• No results found

2 stycken lådor med golfbollar. Cirka 60 stycken golfbollar. 2 stycken labyrintspel. 2 stycken kasttavlor. 2 stycken koner för att mäta ut avståndet som man kastar ifrån.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2 stycken lådor med golfbollar. Cirka 60 stycken golfbollar. 2 stycken labyrintspel. 2 stycken kasttavlor. 2 stycken koner för att mäta ut avståndet som man kastar ifrån."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Labyrinten - Instruktioner av station Uppläggning av stationen

Lägg ut labyrintspelet, vid starten ställer man en låda med golfbollar. Några meter ifrån ställ en kon och en bit ifrån konen ställ fram en kasttavla.

Utförande

Laget ställer sig vid labyrintspelet, en person håller i varje handtag. Det finns bara plats för 8 stycken, en ställer sig vid starten som lägger i första bollen, en ställer sig i slutet och fångar bollen när den kommer ut ur labyrinten. Den som fångar bollen springer fram till konen och kastar bollen mot tavlan. När den kommer tillbaka roterar man ett steg så den närmast tar emot bollen och den som tog emot bollen håller i spelet.

Obs: Hjälp till vid rotationen, om det är 8 deltagare eller färre så behöver man inte rotera.

Poängfördelning

Se var golfbollarna sitter i kasttavlan och räkna ihop hur många poäng laget samlat ihop när slutsignalen går.

Material för två stationer

2 stycken lådor med golfbollar.

Cirka 60 stycken golfbollar.

2 stycken labyrintspel.

2 stycken kasttavlor.

2 stycken koner för att mäta ut avståndet som man kastar ifrån.

References

Related documents

Därefter transporterar man personen tillbaka till startkonerna och en ny i laget lägger sig på mattan och blir buren fram för att flytta över nästa

Så kan man plocka bort 3 plattor så har laget 30 poäng, om sedan laget trampar utanför eller ramlar utanför så lägger man tillbaka alla plattor.. Laget får då

När starten går så ska man trä och kliva igenom rockringen så att den kommer till nästa person.. Sedan ska man försöka låta rockringen gå genom alla tillbaka

Åker en boll ner i något av hålen eller ur mattan på långsidan så måste man starta igång en ny boll från

10 stycken hinkar, de två hinkarna i mitten kan ha en skiftade får man mer poäng om man landar i

Laget lyfter genom en person åt gången när en elev har gått genom rockringen och landat på andra sidan så får den personen inte gå tillbaka till andra sidan igen, utan eleven måste

Om man inte lyckas lägga på en sten kan man låta den ligga vid sidan och sedan springer man och växlar så får nästa

Om någon trampar utanför får man bara hoppa på mattan igen eller ska man lägga ut matta och börja om från början. Behöver hela mattan ligga slät före att det räknas eller