Välj rätt värmepump

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Välj rätt värmepump

Gör en ärlig kalkyl Kolla värmefaktorn för hela året

Så fungerar värmepumpen Välj utifrån ditt hus

Senast ändrad: 2019-05-13

Välj rätt värmepump

Bergvärmepump

Jag vill energieffektivisera hemma

Jag vill energieffektivisera mitt företag Ytjordvärmepump Grund- eller sjövattenvärmepump Luft-vattenvärmepump Luft-luftvärmepump Frånluftsvärmepump

Mer information

Tryck på bilden för förstoring av diagram.

Välj rätt värmepump

- fullständig broschyr (PDF)

Att investera i en värmepump till ditt hus innebär ofta att den totala användningen av energi sänks, vilket är bra både för miljön och din ekonomi.

Nedan ser du en sammanställning av de olika värmepumpstyperna och vilken typ som passar ditt hus bäst. I menyn till vänster finns mer ingående information om varje värmepumpstyp.

För mer djupgående information om hur du väljer rätt värmepump, se den fullständiga broschyren ”Välj rätt värmepump”.

Sammanställning av Värmpepumpstyper (PDF)

Värmepumpstyp Ditt värmebehov Befintligt värmesystem

Lågt 15 000 KWh/år 15 000–25 000 KWh/årMedel >25 000 KWh/årHögt Vattenburet Direktel/ Luftburet Bergvärmepump x x x Ytjordsvärmepump x x x

Grund- eller

sjörvatten-värmepump x x x Luft-vattenvärmepump x x x Luft-luftvärmepump x x x Frånluftsvärmepump x x x x x Välj rätt värmepump valj-ratt-varmepu

Figure

Updating...

References

Related subjects :