Avsägelse av ersättare i landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 1 (1)

Kanslienheten 2018-10-10 Ärendenummer 2018/01576

Martina Leinvall Dokumentnummer 2018/01576-2

Till Landstingsfullmäktige

Avsägelse av ersättare i landstingsfullmäktige

sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1

januari 2019

Förslag till beslut

1. Att godkänna föreliggande avsägelse från Laila Johansson (KD) som ersättare i landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från 1 januari 2019 samt 2. Att underrätta Länsstyrelsen om beslutet.

Sammanfattning

Till Landstinget Blekinge har inkommit avsägelse som ersättare i landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, från Laila Johansson (KD) med hemställan om godkännande.

Karlskrona enligt ovan

Kristina Bergqvist Landstingsjurist

Figure

Updating...

References

Related subjects :