9. KUNSKAPER I HÄSTVÄG

Full text

(1)

9. KUNSKAPER I HÄSTVÄG

OrtOrexi

Yvonne Lin, Ana toli Grigorenko

sisu idrottsböcker

DIN IDROTTSBOKHANDEL

PÅ NÄTET

www.sisuidrottsbocker .se

FÖRLAGSKATAL

OG 2013-2014

1

Funktionsnedsättning och delaktighet – ledarutbildning steg 1

DRIV A

RIDS KOLA

RIDSPOR TENS BIBLIOTEK

Beställningsmaterial från Svensk

a Ridsportförbundet

I Ridsportens bibliotek finns Svenska Ridsportförbundets utbildningmaterial samlat. Här finns något för alla – från ridskolebarn till tävlingsryttare, lärar- handledningar och studiecirkelmaterial för ledare.

SISU Idrottsböckers katalog som

innehåller böcker som Driva Ridskola,

Mini- och Maxignägg samt Grönt Kort.

(2)
(3)

Svenska Ridsportförbundet/jan2015/Vår ridklubb_Flik 9, blad 1, sid 1(4)

ÖVERSIKT

LITTERATUR

F Ö RD JUP NIN G

I de flesta avsnitt har vi refererat till litteratur som Svenska Ridsportförbundet tagit fram eller som finns att beställa via SISU Idrottsböcker eller på andra ställen. Här kommer en översikt över den litteraturen områdesvis.

Ridsporten vill

Ladda ner från www.ridsport.se

Dialogkarta, värdefull vägvisare

Ridsportens ledstjärnor är inget projekt utan ett långsiktigt arbete som ska genomsyra varje del i din ridsportvardag och vara ett naturligt steg att i fortsättningen skapa en idrott med hög etik och moral.

Ett sätt att aktivt arbeta med ledstjärnorna är en så kallad dialogkarta, som tagits fram av Svenska Ridsportförbundet och som varje för- ening kostnadsfritt kan rekvirera från kansliet.

Värdefullt

Sisu idrottsböcker har en hel satsning kring begreppet Värdefullt. Beställ på www.sisuidrottsbocker.se

Jag visar respekt f

ör alla . ad innebär det för dig att visa oc 7Vmänniskor

h inte visa respekt?

7Berätt

a om en situation där du ilka negativa konsekvenser ser upplevde att någon har behandlats med respekt? du om du inte ger respekt? Vilk 7V

a positiva konsekvenser ser du om du ger respekt?

Jag bekr

äftar och ömmer andra. ber

7V

ad innebär det för dig att bekräfta och ge beröm?

7Hur vill du få bekräftelse oc

h beröm h berömma a sammanhang är vi redan idag från andra? bra på att bekräfta oc andra människor? 7I vilk

7Vilka negativa konsekvenser ser du om du inte bekräftar och berömmer? V

ilka positiva konsekvenser ser du om bekräftar och berömmer?

Jag ber

ättar öppet och tydligt om jag har olik

a oller. uppdrag och r

7Berätt

a om en situation där du upplevde att någon inte berättade öppet och tydligt om sina olik

a uppdrag och roller. Vad hände? 7Hur kan du berätta om dina olik

a uppdrag och roller. 7Inför andra och för dig, vilka negativa konsekvenser ser du om du inte berättar öppet och tydligt? Vilka positiva konsekvenser ser du om du berättar öppet och tydligt?

Jag är en god för

ebild för ridsporten.

7Vad innebär det för dig att vara en god förebild?

7Vilka är dina förebilder

, vad är det h för dig, vilka som gör dem till förebilder? 7Inför andra ocnegativa konsekvenser ser du om du inte är en god förebild? Vilk

a positiva konsekvenser ser du om du är en god förebild?

Jag tar ansvar och ager

ar agit .a om en situation där du ad innebär det för dig att ta ansvar a reglerför och agera om någon bryter mot våra ledstjärnor? upplevde att du agerat och t ansvar för våra regler? 7V 7Berättom någon bryter mot vår

7Hur k

an vi agera om någon bryter mot våra regler? 7Inför andra oc

h för dig, vilka negativa konsekvenser ser du om du inte tar ansvar oc

h agerar? Vilk

a positiva konsekvenser ser du om du tar ansvar och agerar?

Me

llan Mig

och and

ra MÄnni

- SKor

Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden.

7Vad innebär det för dig att hantera hästen på ett sätt som du kan stå för och gör dig stolt inför omvärlden?

7Berätta om en situation där du upplevde att hästen hanterades på ett sätt som gjorde dig stolt.

7Inför andra och för dig, vilka negativa konsekvenser ser du om du inte gör så? Vilka positiva konsekvenser ser du om du gör så?

Jag behandlar alla hästar med respekt.

7Vad innebär det för dig att behandla alla hästar med respekt?

7I vilka sammanhang är vi redan idag bra på att behandla våra hästar med respekt?

7Inför andra och för dig, vilka negativa konsekvenser ser du om du inte behandlar alla hästar med respekt? Vilka positiva konsekvenser ser du om du behandlar alla hästar med respekt?

Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa.

7Vad innebär för dig en trygg- och säker miljö för hästen?

7Har du sett någon häst fara illa?

Vad hände? Hur reagerade du?

7Hur kan du reagera när en häst far illa?

7Inför andra och för dig, vilka negativa konsekvenser ser du om du inte reagerar? Vilka positiva konsekvenser ser du om du reagerar?

Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av.

7Berätta om hur du tränar och tävlar i samspel med hästen?

7Hur ser du till att inte kräva mer av dig och hästen än vad ni har förutsättningar att klara av?

7Inför andra och för dig, vilka negativa konsekvenser ser du om du inte gör så? Vilka positiva konsekvenser ser du om du gör så?

Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen.

7Vad innebär det för dig att ha kunskap och kompetens om hästen?

7Vad för kunskap och kompetens söker du om hästen?

7Hur kan ni ge fler möjlighet till mer kunskap och kompetens om hästen?

7Inför andra och för dig, vilka negativa konsekvenser ser du om du inte ökar din kunskap och kompetens? Vilka positiva konsekvenser ser du om ökar din kunskap och kompetens?

Mellan Mig och hÄSTen

!ridSporTenS ledSTJÄrnor

Under Ridsportforum 2010 samlades ridsportens företrädare – förbundsstyrelsen, distrikt och centrala sektioner – kring temat etik och moral. Resultatet blev bland annat nedanstående tio ledstjärnor som vi tycker att ridsportens aktiva ska sträva mot varje dag i förhållande till hästar och medmänniskor.  Det här är ett av flera steg att sprida och ge dessa ledstjärnor lyskraft.

hÄSTen Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden Jag behandlar alla hästar med respekt Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen MÄnniSKan

Jag visar respekt för alla människor Jag bekräftar och berömmer andra Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller Jag är en god förebild för ridsporten Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler Så här uppmärksammar vi våra medlemmar som är goda förebilder utifrån våra ledstjärnor.

Så här skall vi levandehålla och ge våra medlemmar kunskap om våra ledstjärnor.

Dialogduk A1.indd 2 2013-04-15 10:50

VÄRDEGRUND

OM HÄSTKRAFT.

Om hästkraft

Foldern Om hästkraft förklarar budskapet Älska Hästkraft och varför fler bör ta till vara på kraften hos hästen och landets ridsportföreningar.

Beställ genom att maila till kansli@ridsport.se

Välkommen till Svenska Ridsportförbundet

En broschyr som visar på värdet av att vara medlem i er förening. En översikt över vad Svens- ka Ridsportförbundet erbjuder olika typer av ryttare.

Beställ den genom att skicka ett mail till: kansli@ridsport.se

MEDLEMSREKRYTERING & INSPIRATIONSMATERIAL

Kommer strax

(4)

Idrottslyftet

Tidningen ”Vilket Lyft” summerar Ridsportens Idrottslyftssatsning år 1-4. Den visar också på vilka typer av projekt Idrottslyftet finansierar.

Beställs via Svenska Ridsportförbundets kansli.

FÖRDJUPNING

Idrottslyftet

Broschyren ”Idrottslyftet” beskriver hur ni som förening kan använda er av Idrottslyftet i er verksamhet.

Beställs via Svenska Ridsportförbundets kansli.

IDROTTS- LYFTET

UTVECKLAR SVENSK RIDSPORT

Foto: Mikael Sjöberg

VILKET LYFT!

en summering av idrottslyftet Ridsport år

Framtidens idrottsförening – vansinnigt viktiga vägval

Nyfiken på hur du kan driva föreningsarbete nu med alla nya förutsättningar? Detta lilla häfte väcker tankar och idéer.

Pris: 69 kr

www.sisuidrottsbocker.se

Omvärldsspaning

Utan spaning, ingen aning...

Pris: 50 kr

www.sisuidrottsbocker.se

Arbetsunderlag – Den svenska idrottsrörelsen 2.0

En idrottsrörelse redo för framtiden.

Rapporten laddas ner på www.sisuidrottsutbildarna.se

ArbetsunderlAg – den svenskA idrottsrörelsen 2.0 en idrottsrörelse redo för framtiden

Arbetsunderlag för arbetet med en övergripande strategi att möta framtiden

2012

RidspoRtåRet i oRd och bild

2012

RidspoRtåRet i siffRoR1

Ridsportens verksamhet redovisat i ord, bild och siffror

För att få en tydlig bild av vad Ridsportförbundet gör läs

”Ridsportåret i ord och bild” samt ”Ridsportåret i siffror”.

Hämta lite inspiration om vad ni som förening kan göra nu och i framtiden.

Laddas ner:

www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Dokumentbank/

RIDSPORTEN I SIFFROR

IDROTTSLYFTET

FRAMTIDENS IDROTTSFÖRENING

(5)

Idrottens föreningslära – boxen

Allt kommunicerar

Förening i rörelse - guide för utveckling Offensivt styrelsearbete

Idrottens ekonomihandbok

Vår förening – om demokrati och föreningskunskap Pris: 250 kr

www.sisuidrottsbocker.se

Med Ridsporten mot framtiden

Ett material för utveckling av föreningen.

Pris: 169 kr

www.sisuidrottsbocker.se

Välj smart

Så arbetar en valberedning.

Ladda ner PDF på ridsport.se eller beställ kostnadsfritt på kansli@ridsport.se

Valberedning

I ett föränderligt samhälle är det extra viktigt med en fungerande valberedning.

Pris: 75 kr

www.sisuidrottsbocker.se

Medlemsmodellen

Rekrytera, aktivera och behålla medlemmar Pris: 240 kr

www.medlemsmodellen.se ISBN 978-91-9801-273-6

Engagerad 2.0 – Kan och vill påverka i min förening

Hur kan du som är ung och aktiv i en förening vara med och påverka din förenings verksamhet? Med så många unga som utövar verksamheten är det viktigt att unga också finns representerade i styrelser och kommittéer, eller på andra sätt får vara med och påverka vika beslut som tas.

Pris: 69 kr

www.sisuidrottsbocker.se

UNG INOM RIDSPORTEN

EN LITEN SKRIFT OM STORA MÖJLIGHETER Svenska Ridsportförbundet

Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm www.ridsport.se

MERA

Vill du veta mer om hur du som är ung kan utvecklas och engagera dig inom ridsporten? Läs mer under ungdomsfliken

på www.ridsport.se GLÄDJE HELA

GREJEN FÖR TUSS

Hos Theleborgs RS finns TUSS, en aktiv ungdomssektion med tydliga mål som fått pris för sitt arbete för unga i ridklubben.

– För oss är det viktigaste att alla känner sig välkomna till stallet och mår bra av att vistas här, säger Madeleine Almqvist.

– Märker vi att barn eller ungdomar på klubben inte mår bra, ingriper vi direkt.

Att ha roligt är bästa sättet för att unga ska stanna kvar i ridsporten tror TUSS som fixar fler kul arrangemang; blåbärshoppningar, kunskapshajker men också övernattning och annat skoj. Mini-TUSS är till för att inspirera barn att ta steget till TUSS och ett engagemang i klubben och i styrelsear- bete. TUSS får mycket uppskattning från klubbstyrelsen för sitt arbete.

– Det gör att vi TUSSare växer, och blir trygga i våra roller, säger Madeleine Almqvist.

TUSS är nio tjejer mellan 12-16 år och en av många aktiva ungdomssektioner (US) bland Sveriges ridklubbar. 2010 blev TUSS utsedda till Sveriges bästa US.

LEDA

Ridsportens ungdomsledarutbildning är unik inom idrotten när det gäller både innehåll och upplägg och är ofta startskottet på ett långvarigt engagemang. På kurserna som ges i olika steg, får du förutsättningarna för att aktivt arbeta med ungdomsverksamhet i klubben. Till exempel kunskap om barn- och ungdomars utveckling och förståelse för varför de gör som de gör i olika situationer. Varje år tar omkring 700 nya ungdomar chansen att utvecklas genom ungdomsledarutbildningen.

*

VÄXA

Stallbacken ger växtkraft och är en unik plantskola för unga ledare. Det finns det många levande bevis på.

Stallet är en unik och jordnära ledarskola, det har forskning slagit fast.*

Gemenskapen och kommunikation mellan både hästar och kompisar i stallet bär på en kraft som fostrar tjejer och killar till driftiga ledare.

Umgänget med hästen utvecklar mod, ansvarskänsla, tydlighet och handlingskraft, egenskaper som också är användbara långt utanför stallbacken. Listan på kända ledare som har sina rötter i ridsporten, är lång.

Birgitta Ohlsson som är politiker i riksdagen säger så här:

– Jag fostrades i ledarskap genom att skola in yngre nya tjejer i stallets rutiner, utvecklade min ansvarsförmåga genom att tillbringa fyra till fem dagar per vecka i stallet samtidigt som jag skötte mina läxor och utvecklade disciplin genom att cykla sju kilometer i regn och rusk, bära höbalar och under tjänstgöringshelger fara hemifrån vid sex på morgonen för att öppna stallet. Jag lärde mig maktspelets olika sidor. Och att hårt arbete alltid lönar sig. Valla ponnystall blev min chefsskola!

Lena Forsberg på Luleå Tekniska Universitet har skrivit en avhandling om stalltjejer och stallet som en naturlig ledarskola. Läs mer på ridsport.se.

Foto: Helene Schmitz Foto: Jessica Ortiz Bergström

Vem än jag pratar med som är tjej eller kvinna och engagerad någonstans, oftast som chef eller på en hög samhällsposition, så visar det sig att hon har ridsport- bakgrund. och jag vet att detta inte är en slump. Ridsporten är verkligen framtidens ledarskola och det är sååå häftigt.

SAGT AV CUS-ORDFÖRANDE HELENA CARLSSON UNDER POLITIKERVECKAN I ALMEDALEN 2010.

Ung inom ridsporten

Ladda ner PDF på ridsport.se eller beställ kostnadsfritt på kansli@ridsport.se

Ung och aktiv inom ridsporten

Fakta, tips, råd och inspiration hur ni i ungdomssektionen kan påverka både er ridklubb och ridsporten i stort att bli ännu bättre.

Pris: 65 kr

www.sisuidrottsbocker.se

Föreningsguiden

Om kunskap och utveckling i förening.

Pris: 139 kr

www.sisuidrottsbocker.se

Ideella föreningar

En handbok för dig som är engagerad i en ideell förening.

Pris: ca 319 kr ISBN 978-91-7027-747-4

FÖRDJUPNING

Svenska Ridsportförbundet/jan2015/Vår ridklubb_Flik 9, blad 1, sid 3(4)

Ledarpasset

Den viktigaste anledningen till att unga engagerar sig är enligt en SIFO-undersökning den personliga utvecklingen. Genom att presentera det ideella uppdraget som utvecklande är mycket vunnet.

Broschyren kan du beställa via mail kansli@ridsport.se

LEDAR- PASSET

Målstegen

Ett konkret häfte som hjälper er som förening att hitta rätt och bli klara över vart ni vill.

Pris: 40 kr

www.sisuidrottsbocker.se

Tillsammans stärker vi ridsporten

En arbetsbok och kompletterande diskussionsunderlag kring medlemsarbetet i er ridförening. Med hjälp av det här materialet kan du arbeta djupare med de här frågorna i din förening.

Finns att ladda ner PDF på ridsport.se

UNG I RIDSPORTEN

FÖRENINGSUTVECKLING

MEDLEMSUTVECKLING

(6)

HÄST-

ANLÄGGNINGAR - EN GUIDE

Hästanläggningar – en guide

Guiden vänder sig både till den som vill ha kortfattad kunskap i ämnet och till den som driver en anläggning. Den som vill gå på djupet kan enkelt klicka sig vidare till filmer och artiklar.

Laddas ner via hemsidan:

http://www3.ridsport.se

Ridunderlag – en guide

Guiden vänder sig både till den som vill ha kortfattad kunskap i ämnet och till den som ska anlägga en ridbana. Den som vill gå på djupet kan enkelt klicka sig vidare till filmer och artiklar.

Laddas ner via hemsidan:

www3.ridsport.se/Ridklubb Ridskola/Material/Forening/

Ridbaneunderlag-enguide/

FÖRDJUPNING

Driva ridskola

Nya Driva ridskola innehåller inspiration och vägled- ning för dig som arbetar med att driva och utveckla en ridskola och för dig som ligger i startgroparna för att starta upp en ny.

Pris: 149 kr

www.sisuidrottsbocker.se

DRIVA RIDSKOLA

UNDERHÅLL AV ANLÄGGNING

(7)

Svenska Ridsportförbundet/jan2015/Vår ridklubb_Flik 9, blad 2

LÄS MER

F Ö RD JUP NIN G

Till varje avsnitt i pärmen finns rekommenderad litteratur att beställa eller ladda ner. I det här avsnittet visar vi på hur du kan beställa hem respektive utbildningskatalog.

MATERIAL ATT BESTÄLLA:

Beställ genom att skicka ett mail med antal ex och leveransadress till kansli@ridsport.se

Ridsportens bibliotek

Beställningsmaterial från Svenska Ridsportförbundet

Här hittar du hela utbudet från SISU Idrottsböcker.

SISU Idrottsböcker

http://www.sisuidrottsbocker.se/

MATERIAL ATT LADDA NER:

Mycket material finns att ladda ner på www.ridsport.se och i dokumentbanken.

www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Dokumentbank/

UTBILDNING:

www.hastkunskap.se

På Hästkunskapssajten finns mycket information om

hästar, stall foder och skötsel. Utmana dig själv och

dina stallkamrater.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :