nerArbetet med att borra och sponta norr om stationen i Åkarp, förlängs och beräknas pågå några veckor in i maj. Arbetet kan upplevas som störande.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MÅNAD 2019 Norr om stationen i Åkarp, på västra sidan om spåren, har vi

byggt en stödmur med bullerskyddsskärm. Innanför skärmen trycks stålplankor ner, så kallad spont, för vi ska att kunna gräva schaktet där de nya spåren ska byggas. Spåren börjar byggas efter sommaren.

Arbetet med att trycka ner sponten är en utmaning. Lerlagret en bit ner i backen är mycket hårt och arbetet tar längre tid än beräknat. För att underlätta arbetet förborrar vi i marken innan sponten trycks ned. Vi arbetar nu med ytterligare en borrmaskin för att vinna tid. Sponten trycks ner med en maskin som vibrerar och arbetet kan upplevas som störande.

Även borrningen kan störa.

Arbetstider

Vi kommer behöva sponta något längre tid än planerat.

I mitten av maj räknar vi med att vara klara med sponten.

Arbetet utförs vardagar 07-19.

Vår byggplanering kan ändras

Vi arbetar på hela sträckan mellan Arlöv och Klostergården i Lund. Planeringen är ett pussel med många bitar. För att kunna använda resurserna på bästa sätt måste entreprenören ibland planera om, vilket innebär att personal och maskiner kan flyttas till en annan del i projektet med kort varsel.

Kommande stora trafikstörningar

• Maj 2021 - E6 stängs helt vid trafikplats Alnarp, 18 dagar

• Augusti/september 2021 - Tågstopp Malmö-Lund, 9 dygn

Fortsatt spontning i norra Åkarp

Risk för störande buller och vibrationer

Arbetet med att borra och sponta norr om stationen i Åkarp, förlängs och beräknas pågå några veckor in i maj. Arbetet kan upplevas som störande.

Fyrspåret Malmö-Lund

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund.

Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet

Kontaktuppgifter

Adress: Företagsvägen 14, 232 37 Arlöv

Telefon: 0771–921 921 www.trafikverket.se/fyrsparet

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00 Övrig tid: 08 -585 516 10

Innanför den nybyggda bullerskyddsskärmen trycker entreprenören ner spont för att kunna gräva klart schaktet där de nya spåren ska byggas.

INFORMATION • FYRSPÅRET MALMÖ-LUND • APRIL 2021

Figure

Updating...

References

Related subjects :