• No results found

Hjärt- och kärlsjukdomar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hjärt- och kärlsjukdomar"

Copied!
8
2
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

kunskaputvecklinginspiration

Ta del av senaste forskningen kring hjärtsvikt – uppdatera dig inom behandling!

Aktuellt om kardiovaskulär prevention med läkemedel!

Fördjupa din kunskap i sekundärprevention – så informerar du patienten kring levnadsvanor! 

Öka din förståelse och ta del av hur transplantationskirurgi/

hjärttransplantation går till – följ patient x!

Ta del av senaste utvecklingen inom hjärtsviktspumpar!

Fördjupningsdag 4 oktober i EKG – lär dig grundläggande kunskaper i tolkning och diagnos!

Datum och plats: 5–6 oktober 2017, Stockholm

några av våra föreläsare

Göran Dellgren, docent, Sahlgrenska Uni- versitetssjukhuset, Göteborg

Stefan Lind, bitr.

överläkare, specialist kardiologi och intern- medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Paul Hjemdahl, senior professor/överläkare, Karolinska Universi- tetssjukhuset, Solna

Lars-Göran Dahlin, med. dr, överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping

Mattias Ekström, överläkare, Danderyds sjukhus, Stockholm

Hjärt- och kärlsjukdomar

(2)

Varmt välkommen till Hjärt- och kärlsjukdomar!

Vi har under två dagar samlat några av Sveriges främsta föreläsare inom hjärt- och kärlsjukdomar.

Dag ett under konferensen är en gemensam dag för samtliga deltagare där du kommer att få fördjupa dig inom hjärtsvikt, kardiovaskulär prevention med läkemedel och sekundärprevention. Ta del av den senaste forskningen och inspireras av föreläsarnas yrkeserfarenhet!

Under dag två på konferensen får du möjlighet att välja just de ämnen som Du vill utvecklas och för- djupa dig inom! Du har åtta stycken olika föreläsningar att välja mellan.

Du väljer också hur många dagar och vilka du vill gå – välj en, två eller tre dagar med fördjupnings- dagen!

Några av de talare som du kommer att få lyssna till under konferensen är:

Laila Hübbert, överläkare inom kardiologi och patientområdeschef för Hjärtsvikt och Medfödda Hjärtfel i Tema Hjärta och Kärl på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Laila kommer under sin föreläsning att presentera den senaste utvecklingen inom hjärtsviktspumpar och berätta mer om vilka patienter som är aktuella för hjärtpump, behandling, uppföljning och prognos.

Mattias Ekström, överläkare vid Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, Stockholm, kommer ge en fördjupning inom sekundärprevention och förtydliga hur du informerar patienten kring levnadsvanor.

Uppdatera dig inom aktuella evidensbaserade råd om livsstil, fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor och lär dig hur du får patienten mer följsam till riktlinjerna!

Göran Dellgren, docent, överläkare och sektionschef vid Thoraxtransplantation på Sahlgrenska Uni- versitetssjukhuset i Göteborg. Göran kommer att öka din förståelse för hur transplantationskirurgi går till! Följ patient X och lär dig mer kring förberedelser, eftervård och förloppet under operation!

Paul Hjemdahl, senior professor/överläkare. Paul är verksam vid institutionen för medicin Solna vid Karolinska Institutet och överläkare i klinisk farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Öka din kunskap om prevention med blodfettsänkande och blodtryckssänkande läkemedel. Vilka läkemedel används i dag? Varför är det så viktigt?

Lars-Göran Dahlin, med. dr och överläkare vid Thoraxkliniken på Universitetssjukhuset i Linkö- ping, kommer tala om senaste operationerna för klaffsjukdom. Ta del av hur dagens kateterburna operationer på hjärtklaffar utan öppen kirurgi går till!

Dritan Poci, specialist i kardiologi och överläkare vid Kardiologiska kliniken på Universitetssjuk- huset Örebro. Dritan kommer ge dig insikt i hur en ablation utförs – från utredning till själva ingrep- pet. Lär dig mer om utredning, olika metoder, eftervård och risker.

Priit Teder, med. dr , överläkare vid arytmisektionen inom kardiologkliniken på Akademiska sjukhu- set i Uppsala. Han kommer att berätta mer om pacemakerbehandling och hur en pacemakerimplan- tation går till! Han kommer också att tala om hur du förbereder patienten inför operation, eftervård, risker och komplikationer.

Missa inte fördjupningsdagen i EKG den 4 oktober – lär dig grundläggande kunskaper i tolkning och diagnos!

Under en heldag med Leif Köldal, sjuksköterska, kommer du att få ta del av grundnivå i tolkning och diagnostisering av EKG. Du kommer att få lära dig basal arytmitolkning och ischemitolkning utifrån EKG samt grundläggande kunskap om utredning och behandling.

Vårt mål med konferensen är att du ska utveckla och fördjupa din kunskap i de ämnen som påverkar din yrkesvardag som mest samt uppdatera dig om de viktigaste nyheterna och senaste forskningen inom respektive ämne. Vi vill att du under konferensen ska inspireras och få möjlighet att ta med nya insikter, kunskap och lärdomar tillbaka till din arbetsplats!

Missa inte möjligheten att mingla och byta erfarenheter med kollegor från hela Sverige!

Försäkra dig om en plats redan i dag! Gå in på vår hemsida www.kompetensteamet.se eller ring in din anmälan på telefonnummer 08-410 281 51.

Varmt välkommen till Hjärt- och kärlsjukdomar!

Vänliga hälsningar

Isabelle Gennow

Utbildningsansvarig

Kompetensteamet

(3)

Dag 1, 5 oktober

09.00 Registrering med kaffe och smörgås

09.30 Moderator Anna Karlsson inleder konferensen

Anna Karlsson, sjuksköterska, hjärtintensivvårdsavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.    

09.40 Ta del av senaste forskningen kring hjärtsvikt – uppdatera dig inom behandling!

• Fördjupa dig inom hjärtsvikt – definition av hjärtsvikt och fysiologi • Hur vanligt är det med hjärtsvikt och hur ser prognosen ut?

• Vilka symtom ska du uppmärksamma? Vad är det du tittar efter?

• Så diagnostiserar och utreder du hjärtsvikt • Lär dig mer kring orsaker till hjärtsvikt

• Hur behandlas hjärtsvikt idag? Ta del av den senaste forskningen!

Stefan Lind, bitr. överläkare, specialist i kardiologi och internmedicin vid Tema Hjärta och Kärl på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Stefan har mer än 10 års klinisk erfarenhet som hjärtspecia- list och föreläser gärna i ämnet.

Under förmiddagen görs avbrott för kaffepaus (20 minuter) 12.00 Lunch

13.00 Aktuellt om kardiovaskulär prevention med läkemedel!

• Öka din kunskap om prevention med blodfettsänkande och blodtryckssänkande läkemedel.

Vilka läkemedel används i dag? Varför är det så viktigt?

• Lär dig mer kring NOAK-preparat och hur de skiljer sig från Waran

• Hur förebygger vi stroke vid förmaksflimmer på bästa sätt? Val av läkemedel för vilka patienter? Balansgången mellan trombos och blödning

• När används trombocythämmande behandling och hur fungerar det?

• Lär dig mer kring hur du som sjuksköterska kan bidra till ett bra förebyggande av hjärt- kärlkomplikationer genom att förbättra patienternas följsamhet!

Paul Hjemdahl, senior professor/överläkare. Paul är verksam inom institutionen för medicin vid Karolin- ska Institutet och överläkare i klinisk farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Paul är ledamot i Stockholms läns läkemedelskommitté och ordförande för dess expertråd för hjärt–kärlsjuk- domar. Han har mångårig erfarenhet av hjärt-kärlforskning med bl.a. 300 vetenskapliga originalartik- lar och 28 disputerade doktorander.

14.40 Kaffe

15.00 Fördjupa din kunskap i sekundärprevention – så informerar du patienten kring levnadsvanor! 

• Varför är det så viktigt med sekundärprevention?

• Hur ger vi evidensbaserade råd om livsstil, fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor?

• Bli säkrare på att identifiera vilka patienter som löper högre risk för återinsjuknande!

• Vad är det viktigaste att tänka på när du informerar?

• Hur kan du få patienten att bli mer följsam till riktlinjerna?

Mattias Ekström, överläkare vid Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus utanför Stockholm. Mattias är sedan ett par år verksam vid Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus där han ansvarar för sekundärpre- vention. Han har tidigare haft samma ansvarsområde inom Hjärtkliniken på Karolinska Universitets- sjukhuset i Solna, där han också arbetat på livsstilsmottagningen tillsammans med professor Mai-Lis Hellenius. Mattias sitter även i nationella styrgruppen för SEPHIA som ansvarar för den sekundär- preventiva delen av vårt nationella hjärtinfarktregister SWEDEHEART.

17.00 Dagen avslutas

(4)

Valbara föreläsningar – välj de föreläsningar just DU vill fördjupa dig inom!

Dag 2, 6 oktober

07.40 Slät kopp kaffe

08.00 Valbar föreläsning nr 1: Lär dig mer om ischemisk hjärtsjukdom – utredning och behandling!

• Så utreder du kring ischemisk hjärtsjukdom – upptäck tidiga symtom!

• Lär dig mer om akuta och kroniska former

• Lär dig mer om olika bild- och diagnostikmetoder och hur du tolkar dessa • Ta del av det senaste inom behandlingsmöjligheter och prognoser

• Genusperspektiv – skillnad mellan könen?

Jens Jensen, specialist i kardiologi och PCI, docent och överläkare vid Hjärtkliniken på Capio S:t Görans sjukhus. Jens är ledamot i Stockholms läns läkemedelskommitté för hjärt- och kärlsjukdomar.

Han är också medförfattare till exempelvis Kvinnohjärtan (Studentlitteratur).

08.00 Valbar föreläsning nr 2: Ta del av senaste utvecklingen inom hjärtsviktspumpar!

• Så utreder du – vilka patienter är aktuella för hjärtpump?

• Hur ser prognosen ut efter att patienten fått en hjärtpump?

• Lär dig mer om behandling och uppföljning efter operation • Vilka komplikationer kan uppstå?

Laila Hübbert, överläkare, kardiolog och patientområdeschef för Hjärtsvikt och Medfödda Hjärt- fel i Tema Hjärta och Kärl på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Laila forskar om mekaniska hjärtpumpar och om hjärtpåverkan vid cancerbehandling. Hon sitter också med i arbetsgruppen för hjärtsvikt och klaffsjukdomar i Svenska kardiologföreningen.

09.30 Kaffe

09.50 Valbar föreläsning nr 3: Varför Ekokardigrafi? Öka din förståelse för vad vi mäter!

• Genomgång av anatomi

• Hur bedömer du systolisk funktion?

• Lär dig mer om klaffsjukdomar

• Fallgenomgång med rörliga bilder – lär dig att tolka vad du ser och förstå värdena • Kort om TEE och Stresseko

Elif Günyeli, leg. sjuksköterska, arbetar som ekokardiograför på Danderyds sjukhus, Stockholm. Tagit Europiska Eko-examinationen, 2014. Studerat Ekokardiografi på basal och avancaverad nivå. Är klinisk forskningsaktiv.

09.50 Valbar föreläsning nr 4: Nya möjligheter – lär dig mer om senaste operationerna för klaffsjukdom!

• Så utförs dagens kateterburna operationer på hjärtklaffar utan öppen kirurgi • Olika typer av klaffproteser? Fördelar och nackdelar?

• Lär dig indikationer för klaffingrepp – symptom att uppmärksamma • Vilka patienter är aktuella för denna typ av klaffåtgärd?

• Risker med operationen?

• Tillämpningar för övriga hjärtklaffar

Lars-Göran Dahlin, med. dr och överläkare vid Thoraxkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Lars-Göran har arbetat med thoraxkirurgi sedan 1992. Han forskar inom området postoperativa infektioner och kateterburna tekniker för klaffprotesimplantationer.

11.20 Lunch

12.20 Valbar föreläsning nr 5: Lär dig mer om arytmier – att tolka och behandla!

• Hur tolkar du arytmier? Lär dig mer om olika arytmier och hur de uppträder • Vilka mer ovanliga arytmier finns och hur tolkar du dessa?

• Lär dig att urskilja olika arytmier utifrån EKG

• Ta del av det senaste inom behandling! Vilka läkemedel finns och hur ska de användas?

Christer Wredlert, leg. sjukskötare vid Hjärtkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Christer arbetar med invasiv elektrofysiologi och ablation av arytmier. Han har mångårig erfarenhet från hjärtsjukvården och föreläser gärna i ämnet.

(5)

12.20 Valbar föreläsning nr 6: Öka din förståelse och ta del av hur transplantationskirurgi/

hjärttransplantation går till – följ patient x!

• Utredning – vilka patienter blir aktuella för transplantation?

• Hur förbereds patienten inför operation?

• Så ser förloppet ut under transplantationen

• Hur ser eftervården ut? Komplikationer som kan uppstå?

Göran Dellgren, docent, överläkare och sektionschef vid Thoraxtransplantation på Sahlgrenska Universi- tetssjukhuset i Göteborg. Göran är ansvarig thoraxkirurg för hjärt- och lungtransplantationsprogrammet.

