Val av två ledamöter, två ersättare samt vice ordförande i styrelsen för Regionteatern Blekinge - Kronoberg AB för tiden från och med ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2022

Download (0)

Full text

(1)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 1 (2)

Kanslienheten 2018-11-14 Ärendenummer 2018/01791

Martina Leinvall Dokumentnummer 2018/01791-1

Till Landstingsfullmäktige

Val av två ledamöter, två ersättare samt vice

ordförande i styrelsen för Regionteatern Blekinge -

Kronoberg AB för tiden från och med ordinarie

bolagsstämma 2019 till och med ordinarie

bolagsstämma 2022

Valberedningen föreslår landstingsfullmäktige besluta

1. Att till ledamöter utse A

S/V

2. Att till ersättare utse A

S/V

3. Att till vice ordförande utse A

Val av ombud och ersättare för Region Blekinge att vid bolagsstämman utse (att utöva rösträtt för regionens aktier)

4. Att till ombud utse A

5. Att till ersättare utse S/V

6. Val av lekmannarevisor A

(2)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 2 (2)

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av två ledamöter, två ersättare samt vice ordförande i styrelsen för Regionteatern Blekinge - Kronoberg AB för tiden från och med ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2022.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja

Landstingsdirektör

Kristina Bergqvist Landstingsjurist

Figure

Updating...

References

Related subjects :