• No results found

KIRUNA KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND Socialförvaltningen för servering av alkoholdrycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KIRUNA KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND Socialförvaltningen för servering av alkoholdrycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KIRUNA KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND Socialförvaltningen

för servering av alkoholdrycker enligt

8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622)

Ansökan avser

Nytt tillstånd Ägarskifte

Ändring i tillstånd Utökad serveringstid

Sökande

Namn Organisations-/personnummer

Utdelningsadress Postnummer och ort Telefon

Serveringställe

Lokalens namn Restaurangnummer

Utdelningsadress Postnummer och ort

Serveringslokaler

Lokaler inom vilka alkoholservering skall ske Uteservering

Jämför markerad ritning betecknad Högsta antal personer i serveringslokaler Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal

Serveringens omfattning

Året runt Årligen under perioden (fr.o.m.-t o m) Under perioden (fr.o.m.-t o m) Pausservering

Alkoholdrycker som önskas serveras Servering till

Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Allmänheten Slutet sällskap

Serveringstid

Klockslag då servering önskas påbörjas respektive avslutas

Övriga upplysningar

Underskrift

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande Ansökningsdatum

Blanketten skickas till: Kiruna kommun, socialförvaltningen, 981 85 Kiruna

References

Related documents

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

Checklista för bilagor till ansökan (se anvisningar för aktuellt tillstånd). Stadigvarande tillstånd till allmänheten med eller

Depositionsavgift för hyra (i kronor) Redovisa nummer på bilaga. Förskottsbetalning av hyra (i kronor) Redovisa nummer

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd | Medborgarhuset | 842 80 Sveg |

För ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, där tillställningen pågår i upp till tre dagar: 3 000 kronor. Om tillställningen pågår i mer än tre dagar: 6

Ansökningsavgiften för handläggning av ansökan om nytt serveringstillstånd eller vid ägarskifte kostar 12 000 kronor per ansökan. Om du redan har ett befintligt serveringstillstånd