VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HUFVUDSTA RIDKLUBB 2009

Full text

(1)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HUFVUDSTA RIDKLUBB 2009 Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Marion Rudebeck Vice ordförande: Anna Clason

Kassör: Annika Kåberg

Övriga ledamöter: Anna-Karin Persson Malou Nyström Piroska Ekstedt Susanne Kriems Susanna Benckert

Usek: Rebecca Lakey

Suppleanter: Elisabeth Lakey Eva Larsdotter

Adjungerade: Per Holst, ridskolan VT-2009 Linda Holtz, ridskolan HT-2009

Davina McVey Gillion, ridskolan HT-2009 Agneta Wahlström, tävlingskommittén Mia Törnberg

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 styrelsemöten/planeringsmöten.

MEDLEMMAR OCH MEDLEMSAVGIFTER

Hufvudsta Ridklubb har under 2009 haft 462 medlemmar, en ökning gentemot föregående år.

Medlemsavgiften för 2009 har varit 300:- för ridande seniorer, 200:- för juniorer samt 250:- för stödjande medlemmar (200:- för juniorer). Av medlemsavgiften betalas avgifter till Svenska Ridsportförbundet, Stockholms Läns Ridsportförbund, Handikappidrottsförbundet och Solna SAM samt olycksfallsförsäkring i Länsförsäkringar för klubbens medlemmar.

PRÖVA PÅ RIDNING

Även under detta år har ridklubben bedrivit pröva på verksamhet för ca 50 barn, innebärande teori i form av hästkunskap samt ridning. Verksamheten har fullföljts med mycket gott resultat.

FRITIDSLEDARE

Klubbens fritidsledare Louise Rohrwacher övergick from höstterminen till ridskolan. Vi tackar Louise för fina insatser och stort engagemang. Ny fritidsledare är Pernilla Hörman.

Förutom att fritidsledaren finns tillgänglig för alla barn och ungdomar fungerar hon också som handledare för FRISK, klubbens fritidskommitté, som anordnar aktiviteter för våra yngsta medlemmar. Fritidsledaren fungerar även som ett stöd för klubbens ungdomssektion.

Märkestagning för de yngsta har pågått kontinuerligt under ledning av fritidsledaren.

UTBILDNING

Ett flertal av klubbens medlemmar deltog i Svenska Ridsportförbundets och Stockholms Läns Ridsportförbunds utbildningar. Louise Rohrwacher har gått Ungdomsledarutbildningen , Joanna Lind och Emelie Rundberg, Julia Ekstedt, Emelie Sundsten samt Sofia Larsdotter gick

(2)

FULK, förberedande ungdomsledarkurs. Pernilla Hörman och Pia Keller har gått VULK, ungdomsledarutbildning för vuxna. Elisabeth Rylander, Åsa Innings och Fanny Falk gick handledarutbildning för Grönt Kort. Vid Stockholms Läns Ridsportförbunds ungdomsträff deltog Ellen Käck samt Rebecca Lakey.

Lisa Bergh, Liza Lakey, Gunilla Frisk samt Susanne Sjöstedt gick på Första Hjälpen kurs. På informationskvällen för tävlingsarrangörer deltog Helen Andersson, Åsa Innings, Mia

Törnberg, Gunilla Frisk och Agneta Wahlström.

Ett flertal av klubbens medlemmar har deltagit i Stockholms Läns Ridsportförbunds olika föreläsningar och konferenser.

Piroska Ekstedt, Annika Kåberg, Anna-Karin Persson samt Marion Rudebeck deltog i

konferenser där distriktets värdegrund samt framtida ekonomiska förutsättningar diskuterades.

VERKSAMHETEN

Under året har klubbens Fritidskommitté anordnat allehanda aktiviteter för barn och ungdomar såsom ”prova på skötning”, skötarprov för blivande skötare, fadderkurser,

faddermöten, smörjstunder och ledarkurs. Flera medlemmar i FRISK har varit teoriledare för

”Pröva på barnen”.

Avslutningsfesten gick av stapeln den 11 juni, traditionsenligt bjöd klubben på grillad korv och saft. Som vanligt var grillarna igång för dem som hade medhavd mat. Samtidigt avtackades Ken Örthammar, klubbens och ridskolans medarebetare sedan 17 år. Ken gick i pension from den 1 juli och det var många som ville visa sin uppskattning för Ken.

Klubbens ungdomar har deltagit i olika aktiviteter anordnade av Stockholms Läns Ridsportförbund.

Under hösten bjöd tävlingskommittèn in till en mycket trevlig klubbkväll där en av våra sponsorer, Foderportalen, visade sina kläder. Klubben bjöd på grillad korv och saft.

Luciashowen den 6 december drog som vanligt fulla läktare. Publiken bjöds på allt från maskeradhoppning till käpphästkadrilj som framfördes av våra yngsta medlemmar. Även en dressyruppvisning och ett sagospel till häst samt en liten uppvisning med shettisar från

Augustendal, en nyhet för året, visades upp. Liksom tidigare år inleddes programmet med den bevingade hästen Pegasus.

Till årets Lucia valdes Rebecca Lakey, hon kröntes av Lasse Rudebeck som även skänkte ett luciasmycke till minne av dagen. En liten julmarknad med allehanda julpyssel, julgodis och hembakat stod framdukad bakom klubbrummet men pga dåligt väder höll sig publiken mestadels inomhus.

På Luciadagen red Rebecca med ett ovanligt stort följe, flankerad av duktiga ledare och fackelbärare , som traditionen bjuder, runt i Huvudsta och lussade. En liten vagn dragen av två shettisar från Augustendal medföljde tåget. Ett stort tack till familjen Wibom som bjöd alla deltagare på tårta efter luciatåget.

STIPENDIATER

Tre stipendier delades ut under Luciashowen. De tre stipendiaterna var:

Rebecca Persson, Sara Sjöstedt och Rebecca Lakey.

Dessa ungdomar har på ett utomordentligt sätt ställt upp och varit ett föredöme för sina kamrater.

ANSKAFFNINGAR OCH UNDERHÅLL

Under året har inga större investeringar gjorts. Underhåll i form av hindermålning har genomförts. Gårdsgruppen har i samarbete med ridskolan genomfört två städdagar i anslutning till våra tävlingar. Många medlemmar har varit engagerade i denna uppgift.

ANLÄGGNINGEN

(3)

Länsstyrelsen har, under året, med början i juni gjort tre besiktningar av anläggningen vilket resulterade i ett förbud mot att ha stora hästar i det norra stallet pga för låg takhöjd. Dispens gavs av Jodbruksverket tom augusti 2011 med ombyggnaden av stallet men med förbehållet att endast hästar med en maxhöjd av150 cm tilläts stå uppstallade i det norra stallet.

Till följd av det akuta läget bildades en arbetsgrupp bestående av Marion Rudebeck, Anna Clason, Annika Kåberg och Anna-Karin Persson. Arbetsgruppen har allt sedan i somras arbetat intensivt för att komma till rätta med alla problem. Att mitt i semestertider få kontakt med beslutsfattare i Solna stad, att omgående innan hästarna kom tillbaka ifrån sommarbetet få fram uteboxar trots lång leveranstid och att skyndsamt få uteboxarna monterade innebar stora svårigheter som dock övervanns. Länsstyrelsen godkände inte placeringen av boxarna.

Efter förprövning flyttades boxarna enligt Länsstyrelsens anvisningar. Länsstyrelsen riktade även en mängd andra anmärkningar mot stallmiljöerna av vilka de flesta redan har åtgärdats.

Både norra stallet och boxstallet har fått ny belysning. Mellanrummen mellan gallren och taket i boxarna har satts igen, värmeelementen i lilla stallet har tagits bort. I samband med flytten av uteboxarna utfördes visst markarbete på stallplanen. Arbetsgruppen jobbar vidare med uppgiften att förbereda för ombyggnad, att samla in nödvändig information om lagar och förordningar samt att ta fram experter på bla stallmiljö som därefter kan konsulteras av Solna stad. Beaktas bör att byggnaderna är Q-märkta vilket försvårar processen med ombyggnaden.

Förutom ovanstående har sedvanligt underhåll i stallarna utförts under sommaren.

Under våren slutfördes arbetet med ombyggnaden av fotbolls- och tennisplanerna till rasthagar. Hagarna togs i bruk from augusti och fungerar mycket bra.

Solna stad har utfört visst markarbete längs med hagarna vid parkeringen i ett försök att hindra regnvatten från att samlas i hagarna.

Tekniska kontoret står för kostnaderna för nya lampor i ridhuset. Byte av lamporna kommer att utföras av ideella krafter.

Klubben har reklamerat underlaget i ridhuset. Omläggning skedde sommaren 2008. Till följd av bla två vattenläckor under året har underlaget blivit näst intill obrukbart. Arbetsgruppen har inlett diskussioner med tjänstemännen på Fritidsförvaltningen.

SOLNA STAD

Som framgår av ovanstående har arbetsgruppen haft täta kontakter med tjänstemän i olika förvaltningar samt även med vissa politiker. Samtalen har varit konstruktiva och vi har blivit bemötta med stor välvilja. Diskussioner pågår fortlöpande.

RIDSKOLAN

Efter mer än 50 års verksamhet sålde Per Holst, allas vår Pelle, ridskolan till Linda Holtz och Davina McVey Gillion. Överlåtelsen skedde under sommaren. Pelle avtackades under mycket trevliga former den 6 november. Ett hundratal gamla och nya elever deltog i festligheterna och många uppskattande tal hölls till den nyblivne pensionären. Pelle utnämndes även till hedersmedlem i Hufvudsta Ridklubb.

HEMSIDA

Klubbens hemsida, som är under ständig utveckling, uppdateras kontinuerligt. Adress till hemsidan: www.hufvudstaridklubb.se

RIDSPORTFÖRBUNDET

Marion Rudebeck och Anna-Karin Persson representerade klubben på Stockholms Läns Ridsportförbunds årsmöte.

(4)

Piroska Ekstedt, klubbens utbildningsansvariga är även ledamot i distriktets

utbildningssektion. Helen Andersson, medlem i klubbens tävlingskommitté sitter också som ledamot i distriktets tävlingssektion.

Vid Svenska Ridsporförbundets stämma i Uppsala deltog Marion Rudebeck och Anna Clason.

SPONSORER

Ridklubben vill på detta sätt tacka våra sponsorer. Era bidrag betyder mycket för oss. Ett särskilt tack vill vi rikta till Office Management, Foderportalen, Hööks och Dohrns.

UNGDOMSSEKTIONEN Se separat årsberättelse TÄVLINGSKOMMITTÉN Se separat årsberättelse

Styrelsen vill rikta ett tack till tävlingskommittén för ett fantastiskt engagemang i arbetet med att skaffa sponsorer. Grattis till fina insatser under året. Tävlingskommittén har visat stor kreativitet inom flera områden, inte minst för ett brett utbud av tävlingar och träningar på olika nivåer.

IN MEMORIAM

Efter en lång och tapper kamp mot sjukdomen lämnade Lotta Wikström oss i april.

En av klubbens hedersmedlemmar Henry Gustafsson avled i maj 88 år gammal.

Ridhusarkitekten, fd ordföranden, hedersmedlemmen Stellan Wrethagen avled i juni nästan 90 år gammal.

Vår medarbetare Ken Örthammar avled den 15 december.

TROTJÄNARE SOM LÄMNAT OSS

Mandy, Galliano, Kalle, Pivo, La Soleil och Charlie VÄLKOMMEN

Säger vi till Beauty Ma Lee, Dragonite, Ajax, Dressong och Big Ben.

TACK

Tack, alla medlemmar, föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar samt alla andra som ställer upp för oss, ni är ovärderliga, Hufvudsta Ridklubb behöver er medverkan. Klubben vill också rikta ett särskilt tack till Kennet Siverling, Kultur- och Fritid för stort engagemang. Tack också till Per Jonsson , Kultur- och Fritid samt Jan Törnqvist, Tekniska kontoret för ett gott samarbete.

Tack Pelle för dina över 50 år, tack Linda och Davina samt ridskolepersonalen och tack till Lasse och hans medhjälpare i Kaffehurken. Sist men inte minst tack till våra bästa vänner, hästarna, som alltid gör ett bra jobb.

STYRELSEN FÖR HUFVUDSTA RIDKLUBB 2009 Marion Rudebeck Anna Clason

Annika Kåberg Anna-Karin Persson Malou Nyström Susanne Kriems Piroska Ekstedt Liza Lakey Eva Larsdotter Rebecca Lakey Susanna Benckert

(5)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :