LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 23. Högre spotpriser och fallande terminspriser under veckan

Full text

(1)

LÄGET PÅ ELMARKNADEN

vecka 23

Högre spotpriser och fallande terminspriser under veckan

På spotmarknaden steg systempriset i förhållande till föregående vecka (7,3 procent). De svenska spotpriserna följde med den

generella pristrenden och ökade med 6,6 procent under veckan som helhet. Prisbilden på spotmarknaden påverkas fortsatt av den höga tillrinngen till de nordiska vattenmagasinen som sätter press på spotpriserna.

På den finansiella marknaden föll frontkontrakten för nästkommande månad och kvartal något, bland annat efter prognoser om mer nederbörd under de närmaste månaderna.

Kontrakten har i år pressats ytterligare av att flera av de svenska kärnkraftsanläggningarna kommer att vara i drift under

sommarmånaderna när de normalt befinner sig i revision.

För närvarande befinner sig Oskarshamn 2 och 3, Ringhals 1 och 3 samt Forsmark 2 i revision. Oskarshamn 1 återstartades under veckan men kommer att köras på reducerad effekt till den 11 juni samtidigt som återstarten av Ringhals 1 skjutits fram till den 18 juni på grund av tekniska problem.

Fyllnadsgraden i de svenska vattenmagasinen steg till 50,6 procent under veckan. Tillrinningen var 4,6 TWh vilket var en minskning på ca 0,6 TWh i förhållande tillveckan innan. Elproduktionen var 2,3 TWh och användningen 2,2 TWh vilket resulterade i 114 GWh nettoexport från Sverige.

Nedan visas några medelvärden för veckan.

Pilarna illustrerar utvecklingen från veckan innan.

Prisutveckling

Prispåverkande faktorer

Systempris NP 25,1 EUR/

MWh

Spotpris SE1 Luleå 34,4 EUR/

MWh

Spotpris SE2 Sundsvall 34,4 EUR/

MWh

Spotpris SE3 Stockholm 34,4 EUR/

MWh

Spotpris SE4 Malmö 34,4 EUR/

MWh

Terminspris Norden

nästkommande månad 22,6 EUR/

MWh

Temperatur Norden 15,6 °CMagasinfyllnadsgrad

Norden 52,3 procent

Magasinfyllnadsgrad

Sverige 50,6 procent

Tillgänglig kapacitet

kärnkraft Sverige 41,9 procentTillgänglig kapacitet

kärnkraft Finland 67,6 procent

(2)

Prisutveckling

Här beskrivs prisutvecklingen på den fysiska och finansiella marknaden, bland annat utvecklingen för spotpriserna i Sverige och systempriset i Norden.

Råkraftsmarknaden (fysisk handel)

Figur 1. Dygnspriser för systempriset på Nord Pool Spot, EUR/MWh

Källa: NPS

Figur 2. Dygnspriser för spotpriser Sverige, EUR/MWh

(3)

Figur 3. Dygnspriser för spotpriser Nord Pool Spot, EUR/MWh

Tabell 1. Dygnspriser och veckomedel för spotpriser Nord Pool Spot, Tyskland och Frankrike, EUR/MWh

Källa: NPS och EEX Vecka 23 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Veckomedel

Förändring från föregående vecka

NP 28,4 29,0 28,3 26,1 24,6 20,6 18,9 25,1 7,3% ↑

SE1 38,9 42,6 40,0 34,5 31,0 28,7 25,1 34,4 6,6% ↑

SE2 38,9 42,6 40,0 34,5 31,0 28,7 25,1 34,4 6,6% ↑

SE3 38,9 42,6 40,0 34,5 31,0 28,7 25,1 34,4 6,6% ↑

SE4 38,9 42,6 40,0 34,5 31,0 28,7 25,1 34,4 6,6% ↑

FI 50,7 42,6 40,0 38,0 42,8 33,0 28,9 39,4 8,9% ↑

DK1 38,9 42,8 40,0 32,3 31,1 28,9 25,2 34,2 11,8% ↑

DK2 38,9 42,8 40,0 34,5 31,1 28,9 25,2 34,5 6,9% ↑

NO1 17,0 16,9 16,5 16,5 16,2 16,0 15,9 16,4 0,4% ↑

NO2 17,0 16,9 16,5 16,5 16,2 16,0 15,9 16,4 0,4% ↑

NO3 17,0 16,9 16,5 16,5 16,2 16,0 15,9 16,4 -48,4% ↓

NO4 38,9 40,2 39,7 34,5 30,8 28,7 25,0 34,0 7,5% ↑

NO5 38,9 40,2 39,7 34,5 30,8 28,7 25,0 34,0 107,9% ↑

EE 50,7 42,6 40,0 38,0 42,8 33,0 28,9 39,4 8,9% ↑

LV 87,1 85,1 99,6 63,7 33,4 31,5 67,6 66,9 25,7% ↑

LT 87,1 85,1 99,6 63,7 33,4 31,5 67,6 66,9 25,7% ↑

DE 42,5 38,8 32,3 31,2 26,9 21,8 26,0 31,3 -0,5% ↓

FR 42,0 38,3 31,8 29,1 22,8 20,6 26,0 30,1 -3,3% ↓

(4)

