Full text

(1)

St ålt i i di f ik i Strålterapi i radiofysikregi –

ett brett spektrum

Per Nilsson

Per Nilsson

Radiofysik, USiL

(2)

Bertils forskningsprojekt inom cancerterapi (1979- ) inom cancerterapi (1979 )

Icke-joniserande strålning för behandling av maligna tumörer

Mik å i d d h t i

Mikrovågsinducerad hypertermi

(43-45° @ 1 h)* ensamt eller i kombination med cytostatika och strålbehandling

cytostatika och strålbehandling

Experimentella djurstudier i samarbete med kirurgiska kliniken i Lund

(fr.a. levertumörer)

Experimentella och kliniska studier i samarbete med onkologiska klinikerna i Lund och Malmö (fr a bröstcancerrecidiv på thoraxväggen) (fr.a. bröstcancerrecidiv på thoraxväggen)

* Celldödande i sig, men spec. effektivt i kombination med joniserande strålning (radiosensiterare)

(3)

Varför inte bygga en hypertermimaskin?

Varför inte bygga en hypertermimaskin?

CPU 2 MHz

64 kb RAM!

(4)

Tumör/normalvävnads respons vs. temperatur (30 Gy + hypertermi)

(30 Gy hypertermi)

Tumör (TCP)

Hud (NTCP)

(NTCP)

(5)
(6)

Forskningens dag 1983

Kungen och Bertil

(7)

Bertils forskningsprojekt inom cancerterapi (1988 ) inom cancerterapi (1988- )

Interstitiell laser-termoterapi vid levercancer (lase te mi) i sama bete med ki giska kliniken (lasertermi) i samarbete med kirurgiska kliniken

Icke-invasiv temperaturmätning med elektrisk

Icke invasiv temperaturmätning med elektrisk

impedanstomografi

(8)

Bertils forskningsprojekt

inom cancerterapi (1990 talet ) inom cancerterapi (1990-talet )

Elektropermeabilisering (pulsade elektriska fält) i kombination med c tostatika st ålbehandling

i kombination med cytostatika, strålbehandling, ….

(9)

Bertils forskningsprojekt

inom cancerterapi (1990 talet ) inom cancerterapi (1990-talet )

å

Bor-neutron-infångningsterapi (BNCT) i samarbete m.bl. neurokirurgi

Kärnreaktor

(10)

Extern strålbehandling – status 70-talet Extern strålbehandling status 70 talet

Röntgenbilder g Frontal och sida

Ytterkontur av patienten

(11)

Extern strålbehandling – status 70-talet Extern strålbehandling status 70 talet

190 130 120 180 170

80 80

180 170

130 120 130

120

170120

80 80

60 60

(12)

Idag: CT-baserad tre-dimensionell

Idag CT baserad tre dimensionell

definition av tumör och strålkänsliga

organ.

(13)
(14)
(15)

Tumör

Strålskänsliga

vävnader

(16)

3D dosplanering

(17)

3D dosplanering

(18)

Strålbehandlingsmaskin g

Linjäraccelerator med inbyggd CT-funktion för ökad behandlingsprecision

Diagnostik

ö t ö

röntgenrör

Bildplatta

Bildplatta

(19)

Forskning & utveckling inom ål if ik

strålterapifysik

Ökad användning och utveckling av:

Ökad användning och utveckling av:

nya typer av strålbehandlingsmaskiner (tomoterapi, … ) moderna bildgenererande system (RTCT PET CT MR CT?)

moderna bildgenererande system (RTCT, PET-CT, MR-CT?)

bildregistrering/fusions-teknologi

biologisk information (MRI spektroskopi, … )

i t it t d l d di t i ti i l it

intensitetsmodulerad radioterapi, optimeringssalgoritmer

biologiska strålningsmodeller

dosberäkningsalgoritmer (Monte Carlo teknik) (Monte Carlo teknik)

bildstyrd adaptiv radioterapi (fysiologisk synkronisering)

brachyterapi

brachyterapi

partikelterapi

(protoner och joner)

kvalitetssäkring

kvalitetssäkring

(20)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :