STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSEN: Anatomi, fysiologi, farmakologi och mikrobiologi, 15 hp Kurskod OM6540. DELKURS 1: Anatomi och fysiologi

Full text

(1)

SAHLGRENSKA AKADEMIN

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA

STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSEN:

Anatomi, fysiologi, farmakologi och mikrobiologi, 15 hp Kurskod OM6540

DELKURS 1:

Anatomi och fysiologi

Kursen ges som en obligatorisk kurs i Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Kursansvarig: Petra Brembeck, petra.brembeck@gu.se Kursadministratör: Frida Carlsson, frida.carlsson@gu.se

Examinator: Per-Arne Svensson, per-arne.svensson@gu.se Termin och år: Termin 2, VT21

(2)

KURSBESKRIVNING

KURSENS UPPLÄGG OCH TIDSPLAN

Kursen OM6540 ges i röntgensjuksköterskeprogrammet (180 hp), termin 2, och består av tre delkurser:

Delkurs 1: Anatomi och fysiologi, 8,5 hp

Delkurs 2: Farmakologi och läkemedelshantering, 3,0 hp Delkurs 3: Mikrobiologi och aseptik, 3,5 hp

Kursen pågår under veckorna 3 – 12, 2021.

Delkurs 1 pågår från vecka 3 t o m vecka 7 (210118-210219) Delkurs 2 pågår från vecka 8 till vecka 10 (210222-210310) Delkurs 3 pågår från vecka 10 t o m vecka 12 (210311-210326)

Kursen bygger på tidigare kurser i programmet, bland annat Anatomi och fysiologi I (RA4010).

AKTIVITETER PÅ LÄRPLATTFORMEN CANVAS

Kursen har en egen hemsida på Göteborgs universitets lärplattform Canvas, där utbyte av information och kommunikation mellan studenter och lärare sker. Med hjälp av uppgifter om ditt studentkonto som du fått i samband med antagningsbeskedet kan du logga in på Canvas. All löpande information om kursen anslås på Canvas. Anvisningar till studieuppgifter och examinationer och

undervisningsmaterial finns under modulen för respektive delkurs. Om vi kontaktar dig med e-post så sker det alltid med universitets e-postadress. När du själv skickar in uppgifter ska du också använda den adressen. Övrig information om institutionen finner du på hemsidan www.caresci.gu.se

(3)

KURSENS INRE LOGIK

Delkurs 1: Anatomi och fysiologi

Lärandemål Läraktiviteter Examinationer Bedömningskriterier

Namnge anatomiska

strukturer

Föreläsningar

Egen inläsning m h a.

inläsningsanvisning Frågestunder

Två individuella skriftliga salstentamina (1 och 2)

Av tentamens beräknade maxpoäng krävs 70 % rätt

Namnge och beskriva människokroppens normala uppbyggnad och funktion

Föreläsningar

Egen inläsning m h a.

inläsningsanvisning Frågestunder

Två individuella skriftliga salstentamina (1 och 2)

Av tentamens beräknade maxpoäng krävs 70 % rätt

Förklara fysiologiska mekanismer samt organsystemens fysiologiska samspel

Föreläsningar

Egen inläsning m h a.

inläsningsanvisning Frågestunder

Två individuella skriftliga salstentamina (1 och 2)

Av tentamens beräknade maxpoäng krävs 70 % rätt

Förklara fysiologiska förändringar som sker vid normalt åldrande

Föreläsningar Egen inläsning m h a inläsningsanvisning Frågestund

Individuell skriftlig salstentamen (2)

Av tentamens beräknade maxpoäng krävs 70 % rätt

Identifiera anatomiska strukturer

Föreläsningar Egen inläsning m h a inläsningsanvisning Frågestunder

Två individuella skriftliga salstentamina (1 och 2)

Av tentamens beräknade maxpoäng krävs 70 % rätt

Utföra puls- och blodtrycksmätning

Föreläsning

Egen inläsning m h a inläsningsanvisning Frågestund

Färdighetsträning på KTC

Individuell skriftlig salstentamen (1)

Aktivt deltagande under

färdighetsträning

Av tentamens beräknade maxpoäng krävs 70 % rätt

Kunna utföra puls- och blodtrycksmätning på ett korrekt sätt, samt vara medveten om de felkällor som finns

(4)

DELKURS 1: Anatomi och fysiologi, 8,5 hp

Delkursens övergripande syfte är att ge fördjupade kunskaper inom anatomi och fysiologi.

I denna delkurs skall du efter avslutad kurs ha inhämtat grundläggande kunskaper om nervsystemets, cirkulationssystemets, endokrina organs och utsöndringsorganens uppbyggnad och funktion, samt om reproduktionsorganens uppbyggnad och funktion. Du ska också ha kunskaper om naturligt

åldrande/integrerande fysiologi och om de fysiologiska förändringar som sker vid det normala åldrandet. Vidare ska du kunskap om puls- och blodtrycksmätning.

Läraktiviteter

Litteraturstudier, föreläsningar, frågestunder samt färdighetsträning.

Till kursboken Den friska människan finns en inläsningsanvisning (under Moduler – Delkurs 1/Anatomi och fysiologi på Canvas) som skall ses som en målbeskrivning som anger kraven på delkursen. Dessa skall vara en hjälp till att strukturera och sovra innehållet i kurslitteraturen. I

inläsningsanvisningen är samtliga organ och strukturer som du bör kunna angivna på svenska och med medicinsk terminologi. Ibland finns det inte en vedertagen svensk benämning.

Frågor kan, gruppvis, ställas via mail till; Lennart Boman, lennart.boman@gu.se (puls- och blodtrycksmätning), Per-Arne Svensson, per-arne.svensson@gu.se (nervsystemet, inklusive sinnesorganen, samt förändringar vid åldrandet), Per Fogelstrand, per.fogelstrand@gu.se (cirkulationssystemet, endokrinologi, utsöndringsorganen) samt Petra Brembeck,

petra.brembeck@gu.se (fortplantning/reproduktion)

Inför tentamen finns schemalagda frågestunder, där du kan ställa frågor till undervisande lärare.

På Biomedicinska biblioteket finns en anatomidatabas som du kan nå via:

http://www.ub.gu.se/sok/db/ sök på Aclands

Du loggar in via ditt lånekortnummer och personnummer

Det finns också möjlighet att studera anatomiska attrapper på KTC.

Examination

 Salstentamen 1 Denna tentamen omfattar:

 Nervsystemet (sid 64-180) och

 Cirkulationssystemet (sid 268-307)

i kursboken Den friska människan, Anatomi och fysiologi (Aldskogius och Rydqvist, 2018).

(5)

 Salstentamen 2 Denna tentamen omfattar:

 Endokrinologi (sid 181- 200),

 Utsöndringsorganen/njurarna (sid 367-382),

 Fortplantning/utveckling (sid 430-442 och 443-451) och

 Åldrandet (sid 458-467)

i kursboken Den friska människan, Anatomi och fysiologi (Aldskogius och Rydqvist, 2018).

 Puls & blodtrycksmätning (obligatoriskt moment)

Tentamensanmälan

Tentamensanmälan avseende de skriftliga tentamina sker via LADOK på Webb senast 10 arbetsdagar innan tentamenstillfället.

Obs! Vid tentamen och obligatoriska moment skall giltig legitimation uppvisas.

Se även dokument Regler vid tentamensskrivning på Canvas OM6540

Bedömningskriterier och krav

För godkänt resultat på de skriftliga tentamina krävs 70 % av beräknad maxpoäng. Kraven för måluppfyllelse anges i inläsningsanvisningen. För godkänt resultat på hel kurs krävs dessutom deltagande vid obligatorisk undervisning.

Kurslitteratur:

Aldskogius, H., Rydqvist, B. (2018). Den friska människan. Anatomi och fysiologi. 1:a uppl.

Stockholm: Liber AB. ISBN 9789147105694

Referenslitteratur:

Feneis, H., Dauber, W. (2006). Anatomisk Bildordbok. Stockholm: Liber AB.

Rundgren, Å. (1991). Människans funktionella åldrande. Lund: Studentlitteratur. Sveriges kommuner och landsting. (u.å). Vårdhandboken. http://www.vardhandboken.se Vigué-Martin. (2008). Atlas över människokroppen. Stockholm: Liber AB.

Viidik, A. (2002). Boken om kroppens åldrande. Stockholm: Liber AB.

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :