Haninge kommun avstår från att svara på remissen. Vänliga hälsningar Henrik Höglund

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Från: Henrik Höglund Till: FI Remissvar; FI SBA BB

Ärende: VB: Remiss från Finansdepartementet, Promemoria Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i plan- och byggförordningen

Datum: den 10 oktober 2019 16:47:32

Haninge kommun avstår från att svara på remissen.

Vänliga hälsningar

Henrik Höglund

biträdande bygglovschef

Stadsbyggnadsförvaltningen

136 81 Haninge

Besök: Rudsjöterrassen 2

Växel: 08-606 70 00

Direkt: 08-606 81 12

haninge.se

facebook.com/haningekommun

Figure

Updating...

References

Related subjects :