• No results found

Föreningen Afghanistansolidaritet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Föreningen Afghanistansolidaritet"

Copied!
3
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Föreningen Afghanistansolidaritet

Nyhetsbrev 2010-01-20 Redaktör : Lars-Gunnar Liljestrand

Nyheter om Afghanistan

 Jurgen Todenhöfer , tyska CDU/CSUs talesman för utvecklings- och rustningsfrågor skriver i Frankfurter Allgemeine 6 januari: ”Afghanistankriget har förlorat sin legitimitet . Al Qaeda opererar sedan 2002 inte längre i Afghanistan. ” ”Vi förstör Tysklands anseende som en fredlig stat. Genom en 60-årig fredspolitik har vi blivit en av de mest aktade och omtyckta landet i världen. Dessa höga ideal förspills nu i ett alltmer ökande tempo.”

 Japans regering kommer att upphöra med tankningsstödet till USA i Persiska Viken.

Sedan 2001 har japanska fartyg försett amerikanarna med bränsle för

krigsoperationer i Afghanistan och närliggande områden. Japan kommer istället att inrikta sig på civilt bistånd i Afghanistan. (Xinhua 15 januari)

 Den rysk-amerikanske militäranalytikern Pavel Felgenhauer skriver att den rysk- amerikanska överenskommelsen om transiteringar till Afghanistan inte har materialiserats. Istället för tolv tunga transportplan om dagen släppte Ryssland under 2009 endast igenom ett

amerikanskt flyg med hänvisning till

"tekniska svårigheter". Felgenhauer kommenterar: "Det råder total enighet i Moskva att USA och Nato kommer att misslyckas [i Afghanistan] där Ryssland misslyckades, och att det inte finns någon anledning att helhjärtat stödja en förlorad sak (Jamestown Foundation Eurasia Daily Monitor 7/1 )

 Av de 44 attacker med fjärrstyrda obemannade plan sk drönare som USA genomförde mot norra Pakistan i gränsområdet mot Afghanistan under 2009 var det endast 5 som träffade sina Av de 44 attacker med fjärrstyrda obemannade plan sk drönare som USA genomförde mot norra Pakistan i gränsområdet mot Afghanistan under 2009 var det endast 5 som träffade sina mål. Attackerna kostade istället 700 civila livet. Över 90 procent av de som dödas i drönarattacker uppges vara civila. (The Peninsula 3 januari)

Sveriges Afghanistanpolitik

 TV2 s Rapport den 18 januari från Folk och Försvars konferens . Lars Ohly: ”Vi fortsätter att hävda att svenska soldater skall dras tillbaka.” Reportern: ”När då?”

Ohly: ”Så snart som möjligt. Man kan inte göra det från en dag till en annan men man kan påbörja processen omedelbart.”

Kommentar från Fredrik Reinfeldt: ”Det ger uttryck för en hänsynslös nationalism och egoism som dom ger uttryck för” Den röd-gröna alliansen gav inget gemensamt besked om Afghanistanpolitiken.

Reportern: ” Har man inte kunnat enas?”

Mona Sahlin: ”Jag hoppas att vi har ett gemensamt besked innan valet.”

Reportern: ”Förväntar du dig att Ohly skall ändra sig?” Mona Sahlin: ”Som jag sa , vi fortsätter diskussionerna.”

 Pierre Schori skriver i Expressen den 10 januari:Den långa betänketid som Obama gav sig för att besluta om sin och därmed NATO:s nya strategi visar med all tydlighet att det är USA som bestämmer. Att "hjälpa Obama" betyder inte att sända flera

(2)

svenska trupper till Afghanistan, den militära eskaleringens väg ger ingen hållbar fred. Att dessutom bara traska patrull efter andras militära pipa, är inte god svensk utrikespolitik.

I stället för den förlängda, utökade, enormt kostbara och riskfyllda militära insatsen i Afghanistan kan Sverige

fortfarande välja en annan väg än krigets.

Vi skulle med våra stora biståndsresurser kunna bli en stor, fredlig aktör till stöd för det afghanska folket och dess institutioner i stället för att tvingas mer och mer in i en krigföring av mycket begränsad betydelse för landet i stort.

FAS landet runt

Rapport av P-O Tellander från möte i

Nporberg 19 januari . Debatt om Afghanistan mellan Maj-Britt Theorin och Lena Hjelm-W tidigare statsrådet och f d ordföranden för Svenska Afghanistankommittén. Lena Hjelm- Wallén, hade svårt att vinna stöd för sin linje på seminarium om Afghanistan i Norberg den 19 januari. Hennes uppgift var också tuff. En av anledningarna var att inbjuden deltagare också var Maj Britt Theorin, känd bl a för att tydligt ha tagit ställning mot den svenska militära närvaron i Afghanistan. Lena Hjelm- Wallén försvarade att Sverige skickar soldater till Afghanistan: ”Det gäller att stävja ett obehagligt uppror mot en demokratisk vald regering.” Men Hjelm-Walléns argumentering övertygade inte. I stort sett alla inlägg från de drygt 30 personerna på seminariet uttryckte skepsis, för att inte säga direkt kritik, mot Lena Hjelm-Walléns ståndpunkt. Maj-Britt Theorin var självkritisk på en punkt. Hon ansåg att hon borde ha begärt votering på s-kongressen för att på detta sätt visa att minoriteten på kongressen inte var försumbar. Hon hänvisade också till opinionsmätningar som visar att 70

% av nuvarande oppositionens väljare (s+mp+v) är emot att Sverige har soldater i Afghanistan. Maj-Britt Theorin avslutade sin argumentering med att Afghanistan riskerar att bli Obamas Vietnam. Även Lena Hjelm-

Wallén erkände, vilket hedrar henne, att

”risken är stor för att kriget i Afghanistan inte går att vinna.” Seminariet arrangerades av Arbetarkommunen & ABF i Norberg, samt Folket i Bild/Kulturfront Västmanland-Dalarna.

allén.

Bilden nedan: Maj-Britt Theorin i en paus på mötet i Norberg

Föreningen Afghanistansolidaritet arbetar för Afghanistans folk och landets rätt till

oberoende. Medlemskap kostar 150 kr/år (plusgiro 33 13 24-4, FAS) inkl. tidskriften Afghanistan.nu (4 nr/år) . En prenumeration kostar 100 kr.

Afghanistan, ett hisnande vackert land som beskrivits som"Asiens Schweiz" med

(3)

minareter, ett brokigt etnisktlapptäcke och stolt mångtusenårig historia.

Sedan 30 år är det krig i landet, som har blivit världens tredje fattigaste nation. Finns det någon väg ut ur kriget,till frihet och nystart för ett plågat folk? Vad kan omvärlden göra och vad får den inte göra? Studiecirkeln är en introduktion till Afghanistans historia, geografi, kultur och aktuella situation.

I februari drar Afghanistansolidaritet och ABF igång en studiecirkel på fyra möten i

Stockholm. Egenproducerat

material kommer att användas. Som bakgrundsläsning rekommenderas bl a Jan Myrdals Resa i Afghanistan som föreningen säljer för 40 kr samt Bo Perssons litteraturlista

http://www.afghanistan.nu/arkiv/litteratur.ht m samt material ur Afghanistan.nu.

Anmäl dig redan nu till ABF i Stockholm.

Cirkeln hålls i ABF-huset på Sveavägen 4 gånger med 3 timmar per gång.Kurskostnad:

250 kr till ABF. Start är efter vecka 6.Kontaktperson är Eva Myrdal eva.myrdal@comhem.se

Internationella solidaritets- och fredsaktioner

Den brittiska organisationen Stop The War Coalition manar till en blockad av Lancaster House den 28 januari då premiärminister Brown håller ett möte med staterna som deltar i ISAF,FN,EU, NATO och Världsbanken.

Stop The War Coalition säger att mötets syfte är ”ett led i en samlad ansträngning att återuppliva benämningen ´det goda kriget´.

Det är kosmetika som syftar till att vända opinionen som nu växer så stark mot ett utsiktslöst krig som inte går att vinna. I verkligheten är det krigshetsarna som samlas till ett krigsråd maskerat till en fredskonferens.” (Stop The War 18 januari).

Nästa nyhetsbrev kommer den 28 januari.

Har Du material till nyhetsbrevet sänd det gärna till : lars- gunnar.liljestrand@telia.com

References

Related documents

Eftersom ämnen tar mycket större plats i gasform än i fast eller flytande form blåses ballongen upp.. Tips Det går också bra att fylla ballongen med bakpulver och hälla en

Eftersom ämnen tar mycket större plats i gasform än i fast eller flytande form blåses ballongen upp.. Tips Det går också bra att fylla ballongen med bakpulver och hälla en

Jämfört med hur Radway förstod att betydelsen av romantiska noveller egentligen verkade bottna i “the act of romance reading” (Radway, 1984, s. 219), har jag redan från

bearbetar information från bestämmelser och använder denna i sitt arbete med visst stöd av handledare. Eleven redogör för vikten av att bevara

Vad gäller förslaget i 2 kap 1 § 2 p i förslaget till lag om ändring i lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om

[r]

Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svensk Fjärrvärme och Svenskt Vatten representerar infrastruktur som är grundläggande för invånarnas dagliga liv, nämligen vatten-, värme-

New product development (NPD) and innovation literature and theories mainly focus on goods and manufacturing processes (e.g. Utterback 1994) whereas it is important to consider

Battlefield 1 kunde ha fungerat om uppdragen var mer utformade från ett helhetsperspektiv av första världskriget men som det ser ut nu, när uppdragen fokuserar på isolerade

Uppsatsens huvudsyfte kommer vara att analysera i vilken mån regeln som knyter arbetskraftsinvandrare från tredje land till en viss arbetsgivare och ett visst yrke

Eftersom schizofreni ofta för med sig kognitiva funktionsnedsättningar, och då schizofreni drabbar många som har intellektuella funktionsnedsättningar började jag intressera mig för

De sex alternativ som studerats för mötesfri väg mellan E4 Kongberget-Gnarp har haft både för- och nackdelar.. Vårt ställningstagande blir därmed en avvägning mellan effekter,

Under sitt besök i Miami, Lilla Havanna, hemort för de mest fanatiska Kubaätarna i USA, förlänades hon USAs fana ”The star spangled banner”, som erkänsla för sin kamp för

Av sammanställningen framgår att EU:s bidrag till den civila återuppbygg- naden var långt mycket lägre än kostna- den för EU-ländernas militära insatser i

Hughes, Rethinking organization: New directions in organization theory and analysis (pp. The misalignment of institutional pillars; concequences for the US health care

Syftet med denna uppsats är att analysera hur tjänstekvalité inom B2B kan utvärderas samt att analysera om ViewsCapture, en frågeteknik med öppna frågor där

Framgångsrikt tillämpar Holmgren här Tzvetan Todorovs berättelsemodell, enligt vilken ett sta­ bilt utgångsläge försätts ur balans av en inträdande kraft, men där

Algunos estudios precedentes en el campo de las ciencias sociales observan que se habla “portuñol” (un término que tiene connotación negativa) mientras que

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Lugnet 26-27 samt del av Hallunda 4:34.. Området kan innehålla 6 mindre tomter

Även om det ska finnas specifika omklädningsrum avsett för personer med funktionsvariationer ska även övriga omklädningsrum vara tillgängliga för alla.. Det ska även

Låt spelarna göra sina egna val i övningen, skrik inte specifika instruktioner som ”skjut” eller ”passa”.. Spelarna ska lära sig det själva, bryt hellre efter några

Att nu höja beskattningen, samtidigt som statslåneräntan sannolikt stiger, leder till högre beskattning och ger spararna alla skäl att börja överväga andra placeringsformer

grund eller intermoräna sediment. När man kommer ut på Lunclaslätten har ofta de intermoräna lagren betydande tjocklek, och består här mest av horisontalskiktacle,