• No results found

1.5 Multiplikation och division

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1.5 Multiplikation och division"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

Om vi vill veta hur många humlor det finns kan vi räkna:

4 · 3 = 12 eller 3 · 4 = 12.

3

3 4 = ∙ 12 4 3 = ∙ 12

4

Multiplikation och division hör ihop

Vi ska dela in

humlorna i tre delar.

Hur många blir det då i varje del?

4 3 =

12

Vi ska dela in

humlorna i fyra delar.

Hur många blir det då i varje del?

3 4 =

12

1.5 Multiplikation och division

(2)

4 3 = ∙ 12 = 4 3

12

3 4 =

12

Multiplikation och division hör ihop:

3 4 = ∙ 12

(3)

De 12 humlorna läggs i grupper med 3 humlor i varje grupp.

Division med innehåll

Hur många grupper blir det?

Det blir 4 grupper.

Det här är ett exempel på så kallad innehållsdivision.

Det stämmer eftersom 4 3 = ∙ 12.

4 3 =

12

(4)

Exempel

Om det är fullt i alla vagnar kan 28 personer samtidigt åka i banan.

På ett tivoli finns en berg- och dalbana.

Hur många vagnar finns det om det kan sitta 4 personer i varje vagn?

= 7 4

28 Det här är ett exempel på innehållsdivision.

Du kan tänka så här: ”Hur många grupper med fyra personer kan jag få av 28 personer?”.

Svar : De finns 7 vagnar.

Kontroll: 7 4 = 28

(5)

Exempel

Ali och hans två kompisar ska dela lika på hallonen.

Hur många hallon får de var?

= 8 3 24

Svar : De får 8 hallon var.

Kontroll: 8 3 = 24

I en kartong finns 24 hallon.

(6)

Exempel

6 2 ∙

=

12

2 9 ∙

=

18

3 3 ∙

=

9

9 3 ∙

=

27

10 4 ∙

=

40 6 5 =

30

10 9 =

90

8 3 =

24

2 6 =

12

(7)

Exempel

Vilka tal är x och y?

a) y ∙ 6 = 18 3 ∙ 6 = 18 a) y ∙ 6 = 18

Här betyder y ett hemligt tal.

Till vilket tal ska du multiplicera 6 för att få 18?

y = 3

b

) Viket tal ska du dividera 5 med för att få 4?

Du kan också tänka 5 4.

x = 20

Men du kan också tänka 6 18

4 5 =

b) x

= 4 5 x

= 4 205

(8)

Exempel

Vilka tal är x och y?

a) y ∙ 5 = 35 7 ∙ 5 = 35 a) y ∙ 5 = 35

y = 7

b )

x = 18 6 3 =

b) x

= 6 3 x

= 6 183

Vilka tal är x och y?

a) 9 ∙ y = 72 9 ∙ 8 = 72 a) 9 ∙ y = 72

y = 8

b )

x = 4 9 x =

b) 36

= 9 36x

= 9 364

References

Related documents

Använd en 6-sidig och en 10-sidig tärning och låt den 6-sidiga tärningen visa tiotalen.

När man multiplicerar ett tal med 10 blir varje siffra värd 10 gånger mer.. Varje siffra flyttas en position

När man multiplicerar ett tal med 10 blir varje siffra värd 10 gånger mer.. Varje siffra flyttas en position

När man dividerar med 0,5 så kommer talet att bli större, alltså dubbelt

När man ska dividera ett heltal med 10, 100 eller 1 000 så stryker man lika många nollor i täljaren och i nämnaren.. Svar :Varje bit är

De ovanstående frågorna berör vissa centrala element av historiemedvetandet: där tar man ställning till hur historiska processer och händelser skulle bäst förklaras, i vilken

Enligt Skolverket har det har visat sig att det är de konkreta och kortsiktiga målen som har bäst effekt vad gäller stödåtgärder. Dessa skall dock vara ett led i att nå större,

© 2014 Wendick-modellen Räkneflyt – Multiplikation och Division 1-10 Version 2.71 Licens för XXX-skolan.. Räkneflyt är kopplat till Lgr11

Därför har Hörselskadades Riksförbund (HRF) nu tagit fram en gratisapp för iPhone/iPad och Android som gör det enkelt att ta reda på om det finns tecken på

12, förefaller

あらまし われわれは、テキストを映像化する T2V (Text-To-Vision)技術の研究開発を進め、T2V Player

Protokoll fort den lOjuli 2020 over arenden som kommunstyrel- sens ordforande enligt kommun- styrelsens i Sodertalje delegations- ordning har ratt att besluta

In the tracking step, the bounding box of the target is esti- mated by combining the features of the Siamese network [6] in both short-term and long-term stores. In the

För försökspersonerna ett och tre kan man inte konkret säga att det är koffeinet som påverkat och bidragit till att försökspersonen gjort sig av med olika mycket energi under

Faktorer som delaktighet, sociala relationer, socialt kapital, utanförskap, kunskap, motivation och lärande har i denna studie visat sig vara centrala i relation till det

Det kan också vara bra att öva på andningen i situationer där du inte har så stark ångest, så att du blir bättre på att styra andningen när det väl är dags. Acceptera

Om asteriskerna ska ersättas av siffror, så att varje siffra från 0 till 9 finns med precis en gång och så att faktorerna innehåller tre respektive två siffror och produkten fem,

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke- vetenskapliga syften.

Att vara med på kultur, fritid, och idrott Staterna säger ja till att personer med funktionsnedsättning har samma rätt som andra att vara med på kultur.. Kultur, fritid och

[r]

[r]

Man kan säga att en division är en

Kalle ska såga till små trästavar med längden 0,3 dm. Han ska såga från en 90 dm