Göran forskar främst om hjärt- och lungtransplantation samt mekaniska pumpar och hjälphjärtan.

13.50 Kaffe

14.10 Valbar föreläsning nr 7: Ta del av hur en ablation utförs! Från utredning till själva ingreppet

• Vilka patienter är aktuella för ablation? Hur utreder du?

• Så utförs en ablation!

• Lär dig mer om olika metoder vid ablation • Hur framkallas arytmier så man kan göra ablation?

• Vad är viktigt att tänka på vid eftervård?

• Vilka risker finns i samband med operation?

Dritan Poci, specialist i kardiologi och överläkare vid Kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro. Dritan sitter i styrelsen för Svenska Kardiologföreningens HjärtRytmGrupp. Han har disputerat och forskar inom förmaksflimmer, om olika kliniska aspekter.

14.10 Valbar föreläsning nr 8: Fördjupa dig inom pacemakerbehandling – ta del av en pacemakerimplantation!

• Så bedömer du vilka patienter som är aktuella för pacemakerbehandling • Hur förbereder du patienten inför insättningen av pacemaker?

• Så går en pacemakerimplantation till!

• Eftervård – vad ska du informera patienten om?

• Risker och komplikationer – vad är viktigt att tänka på?

Priit Teder, med. doktor och överläkare vid arytmisektionen inom kardiologkliniken på Akademiska sjuk- huset i Uppsala. Priit är hjärtspecialist med arytmiinriktning, aktiv inom devicekirurgi och kateterburen ablation. Han har många års erfarenhet av hjärtsjukvård och föreläser frekvent inom ämnet.

15.40 Moderator avslutar dagarna 15.50 Dagen avslutas

(6)

Fördjupningsdag 4 oktober

EKG – lär dig grundläggande kunskaper i tolkning och diagnos!

Under en heldag kommer du att få ta del av grundnivå i tolkning och diagnostisering av EKG.

Du kommer att få lära dig basal arytmitolkning och ischemitolkning utifrån EKG samt grundläggande kunskap om utredning och behandling.

08.30 Slät kopp kaffe

09.00 Lär dig grundläggande kunskaper i tolkning och diagnostisering av EKG - öva med patientfall!

• Utveckla din kunskap inom EKG – bakgrund och introduktion!

• Anatomi och elektrodplacering – så förbereder du patienten inför undersökningen • Lär dig grundläggande EKG-begrepp

• Hur ser ett normalt EKG ut?

• Fördjupa din kunskap kring arytmier med fokus på de vanligaste arytmierna • Fördjupa din kunskap kring EKG-utseende vid syrebrist i hjärtat

• Öva dig att tolka EKG med patientfall!

• Lär dig att förebygga felkällor vid EKG-undersökning 16.00 Dagen avslutas

Leif Köldal, sjuksköterska, arbetar inom egna företaget med utbildningar inom hjärtsjukvård samt personaluthyrning. Leif har lång erfarenhet främst från hjärt- sjukvård men också från lung-, ortoped-, bukkirurg-, och medicinska intermediär- avdelningar.

Hålltider under dagen:

10.00 Kaffepaus 20 min 12.00 Lunch 60 min 14.00 Kaffepaus 20 min

(7)

ANMÄLAN

www.kompetensteamet.se info@kompetensteamet.se 08-410 281 50

PRAKTISK INFORMATION Hjärt- och kärlsjukdomar

Datum: 5–6 oktober, 2017

Pris en dag: 3 500 kr. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial.

Moms tillkommer.

Pris två dagar: 6 280 kr. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial.

Moms tillkommer.

Fördjupningsdag 4 oktober: EKG – lär dig grundläggande kunskaper i tolkning och diagnos!

Pris fördjupningsdag: 2 600 kr. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial.

Moms tillkommer.

Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm

Bekräftelse: Anmälningsbekräftelse och faktura sänds efter mottagen anmälan.

Avbokningsregler & förbehåll: Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega. För fullständiga avbokningsregler, se www.kompetensteamet.se. Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser.

VILL du VARA uTSTÄLLARE?

Ta chansen att visa upp dina produkter och profilera ditt företag. Missa inte detta unika tillfälle att etablera nya kontakter, stärka er ställning på marknaden och kanske kompetensutveckla er själva genom att även medverka på konferensen.

Antal utställarplatser är begränsat så boka din yta redan i dag!

För ytterligare priser kontakta oss på: claes.ottosson@kompetensteamet.

se eller 073-346 98 65.

(8)

© Kompetensteamet Stockholm AB | www.kompetensteamet.se | Konferensnummer: 1250

Mottagare:

Avsändare/returadress:

Kompetensteamet Stockholm AB Box 3096

103 61 Stockholm

B-Post • Port Payé Sverige

Layout och produktion: Dreamforce, www.dreamforce.se

MWS

Är ett utbildnings- och konferensföretag som arbetar med konferenser och utbildningar inom såväl offentlig sektor som inom näringslivet.

Kompetensteamets mål är att arrangera högkvalitativa konferenser och utbildningar specialutformade för våra deltagare.

Skräddarsydda utbildningar

Våra skräddarsydda utbildningar görs utifrån era behov och förutsättningar.

Tillsammans tar vi fram ett utbildningskoncept som passar er arbetsplats.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

08-410 281 50

info@kompetensteamet.se www.kompetensteamet.se

References

Related documents

Kopplat till studiens syfte som är att genom intervjuer lyfta fram pedagogers utsagor om matematik, samt genom pedagogers yttranden bidra med förståelse om

Studien gjordes för att kunna försöka värdera effekten av ett övervakat träningsprogram med måttlig intensitet, på stillasittande män och kvinnor som led av övervikt eller

De fem som inte pratade med någon när de mådde dåligt angav istället att de gjorde saker de tyckte om att göra eller att de försökte tänka positivt.. Tre deltagare angav att

Vi tycker att det vore intressant att göra samma studie fast göra en jämförelse emellan åldersintegrerade och åldershomogena barngrupper för att se hur stor

The key concern of this paper is the effect of different living situations related to family care duties on the labour market activity of grandmothers and non-grandmothers aged 45+

During immediate shutdown, before the oracle database is shut down, oracle will rollback active transaction and disconnect all active users.. Use this option when there is a

Förutom att eleverna skall känna sig trygga och berättigade extra stöd vid behov skall även alla föräldrar kunna skicka sina barn till skolan och vara förvissade om att de får

Detta beror på att värdena för koldioxidbindning är lägre i beräkningsfallet med lägst utsläpp av koldioxidekvivalenter och det är framförallt bindningen av

In the Nordic context, disability was mainly studied within medicine, social science and special education (Roulstone, 2013) but was later studied in other disciplines such

Doktoranden Lisa Karlsson vid Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin har i sin licentiatavhandling visat att en vanlig hudcell, en så kallad fibroblast, kan

 Hur mycket medietäckning får varje enskild hjärt- och kärlsjukdom i Svenska Dagbladet respektive Dagens Medicin under perioden 2002-10-31 till 2012-10-31..  Hur är

För vi är övertygade om att dessa avtal kommer att leda till att inhemsk industri slås sönder och att småbönder, som inte kan konkurrera med subventionerade

Dialogen mellan sjuksköterska, läkare och patient skulle vara av öppen karaktär, information skulle ges till patienten om hur behandlingen fortlöpte samtidigt som

Intraindividuella variationer i dagligt natriumintag och interindividuella skillnader i natrium känslighet kan förklara varför inga korrelationer påvisades mellan förändringar i

Om Johnson har rätt – och det är svårt att tro annat – så finns det goda skäl att fundera på om det tidigare och i stort sett välfungerande systemet med de-

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återuppta trepartssamtalen mellan staten och arbetsmarknadens parter i syfte att hitta en modell för

Kodningen och analysen av de positioner i sakfrågan som de tre partierna Socialdemokraterna, Moderaterna och Ny Demokrati ger uttryck för i de valda

TIPS 5 Rekommendera larm som komplement till lås – När kund köper nytt lås för att höja sin säkerhet,. rekommendera att kunden kompletterar låsen med ett larm

Välj lättmjölk, lättfil och lättyoghurt eller vegetariska alternativ till mjölk till exempel havremjölk och sojamjölk.. Använd

Antalet sysselsatta inom hälso- och sjukvården minskade kraftigt i början av 1990-talet till följd av stora besparingar men har varit i stort sett oförändrat sedan 1997.. I dag

Åderförkalkning är den vanligaste orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar, och bukfetma, höga blodfetter, högt blodtryck och högt blodsocker ökar risken för

Antalet döda i självmord i Sverige har minskat mellan slutet av 1980-talet och 2002 men det anas en tendens till ökning bland män i åldrarna mellan 15 och 24 år.. Det har under

Fyra studier kunde rapportera oönskade effekter som depression och självmordsbenägenhet, men ingen ökad risk vid behandling med statiner kunde ses för dessa variabler med ett OR på