• No results found

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 6. DOM meddelad i Göteborg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 6. DOM meddelad i Göteborg"

Copied!
20
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 6

DOM 2019-12-30 meddelad i Göteborg

Mål nr: B 10996-19

Postadress 404 83 Göteborg

Besöksadress Ullevigatan 15

Telefon 031-701 10 06

E-post: avdelning6tgg@dom.se www.goteborgstingsratt.domstol.se

Telefax Expeditionstid

måndag - fredag 08:00-16:30

PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad

Mahad Ibrahim Ali, 19970820-1711 Almvägen 1 Lgh 1102

437 40 Lindome Medborgare i Somalia Offentlig försvarare:

Advokat Ulrik Smedberg Advokatfirman SJS KB Kristinelundsgatan 16 411 37 Göteborg Åklagare

Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten

Göteborgs åklagarkammare Göteborg Box 129

401 22 Göteborg Målsägande

1. Qureesh Axmed Cabdi Jigjiga Faafan

DDS Somalia

Målsägandebiträde:

Advokat Peder Isaksson

Advokatfirman Lawcom Isaksson &

Olsson AB Lilla Bommen 1 411 04 Göteborg

(2)

GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 6

DOM 2019-12-30

Mål nr: B 10996-19

2. Abdi Malek Mohamed Abdi c/o Boendet Sunda Omsorg Målsägandebiträde:

Advokat Peder Isaksson

Advokatfirman Lawcom Isaksson &

Olsson AB Lilla Bommen 1 411 04 Göteborg

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för Mord, 3 kap 1 § brottsbalken

2019-07-19 Påföljd m.m.

Fängelse 16 år

Lagrum som åberopas 34 kap 1 § 1 st brottsbalken Skadestånd

1. Mahad Ibrahim Ali ska solidariskt med Abdirahim Olow betala skadestånd till Qureesh Axmed Cabdi med 60 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 19 juli 2019 till dess betalning sker.

2. Mahad Ibrahim Ali ska solidariskt med Abdirahim Olow betala skadestånd till Abdi Malek Mohamed Abdi med 60 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 19 juli 2019 till dess betalning sker.

3. Mahad Ibrahim Ali ska solidariskt med Abdirahim Olow betala skadestånd till dödsboet efter Abdi Rizaq Abdi med 15 200 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 augusti 2019 till dess betalning sker.

Häktning m.m.

Mahad Ibrahim Ali ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Sekretess

Sekretessbestämmelsen i 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig på de uppgifter om Abdi Rizaq Abdi som åklagaren har lagt fram vid förhandling inom stängda dörrar (aktbil. 172).

(3)

GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 6

DOM 2019-12-30

Mål nr: B 10996-19

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Advokaten Ulrik Smedberg får ersättning av staten med 156 663 kr. Av beloppet avser 105 708 kr arbete, 19 102 kr tidsspillan, 520 kr utlägg och 31 333 kr mervärdesskatt.

2. Advokaten Peder Isaksson får ersättning av staten för arbete som målsägandebiträde med 49 611 kr. Av beloppet avser 36 294 kr arbete, 2 530 kr tidsspillan, 865 kr utlägg och 9 922 kr mervärdesskatt.

3. Staten ska stå för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet.

___________________________________

(4)

GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 6

DOM 2019-12-30 meddelad i Göteborg

Mål nr: B 10996-19

Tilltalad

ABDIRAHIM Mohamed Olow, 19951010-1430 Arvid Lindmansgatan 20 B Lgh 1202

417 26 Göteborg Medborgare i Somalia Offentlig försvarare:

Advokat Claes Kennedy

KENNEDY ADVOKATBYRÅ HB Birger Svenssons Väg 16 E

432 40 Varberg Åklagare

Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten

Göteborgs åklagarkammare Göteborg Box 129

401 22 Göteborg Målsägande

1. Qureesh Axmed Cabdi Jigjiga Faafan

DDS Somalia

Målsägandebiträde:

Advokat Peder Isaksson

Advokatfirman Lawcom Isaksson &

Olsson AB Lilla Bommen 1 411 04 Göteborg

(5)

GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 6

DOM 2019-12-30

Mål nr: B 10996-19

2. Abdi Malek Mohamed Abdi c/o Boendet Sunda Omsorg Målsägandebiträde:

Advokat Peder Isaksson

Advokatfirman Lawcom Isaksson &

Olsson AB Lilla Bommen 1 411 04 Göteborg

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Medhjälp till mord, 3 kap 1 § samt 23 kap 4 § brottsbalken 2019-07-19

Påföljd m.m.

Fängelse 8 år Utvisning

Yrkandet om utvisning avslås.

Skadestånd

1. Abdirahim Olow ska solidariskt med Mahad Ibrahim Ali betala skadestånd till Qureesh Axmed Cabdi med 60 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 19 juli 2019 till dess betalning sker.

2. Abdirahim Olow ska solidariskt med Mahad Ibrahim Ali betala skadestånd till Abdi Malek Mohamed Abdi med 60 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 19 juli 2019 till dess betalning sker.

3. Abdirahim Olow ska solidariskt med Mahad Ibrahim Ali betala skadestånd till dödsboet efter Abdi Rizaq Abdi med 15 200 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 augusti 2019 till dess betalning sker.

Häktning m.m.

Abdirahim Olow ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Sekretess

För beslut om sekretess, se domslut för Mahad Ibrahim Ali.

(6)

GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 6

DOM 2019-12-30

Mål nr: B 10996-19

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Advokaten Claes Kennedy får ersättning av staten med 264 174 kr. Av beloppet avser 143 693 kr arbete, 51 233 kr tidsspillan, 16 160 kr utlägg och 53 088 kr mervärdesskatt.

2. För ersättning till målsägandebiträdet, se domslut för Mahad Ibrahim Ali.

3. Staten ska stå för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet.

___________________________________

(7)

GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 6

DOM

2019-12-30 B 10996-19

YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat enligt bilaga 1.

Qureesh Cabdi och Abdi Malek Mohamed Abdi, mor respektive bror till avlidne Abdi Rizak Abdi, har envar genom sitt målsägandebiträde begärt ersättning med 60 000 kr jämte lagstadgad ränta från dödsdagen tills full betalning sker.

Vidare har dödsboet yrkat ersättning med 15 200 kr jämte ränta på beloppet från den 31 augusti 2019 tills full betalning sker.

FRIHETSBERÖVANDE

Mahad Ibrahim Ali har som gripen/anhållen och därefter häktad varit frihetsberövad i målet alltsedan den 20 juli 2019.

Abdirahim Olow har som gripen/anhållen och därefter häktad varit frihetsberövad i målet alltsedan den 22 juli 2019.

DOMSKÄL

Den av åklagaren åberopade bevisningen framgår av stämningsansökningen.

Claes Kennedy och Peder Isaksson har åberopat viss skriftlig bevisning.

SKULDFRÅGAN

Såväl Mahad Ibrahim Ali som Abdirahim Olow har förnekat brott.

Tingsrättens bedömning

Under en mycket kort tidrymd, kan röra sig om en halv till en minut, strax innan midnatt den 19 juli 2019 har det som sedan kommit att ligga till grund för åtalet utspelat sig i Nordstan mycket nära den tunnel som leder till Göteborgs

Centralstation. Bilden av vad som kan ha förevarit har förmedlats via uppspelade

(8)

GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 6

DOM

2019-12-30 B 10996-19

övervakningsfilmer och animationer. Inte bara den skriftliga bevisningen har gett en något så när enhetlig bild av vad som kan ha förevarit utan även de på platsen närvarande har i allt väsentligt bekräftat det som kan ha hänt.

Från den förutnämnda tunneln kom i sällskap med varandra de båda tilltalade.

Mahad Ibrahim Ali och Abdirahim Olow hade tidigare under kvällen träffats hemma hos Mahad Ibrahim Ali och såsom tingsrätten har uppfattat dem hade det i Mahad Ibrahim Alis lägenhet utspelat sig en diskussion om det lämpliga i att ha med sig en kniv när man var ute på stan. Själv har Mahad Ibrahim Ali tillstått att han från bostaden sin tagit med sig en kökskniv och samtidigt har han också

berättat att kvällen innan samt också en vecka tidigare hade Mahad Ibrahim Ali haft en dispyt (fysiska inslag hade förekommit) med Abdi Rizak Abdi och enligt Mahad Ibrahim Ali själv var nog detta anledningen till varför han vid bostadslämnandet försåg sig med kniv. Abdirahim Olow har nämnt att han och Mahad Ibrahim Ali lämnade den senares lägenhet inte vid exakt samma tidpunkt, men att de senare kom att träffas har inte minst förevisade bilder gett besked om. Tingsrätten håller också för utrett att Abdirahim Olow i vart fall senast vid själva sammanstötningen med Abdi Rizaq Abdi och Abdallah Abdo Motawali eller strax dessförinnan blivit klart medveten om att Mahad Ibrahim Ali försett sig med en kniv. Den aktuella kniven – något som klart framgår direkt av bilderna och indirekt av konstaterade skador hos Abdi Rizak Abdi – var av förskärarkaraktär och därmed tämligen stor och kraftig (trots omfattande eftersökningar har polis inte hittat den aktuella kniven).

I tiden strax efter att Mahad Ibrahim Ali och Abdirahim Olow kommit upp från Centralstationstunneln kom de att möta Abdi Rizak Abdi i sällskap med det hörda vittnet Abdallah Abdo Motawali.

Mahad Ibrahim Ali har tillstått att det är han och ingen annan som utdelat de knivhugg som bevisligen träffat offret Abdi Rizak Abdi. Det inledande hugget har

(9)

GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 6

DOM

2019-12-30 B 10996-19

Mahad Ibrahim Ali inte önskat benämna hugg utan snarare ett viftande med den aktuella kniven som kommit att träffa Abdi Rizaq Abdi nedanför dennes ena öga.

Tingsrättens bedömning är emellertid att det i sammanhanget viktiga är att Mahad Ibrahim Ali använt sig av sin medhavda kniv för att i vart fall till en början skada Abdi Rizak Abdi. Den sistnämnde hade också en mindre kniv av stilettkaraktär med sig. Abdi Rizak Abdis kniv har inte bara förevisats på bild utan har också påträffats på platsen. Till detta kommer att Abdi Rizak Abdi använt sig av sin kniv och med denna bevisligen skadat Mahad Ibrahim Ali. Givetvis har detta agerande från Abdi Rizak Abdis sida kommit att påverka Mahad Ibrahim Ali, men självfallet har det inte berättigat den sistnämnda att med sin kniv åter utsätta Abdi Rizak Abdi för ytterligare våld och vid det andra tillfället av helt klart dödlig karaktär.

Våldsutövningen mot Abdi Rizak Abdi vid det andra tillfället var av närmast dödlig karaktär, dock har det inte som de båda tilltalade anfört lett till Abdi Rizak Abdis omedelbara död. Alexander Atle, ingripande ordningsvakt, har nämligen i sitt vittnesmål på detaljerat och helt tillförlitligt sätt redogjort för att Abdi Rizak Abdi, som av det andra hugget mot honom fallit till golvet, inte hade dött av detta hugg.

Dessa hans uppgifter får också stöd av att efter transport av Abdi Rizak Abdi till lasarett har läkarinsatser gjorts och dödförklaring skett först strax efter kl. 00:30.

Mahad Ibrahim Ali – såsom han själv önskat framföra – har alltså inte utövat farliga knivhugg mot en död Abdi Rizaq Abdi utan den senare var alltjämt levande, dock givetvis livsfarligt skadad, då han av Mahad Ibrahim Ali utsattes för ytterligare knivhugg, nämligen fyra stycken sådana vilka träffade offret i ryggen.

Innan Abdi Rizak Abdi kom att utsättas för förutnämnda ”rygghugg” har vittnet Abdallah Abdo Motawali (han som tillsammans med Abdi Rizak Abdi gick i Nordstan i riktning mot Centralstationen) närmast spontant berättat att då han försökte vara sin vän Abdi Rizak Abdi behjälplig har Abdirahim Olow knuffat undan Abdallah Abdo Motawali och därtill yttrat ”lägg dig inte i det här”. – När

(10)

GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 6

DOM

2019-12-30 B 10996-19

Abdirahim Olow agerade på sätt han gjorde är tingsrätten av den uppfattningen att han väl visste vad som pågick – att Abdi Rizak Abdi av Mahad Ibrahim Ali utsattes för dödligt våld – och att han genom sitt eget handlande underlättade och hjälpte till att åstadkomma det som Mahad Ibrahim Ali gjorde, nämligen att uppsåtligen ta livet av Abdi Rizaq Abdi.

Slutsatsen blir därför den att Mahad Ibrahim Ali fullt medveten om vad han gjorde tog livet av Abdi Rizaq Abdi och att Abdirahim Olow genom sitt agerande deltagit i det hela, även om den senare ingripit först efter ett tag. Alltså ska Mahad Ibrahim Ali som gärningsman dömas för mord och Abdirahim Olow för medhjälp därtill.

FRÅGAN OM PÅFÖLJD

Mahad Ibrahim Ali har gjort sig skyldig till ett ytterst allvarligt brott, nämligen uppsåtligt dödande i form av mord. Annan påföljd än fängelsestraff är uteslutet. Vid bestämmandet av straffets längd har viss hänsyn tagits till att Mahad Ibrahim Ali under den korta tidrymd som brottet blivit begånget även själv blivit utsatt för visst våld från Abdi Rizaq Abdi. Straffets längd bestämmer domstolen därför till

fängelse i 16 år.

Abdirahim Olow har ett närmast blankt belastningsregister. Inget försvårande, snarare tvärtom, har framkommit genom inhämtat yttrande från Frivården. Vad gäller den begångna handlingen, medhjälp till mord, har hans deltagande varit av något begränsat slag. Vad nu antecknats kan dock på intet sätt berättiga till att påföljden för Abdirahim Olow bestäms till annan samhällsreaktion än ett frihetsberövande. Tingsrätten bestämmer fängelsestraffets längd för Abdirahim Olow till 8 år.

(11)

GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 6

DOM

2019-12-30 B 10996-19

ÖVRIGA FRÅGOR

Begärda skadeståndsbelopp har samtliga vitsordats som skäliga i och för sig av båda tilltalade. Därtill har Ibrahim Ali medgett dödsboets begäran om ersättning.

Abdirahim Olow har bestritt åklagarens utvisningsyrkande.

Tingsrättens bedömning

Med hänvisning till bedömningen i skuldfrågan ska båda tilltalade solidariskt utge av dödsboet begärd och vitsordad ersättning.

Gällande skadeståndsyrkandena från Qureesh Cabdi och Abdi Malek Mohamed Abdi har den presenterade utredningen gett stöd åt att namngivna personer varit Abdi Rizak Abdis mor respektive bror. Inget har framkommit som talar i annan riktning. Tingsrätten finner därför att begärda och av de båda tilltalade vitsordade skadeståndsanspråken ska bifallas fullt ut att solidariskt utges av Mahad Ibrahim Ali och Abdirahim Olow.

Vad avser frågan om utvisning har det av Abdirahim Olows egna uppgifter, vars riktighet bekräftats av från Migrationsverket inhämtat yttrande, framgått att han vistats här i riket under mer än sex år. Alltså krävs det redan av denna anledning synnerliga skäl för att bifalla åklagarens yrkande i denna del. Till detta ska läggas vad som framkommit genom inhämtat yttrande från Frivården, nämligen att

Abdirahim Olow vid tidpunkten för frihetsberövandet skaffat ett eget arbete och att han på intet sätt hyser några prokriminella värderingar. Abdirahim Olow har i sitt belastningsregisterutdrag endast två anteckningar rörande bötesbrott. Vad nu antecknats samt vad som står att läsa i förutnämnt yttrande från Migrationsverket gör att tingsrätten – oaktat Abdirahim Olow dömts för mycket allvarlig brottslighet – ej finner tillräckliga skäl föreligga att bifalla åklagarens utvisningsyrkande, vilket alltså ska ogillas.

(12)

GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 6

DOM

2019-12-30 B 10996-19

Med hänvisning till den s.k. 2-årsregeln och av åklagaren avslutningsvis anförda flyktfaran finner tingsrätten – då det därtill får anses proportionerligt – att såväl Mahad Ibrahim Ali som Abdirahim Olow ska kvarbli i häkte i avvaktan på att domen i skuldfrågan vinner laga kraft.

ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (TR-01)

Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 20 januari 2020 och ställas till hovrätten för Västra Sverige.

Sven Martinger

Frihetsberövande, se bifogat avräkningsunderlag

(13)

Avdelning 6 2019-12-30 Göteborg

Mål nr: B 10996-19

Postadress 404 83 Göteborg

Besöksadress Ullevigatan 15

Telefon 031-701 10 06

E-post: avdelning6tgg@dom.se www.goteborgstingsratt.domstol.se

Telefax Expeditionstid

måndag - fredag 08:00-16:30

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19970820-1711

Datum för dom/beslut 2019-12-30

Efternamn Ibrahim Ali

Förnamn Mahad

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår) 2019-07-20

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

£

Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten

(2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

£

Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller

strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a §

strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift Namnförtydligande

(14)

Avdelning 6 2019-12-30 Göteborg

Mål nr: B 10996-19

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19951010-1430

Datum för dom/beslut 2019-12-30

Efternamn Olow

Förnamn

ABDIRAHIM Mohamed

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår) 2019-07-22

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

£

Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten

(2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

£

Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller

strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a §

strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift Namnförtydligande

(15)

Göteborgs tingsrätt B 10996-19

Häktat mål

Stämningsansökan

Tilltalade

Mahad Ibrahim Ali (19970820-1711) Medborgare i Somalia, Sverige.

Företräds av advokat Carlos Costa, advokat Ulrik Smedberg.

- Gripen 2019-07-20, Anhållen 2019-07-20, Häktad 2019-07-23.

Abdirahim Mohamed Olow (19951010-1430) Tolkbehov somaliska, medborgare i Somalia.

Företräds av advokat Claes Kennedy.

- Anhållen 2019-07-22, Häktad 2019-07-26.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 MORD (Mahad Ibrahim Ali)

5000-K892355-19

Mahad Ibrahim Ali har dödat Abdi Rizaq Abdi genom att hugga honom sex gånger med en kniv. Knivhuggen har träffat Abdi Rizaq Abdi i ansiktet, bröstet och ryggen. De fyra sista knivhuggen har utdelats i ryggen sedan Abdi Rizaq Abdi pga ett knivhugg i bröstet har legat svårt skadad på golvet. Av knivhuggen i bröstet och ryggen har Abdi Rizaq Abdi orsakats skador på hjärta, lungor, lever och njurar samt vitala blodkärl med omfattande blödning som följd. Det hände den 19 juli 2019 i Nordstan, Göteborgs stad.

Mahad Ibrahim Ali begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 kap 1 § brottsbalken

Målsägande

Abdi Rizaq Abdi Åklagaren för ej talan

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 129 Ernst Fontells Plats 010-562 70 00 registrator.ak-goteborg@aklagare.se

40122 GÖTEBORG

Telefax

031-701 73 16

Stämningsansökan Sida

Åklagarområde Väst Handling 174

Göteborgs åklagarkammare Ärende AM-99922-19

Kammaråklagare Stefan.U Lind 2019-12-06 Handläggare 410-A-AH 1(4)

GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 6

INKOM: 2019-12-06 MÅLNR: B 10996-19 AKTBIL: 170

Bilaga 1

GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 6

INKOM: 2019-12-19 MÅLNR: B 10996-19 AKTBIL: 230

Justerad av åklagaren under huvudförhandling 19-20.12.2019

(16)

-

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Peder Isaksson.

2 MEDHJÄLP TILL MORD (Abdirahim Olow)

5000-K892355-19

Abdirahim Olow har hjälpt Mahad Ibrahim Ali att döda Abdi Rizaq Abdi genom att hålla i målsägaren Abdi Rizaq Abdis vän, Abdallah Abdo Motawali, som har försökt att stoppa Mahad Ibrahim Ali från att återigen attackera Abdi Rizaq Abdi med en kniv sedan Abdi Rizaq Abdi pga

knivhugget i bröstet fallit till golvet. Abdirahim Olows handlande har varit en nödvändig förutsättning för att ge Mahad Ibrahim Ali utrymme att utdela fyra knivhugg i ryggen på den på golvet liggande Abdi Rizaq Abdi. Det hände den 19 juli 2019 i Nordstan, Göteborg, Västra Götalands län.

Abdirahim Olow begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 kap 1 § samt 23 kap 4 § brottsbalken

Målsägande

Abdi Rizaq Abdi Åklagaren för ej talan -

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Peder Isaksson.

3 TALAN OM UTVISNING (Abdirahim Olow) (5000- K892355-19)

Det yrkas att Abdirahim Olow utvisas från Sverige och förbjuds att under 10 år återvända hit enligt 8 a kap 1 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).

4 Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade Mahad Ibrahim Ali som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

2. Förhör med den tilltalade Abdirahim Olow (tolkbehov somaliska) som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Stämningsansökan

Åklagarområde Väst Handling 174

Göteborgs åklagarkammare Ärende AM-99922-19

Kammaråklagare Stefan.U Lind 2019-12-06 Handläggare 410-A-AH

(17)

3. Förhör med vittnet Abdallah Abdo Motawali angående hans iakttagelser vid händelsen bl a för att bevisa att han av Abdirahim Olow har

förhindrats från att stoppa ytterligare angrepp mot målsägaren.

4. Förhör med vittnet Erik Alexander Atle angående hans iakttagelser vid händelsen för att bevisa händelseförloppet.

5. Förhör med vittnet Simon Bertil Hellström angående hans iakttagelser på en spårvagn efter händelsen för att bevisa omständigheterna strax innan Mahad Ibrahim Ali greps.

5 Övrig bevisning

1. Uppspelning av övervakningsfilmer och animationer (finns elektroniskt och kommer spelas upp av åklagaren vid huvudförhandlingen).

2. PM sammanställning av animation (tilläggsprotokoll s. 49 - 51).

3. Uppspelning av larmsamtal (Utskrift av samtalet finns på s 50 i förundersökningsprotokollet).

4. Brottsplatsundersökning (förundersökningsprotokoll s. 140 - 145).

5. PM - eftersök av kniv (förundersökningsprotokoll s. 77 - 104) 6. Sakkunnigutlåtande NFC (förundersökningsprotokoll s. 168 - 171).

7. Analysbesked RMV Mahad Ibrahim Ali (förundersökningsprotokoll s.

172 - 173).

8. Rättsintyg Mahad Ibrahim Ali (förundersökningsprotokoll s. 151 - 155).

9. Rättsintyg/rättsmedicinsk rapport från obduktionen (tilläggsprotokoll s. 11 - 29 i valda delar).

10. Fotografier/fotobilaga från obduktionen (tilläggsprotokoll s. 30 - 40 i valda delar) - kommer att förevisas inför stängda dörrar.

11. PM angående tidigare händelser (förundersökningsprotokoll s. 69 - 71).

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 2 dagar.

Stämningsansökan

Åklagarområde Väst Handling 174

Göteborgs åklagarkammare Ärende AM-99922-19

Kammaråklagare Stefan.U Lind 2019-12-06 Handläggare 410-A-AH

Ricardo Mansour

(18)

Förslag till huvudförhandlingsplan:

Dag 1

Yrkanden och sakframställningar c:a 3 tim Förhör med de tilltalade c:a 3 tim totalt Dag 2

Vittnesförhör med Motawali c:a 1 tim Vittnesförhör med Atle c:a 20 min Vittnesförhör med Hellström c:a 20 min Tid för de tilltalades vittnesförhör Personalia och pläderingar

Följande personalia bör inhämtas: Yttrande från Migrationsverket avseende yrkande om utvisning Abdirahim Olow.

Stämningsansökan

Åklagarområde Väst Handling 174

Göteborgs åklagarkammare Ärende AM-99922-19

Kammaråklagare Stefan.U Lind 2019-12-06 Handläggare 410-A-AH

(19)

Sida 1 av 2 www.domstol.se

Anvisningar r överklagande TR-01 - Dom i brottl • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling 2018-11

Hur man överklagar

Dom i brottmål, tingsrätt TR-01

_________________________________________________________________

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor Ditt överklagande ska ha kommit in till

domstolen inom 3 veckor från domens datum.

Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutnings- överklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.

Förklara vad du vill visa med varje bevis.

Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att målsäganden ska komma personligen vid en huvud- förhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.

6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Bilaga 2

(20)

Sida 2 av 2 www.domstol.se

Anvisningar r överklagande TR-01 - Dom i brottl • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling 2018-11

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Om du inte får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

När krävs det prövningstillstånd?

Brottmålsdelen

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i två olika fall:

 Den åtalade har dömts enbart till böter.

 Den åtalade har frikänts från ett brott som inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan.

Skadeståndsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en begäran om skadestånd.

Undantag kan gälla när en dom överklagas i brottmålsdelen, och det är kopplat en begäran om skadestånd till brottet. Då krävs inte prövningstillstånd för skadeståndsdelen om

 det inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen

eller om

 hovrätten meddelar prövningstillstånd i brottmålsdelen.

Beslut i övriga frågor

I de mål där det krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen (se ovan), krävs det också prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband med att domen överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte prövningstillstånd.

När får man prövningstillstånd?

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

 Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.

 Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i

rättstillämpningen.

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan

anledning.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor.

Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.

References

Related documents

att Yamen Alhalak och Hani Eid vid ingripandet lämnade olika uppgif- ter om sin resa på så sätt att Hani Eid uppgav att de hade träffat flyktingarna på en bensinstation i Tyskland

Christer Björk, som i samband med händelsen anlände till platsen, har inte hört innebörden i vad Diana Lokson vid detta tillfälle skrek och har inte heller kunnat uttala sig

Eftersom Atilla Klinga, Johan Hamberg och Robert Rönn döms för brott där fängelse ingår i straffskalan ska de betala föreskriven avgift till brottsofferfonden.. Vad Peter Mutvei

socialtjänstlagen (2001 :453), framgår att hon har betydande svårigheter och omfattande behov av hjälp. Hon har bland annat beviljats hemtjänst med.. 28 timmar per vecka enbart

För att Lukas Wallander ska anses ha begått brott mot lagen om förbud mot hälsofarliga varor uppsåtligen är det tillräckligt att Lukas Wallander har haft uppsåt till de faktiska

Genom att, kommunen efter anbudstidens utgång frångått det i förfrågningsunderlaget uppställda kravet på att ifylld RSV-blankett skulle ha bifogats anbudet och från skatte-

Även om både Marcella Sarkösziova och Claudia Sarkösziova vid andra förhör berättat att Gihan Pincheira Sahatci krävde 18 000 kr i ersättning för att han polisanmälts är

har på värdepappersmarknaden i Stockholm den 24 januari 2018 handlat aktier i bolaget Gold Town Games AB. har före handelsdagens öppning, kl. 09.09.53, efter handelsdagens