2. Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i natur- och tekniknämnden

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

2019-01-08

Jenny Wiik Sidan 1 av 2

Nämndsekreterare +46 08-579 217 43

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2019/0017 NTN-2

Diariekod: 024 Natur- och tekniknämnden

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice

ordförande i natur- och tekniknämndens arbetsutskott

Förslag till beslut

1. Till ledamöter i natur- och tekniknämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-01-01 – 2019-12-31 väljs Thomas Ardenfors (M), Per Altenberg (L), Bert Christiansson (KD), Bernt Josephson (C), Peter Godlund (MP) och Roger Sjöberg (S).

2. Till ersättare i natur- och tekniknämndens arbetsutskott under

mandatperioden 2019-01-01 – 2019-12-31 väljs Jacqueline Anagrius Collin (M), Kjell Eriksson (L), Börje Duvell (KD), Reza Etemad (MP) och Juwanro Haddad (S).

3. Till ordförande i natur- och tekniknämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-01-01 – 2019-12-31väljs Thomas Ardenfors (M).

4. Till 1:e vice ordförande i natur- och tekniknämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-01-01 – 2019-12-31 väljs Per Altenberg (L).

5. Till 2:e vice ordförande i natur- och tekniknämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-01-01 – 2019-12-31 väljs Peter Godlund (MP).

Sammanfattning

Natur- och tekniknämndens ledamöter är valda för mandatperioden 2019- 01-01 – 2019-12-31. Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs för samma period.

Natur- och tekniknämnden har att ta ställning till:

1. Val av ordinarie ledamöter i arbetsutskottet 2. Val av ersättare i arbetsutskottet

3. Val av ordförande i arbetsutskottet

4. Val av 1:e vice ordförande i arbetsutskottet 5. Val av 2:e vice ordförande i arbetsutskottet

(2)

Tjänsteutlåtande

2019-01-08

Dnr 2019/0017 NTN-2 Sidan 2 av 2

Jenny Wiik

Nämndsekreterare

Bilagor

Beslutsexpediering

Figure

Updating...

References

Related subjects :