• No results found

Företagen och Corona-krisen Dalarnas län, 22 april 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Företagen och Corona-krisen Dalarnas län, 22 april 2020"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Företagen och Corona-krisen

Dalarnas län, 22 april 2020

(2)

Om undersökningen

• Urval: 289 medlemsföretag i Svenskt Näringslivs Företagarpanel

• Metod: Enkät via mejlutskick

• Tidsperiod: 15 april – 22 april 2020

• Antal slutförda intervjuer: 137 företag

• Svarsfrekvens: 47 procent

(3)

Upplever ni finansierings- eller likviditetsproblem på grund av Corona-krisen?

12%

40%

45%

3%

14%

38%

45%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Ja, i hög utsträckning Ja, i viss utsträckning Nej Vet ej

02-apr-20 22-apr-20

(4)

Vilken eller vilka av följande åtgärder tror du att ditt företag kommer använda sig av?

10%

17%

59%

80%

19%

3% 6%

5%

16%

57%

85%

17%

4% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Lån Anstånd med

skattebetalningar

Statliga lönesubventioner vid korttidspermitteringar

Nedsättning av arbetsgivaravgifter

Tillfällig hyresrabatt Inget av dessa Vet ej

(5)

Har ert företag varslat, eller planerar att varsla personal inom den närmsta framtiden?

38%

50%

4%

8%

34%

52%

3%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ja Nej Ej relevant, ensamföretagare Vet ej

02-apr-20 22-apr-20

(6)

Hur tror du att ditt företags försäljning/orderingång har förändrats jämfört med för sex månader sedan?

10%

24%

4%

16%

20%

13%

11%

1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

(7)

Har er handel med andra länder försvårats i samband med Coronaviruset?

Avser endast företag som bedriver utrikeshandel

38%

45%

8% 10%

23%

53%

15%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ja, i hög utsträckning Ja, i viss utsträckning Nej Vet ej

02-apr-20 22-apr-20

(8)

Om du ser till ditt företags normala produktionskapacitet, hur stor del uppskattar du används för tillfället?

Fråga ställdes ej till företag inom handel

13%

35%

18%

14%

10% 10%

0% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

References

Related documents

Företagarpanelen, 22

Resultat från Företagarpanelen, 2

Hur tror du att ditt företags försäljning/orderingång har förändrats under den senaste tiden jämfört med för ett år

Företagen och Corona-krisen.

[r]

Företagen och

– Överlevnadsgraden avser hur stor andel av de personer som registrerades som nyföretagsamma år 2012, och som fem år senare fortsatt är aktivt företagsamma.. Även

[r]