Fördelning i procent

Full text

(1)

Kartläggning av kompetensgap - formulär Kartläggningsår:

Förvaltning Avdelning Enhet Sektion

Funktionsstödsförvaltningen

Yrkesgrupp Planeringshorisont Viss God Hög

Mkt

hög Totalt Viss God Hög

Mkt

hög Totalt Viss God Hög Mkt

hög Totalt Viss God Hög

Mkt hög Totalt

Arbetsterapeut Kort sikt, 2020 8 15 12 9 44 8 15 10 7 40 0 0 -2 -2 -4 0% 0% -20% -29% -10%

Arbetsterapeut Lång sikt, 2023 8 16 13 10 47 8 15 10 7 40 0 -1 -3 -3 -7 0% -7% -30% -43% -18%

Personlig assistent HÖK Kort sikt, 2020 9 45 57 20 131 12 73 38 8 131 +3 +28 -19 -12 0 +25% +38% -50% -150% 0%

Personlig assistent HÖK Lång sikt, 2023 6 36 64 25 131 12 73 38 8 131 +6 +37 -26 -17 0 +50% +51% -68% -213% 0%

Sektionschef C Kort sikt, 2020 11 38 48 23 120 14 37 43 16 110 +3 -1 -5 -7 -10 +21% -3% -12% -44% -9%

Sektionschef C Lång sikt, 2023 14 36 49 26 125 14 37 43 16 110 0 +1 -6 -10 -15 0% +3% -14% -63% -14%

Sjuksköterska Kort sikt, 2020 0 14 7 4 25 5 6 9 3 23 +5 -8 +2 -1 -2 +100% -133% +22% -33% -9%

Sjuksköterska Lång sikt, 2023 2 10 16 5 33 5 6 9 3 23 +3 -4 -7 -2 -10 +60% -67% -78% -67% -43%

Stödassistent LSS Kort sikt, 2020 113 372 359 107 951 178 467 252 53 950 +65 +95 -107 -54 -1 +37% +20% -42% -102% -0%

Stödassistent LSS Lång sikt, 2023 115 311 402 138 966 178 467 252 53 950 +63 +156 -150 -85 -16 +35% +33% -60% -160% -2%

Stödpedagog LSS Kort sikt, 2020 22 55 101 56 234 16 62 69 25 172 -6 +7 -32 -31 -62 -38% +11% -46% -124% -36%

Stödpedagog LSS Lång sikt, 2023 32 60 122 81 295 16 62 69 25 172 -16 +2 -53 -56 -123 -100% +3% -77% -224% -72%

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

GAP (%)

2018

Samtliga Samtliga

Behov Tillgång 2018 GAP

Yrkeskategori Planeringshorisont

(2)

Viss God Hög Mkt hög

TOTAL

ANTAL GAP GAP

% Viss God Hög Mkt

hög

Nuläge 8 15 10 7 40 20% 38% 25% 18%

Kort sikt 2020 8 15 12 9 44 -4 10% 18% 34% 27% 20%

Lång sikt 2023 8 16 13 10 47 -7 18% 17% 34% 28% 21%

Nuläge 12 73 38 8 131 9% 56% 29% 6%

Kort sikt 2020 9 45 57 20 131 0 0% 7% 34% 44% 15%

Lång sikt 2023 6 36 64 25 131 0 0% 5% 27% 49% 19%

Nuläge 14 37 43 16 110 13% 34% 39% 15%

Kort sikt 2020 11 38 48 23 120 -10 9% 9% 32% 40% 19%

Lång sikt 2023 14 36 49 26 125 -15 14% 11% 29% 39% 21%

Nuläge 5 6 9 3 23 22% 26% 39% 13%

Kort sikt 2020 0 14 7 4 25 -2 9% 0% 56% 28% 16%

Lång sikt 2023 2 10 16 5 33 -10 43% 6% 30% 48% 15%

Nuläge 178 467 252 53 950 19% 49% 27% 6%

Kort sikt 2020 113 372 359 107 951 -1 0% 12% 39% 38% 11%

Lång sikt 2023 115 311 402 138 966 -16 2% 12% 32% 42% 14%

Nuläge 16 62 69 25 172 9% 36% 40% 15%

Kort sikt 2020 22 55 101 56 234 -62 36% 9% 24% 43% 24%

Lång sikt 2023 32 60 122 81 295 -123 72% 11% 20% 41% 27%

Fördelning i procent

Arbetsterapeut

Personlig Assistent HÖK

Sektionschef

Stödpedagog Stödassistent Sjuksköterska

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :