• No results found

Karta över ljusinstallationer i Lysekils kommun Pdf, 202.5 kB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Karta över ljusinstallationer i Lysekils kommun Pdf, 202.5 kB."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Kungstorget 2 Stadsparken 3 Havsbadsparken 4 Utsiktstornet 5 Drottninggatan 6 Kungsgatan 7 Gamlestan 8 Kvarnberget 9a Badhusberget 9b Badhusberget 10 Valbogatan 11 Ovalen 12 Vattentornet

Brastad lekplats

Brastad Kyrkans Hus

Bagarevägen

Björkvägen

Enevägen

Sågvägen

Brodalen

Fiskebäckskils lekplats

Grundsund lekplats

Grundsunds förskola

Ica Grundsund

Julbelysning

i Lysekils Kommun

1 2

3 4

7

5 6

11 9b

12

10 9a

8

References

Related documents

Strategierna ska säkerställa att alla delar i kommunens organisation i sitt övergripande arbete jobbar tillsammans för att nå fram till målbilden för vatten- och

Sjöbodspolicyn syftar till att utgöra riktlinjer för handläggning av plan, fastighetsbildnings-, bygglovs- och tillsynsärenden rörande sjöbodar samt för upplåtelse av kommunal

En nationell strategi för alla Sveriges bibliotek skulle tas fram med en biblioteksstrategi för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet samt

8§ Om särskilda skäl föreligger får Miljönämnden i mellersta Bohuslän sätta ned eller efterskänka avgift enligt

1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för Miljönämnden i mellersta Bohusläns offentliga kontroll, prövning och registrering enligt Lagen om offentlig kontroll av foder och animaliska

Det kan hända att någon eller några ledamöter eller kanske hela nämnden inte är beredd att besluta i ett ärende vid det pågående sammanträdet. Vad som då kan ske är

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap.. Det mandatbundna stödet reduceras efter respektive partis obesatta

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.. För områden som