• No results found

Föredragande: statsrådet Damberg Ärende: 1 Ansökan om nåd i brottmål JuBC2020/00188/BIRS (delvis)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Föredragande: statsrådet Damberg Ärende: 1 Ansökan om nåd i brottmål JuBC2020/00188/BIRS (delvis)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ärendeförteckning II regeringssammanträde 2020-04-16 Underprotokoll A Nr 22 Justitiedepartementet

Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert (ärendena 1-3)

Rättschefen Daniel Ström (ärendena 4-5

Expeditionschefen Jenny Kvarnholt (ärende 6) 1 (2) Föredragande: statsrådet Damberg Ärende: 1 Ansökan om nåd i brottmål JuBC2020/00188/BIRS (delvis) 2 Ansökan om nåd i brottmål JuBC2020/00181/BIRS 3 Ansökan om nåd i brottmål JuBC2020/00144/BIRS 4

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Polismyndigheten

Ju2020/00000/PO 5

Regeringens proposition

Skärpta regler avseende hantering av sprängämnesprekursorer

Ju2019/02641/L4 (delvis) Ju2020/00964/L4

(2)

2 (2)

6

Riksdagsskrivelse 2019/20:196 med

överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU20 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2018

References

Related documents

[r]

[r]

[r]

[r]

Expeditionschefen Jenny Kvarnholt (ärendena 10, 12) Rättschefen Daniel Ström (ärendena 11, 13-19) 1 (3) Föredragande: statsrådet Damberg Ärende: 15. Framställning om

Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert (ärendena 1-7) Rättschefen Daniel Ström (ärendena 8-12) 1 (3) Föredragande: statsrådet Damberg Ärende: 1. Framställning om

[r]

Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert (ärendena 1, 3-4) Rättschefen Daniel Ström (ärende 2) Internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson (ärende 5) 1