Figur 5. Timpriser för spotpriser Nord Pool Spot, EUR/MWh Tabell 2. Högst och lägst timpris för respektive spotprisområde, EUR/MWh

Källa: NPS Vecka 23 Lägst Högst

NP 15,5 34,1

SE1 14,9 54,1

SE2 14,9 54,1

SE3 14,9 54,1

SE4 14,9 54,1

FI 18,2 100,0

DK1 14,9 54,1

DK2 14,9 54,1

NO1 14,9 18,0

NO2 14,9 18,0

NO3 14,9 54,1

NO4 14,9 45,4

NO5 14,9 18,0

EE 18,2 100,0

LV 21,2 183,6

LT 21,2 183,6

Figur 4. Dygnspriser för systempriset på Nord Pool Spot jämfört med systempris i Tyskland och Frankrike, EUR/MWh

Källa: NPS, EEX och EPEX.

(5)

Finansiella marknaden (finansiell handel)

Figur 6. Dygnspriser för terminspris Norden (FS Futures) för kommande månad, kvartal och år, EUR/MWh

Källa: Nasdaq OMX

Tabell 3. Dygnsmedel terminspriser Norden och Tyskland, för kommande månad, kvartal och år, EUR/MWh

Källa: Nasdaq OMX och EEX

Figur 7. Dygnspriser EPAD-kontrakt Sverige, EUR/MWh Tabell 4. Veckomedel för EPAD-kontrakt Sverige, EUR/MWh

Källa: Nasdaq OMX

Vecka 23 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Medel

Förändring från föregående vecka

Månad 23,5 22,4 22,6 22,7 22,1 22,6 -6,4%

Kvartal 27,0 26,0 26,1 26,2 25,8 26,2 -4,2%

År 30,8 30,5 30,6 30,6 30,4 30,6 -1,2%

Månad 31,6 31,5 31,7 31,3 31,1 31,4 -1,6%

Kvartal 32,6 32,4 32,4 32,1 32,0 32,3 -1,6%

År 34,3 34,3 34,3 34,2 34,2 34,2 -0,6%

Tyskland Norden

Veckomedel

Förändring från föregående vecka

SE1 2,97 -0,9%

SE2 3,02 0,1%

SE3 3,35 -1,9%

SE4 4,23 -1,3%

SE1 1,41 -1,9%

SE2 1,58 -1,0%

SE3 2,45 -6,4%

SE4 3,33 -2,6%

kv3-2014år-2015

Vecka 23

(6)

Prispåverkande faktorer

Priset på el sätts i balans mellan utbud och efterfrågan vilka i sin tur påverkas av flertalet faktorer. Nedan beskrivs utvecklingen för några av de faktorer som påverkar priset i Sverige och Norden. I slutet beskrivs kraftutbytet import och export samt tillgängliga överföringskapaciteter.

Användning (efterfrågan) och produktion (utbud)

Figur 8. Produktion och användning av el, per vecka (med en veckas eftersläpning) i Sverige, TWh

Tabell 5. Produktion och användning av el i Sverige, GWh

Källa: Svensk Energi 0,0

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

2012 2013 2014

TWh

Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft Övrig värmekraft Användning

Vecka 22 Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft

Övrig värmekraft

Total produktion

Total användning

Under veckan, GWh 1324 192 641 178 2335 2221

Förändring från föregående vecka -4% 34% -17% 2% -5% 1%

↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

Ackumulerad produktion och användning

under året t.o.m aktuell vecka, TWh 32,5 5,0 27,3 6,3 71,1 61,7

(7)

Figur 9. Användning och produktion i Norden per timme, MWh (för den 6-7 juni saknas data för användning)

Tabell 6. Veckomedel produktion och användning i Norden, GWh*

Källa: NPS

*Preliminära uppgifter från Nord Pool Spot

Faktorer som påverkar användningen

Figur 10. Dygnsmedel temperatur i Norden, °C Tabell 7. Veckomedel för temperaturen i Norden, °C

Källa: Montel (SMHI) 20000

25000 30000 35000 40000 45000

2014-06-03 2014-06-04 2014-06-05 2014-06-06 2014-06-07 2014-06-08 2014-06-09

MWh

Produktion Användning

Vecka 23 Total produktion

Förändring från

föregående vecka Total användning

Förändring från föregående vecka

Sverige 2313 1% ↑ 1959 -9% ↓

Norge 2384 -1% ↓ 1877 -2% ↓

Finland 1027 -8% ↓ 1378 1% ↑

Danmark 352 -23% ↓ 585 1% ↑

Norden totalt 6076 -3% ↓ 5799 -4% ↓

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

Grader °C

Normal temperatur Aktuell temperatur

Vecka 23

Vecko-

medel Normal

Förändring från föregående vecka (°C)

Temperatur 15,6 13,0 3,4 ↑

(8)

Kraftutbyte (export och import, samt överföringskapacitet)

Figur 11. Veckomedel för nettokraftflödet till och från Sverige per land, TWh

Tabell 8. Kraftflöde till och från Sverige under veckan (GWh) och ackumulerat för året (TWh)

Källa: Svensk Energi

Vecka 22 Danmark Finland Norge Tyskland Polen Netto

Under veckan, GWh

Import till Sverige 82 6 238 10 0 336

Export från Sverige -74 -267 -34 -12 -63 -450

Netto import(+)/export(-) 8 -261 204 -2 -63 -114

Ackumulerat under året t.o.m aktuell vecka, TWh

Import till Sverige 1,8 0,1 4,1 0,3 0,0 6,2

Export från Sverige -2,2 -8,2 -2,8 -0,9 -1,4 -15,6

Netto import(+)/export(-) -0,5 -8 1,3 -0,7 -1,3 -9,3

(9)

Tabell 9. Veckomedel tillgänglig kapacitet överföring

Källa: NPS Vecka 23

Tillgänglig kapacitet

MW

Installerad kapacitet

MW

Tillgänglig procent Inom Sverige

SE1 → SE2 3268 3300 99%

SE2 → SE1 3300 3300 100%

SE2 → SE3 6808 7300 93%

SE3 → SE2 7300 7300 100%

SE3 → SE4 4400 5300 83%

SE4 → SE3 2000 2000 100%

Till Sverige

DK1 → SE3 (Konti-Skan) 740 740 100%

DK2 → SE4 (Øresund) 1700 1700 100%

NO1 → SE3 930 2145 43%

NO3 → SE2 600 600 100%

NO4 → SE1 562 700 80%

NO4 → SE2 150 250 60%

FI → SE1 1109 1100 101%

FI → SE3 (Fenno Skan) 1200 1350 89%

DE → SE4 (Baltic Cabel) 236 600 39%

PL → SE4 (SwePol Link) 126 600 21%

Från Sverige

SE3 → DK1 (Konti-Skan) 680 680 100%

SE4 → DK2 (Øresund) 1300 1300 100%

SE3 → NO1 1049 2095 50%

SE2 → NO3 758 1000 76%

SE1 → NO4 327 600 55%

SE2 → NO4 232 300 77%

SE1 → FI 1472 1500 98%

SE3 → FI (Fenno Skan) 1200 1350 89%

SE4 → DE (Baltic Cabel) 250 610 41%

SE4 → PL (SwePol Link) 420 600 70%

Inom Norden

NO2 → DK1 (Skagerrak) 873 1000 87%

DK1 → NO2 (Skagerrak) 1000 1000 100%

DK2 → DK1 (Storebælt) 600 600 100%

DK1 → DK2 (Storebælt) 590 590 100%

Från Norden

DK1 → DE 1040 1780 58%

DK2 → DE (Kontek) 585 585 100%

NO2 → NL 700 700 100%

Till Norden

DE → DK1 1150 1500 77%

DE → DK2 (Kontek) 600 600 100%

NL → NO2 700 700 100%

RU → NO4 24 56 42%

RU → FI 1300 1460 89%

(10)

Faktorer som påverkar produktionen

Figur 12. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för tillrinning

till vattenmagasin i Sverige, GWh Figur 13. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för tillrinning vattenmagasin i Norden, GWh

Figur 14. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för

magasinfyllnadsgraden i Sverige, procent Figur 15. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för magasinfyllnadsgraden i Norden, procent

Källa: NPS 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 Vecka

Median 2012 2013 2014

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 Vecka

Median 2012 2013 2014

(11)

Figur 16. Dygnsmedel tillgänglighet i nordisk kärnkraft, procent Tabell 10. Veckomedel tillgänglighet i nordisk kärnkraft, procent

Tabell 11. Status för den nordiska kärnkraften (måndag)

Källa: Montel 09-jun

Tillgänglig kapacitet

Förändring från föregående

måndag

Sverige 41,9% 2,0 ↑

Finland 67,6% 0,2 ↑

Norden 47,7% 1,6 ↑

09-jun Status

Aktuell effekt (MW)

Installerad kapacitet

(MW) Kommentar Sverige

Forsmark 1 I produktion 987 984

Forsmark 2 I revision 0 1 120 I revision sedan 25 maj. Beräknad återstart 17 juni.

Forsmark 3 I produktion 1 145 1 170

Oskarshamn 1 I revision 238 473 Begränsad tillgänglighet efter återstart fram till 11 juni

Oskarshamn 2 I revision 0 638

Har varit ut drift under en längre tid på grund av omfattande säkerhetsarbete, beräknas åter 12 september 2014.

Oskarshamn 3 I revision 0 1 400 I revision sedan 3 maj. Beräknad återstart 30 juni.

Ringhals 1 I revision 0 878 I revision sedan 23 mars. Beräknad återstart 18 juni.

Ringhals 2 I produktion 778 865 Begränsad till omkring 800 till utgången av 2015.

Ringhals 3 I revision 0 1 063 I revision sedan 14 maj. Beräknad återstart 26 juni.

Ringhals 4 I produktion 846 940

3 994 9 531

Finland

Olkiluoto I produktion 868 880

Olkiluoto I revision 0 880 I revision sedan 1 juni. Beräknad återstart 9 juni.

Loviisa 1 och 2 I produktion 992 992

1 860 2 752

Totalt Norden

5 854 12 283

(12)

Figur 17. Planerade revisioner i nordiska kärnkraftsanläggningar

Källa: Montel

Figur 18. Dygnspriser för terminspris kol, stängningskurs USD/ton Figur 19. Dygnspriser för terminspris gas, stängningskurs EUR/MWh

Figur 20. Dygnspriser för terminspris olja, stängningskurs USD/fat Tabell 12. Veckomedel för terminspriser bränslen

jan feb mar apr maj jun jul aug sep

Forsmark 1 Forsmark 2 Forsmark 3 Oskarshamn 1 Oskarshamn 2

Oskarshamn 3 Ringhals1 Ringhals 2 Ringhals 3 Ringhals 4

Olkiluoto 1 Olkiluoto 2 Loviisa 1 + 2

Vecka 23

Förändring från föregående vecka

Kol 73,6 USD/ton -1,7% ↓

Olja 108,7 USD/fat -1,1% ↓

Gas 17,7 EUR/MWh -7,3% ↓

Veckomedel

(13)

Figur 21. Dygnspriser för utsläppsrätter, stängningskurs EUR/EUA Tabell 13. Veckomedel för utsläppsrätter, EUR/EUA

Källa: ICE

Figur 22. Dygnspriser för elcertifikat Sverige, stängningskurs SEK/MWh Tabell 14. Veckomedel elcertifikat Sverige, SEK/MWh

Källa: SKM

Figur 23. Dygnspriser valuta, stängningskurs EUR/SEK

Källa: SEB Vecka 23

Vecko- medel

Förändring från föregående vecka

Dec-15 5,6 4,6% ↑

Dec-16 5,8 4,4% ↑

Vecka 23

Vecko- medel

Förändring från föregående vecka

Mars-15 185,0 0,5% ↑

Spot 179,8 0,7% ↑

(14)

Prisområden

DE Tyskland

DK1 Prisområde 1 Danmark Jylland DK2 Prisområde 2 Danmark Själland

EE Estland

FI Finland

FR Frankrike

LT Litauen

LV Lettland

NL Nederländerna

NO1 Prisområde 1 Norge Oslo NO2 Prisområde 2 Norge Kristiansand NO3 Prisområde 3 Norge Trondheim NO4 Prisområde 4 Norge Tromsø NO5 Prisområde 5 Norge Bergen NP Systempris Nord Pool Spot

PL Polen

RU Ryssland

SE1 Prisområde 1 Sverige Luleå SE2 Prisområde 2 Sverige Sundsvall SE3 Prisområde 3 Sverige Stockholm SE4 Prisområde 4 Sverige Malmö

Börser/handel

EEX (Phelix) European Energy Exchange, Tyskland (Phelix)

ICE Intercontinental Exchange. ICE har sitt huvudkontor i Atlanta, med kontor i New York, London, Chicago, Houston, Winnipeg, Calgary, Washington D.C., Amsterdam och Singapore.

Nasdaq OMX NASDAQ OMX Commodities Europé erbjuder kontantavräknade derivatkontrakt i de nordiska, tyska, holländska och brittiska kraftmarknaderna, såsom terminer (Futures, FS Futures) och EPAD-kontrakt.

NPS Nord Pool Spot ägs av de nordiska stamnätsoperatörerna Statnett SF, Svenska kraftnät, Fingrid Oyj, Energinet.dk och baltiska Elering, Litgrid och Augstsprieguma tikls (AST). På Nord Pool Spot handlas el för Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen.

SKM Svensk Kraftmäkling. En mäklarfirma på den nordiska elmarknaden. SKM är den mest likvida marknadsplatsen för handel med elcertifikat.

SEB Skandinaviska Enskilda Banken

Börser/handel

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :