• No results found

BråkBråk Bråk Bråk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "BråkBråk Bråk Bråk"

Copied!
8
2
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

1 1 3 1 2 1 4 1 3 1 3 1 4 1 5 1 5 1 6 1 5 1 5 1 5 1 4 1 6 1 6 1 6 1 4 1 6 1 6 1 2 1 1 1 3 1 2 1 4 1 3 1 3 1 4 1 5 1 5 1 6 1 5 1 5 1 5 1 4 1 6 1 6 1 6 1 4 1 6 1 6 1 2

Bråk

Bråk

1 1 1 3 1 2 1 4 1 3 1 3 1 4 1 5 1 5 1 6 1 5 1 5 1 5 1 4 1 6 1 6 1 6 1 4 1 6 1 6 1 2

Bråk

1 1 1 3 1 2 1 4 1 3 1 3 1 4 1 5 1 5 1 6 1 5 1 5 1 5 1 4 1 6 1 6 1 6 1 4 1 6 1 6 1 2

Bråk

(2)

Jag förutspår vad som ska hända.

Jag

sammanfattar allt som har hänt.

Jag skapar inre bilder.

Jag ställer frågor.

På- mellan- och bortom raderna Jag reder ut svåra ord och uttryck. Jag förutspår vad som ska hända.

Jag

sammanfattar allt som har hänt.

Jag skapar inre bilder.

Jag ställer frågor.

På- mellan- och bortom raderna Jag reder ut svåra ord och uttryck. Jag förutspår vad som ska hända.

Jag

sammanfattar allt som har hänt.

Jag skapar inre bilder.

Jag ställer frågor.

På- mellan- och bortom raderna Jag reder ut svåra ord och uttryck. Jag förutspår vad som ska hända.

Jag

sammanfattar allt som har hänt.

Jag skapar inre bilder.

Jag ställer frågor.

På- mellan- och bortom raderna Jag reder ut svåra ord och uttryck.

(3)

Vokaler!

Hårda: A O U Å

Mjuka: E l Y Ä Ö

-jätten klampar på

-faller mjukt som snö

Vokaler!

Hårda: A O U Å

Mjuka: E l Y Ä Ö

-jätten klampar på

-faller mjukt som snö

Vokaler!

Hårda: A O U Å

Mjuka: E l Y Ä Ö

-jätten klampar på

-faller mjukt som snö

Vokaler!

Hårda: A O U Å

Mjuka: E l Y Ä Ö

-jätten klampar på

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

M

ul

tipl

ika

tio

ns

ru

ta

M

ul

tipl

ika

tio

ns

ru

ta

M

ul

tipl

ika

tio

ns

ru

ta

M

ul

tipl

ika

tio

ns

ru

ta

(5)

1

1

Hel Halv Tredjedelar

Sjättedelar Femtedelar

Fjärdedelar

1

1

Hel Halv Tredjedelar

Sjättedelar Femtedelar

Fjärdedelar

1

1

Hel Halv Tredjedelar

Sjättedelar Femtedelar

Fjärdedelar

1

1

Hel Halv Tredjedelar

Sjättedelar Femtedelar

(6)

Spetsig vinkel:

mindre än 90°

(89°-1°)

Trubbig vinkel:

mer än 90°

(91°-179°)

Rät vinkel:

alltid 90°

Vinklar!

Spetsig vinkel:

mindre än 90°

(89°-1°)

Trubbig vinkel:

mer än 90°

(91°-179°)

Rät vinkel:

alltid 90°

Vinklar!

Spetsig vinkel:

mindre än 90°

(89°-1°)

Trubbig vinkel:

mer än 90°

(91°-179°)

Rät vinkel:

alltid 90°

Vinklar!

Spetsig vinkel:

mindre än 90°

(89°-1°)

Trubbig vinkel:

mer än 90°

(91°-179°)

Rät vinkel:

alltid 90°

Vinklar!

(7)

Substantiv

är namn på ting,

till exempel boll och ring.

Verb

är sådant man kan göra,

som att hoppa, se och höra.

Adjektiven

sen oss lär,

hurudana tingen är, till exempel

sur och tvär.

Substantiv

är namn på ting,

till exempel boll och ring.

Verb

är sådant man kan göra,

som att hoppa, se och höra.

Adjektiven

sen oss lär,

hurudana tingen är, till exempel

sur och tvär.

Substantiv

är namn på ting,

till exempel boll och ring.

Verb

är sådant man kan göra,

som att hoppa, se och höra.

Adjektiven

sen oss lär,

hurudana tingen är, till exempel

sur och tvär.

Substantiv

är namn på ting,

till exempel boll och ring.

Verb

är sådant man kan göra,

som att hoppa, se och höra.

Adjektiven

sen oss lär,

hurudana tingen är, till exempel

sur och tvär.

(8)

264

4

60

200

2

hundratal

6

tiotal

4

ental

264

4

200

2

hundratal

6

tiotal

4

ental

264

4

60

200

2

hundratal

6

tiotal

4

ental

264

4

60

200

References

Related documents

I MADB4 används inte bara modeller som stöd till uppgifter, utan också som tidigare nämnt, bilder för att förtydliga ord som skulle kunna upplevas som svåra, så som

definiera

Bråktalens storlek kan ibland vara svårt att avgöra, samt att vissa bråktal behöver ha gemensam nämnare när exempelvis subtraktion och addition av bråk skall

Den här gången fick eleverna samtidigt räkna ut hur många kottar eleven skulle ge till sin kompis för att ha lika många, istället för att fråga en efter en och alla får

Samtidigt påpekar samtliga lärare att laborativt material bidrar till att visualisera bråken och konkretisera för eleverna, vilket gör att området inte längre uppfattas som

Resultatet från TIMSS 2007 visar också att svenska elever i årskurs fyra har sämre kunskaper i matematik än genomsnittet i jämförelse med de övriga EU och OECD- länder

I många tillfällen kan man förkorta innan man multiplicerar.. Här är ett

är namn på ting, till exempel boll och

[r]

[r]

När man dividerar två bråk multiplicerar man det första bråket med det inverterade talet till det andra bråket... 1.4 Division

Sätt kryss i rutorna nedan och visa hur bra du kunde det och kan det. Hur bra

• Bråk form är när man skriver varje hel t.ex. Täljaren måste alltid vara mer än nämnaren.. Blandad form – bråkform?. Förklara vad

d) Vilket är det

A) Nämnarna lika: Addera respektive subtrahetar täljarna direkt.. Addition och subtraktion av bråk i blandad form. A) Addera respektive dividera heltalen för sig och

A) Nämnarna lika: Addera respektive subtrahetar täljarna direkt.. Addition och subtraktion av bråk i blandad form. A) Addera respektive dividera heltalen för sig och

Läs ”Lathunden” som handlar om förlängning och förkortning först.. Sen kör du på här med dessa

Just den här dagen var det viktigt att han kom i tid till jobbet så han springer 92% av sträckan och går bara den sista delen av sträckan för att det inte ska märkas att han

3. Bestäm tavlans nya värde. Vad blir priset när rabatten är avdragen. En bonde har köpt en ko. Egentligen skulle kon ha kostat 5 000 kr men genom skickligt köpslående lyckas

[r]

(Du kommer att ha 5125 kr på kontot efter ett år) Här finns ingen film som.. handlar om

Med inslag av