• No results found

Betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissvar 1(1)

Datum Dnr

2020-06-29 8-171906

Finansdepartementet

Skatte- och tullavdelningen

Postadress: 171 94 Solna Telefon: 0771-567 567 huvudkontoret@skatteverket.se, www.skatteverket.se

Betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för

värdepappersbolag (SOU 2020:12)

Skatteverket har inget att invända mot förslagen i betänkandet och tillstyrker därför de lämnade förslagen.

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palmoch föredragits av rättsliga experten Pontus Thulin. Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Tomas Algotsson och sektionschefen Mats Nilsson.

References

Related documents

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall och enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Tomas Algotsson och sektionschefen

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall och enhetschefen Pia Gustafsson.. Katrin

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Eva.. Mårtensson och sektionschefen Lena