Hur kan vi främja trygga familjerelationer med hjälp av evidensbaserade metoder?

10  Download (0)

Full text

(1)

Hur kan vi främja trygga familjerelationer

med hjälp av evidensbaserade metoder?

(2)

”Diskussionen inom interventionsforskning har fokuserat på frågor som rör evidens för olika insatser. Sällan diskuterar man den otvetydigt mer angelägna frågan, nämligen att de

flesta som har behov av psykosociala insatser inte har tillgång till hjälp över huvud taget, med eller utan evidens.”

(Kazdin, 2008)

Evidens i all ära, men…

(3)

INTERNET

Forster, Kling & Sundell (2012)

Komet i grupp

28 %

InternetKomet

26 %

(4)

”Vi får inga pinnar…”

Träff 1 Träff 2 Träff 3

(5)

Primära mått

Sekundära mått

Föräldrawebben

Enebrink, Wetterborg, Lönn-Rhodin, Forster, Risto, Dahlström & Ghaderi (submitted)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Utagerande Värme Konflikter

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Emotionella prob.

Kamratproblem Hyperaktivitet Prosocialitet Föräldraskap Stress Depression Ångest

(6)

FLEXIBILITET

Fas 1

Fas 2

Kartläggning av individuella behov. Observationer,

intervjuer och feedback.

Fokus på styrkor.

Individuellt utformad insats

som bygger på kartläggningen.

(7)

Som av en händelse…

Efter insats

Uppföljning (1 & 2 år)

Ghaderi, Kadesjö, Björnsdotter & Enebrink (submitted)

FCU iKometvs.

(N=231) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Utagerande 1 Utagerande 2 Uppmärksamhet Impulsivitet Hyperaktivitet Kamratproblem Emotionella prob.

Prosocialt bet.

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Utagerande 1 Utagerande 2 Uppmärksamhet Impulsivitet Hyperaktivitet Kamratproblem Emotionella prob.

Prosocialt bet.

(8)

Som av en händelse…

Utagerande 1 Utagerande 2 Uppmärksamhet Impulsivitet Hyperaktivitet Kamratproblem Emotionella prob.

Prosocialt bet.

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Efter insats

Uppföljning (1 & 2 år)

Ghaderi, Kadesjö, Björnsdotter & Enebrink (submitted)

Utagerande 1 Utagerande 2 Uppmärksamhet Impulsivitet Hyperaktivitet Kamratproblem Emotionella prob.

Prosocialt bet.

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

FCU iKometvs.

(N=231)

FCU bortfall

21%

iKomet bortfall

39%

(9)

ANPASSNING

Föräldraträning 14 studier

1/10

Alla slags insatser

27 studier

0

Men

bättre om…

Föräldraträning Medellånga insatser

Euser m. fl (2015) Vlahovicova m. fl (2017)

(10)

Fler studier med kontrollgrupp Utveckling av nya insatser som…

…minskar stigmatisering

…är möjliga att implementera och upprätthålla

Alltså…

Figure

Updating...

References

Related subjects :