Upphandling av varor och tjänster över 20 basbelopp

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Lanstinget Blekinge 2018-01-29 Ärende: 2018/00168 Landstingsservice

Christin Samuelsson Dokument: 2018/00168-1

Till landstingsstyrelsen

Upphandling av varor och tjänster över 20 basbelopp

I bifogat underlag finns beskrivningar av nedanstående upphandlingar av varor och tjänster.

Upphandling

1.1 Hud- och desinfektionsprodukter 1.2 Pappers- och plastartiklar

1.3 Livsmedel – bryggerivaror

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa upphandlingar enligt bifogat underlag

Karlskrona dag som ovan

Peter Lilja Per Johansson

Landstingsdirektör Förvaltningschef

Landstingsservice

Figure

Updating...

References

Related subjects :