Serviceområde att i första hand minska på.

Download (0)

Full text

(1)

Serviceområde att i första hand minska på.

Snitt för 2003-2006

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTALT Öckerö Tjörn Stenungsund Partille Mölndal Lilla Edet Lerum Kungälv Kungsbacka Härryda Göteborg Alingsås Ale

Kommunal grundskola Kommunal gymnasieskola Friskola

Snittvärden för Väst-SOM-undersökningarna 2003-2006.

(2)

Friskolan ansågs vara det serviceområde man i första hand kunde minska på. Den tillfrågade ombads uppge vilket av 28 olika serviceområden hon/han uppfattade var det som i första hand skulle minskas på om nedskärningar av servicen skall genomföras. Grundskola, gymnasium och friskola var tre av alternativen. I GR-området som helhet placerade sig friskolan på en överlägsen 1:a plats följt av turism, kulturaktiviteter och regioninformation.

Den kommunala grundskolan och gymnasieskolan placerade sig på 24:e respektive 25:e plats.

(3)

Datatabell Serviceområde att i första hand minska på.

Snitt för 2003-2006

Kommunal grundskola

Kommunal gymnasie-

skola Friskola

Ale 0% 0% 23%

Alingsås 0% 0% 28%

Göteborg 0% 0% 24%

Härryda 0% 0% 23%

Kungsbacka 0% 0% 25%

Kungälv 0% 0% 23%

Lerum 1% 0% 21%

Lilla Edet 0% 4% 19%

Mölndal 1% 0% 24%

Partille 0% 0% 23%

Stenungsund 1% 0% 27%

Tjörn 0% 1% 20%

Öckerö 1% 1% 14%

Figure

Updating...

References

Related subjects :