verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall”,

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE

Sida 1(1)

Bygg- och miljönämnden

Handläggare: Karin Wiklund/MBN

2020-05-08 Dnr MK-2020-228/2

Åtvidabergs kommun

Besöksadress miljökontoret: Bruksgatan 3 · Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg · Tel: 0120-830 00 · E-post: miljo@atvidaberg.se

www.atvidaberg.se MILJÖKONTORET

Regeringskansliet

Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelser ”Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa

verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall”,

(dnrM2018/01322/R)

Yttrande

Bygg- och miljönämnden i Åtvidabergs kommun har inget att invända mot de förslag till ändringar som presenteras i skrivelserna ”Förslag till

författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall”.

För bygg- och miljönämnden

Johan Älvedal Miljöchef

Dokumentet har bekräftats digitalt och saknar därför underskrift.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :