• No results found

Sveriges Kommuner och Regioner har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sveriges Kommuner och Regioner har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

AVSTÅ YTTRANDE

Vårt

ärendenummer:

20/01020

2020-07-28

Sveriges Kommuner och Regioner

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se Sektionen för planering säkerhet och miljö

Michael Öhlund

Miljödepartementet

Förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Ert dnr:

M2020/01052/R

Sveriges Kommuner och Regioner har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss.

Härmed meddelas att förbundet avstår från att lämna synpunkter.

Sveriges Kommuner och Regioner

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Sektionen för planering, säkerhet och miljö

References

Related documents

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se Avdelningen för juridik. Germund

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se Avdelningen för juridik. Germund

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se Sektionen för planering säkerhet och miljö.

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se Sektionen för planering, säkerhet och miljö.

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se Sektionen för planering, säkerhet och miljö.

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se Avdelningen för juridik. Germund

Post: 118 82 Stockholm, Besök:Hornsgatan 20 Tfn:växel 08-452 70 00, Fax:08-452 70 50 Org nr:222000-0315, info@skl.se, www.skl.se Sektionen för planering, säkerhet och miljö.

Post: 118 82 Stockholm, Besök:Hornsgatan 20 Tfn:växel 08-452 70 00, Fax:08-452 70 50 Org nr:222000-0315, info@skr.se, www.skr.se Sektionen för planering, säkerhet och miljö.