(1)Anmälan Provsmakning för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten Enligt 8 kap

Download (0)

Full text

(1)

Anmälan

Provsmakning för tillståndshavare med

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten Enligt 8 kap. 6 § 1 st. alkohollagen (2010:1622)

Sida 1 av 2

   

Information om  personuppgifts‐

hantering 

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa  system EDP och Comprima för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vi hanterar dina  personuppgifter med stöd av Alkohollagen. Personuppgifterna hanteras i enlighet  med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). För ytterligare information  om hur Gnosjö kommun arbetar med behandling av personuppgifter, se 

www.gnosjo.se. 

Tillståndshavare  Bolagsnamn   

Organisationsnummer/personnummer 

Kontaktperson   

Serveringsställe  Serveringsställe/tillredningsställe   

Adress    Provsmakningens  omfattning 

Provsmakning av  ☐ Spritdryck 

☐ Vin 

☐ Starköl 

☐ Andra jästa alkoholdrycker  Datum för tillställning 

 

Provsmakning kommer att  påbörjas, ange klockslag   

Provsmakning kommer att  avslutas, ange klockslag   

Provsmakningens art (Exempelvis mässa)    

Partihandlare kommer att  delta vid provsmakningen 

☐ Ja, namnge vem/vilka 

☐ Nej 

Deltagare (Bolagsnamn/namn)   

       

Betalningsform  Ange betalningsform och avgift för deltagare (Exempelvis biljettförsäljning)    

   

(2)

Anmälan

Provsmakning för tillståndshavare med

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten Enligt 8 kap. 6 § 1 st. alkohollagen (2010:1622)

Sida 2 av 2

   

Säkerställande av  ordning och  nykterhet 

Ange hur ni säkerställer ordning och nykterhet   

      Övriga 

upplysningar 

         

Underskrift  Ort och datum  Firmatecknarens underskrift   

   

Namnförtydligande   

 

Anmälan skickas till:  

Gnosjö kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  335 80 Gnosjö 

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :