Medicinare för Kuba, till Kuba

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tidskriften Kuba 1/2014 28

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke- kommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna licens besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/. Det har publicerats i www.globalarkivet.se

På bilden palestinska ynglingar som får utbildning på Läkar- högskolan, ELAM, för verksamhet i Palestina efter examen.

Medicinare för Kuba, till Kuba

Text & foto: Gun Ståhlberg

I december var vi på två veckors studieresa på Kuba, vi var läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster hälsoupplysare, folkhälsovetare, varav flera som arbetade inom psykiatrin. Vi besökte allt från familjeläkarmottagning till specialistsjukhus, från barnsjukhus till åldersdomshem, i Havanna, Sancti Spiritus, Santa Clara, Cienfuegos och Matanzas Vi fick en bra inblick i kubanernas fantastiska sjuk-och hälsovård. Fantastisk eftersom man med så begränsade resurser kan hålla en så hög standard.

En av oss som forskar på demenssjukdomar konstaterade att Kuba i stort har samma diagnostiska verktyg som hos oss, men att de förutom medicinering också bedriver träning för att bromsa sjukdomsutvecklingen hos de gamla.

På ett center för autistiska och andra problembarn fick vi se när personal hade samtal med föräldrar och övningar med barnen.

Misión milagros ögonoperationer för hundratusentals fattiga latinamerikaner (totalt 1,5 miljoner på 10 år) fick vi höra om när vi besökte en ögonklinik i Matanzas. Men en av operationssalarna hade varit stängd två år då det fattades en reservdel till luftkonditioneringen (oundgängligt för den typen av operationer). Den kunde inte importeras pga.

blockaden.

Vi fick också besöka Latinamerikanska Läkar- högskolan, ELAM, som tar emot studenter från hela världen, framförallt Afrika, Asien och Latinamerika, så att de utan kostnad kan utbilda sig och återvända hem som färdig läkare.

På familjeläkarmottagningen behandlas diabetesfot med det unika kubanska läkemedlet Heberprot, se Kuba 4.13.

Figure

Updating...

References

Related subjects :