• No results found

Fördelning i procent

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Fördelning i procent"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kartläggning av kompetensgap - formulär Kartläggningsår:

Förvaltning Avdelning Enhet Sektion

Funktionsstödsförvaltningen

Yrkesgrupp Planeringshorisont Viss God Hög

Mkt

hög Totalt Viss God Hög

Mkt

hög Totalt Viss God Hög Mkt

hög Totalt Viss God Hög

Mkt hög Totalt

Arbetsterapeut Kort sikt, 2020 8 15 12 9 44 8 15 10 7 40 0 0 -2 -2 -4 0% 0% -20% -29% -10%

Arbetsterapeut Lång sikt, 2023 8 16 13 10 47 8 15 10 7 40 0 -1 -3 -3 -7 0% -7% -30% -43% -18%

Personlig assistent HÖK Kort sikt, 2020 9 45 57 20 131 12 73 38 8 131 +3 +28 -19 -12 0 +25% +38% -50% -150% 0%

Personlig assistent HÖK Lång sikt, 2023 6 36 64 25 131 12 73 38 8 131 +6 +37 -26 -17 0 +50% +51% -68% -213% 0%

Sektionschef C Kort sikt, 2020 11 38 48 23 120 14 37 43 16 110 +3 -1 -5 -7 -10 +21% -3% -12% -44% -9%

Sektionschef C Lång sikt, 2023 14 36 49 26 125 14 37 43 16 110 0 +1 -6 -10 -15 0% +3% -14% -63% -14%

Sjuksköterska Kort sikt, 2020 0 14 7 4 25 5 6 9 3 23 +5 -8 +2 -1 -2 +100% -133% +22% -33% -9%

Sjuksköterska Lång sikt, 2023 2 10 16 5 33 5 6 9 3 23 +3 -4 -7 -2 -10 +60% -67% -78% -67% -43%

Stödassistent LSS Kort sikt, 2020 113 372 359 107 951 178 467 252 53 950 +65 +95 -107 -54 -1 +37% +20% -42% -102% -0%

Stödassistent LSS Lång sikt, 2023 115 311 402 138 966 178 467 252 53 950 +63 +156 -150 -85 -16 +35% +33% -60% -160% -2%

Stödpedagog LSS Kort sikt, 2020 22 55 101 56 234 16 62 69 25 172 -6 +7 -32 -31 -62 -38% +11% -46% -124% -36%

Stödpedagog LSS Lång sikt, 2023 32 60 122 81 295 16 62 69 25 172 -16 +2 -53 -56 -123 -100% +3% -77% -224% -72%

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

GAP (%)

2018

Samtliga Samtliga

Behov Tillgång 2018 GAP

Yrkeskategori Planeringshorisont

(2)

Viss God Hög Mkt hög

TOTAL

ANTAL GAP GAP

% Viss God Hög Mkt

hög

Nuläge 8 15 10 7 40 20% 38% 25% 18%

Kort sikt 2020 8 15 12 9 44 -4 10% 18% 34% 27% 20%

Lång sikt 2023 8 16 13 10 47 -7 18% 17% 34% 28% 21%

Nuläge 12 73 38 8 131 9% 56% 29% 6%

Kort sikt 2020 9 45 57 20 131 0 0% 7% 34% 44% 15%

Lång sikt 2023 6 36 64 25 131 0 0% 5% 27% 49% 19%

Nuläge 14 37 43 16 110 13% 34% 39% 15%

Kort sikt 2020 11 38 48 23 120 -10 9% 9% 32% 40% 19%

Lång sikt 2023 14 36 49 26 125 -15 14% 11% 29% 39% 21%

Nuläge 5 6 9 3 23 22% 26% 39% 13%

Kort sikt 2020 0 14 7 4 25 -2 9% 0% 56% 28% 16%

Lång sikt 2023 2 10 16 5 33 -10 43% 6% 30% 48% 15%

Nuläge 178 467 252 53 950 19% 49% 27% 6%

Kort sikt 2020 113 372 359 107 951 -1 0% 12% 39% 38% 11%

Lång sikt 2023 115 311 402 138 966 -16 2% 12% 32% 42% 14%

Nuläge 16 62 69 25 172 9% 36% 40% 15%

Kort sikt 2020 22 55 101 56 234 -62 36% 9% 24% 43% 24%

Lång sikt 2023 32 60 122 81 295 -123 72% 11% 20% 41% 27%

Fördelning i procent

Arbetsterapeut

Personlig Assistent HÖK

Sektionschef

Stödpedagog Stödassistent Sjuksköterska

References

Related documents

- Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen returnera uppgiften till kommunchef... Uppgiftsfördelning från

Då ingår bilen och batterierna – med 5 års garanti för batterierna och elmotorn – service och underhåll under 4 år/4 000 mil inklusive särskild elbilsassistans via

3 Martin Eriksson 4 Robin Eriksson 5 Jenny Friskman 6 Marina Jacobsson 7 Jeanette Javidi Agheli 8 Anna Jonsson. 9 Inga Lill Karlbrink 10 Catrin Larsson 11 Andreas Lindell 12

[r]

yta, våningsyta eller liknande, vilket här inte har kunnat göras. Klassificering av flerbostadshus i sex kommuner. Klassificering av skolor och barnstugor i sex

Nettoomsättningen för BTS Övriga marknader uppgick under första kvartalet till 80,0 (70,1) MSEK.. Rensat för valutakursförändringar ökade intäkterna med

Svara i hela procent. 30) Med hur många procent har priset sänkts på DVD-R skivor? Svara i hela procent. Priset sänktes med 195 kr. Med hur många procent sänktes priset? Svara

Under 30 % av dygnets timmar sover Micke och lika lång tid tillbringar han på Granbergsskolan.. Hur stor del av dygnet sysslar han med alla