Trafikverkets behov av banarbeten T19 Västra Värmland, BJ-banan mm.

Full text

(1)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

BJ banan PSB V4 V252173 Kil – Edsvalla

AT system

V1918 L 2000 - 0600 V1918 S 2000- 2400 V1919 M 0000- 0600 Trafikavbrott Hela kil V1919 M-L 2000-0600 V1919 S 2000-2400 V1920 M 0000-0600 V1920 M-L 2000-0600 V1920 S 2000-2400 V1921 M, Ti 0000-0600 V1921 M-L 2000-0600 V1921 S 2000-2400 V1922 M 0000-0600 V1922 M,Ti 2000-0600 V1926 M-O 2000-0600 Trafikavbrott spår 1,2,3,4 (ev. rev t. t18)

BJ banan AT-Projekt PSB V4 V252271

Kil-Segmon

V1918 -v1918 L 20:00-06:00 V1918 –v1920 S 20:00-24:00 V1919- v1920 M 00:00-06:00 V1919- v1920 M-L 20:00-06:00 V1922- v1922 M 00:00-06:00 V1921- v1921 M-To 20:00-06:00 V1922- v1922 M-Ti 20:00-06:00 V1926- v1926 M-O 20:00-06:00 V1923- v1923 M-L 20:00-06:00 V1923- v1923 S 20:00-24:00 V1924- v1924 M 00:00-06:00 V252259

Skälebol-Öxnered

V1909-1916 M-L 2000-0600 V1909-1916 S 2000-2400 V1910-1917 M 0000-0600 V1917-1917 M 2000-0600 V1918-1918 M-Ti 2000-0600 V1926-1926 M-S 2000-0600 (= avslut M 0600 v 1927) BJ banan AT-Projekt PSB

V4 V252273

(Grums)-(Skälebol)

V1924-v1924 M-To 2000-0600 V1925-v1925 M-L 2000-0600 V1925-v1925 S 2000-2400 V1926-v1926 M 0000-0600

V252436

(Erikstad)- Öxnered

V1946-1946 L 2000-0600 V1946-1946 S 2000-2400 V1947-1947 M 0000-0600 V1947-1947 M 2000-0600

Värmlandsbanan V252434 Kil

AT system

V1946 M-F 2000 – 0600 Trafikavbrott Hela Kil

BJ banan AT-Projekt V252434 Kil-(Skälebol) Inkoppling

V1946 M-F 2000-0600 Västkustbanan V269084 Tunnelinspektion

Brännarp-Biskopstorp V1916 S 0000-2000 Trafikavbrott

V1916 L 0000-1600 Nedspår V1916 L 1600-0800 Uppspår Enkelspårstdrift Halmstad-Heberg Västkustbanan V248100

Dubbelspårsutbyggnad Varberg-Hamra

V1916 F 0000 - S 2400 V1917 M 0000 – 1400 Trafikavbrott

V1914 M-To 0000 – 0600 V1915 M-To 0000 – 0600 V1917 Ti-F 0000 – 0600 V1918 M-To 0000-0600 Enkelspårsdrift

Västkustbanan V251650 Dubbelspårsutbyggnad Varberg

V1919-1920 M-To 0800-1600, 2300-0600 endast spår 4 öppen för trafik. Ingen trafik från Viskadalsbanan. Enkelspårsdrift Värö-Varberg.

V1936 L 2200-1000 Endast spår 5 öppet, ingen trafik från viskadalen

V1937 M-To 0000-0600 tåg mot Halmstad via spår 5 V1940 L 0000-S 2400 Endast spår 5 öppet, ingen

trafik från viskadalen

V1941 M 0000-0500 Endast spår 4 öppet. Ingen trafik från viskadalen

(2)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

Pråmkanalen Karlstad

V1917 To 0000- M 0520 V1920-1929 M-F 1000-1600 V1931-1932 M-F 1000-1600 V1937 M-F 1000-1600 V1921 F 2200- M 0520 V1924 F 2200- M 0520 V1933 M 0000-M 0520 V1938 F 2200- M 0520 V1940 F 2200- M 0520 Inklusive hela Karlstad

V1933 L-S 0240-0900

V1940 S 0240-0900

Trafikavbrott

Välsviken

Karlstad-Skattkärr

V1937 M-F 1000-1600 V1938 F 22:00- M 0520 V1940 F 22:00- M 0520 V1942 F 22:00- M 0520 V1944 F 22:00- M 0520 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v267296 Förarbete Spår och växelbyte (Laxå)-(Kristinehamn)

V1919 M-To 0900-1400 V1930 M-To 0900-1400 V1938 M-To 0900-1400 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v267297 Förarbete Spår och växelbyte (Kil)-(Karlstad)

V1921 M-To 0900-1400 V1935 M-To 0900-1400 V1947 M-To 0900-1400 Trafikavbrott

Kapacitetshöjande åtgärder Kil-Torsby

V1923 F 0000- L 2400 Sunne-Torsby

V1933 F 0000 - M 0530 Sunne-(Torsby)

V1926 F 0000 - L 2400 V1936 F 0000 - M 0530 V1939 L 1700 - S 1400 Trafikavbrott

Värmlandsbanan 266102 Spår och Växelbyte

(Karlstad)-Kristinehamn V1917 O 0000-M 0520 V1920-1929 M-F 1000-1600 V1921 F 2200- M 0520 V1924 F 2200- M 0520 V1931-1932 M-F 1000-1600 V1933 M 0000-M 0520 V1937 M-F 1000-1600 V1938 F 2200- M 0520 V1940 F 2200- M 0520 Trafikavbrott

(3)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

Servicefönster

V1903 Ti-F 0230-0530 V1908 Ti-F 0230-0530 V1912 Ti-F 0230-0530 V1916 Ti-F 0230-0530 V1921 Ti-F 0230-0530 V1929 Ti-F 0230-0530 V1934 Ti-F 0230-0530 V1943 Ti-F 0230-0530 V1948 Ti-F 0230-0530 Värmlandsbanan

V251255,V254086 Charlottenberg - Kil Banarbetsvecka v18,28,42 M-To 0900-1400 (0935-1435) Trafikavbrott

Banarbetsvecka v16,v41 M-To 1630-2130 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v251266 Kil-Karlstad

Banarbetsvecka v21,35,47 M-To 0900-1400 Trafikavbrott

Banarbetsvecka

v14,15,16,17,18,26,27,36,37,38,39 M-To 2330-0500

Trafikavbrott

Bergslagsbanan v251302 Hällefors –Daglösen Inklusive hela Nykroppa

Banarbetsvecka v22v45 M-To 1500-2000 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v251292 Karlstad-Kristinehamn

Banarbetsvecka v20,33,40 M-To 0900-1400 M-To 0700-2200 M-To 0900-1400 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v251291 Kristinehamn-Laxå

Banarbetsvecka v19,30,38 M-To 0900-1400 Trafikavbrott Norge/Vänerbanan v251254

(Kil)-(Åmål) Banarbetsvecka

V15,25 Samplanerat med AT

V43 M-To 0900-1400

Trafikavbrott

Kristinehamn-Filipstad v25290 Kristinehamn-Nykroppa

Banarbetsvecka v17,38 M-To 1600-2100 Trafikavbrott Värmlandsbanan V251299

Kil

Banarbetsvecka v46

M-To 2000-0600 (samtidigt som AT) Trafikavbrott

Norge/Vänerbanan v251253 Åmål-Öxnered

Banarbetsvecka V14,26,46 M-To 0000-0500

Trafikavbrott

Norge/Vänerbanan v251297 (Kornsjö)-(Skälebol)

Banarbetsvecka 23,45 M-To 0900-1400 Trafikavbrott

Värmlandsbanan V251264 Kristinehamn

Banarbetsvecka v33 F 2200-0700 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v251267 Karlstad

Banarbetsvecka v33 L 2100-0900 Trafikavbrott Norge/Vänerbanan v266592

(Kil)-(Öxnered) Spårslipning

V1902 F-S 2300-0500 V1903 M,Ti,To,L,S 2300-0500 V1904 M 2300-0500 Trafikavbrott

Norge/Vänerbanan v251254 Åmål

Banarbetsvecka V1924 M-O 2000-0600 Trafikavbrott

(4)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

V1850-1919 To 1130-1330, 2200-0400 V1921-1936 To 1130-1330

V1923-1925 To 2200-0400 V1932-1936 To 2200-0400 V1938-1940 To 1130-1330, 2200-0400 V1942-1949 To 1130-1330, 2200-0400 V1920,1937,1941

M-F 1130-1330,2200-0400 V1921-1922 Ti-To 2200-0400

(Öxnered) – Älvängen V251343 v1916 M-F 0900-1400 V1936 M-f 0900-1400 (Öxnered) – (Älvängen) V269340

V1914,28,30,32,40 M-F 1000-1400 V1918,20,36,38,40,42 M-S 2200-0600 V1922,24,26,28,30,32,

34,44,46,48 To 2300-0400 Uppspår

Trollhättan V251331

V1850-1915 Ti 1030-1330 O 0000-0500 V1918-1922 Ti 1030-1330 O 0000-0500 V1924-1937 Ti 1030-1330

V1924,25,32,37 O 0000-0500 V1939-1941 Ti 1030-1330 O 0000-0500 V1943-1949 Ti 1030-1330 O 0000-0500 V1916,1917,1923,1938,1942

M-F 1030-1330 Ti-F 0000-0500 Öxnered-Velanda V266599

Öxnered-Velanda Spårslipning

V1904 Ti 2300-0200 Trafikavbrott Mot Uddevalla

(Öxnered) – (Älvängen) V269341 V1913,27,39,31,39 M-F 1000-1400 V1917,19,35,37,39,41 M-S 2200-0600

V1921 M-To 2200-0600

V23,25,27,29,31,

33,43,45,47,49 To 2300-0400 Nedspår

V1850-1916 To 0000-0500 V1918-1920 To 0000-0500 V1924-1935 To 0000-0500

V1937 To 0000-0500

V1939-1949 To 0000-0500 V1921-1923 Ti-To 0000-0500

!938 Ti-To 0000-0500

Älvängen – (GBM) V251719 V1901-1903 M 2100-0200 V1906-1909 M 2100-0200 V1916-1918 M 2100-0200 V1925-1928 M 2100-0200 V1936-1938 M 2100-0200 V1949 M 2100-0200 V1904-1905 M-To 2100-0200 V1910-1915 M-To 2100-0200 V1919-1924 M-To 2100-0200 V2929-1935 M-To 2100-0200 V1939-1948 M-To 2100-0200 Älvängen – (GBM) V264622 V1915 L 0600-1800 V1937 L 0600-1800 Trafikavbrott

Älvängen – Alvhem V269091 V1938 M-L 0100-0500

Trafikavbrott

(Öxnered) – Vänersborg v251346 V1917 M-O 0900-1400 V1936 M,Ti 0900-1400

(Öxnered) – (Uddevalla) v251345 V1918 M-F 0900-1500 V1938 M-F 0900-1500 (Uddevalla) – (Öxnered) V251337 1850-1914 To 2300-0500 1919-1935 To 2300-0500 1939-1949 To 2300-0500 V1915-1917 M-To 2300-0500 1936-1937 M-To 2300-0500

(5)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

(Stenungsund) – (Uddevalla) V251336 V1850-1912 Ti 2200-0600

V1916-1919 Ti 2200-0600 V1923-1931 Ti 2200-0600 V1933-1935 Ti 2200-0600 V1940 Ti 2200-0600 1942-1949 Ti 2200-0600 V1913-1914 M-To 2200-0600 V1920-1922 M-To 2200-0600 V1932 M-To 2200-0600 V1936-1938 M-To 2200-0600 V1941 M-To 2200-0600 (Göteborg Kville) – Stenungsund v251717

V1901-1912 Ti 2200-0200 V1916-1917 Ti 2200-0200 V1923-1925 Ti 2200-0200 V1929-1931 Ti 2200-0200 V1934-1935 Ti 2200-0200 V1939-1940 Ti 2200-0200 V1943-1945 Ti 2200-0200 V1949 Ti 2200-0200 V1912-1914 S 2200-0200 V1917-1921 S 2200-0200 V1925-1927 S 2200-0200 V1931-1932 S 2200-0200 V1935-1937 S 2200-0200 V1940-1941 S 2200-0200 V1945-1947 S 2200-0200 V1913-1915 M-F 2200-0200 V1918-1922 M-F 2200-0200 V1926-1928 M-F 2200-0200 V1932-1933 M-F 2200-0200 V1936-1938 M-F 2200-0200 V1941-1942 M-F 2200-0200 Trafikavbrott

(Stenungsund) – (Uddevalla) V251342 V1915 M-F 0900-1400

V1939 M-F 0900-1400 (Göteborg Kville) – (Svenshögen) v266610

V1905 Ti,To 2300-0500 1905 FL 0030-0600 Trafikavbrott

(Uddevalla) – Strömstad v251335 V1850-1913 M 2200-0600

V1926-1931 M 2200-0600 V1941 M 2200-0600 V1946-!949 M2200-0600 V1914-1918 M-To 2200-0600 V1920-!925 M-To 2200-0600 V1932-1939 M-To 2200-0600 V1942-1945 M-To 2200-0600

Uddevalla V251338

V1850-1917 M 0900-1130, 2230-0330 V1920-1938 M 0900-1130

V1920-1925 M 2230-0330 V1933-1938 M 2230-0330 V1941-1942 M 2230-0300 V1946-1949 M 2230-0330 V1941-1942 M 0900-1130

V1945-1949 M 0900-1130

V1918-1919 M-F 0900-1130, 2230-0330 V1939-!940 M-F 0900-1130, 2230-0330 V1943-1944 M-F 0900-1130, 2230-0330 (Strömstad) – Uddevalla V251344 V1919 M-F 0900-1400 V1940 M-F 0900-1400 (Göteborg Kville) – Svenshögen v266038

V1946 Ti-F 0030-0520 V1947-1948 M-F 0030-0520

V1946-1948 L 0130-0635, S 0130-0800 Trafikavbrott

(Stenungsund) – (Uddevalla) V266600 V1904 F-S 2300-0500

V1905 M 2300-0500 (Göteborg Kville) – Ytterby v269811

V1907-1908 M-S 0000-0600 Trafikavbrott

(6)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

(Hamra) – (Falkenberg) V267559 To-F 1000-1600

V1851,1911,1921,1931,1941 O-F 1000-1600

V1906,1916,1926,1936,1946 T-F 0000-0800

V1850,1851,1905,1910,1911,1915,1916, 1920,1921,1925,1926,1930,1931,1935, 1936,1940,1941,1945,1946

Enkelspårsdrift uppspår Varberg v267819

M-F 0000-0800

V1851,1852,1902,1903,1910,1911,1918, 1919,1926,1927,1935,1936,1943,1944

Falkenberg– (Halmstad) V267844 M-O 1000-1600

V1850,1907-1910,1917-1920,1927-1930,1937- 1940,1947-1949

M-Ti 1000-1600

V1852,1901-1905,1912-1915,1922-1925,1932- 1935,1942-1945

Ti-O 0000-0800

V1850,1852,1902-1905,1907-1910,1912- 1915,1917-1920,1922-1925,1927-1930,1932- 1935,1937-1940,1942-1945,1947-1949 Nedspår

(Halmstad) – Eldsberga V267846 M-O 1000-1600

V1851,1911,1921,1931,1941 M-Ti 1000-1600

V1906,1916,1926,1936,1946 Ti-O 0000-0800

V1851,1906,1911,1916,1921,1926, 1931,1936,1941,1946

Nedspår Halmstad rbg V267820

M-F 0000-0800

V1850,1851,1908,1909,1917,1918, 1925,1926,1933,1934,1942,1943

(Hamra) – (Falkenberg) V267842 M-O 1000-1600

V1851,1911,1921,1931,1941 M-Ti 1000-1600

V1906,1916,1926,1936,1946 Ti-O 0000-0800

V1850,1851,1905,1910,1911,1915,1916, 1920,1921,1925,1926,1930,1931,1935, 1936,1940,1941,1945,1946

Enkelspårsdrift Nedspår

Falkenberg– (Halmstad) V267845 To-F 1000-1600

V1850,1907-1910,1917-1920,1927-1930,1937- 1940,1947-1949

O-F 1000-1600

V1852,1901-1905,1912-1915,1922-1925,1932- 1935,1942-1945

To-F 0000-0800

V1850,1852,1902-1905,1907-1910,1912- 1915,1917-1920,1922-1925,1927-1930,1932- 1935,1937-1940,1942-1945,1947-1949 Uppspår

To-F 1000-1600

V1851,1911,1921,1931,1941 O-F 1000-1600

V1906,1916,1926,1936,1946 To-F 0000-0800

V1851,1906,1911,1916,1921,1926,1931,1936,1941,1946 Uppspår

Kistinge V267570 M-F 0000-0800

V1904,1912,1921,1929,1938,1946

Halmstad V267818 M-F 0000-0800

V1905,1906,1913,1914,1922,1923, 1930,1931,1939,1940,1947,1948 Furet V267821

M-F 0000-0800

V1907,1915,1924,1932,1941,1949

(Varberg)-(Falkenberg) V251326 M-F 0900-1500

V1914,1915,1936,1937

(7)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

Kungsbacka – Lindome V264636 V1914 L 0700-1900

Trafikavbrott (Almedal)– Lindome V264631

V1940 L 0700-1900 Trafikavbrott

(Kungsbacka) – (Värö) V266179 Höjning av planprofil

V1942 L 1600-1000 Trafikavbrott

O 2200-0200

V1901-1912,1917-1922,1928-1932,1940-1949 M-To 2200-0200

V1913-1916,1923-1927-1933,1938-1939 Enkelspårsdrift

M,TI 1000-1600

V1852,1902,1903, 1912, 1913, 1922, 1923, 1932, 1933, 1942, 1943

M-O 1000-1600

V1907,1908,1917,1918,1927,1928,1937,1938, 1947,1948

Ti-O 0000-0800

V1850,1902-1904, 1907-1909,1912-

1914,1917-1919,1922-1924-1927-1929, 1932- 1934,1937-1939,1942-1944, 1947-1949 Enkelspårsdrift

(Kungsbacka) – (Varberg) V267833 O-F 1000-1600

V1852,1902,1903, 1912, 1913, 1922, 1923, 1932, 1933, 1942, 1943

To-F 1000-1600

V1907,1908,1917,1918,1927,1928,1937,1938, 1947,1948

To-F 0000-0800

V1850,1902-1904, 1907-1909,1912-

1914,1917-1919,1922-1924-1927-1929, 1932- 1934,1937-1939,1942-1944, 1947-1949 Uppspår

Kungsbacka – (Almedal) V251718 O 2100-0200

V1901-1912, 1917-1922,1928-1932,1940-1949 M-To 2100-0200

V1913-1916,1923-1927,1933, 1938-1939 Enkelspårsdrift

(8)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

OSLO

Ks

G U v

Öx Håp

Hr

F

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skbl Sk Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Nka Hlf

Stl

Halden Sarpsborg Moss

Ski Lillestrøm

Årnes

Kongsvinger

(Lilleström)-(Kongsvinger) KB 767

V1919 36 timmar

(Årnes)-(Kongsvinger) KB769

KL arbete 5 timmar dagtid hela tidtabellen

(Lilleström)-(Kongsvinger) KB801

V1909 36 timmar

(Lilleström)-(Kongsvinger) KB782

V1911 36 timmar

(Lilleström)-(Kongsvinger) KB777

V1910 36 timmar

(Lilleström)-(Kongsvinger) KB776

V1937 55 timmar

(Lilleström)-(Kongsvinger) KB775

V1920 36 timmar

(Lilleström)-(Kongsvinger) KB778

V1922 36 timmar

(Lilleström)-(Kongsvinger) KB784

V1932 36 timmar

(Lilleström)-(Kongsvinger) KB781

V1934 36 timmar

(Lilleström)-(Kongsvinger) KB787

V1935 36 timmar

(Lilleström)-(Kongsvinger) KB791

V1940 36 timmar

(Lilleström)-(Kongsvinger) KB788

V1942 36 timmar

(Lilleström)-(Kongsvinger) KB789

V1943 36 timmar

(Lilleström)-(Kongsvinger) KB848

V1946 72 timmar

(Lilleström)-(Kongsvinger) KB850

V1948 36 timmar (Lilleström)-(Kongsvinger)

KB849

V1947 36 timmar

(9)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

OSLO

Ks

G U v

Öx Håp

Hr

F

H

Gdö Khn Kil

Dgö

Skbl Sk Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Nka Hlf

Stl

Halden Sarpsborg Moss

Ski Lillestrøm

Årnes

Kongsvinger

(10)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12

(11)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12

(Alvhem) – Lilla Edet v251341 Servicefönster

A: To 06 - 12

(12)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12

(13)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

24/12 25/12 26//12 27/12 28/12 29/12 30/12

(14)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

31/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1

(Alvhem) – Lilla Edet v251341 Servicefönster

A: To 06 - 12

(15)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

(Alvhem) – (Älvängen) v265476 Radioinstallation Kattlebergstunneln S 2100 - 2400

(16)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1

Bergslagsbanan M244714 (Ställdalen) – (Hällefors) Servicefönster

Ti-F 0230-0530

(Alvhem) – Lilla Edet v251341 Servicefönster

A: To 06 - 12

(Alvhem) – (Älvängen) v265476 Radioinstallation Kattlebergstunneln nmM - nmF 2200 - 0500

(17)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

(Alvhem) – (Älvängen) v265476 Radioinstallation Kattlebergstunneln nmM - nmF 2200 - 0500

(18)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2

(Alvhem) – Lilla Edet v251341 Servicefönster

A: To 06 - 12

(Alvhem) – (Älvängen) v265476 Radioinstallation Kattlebergstunneln nmM - nmF 2200 - 0500

(19)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2

(Alvhem) – (Älvängen) v265476 Radioinstallation Kattlebergstunneln nmM - nmF 2200 - 0500

(20)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2

(Alvhem) – Lilla Edet v251341 Servicefönster

A: To 06 - 12

Ytterby - Göteborg Kville v269811 Elsäkerhetsbesiktning

A: M-S 00-06

(Alvhem) – (Älvängen) v265476 Radioinstallation Kattlebergstunneln nmM - nmF 2200 - 0500

(21)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

18/2 19/2 20/1 21/2 22/2 23/2 24/2

Bergslagsbanan M244714 (Ställdalen) – (Hällefors) Servicefönster

Ti-F 0230-0530 Ytterby - Göteborg Kville v269811

Elsäkerhetsbesiktning A: M-S 00-06

(Alvhem) – (Älvängen) v265476 Radioinstallation Kattlebergstunneln nmM - nmF 2200 - 0500

(22)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

25/2 26/2 27/2 28/2 1/3 2/3 3/3

Kristinehamn-Filipstad v266694 (Storfors)-(Nykroppa)

Rälsslipning M 0000-0500 Trafikavbrott

(Alvhem) – Lilla Edet v251341 Servicefönster

A: To 06 - 12

(Alvhem) – (Älvängen) v265476 Radioinstallation Kattlebergstunneln nmM - nmF 2200 - 0500

(23)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3

(Alvhem) – (Älvängen) v265476 Radioinstallation Kattlebergstunneln nmM - nmF 2200 - 0500

(24)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3

(Alvhem) – Lilla Edet v251341 Servicefönster

A: To 06 - 12

(25)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3

Bergslagsbanan M244714 (Ställdalen) – (Hällefors) Servicefönster

Ti-F 0230-0530

(26)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3

(Alvhem) – Lilla Edet v251341 Servicefönster

A: To 06 - 12

(27)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4

Norge/Vänerbanan v251253 Åmål-Öxnered

Banarbetsvecka M-To 2000-0600 Trafikavbrott

Fryksdalsbanan v251287 (Sunne)- Torsby

Banarbetsvecka M-To 23:30-06:00 Trafikavbrott

(Torebacken) - Alvhem v265492 Radioinstallation Nygårdstunneln nmM - nmF 2200 – 0500

(28)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4

Norge/Vänerbanan v251254 Kil-Åmål

Banarbetsvecka M-To 2000-0600 Trafikavbrott

Fryksdalsbanan v251287 (Sunne)- Torsby

Banarbetsvecka M-To 23:30-06:00 Trafikavbrott

(Alvhem) – Lilla Edet v251341 Servicefönster

A: To 06 - 12

(Torebacken) - Alvhem v265492 Radioinstallation Nygårdstunneln nmM - nmF 2200 – 0500

(29)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4

Bergslagsbanan v251261 (Daglösen) – (Kil)

Banarbetsvecka M-To 1630-2130 Trafikavbrott Fryksdalsbanan v251294

(Kil)-Sunne Banarbetsvecka M-To 23:30-05:00 Trafikavbrott

Bergslagsbanan M244714 (Ställdalen) – (Hällefors) Servicefönster

Ti-F 0230-0530 (Torebacken) - Alvhem v265492

Radioinstallation Nygårdstunneln nmM - nmF 2200 – 0500

Kristinehamn-Filipstad v251290 (Kristinehamn)-Nykroppa

Banarbetsvecka L-S 1600-2100

(30)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår Pråmkanalen To 0000- (M 0520) Trafikavbrott Fryksdalsbanan v251294

(Kil)-Sunne Banarbetsvecka M-To 23:30-05:00 Trafikavbrott

Kristinehamn-Filipstad v251290 (Kristinehamn)-Nykroppa

Banarbetsvecka M-Ti 1600-2100 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte O 0000- (M 0520) Trafikavbrott (Alvhem) – Lilla Edet v251341

Servicefönster A: To 06 - 12

(Torebacken) - Alvhem v265492 Radioinstallation Nygårdstunneln nmM - nmF 2200 – 0500

(31)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

Värmlandsbanan V254086 Charlottenberg-Arvika

Banarbetsvecka M-To 0900-1400 Trafikavbrott

Värmlandsbanan V251255 (Arvika) – (Kil)

Banarbetsvecka M-To 0935-1435 Trafikavbrott

Fryksdalsbanan

v266020,266021,266022,266023 Ballastkomplettering Spärrfärd

(Kil)-(Bäckebron) M 1030-1200 (Bäckebron)-(Rottneros) Ti 1030-1215 (Sunne)-(Lysvik) O 1100-1300 (Lysvik)-(Torsby) TO 1100-1300 Trafikavbrott

Fryksdalsbanan V266025,266026 Spårriktning

(Kil)-(Sunne) M,Ti,O 2300-0445 (Sunne)-(Torsby) O,To,F,L 2330-0530 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår Pråmkanalen (To 0000)- M 0520 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte (O 0000)- M 0520 Trafikavbrott (Torebacken) - Alvhem v265492

Radioinstallation Nygårdstunneln nmM - nmF 2200 – 0500

(32)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5

Värmlandsbanan V252173 Kil AT system

M 0000-0600 M-L 2000-0600 S 2000-2400 Trafikavbrott spår 1,2,3,4

Värmlandsbanan v251291 (Kristinehamn)-(Laxå)

Banarbetsvecka M-To 0900-1400 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v267296 (Kristinehamn)-(Laxå)

Spår och växelbyte M-To 0900-1400 Trafikavbrott (Alvhem) – Lilla Edet v251341

Servicefönster A: To 06 - 12

(Torebacken) - Alvhem v265492 Radioinstallation Nygårdstunneln nmM - nmF 2200 – 0500

(33)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår Pråmkanalen M-F 1000-1600 Trafikavbrott Värmlandsbanan V252173

Kil

AT system

M 0000-0600 M-L 2000-0600 S 2000-2400 Trafikavbrott spår 1,2,3,4

Värmlandsbanan v251292 (Karlstad)-(Kristinehamn) Banarbetsvecka

M-To 1000-1500 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte M-F 10:00-16:00 Trafikavbrott

(34)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår pråmkanalen M-F 1000-1600 F 22:00- (M 0525) Trafikavbrott Värmlandsbanan V252173

Kil

AT system

M 0000-0600 M-L 2000-0600 S 2000-2400 Trafikavbrott spår 1,2,3,4

Värmlandsbanan v251266 (Kil)-(Karlstad)

Banarbetsvecka M-To 0900-1400

Trafikavbrott Bergslagsbanan M244714

(Ställdalen) – (Hällefors) Servicefönster

Ti-F 0230-0530 Värmlandsbanan v267297

(Kil)-(Karlstad) Spår och växelbyte M-To 0900-1400 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte M-F10:00-16:00 F 22:00- (M 0525) Trafikavbrott (Alvhem) – Lilla Edet v251341

Servicefönster A: To 06 - 12

(Torebacken) - Alvhem v265492 Radioinstallation Nygårdstunneln nmM - nmF 2100 – 0500

Bergslagsbanan v251302

(Hällefors) –Daglösen Inklusive hela Nykroppa och hela Daglösen

Banarbetsvecka S 1500-2000 Trafikavbrott

(35)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår pråmkanalen (F 2200) - M 0520 M-F 1000-1600 Trafikavbrott Värmlandsbanan V252173

Kil

AT system

M 0000-0600 MTI 2000-0600 Trafikavbrott spår 1,2,3,4

Bergslagsbanan M244786 (Hällefors) –(Ställdalen) Banarbetsvecka

M-To 0900-1400 Trafikavbrott

Flyttas från vecka 22? Samma tider som söder om Hlf?

Hela Hallsberg avstängt To 00:00-S24:00

Bergslagsbanan v251302

(Hällefors) –Daglösen Inklusive hela Nykroppa och hela Daglösen

Banarbetsvecka M-O 1500-2000 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte M-F10:00-16:00 (F 2200) - M 0520 Trafikavbrott (Torebacken) - Alvhem v265492

Radioinstallation Nygårdstunneln nmM - nmF 2200 – 0500

Trafikavbrott To 0430-0500

(36)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår pråmkanalen M-F 1000-1600 Trafikavbrott Norge/Vänerbanan v251297

Kornsjö-Skälebol Banarbetsvecka M-To Trafikavbrott

Fryksdalsbanan v266033 (Kil)- Torsby

Kapacitetshöjande åtgärder etapp 2 F 0000- L 2400

Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte M-F10:00-16:00 Trafikavbrott (Alvhem) – Lilla Edet v251341

Servicefönster A: To 06 - 12

(Torebacken) - Alvhem v265492 Radioinstallation Nygårdstunneln nmM - nmF 2200 – 0500

(37)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår pråmkanalen M-F 1000-1600 F 22:00- (M 0520) Trafikavbrott Norge/Vänerbanan V253918

Åmål

Banarbetsvecka M-O 20:00-06:00

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte M-F 10:00-16:00 F 22:00- (M 0520) Trafikavbrott (Torebacken) - Alvhem v265492

Radioinstallation Nygårdstunneln

nmM - nmF 2200 – 0500, S 2100 - 2200 Trafikavbrott To 0430-0500

(38)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår pråmkanalen (F 2200) – M 0520 M-F 1000-1600 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte M-F10:00-16:00 (F 2200) – M 0520 Trafikavbrott Norge/Vänerbanan v251254

Kil-Åmål Banarbetsvecka M-To 2000-0600 Trafikavbrott

(Torebacken) - Alvhem v265492 Radioinstallation Nygårdstunneln nmM - nmF 2200 – 0500

Trafikavbrott To 0430-0500

(39)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår pråmkanalen M-F 1000-1600 Trafikavbrott Värmlandsbanan V252173

Kil

AT system

M-O 2000-0600 Trafikavbrott spår 1,2,3,4

Fryksdalsbanan v251287 (Sunne)- Torsby

Banarbetsvecka M-To 23:30-06:00 Trafikavbrott

Norge/Vänerbanan v251253 Åmål-Öxnered

Banarbetsvecka M-To 2000-0600 Trafikavbrott

Fryksdalsbanan v266033 Sunne- (Torsby)

Kapacitetshöjande åtgärder etapp 2 F 0000- L 2400

Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte M-F 10:00-16:00 Trafikavbrott

(40)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7

Fryksdalsbanan v251294 (Kil)-Sunne

Banarbetsvecka M-To 23:30-05:00 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår pråmkanalen M-F 1000-1600 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte M-F10:00-16:00 Trafikavbrott

Omledning via BJ behövs

(41)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7

Värmlandsbanan V251255 (Arvika) – (Kil)

Banarbetsvecka M-To 0935-1435 Trafikavbrott

Värmlandsbanan V254086 Charlottenberg-Arvika

Banarbetsvecka M-To 0900-1400 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår pråmkanalen M-F 1000-1600 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte M-F10:00-16:00 Trafikavbrott

Omledning via BJ behövs

(42)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7

Bergslagsbanan M244714 (Ställdalen) – (Hällefors) Servicefönster

Ti-F 0230-0530

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår pråmkanalen M-F 1000-1600 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte M-F10:00-16:00 Trafikavbrott

Omledning via BJ behövs

(43)

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7

Värmlandsbanan v251291 (Kristinehamn)-(Laxå)

Banarbetsvecka M-To 0900-1400 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v267296 (Kristinehamn)-(Laxå)

Spår och växelbyte M-To 0900-1400 Trafikavbrott

Omledning via BJ behövs

(Torebacken) - Alvhem v265724 Radioinstallation Nygårdstunneln S 2100 - 2400

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :