KIRUNA KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND Socialförvaltningen för servering av alkoholdrycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KIRUNA KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND Socialförvaltningen

för servering av alkoholdrycker enligt

8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622)

Ansökan avser

Nytt tillstånd Ägarskifte

Ändring i tillstånd Utökad serveringstid

Sökande

Namn Organisations-/personnummer

Utdelningsadress Postnummer och ort Telefon

Serveringställe

Lokalens namn Restaurangnummer

Utdelningsadress Postnummer och ort

Serveringslokaler

Lokaler inom vilka alkoholservering skall ske Uteservering

Jämför markerad ritning betecknad Högsta antal personer i serveringslokaler Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal

Serveringens omfattning

Året runt Årligen under perioden (fr.o.m.-t o m) Under perioden (fr.o.m.-t o m) Pausservering

Alkoholdrycker som önskas serveras Servering till

Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Allmänheten Slutet sällskap

Serveringstid

Klockslag då servering önskas påbörjas respektive avslutas

Övriga upplysningar

Underskrift

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande Ansökningsdatum

Blanketten skickas till: Kiruna kommun, socialförvaltningen, 981 85 Kiruna

Figure

Updating...

References

Related subjects :