet Vägen

Föraren

Info om bilars säkerhet

Barn i bil

Miljöbilar

Ingen förmånsbeskattning för trafiksäkerhetsutrustning

Beteenden i trafiken (SMS)

Halkträning

+65-utbildning & förnya ditt körkort

Trafikutbildning i skolan

Trötthet i trafiken

Kontroll av vägstandard

Patrullbilar/Vägombud

Rastplatser

Trafiksäkerhetsprojekt

Exempel på vad Motormännen centralt och våra lokala klubbar gör.

(3)

Otillräckliga väganslag

- Inventering av potthål och vägarnas standard

Syfte

Genom att inventera potthålen och andra ojämnheter uppmärksamma vägarnas, på många håll, bristande standard.

Mål

Kampanjmål: Att identifiera de tre sämsta riksvägavsnitten i minst 15 kommuner och få resultatet publicerat i minst 10 artiklar.

Långsiktigt mål: Mer pengar till vägunderhåll.

Målsättning: Skapa image. Bilisternas bästa vän.

(4)

Diskutera i klubben. Välj ut riksvägar som ska undersökas. Endast riksvägar inom

kommunens gräns, men utanför stadsgränsen.

Ta med karta. Markera med bokstav på kartan vart observationerna enligt formuläret görs och skicka sedan till projektledaren

Om tillgång till kamera finns – fotografera det värsta vägunderlaget. Bilderna kan sedan användas till M:s webb och skickas till lokalmedia. Mobilkamera räcker.

Sätt upp skylt med budskap vid de tre värsta vägavsnitten. Bjud in media.

Instruktioner / tillvägagångssätt

Tre kategorier

1. Krokodilsprickor

2. Ojämn väg, flera mindre potthål

3. Kraftiga potthål

(5)

Formulär - potthål

Riksväg 66

Observationsplats Längd på vägavsnitt

1.

Krokodilsprickor 2.

Mindre potthål/ojämn

väg

3.

Kraftiga potthål

Annat, ange vad

A. 2 km norr om avfart mot Vångsta

200 m x x

B. 5 km söder om avfart mot Skultuna

1 km x x x

C.1 km söder om Surahammars kommungräns

5 m x

Kommunikation

Budskap: Bristande vägunderhåll (på M-skylt).

- Bättre vägar minskar olyckor och tillbud.

Samhällsintresse:

Potthålen och det ojämna vägunderlaget gör vägarna osäkra och utgör trafikfaror. Provisoriska lagningar ej kostnadseffektivt.

(6)

Otillräckliga väganslag

- Inventering av potthål och vägarnas standard

Resultat

– 38 riksvägar + en del vältrafikerade länsvägar undersöktes.

- C:a 400 mil.

– 32 av riksvägarna hade anmärkningar från vägombuden.

9, 11, 13, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 44,

47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57,61, 62, 63, 66, 68, 69, 70,

71, 72, 83, 84, 86, 87, 90, E45. + en del länsvägar.

(7)
(8)

Motormännen och de svenska vägarna

• Säkra vägar viktigt för Motormännens medlemmar.

• Sparsamhet kostar. Istället för att lappa och laga behöver vi på flera håll en ordentlig upprustning av vägarna.

• Infrastrukturskuld – inte bara till järnväg, utan även vägnätet - underhåll av befintliga vägar.

• Behoven för bättre vägar är stora. Att lägga pengarna på bättre vägar är en investering. Kapitalförstöring att låta dem förfalla.

• Potthål och ojämnt vägunderlag gör vägarna osäkra - Leder till olyckor och tillbud.

(9)

Frågor och funderingar?

Jon Stenbeck 08-690 38 70 (direkt)

070-716 09 30 (mobil)

jon.stenbeck@motormannen.se

Kontaktuppgifter

(10)

Karta på internet

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :